PIETIEK.COM Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma

VDK izpētes komisijas materiāli

VDK komisija referē Ulža Ģērmaņa simtgades konferencē.

VDK zinātniskās izpētes komisija ziņo Vatikāna radio.

Čekisti kaimiņos. Igaunijas PSR un Lietuvas PSR iekšlietu un valsts drošības resoru vadītāji.

Publicēts zinātnieku aicinājums Valsts Prezidentam.

Iebraukušo cittautiešu pretošanās padomju režīmam.

Ieskats čekista, LPSR iekšlietu ministra Jāņa Broliša kadru lietā.

Baznīca un čeka_ publisko pirmo apskatu pētījumam...

Izglītības ministrija_ ministru prezidenta rīkojumus «nevar komentēt».

Mikrovēsture. Dzintars Ērglis_dokumenti un atmiņas Gustava Eltmaņa dzīvesstāsta fragmentā.

Mārtiņš Dātavs_ skrejlapu izplatītāju politiskā vajāšana.

LPSR VDK priekšsēdētāja Edmunda Johansona biogrāfiskās ziņas.

Publicēta informācija par Ivara Godmaņa sadarbības fakta ar VDK pazudušās tiesas lietas meklēšanu.

VDK izpētes konference «1984» notiks Rēzeknē 24., 25 martā.

Reliģiju kontrole LPSR un čekas darbība pret mazajām konfesijām.

Zinātniskā konference Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas.

Inguna Daukste-Silasproģe (SAPC)_ Latvijas Miera aizstāvēšanas komiteja.

Tiesiskais skatpunkts_ Latvijas Republikas informācijas atklātības kodols un VDK dokumenti.

«Kungi, Staļins ir nosprādzis»_ čekas k...3. gada martā. Mārtiņa Dātava analīze.

Konference «Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas» dokumentu izpēte un tās metodoloģija.

Ieskats LPSR VDK priekšsēdētāja Jāņa Vēvera kadru personas lietā.

Publicēta eksperta Stukāna analīze.

Sadarbības ar VDK fakta konstatēšana_ sarežģījumi un pilnveides nepieciešamība.

Ieskats LPSR iekšlietu ministra un VDK darbinieka Bruno Šteinbrika kadru lietā.

Aicina pieteikties padomju totalitārā okupācijas režīma izpētes stipendijai - 2.

Astoņdesmito gadu politiskās prāvas_ Ginta Zelmeņa VDK krimināllietu izpētes iespēju analīze.

Privātās dzīves uzraudzīšana un kontrole LPSR izmantojot represīvos mehānismus_Inetas Lipšas apskats.

Čekista, LPSR iekšlietu ministra Jura Augusta Eglīša kadru lietas apskats.

Ieskats čekista, LPSR iekšlietu ministra Ivana Zujāna kadru lietā.

Starptautiskās konferences «LIELAIS BRĀLIS TEVI VĒRO» programma no 11. līdz 13.

Piešķirtas VDK zinātniskās izpētes stipendijas.

Piešķirtas stipendijas padomju totalitārā režīma represiju izpētei.

Elektroniski publicēts VDK zinātniskās izpētes komisijas rakstu 3 sējums.

Čekista, LPSR iekšlietu ministra Vladimira Sējas nomenklatūras lietas apskats.

Lielā terora čekista, LPSR iekšlietu ministra Alberta Sieka kadru lietas apskats.

Jānis Taurēns_ Kā publiski analizēja LPSR VDK aģentu un informatoru identitāti, sadarbību.

Elektroniski publicēts VDK zinātniskās izpētes komisijas rakstu 2 sējums.

Ieskats LPSR iekšlietu un valsts drošības ministra Nikolaja Kovaļčuka kadru lietā.

Ieskats LPSR VDK priekšsēdētāja Longina Avdjukeviča kadru personas lietā.

Ineta Lipša_ Valsts drošības komiteja VAS Intūrists operatīvajā vadībā.

Arturs Žvinklis_ čekisti Latvijas Komunistiskās Partijas Centrālkomitejas nomentklatūras lietās.

Pārvarot kolektīvās atmiņas zudumu - atskats VDK komisijas starptautiskajā konferencē.

Liepiņš analizē Latvijas Valsts arhīva fondu filtrācijas punktos un nometnēs ieslodzīto personas lietas.

Pētniece Ābiķe-Kondrāte analizē PSRS Literatūras fonda Latvijas republikāniskās nodaļas lomu.

Čekas veiktā Valkas skolēnu pretošanās grupas likvidēšana.

Aldis Daugavvanags_ Čekas loma kontrabandas izmeklēšanā (1945-1985). Atsevišķu piemēru analīze.

Solveiga Krūmiņa-Koņkova_ Kontrole pār baznīcu.

Ieskats LPSR VDK priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Trubiņa kadru lietā.

Uldis Krēsliņš_ VDK un okupācijas laika represīvā psihiatrija.

Gints Zelmenis_ 20. gadsimta astoņdesmito gadu nepolitiskie noziegumi Latvijā un VDK.

Ieskats LPSR valsts drošības ministra Alfona Novika kadru personas lietā.

VDK pētniece Raudive analizē_ No rakstnieku kluba līdz Literatūras propagandas birojam.

Jānis Ķeruss_ čekas vēršanās pret pretpadomju propagandu un aģitāciju 1957.

Ieskats LPSR iekšlietu ministra Mihaila Drozda kadru lietā.

PSRS Valsts drošības komitejas instrukcija.

Juris Stukāns_ tiesu lietas sadarbības fakta ar LPSR VDK konstatēšanai.

VDK komisija piedalās konferencē par komunisma režīmu literatūrā Viļņā.

Čekistu saraksts. Žvinkļa PSKP Latvijas Komunistiskās partijas CK nomenklatūras kadru lietu analīze.

Ieskats LPSR Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja Borisa Pugo personas lietā.

International Conference August 11-13 2016 Big Brother is Watching You.

VDK zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētājs Kārlis Kangeris darba vizītē Igaunijas Vēsturiskās atmiņas institūtā.

Veido Publiskās atmiņas centru.

Starptautiskā konference «LIELAIS BRĀLIS TEVI VĒRO_ VDK un tās piesegstruktūras».

Linards Muciņš_ Nošaušana sevišķā kārtībā - PSRS noziegums pret ius cogens normām. Liepājas «Zilā brīnuma» piemērs.

Čekas Bauskas nodaļas darbību un nevardarbīgo pretošanos (1954-1985) apskatījusi VDK pētniece Ruhocka.

Mārcis Raudis_ ieslodzīto dienasgrāmata kā čekistu izpētes avots_Alfona Novika piemērs.

Propaganda un piesegstruktūras_ «Intūrists» Kultkoms VDK un trimdas tūristu apstrāde.

Statistika lietās par sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu.

Studējošos aicina pieteikties padomju totalitārā okupācijas režīma izpētes stipendijai.

Zinātniskās konferences Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas ziņojums.

Ilmārs Poikāns_ īsi par LPSR VDK dokumentu digitalizāciju.

Bēgšana no PSRS čeka, ziņotāji un palicēju represēšana.

Elektroniski publicēts VDK zinātniskās izpētes komisijas rakstu 1 sējums.

Simpozijs Divdesmit piektais gads bez VDK Morberga namā.