Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

„Liepājas metalurgs”, izrādās, nav vienīgais lielais Latvijas uzņēmums, kurā lielie akcionāri ne tikai konfliktē savā starpā, bet arī bez sirdsapziņas pārmetumiem ignorē tos, kas palikuši mazākumā. Šodien publicējam kāda AS "Rīgas kuģu būvētava" mazā akcionāra iesniegumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

AS ''Rīgas kuģu būvētava'', vienotais reģistrācijas Nr. 40003045892, akcijas ir iekļautas Rīgas Fondu biržas Otrajā sarakstā. AS ''Rīgas kuģu būvētava'' pamatkapitāls sastāv no 11 672 107 akcijām, no kurām man, Linardam Baumanim, kā mazākuma akcionāram pieder   (..) akcijas.

Lielākajam AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcionāram - AS ''Remars - Rīga'', vienotais reģistrācijas Nr. 40003197429, pieder 5 819 194 AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcijas jeb 49,856% no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' kopējā pamatkapitāla.

Šāds balstiesīgo akciju kopskaits AS ''Remars - Rīga'' izveidojās 2003. gada septembra beigās, lai acīmredzami izvairītos no Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta 1. daļas 1. punktā noteiktā obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas priekšnoteikuma (tieša no akcijām izrietošu balsstiesību iegūšana pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita), jo 2001. gadā AS ''Remars - Rīga'' piederēja 50,18% no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' kopējā pamatkapitāla, bet 2002. gadā jau 50,54% no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' kopējā pamatkapitāla.

Tomēr, izpētot situāciju 2012. gada 26. aprīlī, jākonstatē, ka AS ''Remars - Rīga'', lai arī izbeigusi situāciju, kurā ir tieša no akcijām izrietošu balsstiesību iegūšana pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita, atrodas stāvoklī, kurā konstatējama netieša no akcijām izrietošu balsstiesību iegūšana pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita AS ''Rīgas kuģu būvētava''.

Šis fakts konstatējams izpētot sekojošu AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcionāru statusus: AS ''Remars - Rīga'', Vasilijs Meļņiks (attēlā), Sergejs Goļicins, Jevgeņijs Djadela, Anatolijs Ustinovs, Irina Meļņika, AS ''Rietumu banka”, Ēriks Kaža.

Visu šo AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcionāru rīcība akcionāru sapulcē ir saskaņota un viņu intereses ir vienotas, jo:

Vasilijam Meļņikam, Sergejam Goļicinam un Anatolijam Ustinovam pieder 83,83% AS ''Remars - Rīga'' akcijas, bet AS ''Remars - Rīga'', Vasilijam Meļņikam, Sergejam Goļicinam un Anatolijam Ustinovam pieder 50,295% AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcijas. Šādā situācijā ir acīmredzams apstāklis, ka Vasilijs Meļņiks, Sergejs Goļicins un Anatolijs Ustinovs kā AS ''Remars - Rīga'' vairākuma akcionāri caur AS ''Remars - Rīga'' ir netieši ieguvuši no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcijām balstiesības tādā daudzumā, ka šo personu balstiesības pārsniedz 50 procentus no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' balsstiesīgo akciju kopskaita;

Jevgēnijs Djadela un Sergejs Goļicins ir AS ''Remars - Rīga'' valdes locekļi, bet Anatolijs Ustinovs, Vasilijs Meļņiks un Irina Meļņika ir AS ''Remars - Rīga'' padomes locekļi, un šāds statuss nosaka atbilstoši Komerclikuma 169. panta 1. daļai viņu pienākumu pildīšanu kā krietnam un rūpīgam saimniekam AS ''Remars - Rīga'' interesēs. AS ''Remars - Rīga'' savas intereses AS ''Rīgas kuģu būvētava'' kā akcionārs realizē ar savu balsojumu AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcionāru sapulcē, un Jevgenijs Djadela, Sergejs Goļicins, Anatolijs Ustinovs, Vasilijs Meļņiks un Irina Meļņika, obligātā kārtā ievērojot AS ''Remars - Rīga'' intereses, nevar balsot pretēji AS ''Remars - Rīga'' interesēm un šiem balsojumiem jāsakrīt. Papildus Jevgenija Djadela atkarību no AS ''Remars - Rīga'' nosaka ne tikai AS ''Remars - Rīga'' valdes locekļa statuss, bet arī parādsaistība Ls 48000,- apmērā, kura konstatējama AS ''Remars - Rīga'' 2010. un 2011. gada pārskatos;

Bez tam Irina Meļņika ir Vasilija Meļņika laulātā un balsojusi par savas meitas Jekaterinas Meļņikas ievēlēšanu AS ''Rīgas kuģu būvētavas'' padomē. Laulātā statuss atbilstoši Civillikuma 84. pantam rada pienākumu gādāt par otru laulāto un kopīgi rūpēties par ģimenes labklājību. Situācijā, kurā Vasilijam Meļņikam pieder 55,01% AS ''Remars - Rīga'' akcijas, bet AS ''Remars - Rīga'', Vasilijam Meļņikam un Irinai Meļņikai pieder 50,124 % AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcijas, Vasilijs Meļņiks ir caur AS ''Remars - Rīga'' un Irinu Meļņiku ieguvis no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcijām balstiesības tādā daudzumā, ka šo personu balstiesības pārsniedz 50 procentus no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' balsstiesīgo akciju kopskaita Jāņem vērā, ka visi tiesiskie regulējumi, kuri noteikti interešu konfliktu novēršanai nepieļauj laulāto un vecāku/ bērnu saistītu darbošanos. Pat, ja interešu konflikta situācija nav tieši aizliegta, šīs situācijas esamība liecina par netiešas vienošanās esamību, jo bez šādas vienošanās interešu konflikts nav atrisināms;

Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta 1. daļas 1. punktā noteiktais obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas priekšnoteikums (netieša no akcijām izrietošu balsstiesību iegūšana pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita) nav noteikts ar praktiskas izpausmes nosacījumu, tas ir, likumdevējs neprasa lai netieši iegūtās balstiesības izpaustos arī reālos balsojumos. Taču konkrētajā lietā ir konstatējama arī tas. No AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2012. gada 26. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces balsu skaitīšanas lapas padomes vēlēšanām ir konstatējams konkrēto akcionāru saskaņots balsojums, lai AS ''Rīgas kuģu būvētava'' padomē tiktu ievēlēti Sergejs Goļicins, Anatolijs Ustinovs, Aleksandrs Čerņavskis, Gaidis Andrejs Zeibots un Jekaterina Meļņika, bet netiktu ievēlēts Hermanis Juzefovičs.

Linarda Baumaņa rīcībā ir arī AS ''Rīgas kuģu būvētava'' vadības pirms 2012. gada 26. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces sagatavots balsošanas aprēķins par AS ''Rīgas kuģu būvētava'' padomes vēlēšanu norisi. Šajā aprēķinā norādīta noteikta akcionāru balsojuma prognoze (saskaņota rīcība) par AS ''Rīgas kuģu būvētava'' padomes locekļu kandidātiem, lai AS ''Rīgas kuģu būvētava'' padomē tiktu ievēlēti Sergejs Goļicins, Anatolijs Ustinovs, Aleksandrs Čerņavskis, Gaidis Andrejs Zeibots un Jekaterina Meļņika, bet netiktu ievēlēts Hermanis Juzefovičs. Minētajā dokumentā norādīta pat šāda vēlēšanu rezultāta, kurš, protams, saskaņotas rīcības rezultātā arī tika iegūts AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2012. gada 26. aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē, rezerve, kas garantē paredzamā iznākuma drošību no neprognozējamiem akcionāriem;

AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2012. gada 26. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces dokumentiem par AS ''Rīgas kuģu būvētava'' padomes vēlēšanu norisi ir redzams, ka personu grupa sev vēlamā padomes sastāva jautājuma risinājumā iepriekš pamatoti rēķinās ne tikai ar Jevgēnija Djadela balsstiesībām, bet arī ar AS ''Rietumu banka'' un Ērika Kažas balsstiesībām, kuras uz pilnvaras pamata bija nodotas Jevgēnijam Djadelam. Linarda Baumaņa rīcībā nav informācijas vai Jevgenija Djadela pilnvarnieka balsojums atbilst AS ''Rietumu banka'' un Ērika Kažas interesēm, taču Civillikuma 2289. panta izpratnē, tas ir AS ''Rietumu banka'' un Ērikam Kažam saistošs, tajā skaitā, jautājumā par šī balsojuma sekām Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta 1. daļas 1. punkta izpratnē;

Pat tikai no publiski pieejamiem uzņēmējsabiedrību gadu pārskatiem var iegūt informāciju par AS ''Rīgas kuģu būvētava'' darījumiem, kuri ir izdevīgi tikai AS ''Remars - Rīga'' un Vasilijam Meļņikam:

a) AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2004. gada pārskatā minēts, ka 2004. gada 21. jūnijā AS ''Rīgas kuģu būvētava'' noslēgusi galvojuma līgumu ar AS ''Vereinsbank Rīga'' par saistību izpildi pret AS ''Vereinsbank Rīga'', kas izriet no 21.06.2004. parakstīta kredītlīnijas līguma starp AS ''Vereinsbank Rīga'' un SIA ''Eiro steel'', reģ.Nr. 40003631296. Šo darījumu noslēgšanas laikā vienīgais SIA ''Eiro steel'' dalībnieks bija AS ''Remars-Rīga'';

b)   no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2005. gada pārskata izriet, ka uz 31.12.2005. AS ''Rīgas kuģu būvētava'' bija aizņēmums Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiālē Ls 1 811 834 apmērā, bet vienlaicīgi AS ''Rīgas kuģu būvētava'' bija aizdevusi AS ''Remars- Rīga'' Ls 1 127 446. Līdzīga situācija ir arī turpmākajos gados, kad AS ''Rīgas kuģu būvētava'' vienlaicīgi saņem no kredītiestādēm aizņēmumus un pati izsniedz ievērojamas summas aizdevumos AS ''Remars - Rīga'';

c)   no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2005. gada pārskata izriet, ka 2006.gada 10.februārī ar AS "SEB Latvijas Unibanka'' tika noslēgts ķīlas (hipotēkas) līgums, ar kuru AS ''Rīgas kuģu būvētava'' ieķīlāja sev piederošo nekustamo īpašumu kā nodrošinājumu SIA ''Remars Granula'' saistībām, kas izriet no 2005. gada 2.maija kredīta līguma starp AS "SEB Latvijas Unibanka'' un SIA ''Remars Granula''. Bez tam, 2005. gadā AS ''Rīgas kuģu būvētava'' izsniedza galvojumu par SIA ''Remars Granula'' saistībām līdz Ls 100 000 apmēram.

Šo darījumu slēgšanas laikā SIA ''Remars granula'' dalībnieki bija Vasilijs Meļņiks (53,89%), Sergejs Golicins (14,70%), Anatolijs Ustinovs (14,70%), Igors Komarovs (14,70%) un AS ''Remars - Rīga'' (2,01%);

d)   2007. gada 21. decembrī AS ''Rīgas kuģu būvētava'' iegādājās no AS ''Remars - Rīga'', Vasilija Meļņika, Sergeja Golicina, Anatolija Ustinova un Igora Komarova 49,80% SIA ''Remars granula'' par 1,2 miljoniem eiro. Būtiski uzsvērt, ka (1) iegādātas tika mazākuma daļas, (2) daļas iegādājās no personām, kuras saskaņotas rīcības rezultātā pilnībā kontrolē AS ''Rīgas kuģu būvētava'' darbību, (3) SIA ''Remars granula'' vairākuma dalībnieks joprojām palika AS ''Remars - Rīga'', (4) kapitāla daļu pirkuma summa nekādā veidā neatspoguļoja daļu vērtību, jo SIA ''Remars granula'' 2008. gada apgrozījums ir 260 000, bet zaudējumi - 68 800, 2009. gada apgrozījums ir 140 000, bet zaudējumi 23 300, 2010. gada apgrozījums ir 50 600, peļņa 7 tūkstoši latu, 2011. gada apgrozījums ir 12 400, bet zaudējumi nepilni 6 tūkstoši latu, (5) jau vairākus gadus AS ''Rīgas kuģu būvētava'' revidenti vērš uzmanību uz faktu, ka ieguldījuma SIA ''Remars granula'' pamatkapitālā ir ievērojami samazinājusies un tas nav atgūstams;

e)   kā izriet no AS ''Remars - Rīga'' gada pārskatiem, tad gandrīz visu šīs komercsabiedrības apgrozījumu sastāda dažādu pakalpojumu sniegšana AS ''Rīgas kuģu būvētava''. AS ''Remars - Rīga'' 2011. gada apgrozījums ir 1,312 miljoni latu, no tiem 1,237 miljoni ir saņemti no AS ''Rīgas kuģu būvētava''. Iepriekšējos gados situācija ir visnotaļ līdzīga, pie tam, šāda AS ''Remars - Rīga'' komercdarbība ir ļoti rentabla, piem. 2010. gadā gūta peļņa 228 tūkstošu latu apmērā, bet 2011. gadā - vairāk nekā 100 tūkstošu latu apmērā.

No minētajiem faktiem var konstatēt, ka:

Vasilijs Meļņiks kā AS ''Remars - Rīga'' vairākuma akcionārs un Irinas Meļņikas laulātais ar AS ''Remars - Rīga'' un Irinas Meļņikas starpniecību ir netieši ieguvis no akcijām izrietošas balsstiesības pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita AS ''Rīgas kuģu būvētava'';

Vasilijs Meļņiks, Sergejs Goļicins un Anatolijs Ustinovs kā AS ''Remars - Rīga'' vairākuma akcionāri ar AS ''Remars - Rīga'' starpniecību ir netieši ieguvuši no akcijām izrietošas balsstiesības pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita AS ''Rīgas kuģu būvētava'';

AS ''Remars - Rīga'' ar Vasilija Meļņika, Sergeja Goļicina, Jevgenija Djadela, Irinas Meļņikas un Anatolija Ustinova kā AS ''Remars - Rīga'' amatpersonu starpniecību ir netieši ieguvusi no akcijām izrietošas balsstiesības pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita AS ''Rīgas kuģu būvētava''.

Tādejādi ir konstatējams, ka Vasilijs Meļņiks, AS ''Remars - Rīga'', Sergejs Goļicins, Jevgenijs Djadela, Irina Meļņika un Anatolijs Ustinovs 2012. gada 26. aprīlī nebija izteikuši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta 1. daļas 1. punktā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa direktīvā 2004/25/EK ''Par pārņemšanas piedāvājumiem'' 5. panta 1. punktā noteikto obligātā akciju atpirkšanas piedāvājumu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Finanšu un kapitāla komisijas likuma 6. panta 1. un 2. punktu, 7. panta pirmās daļas 1. un 3. punktu, lūdzu Finanšu un kapitāla tirgus komisiju:

- Konstatēt, ka Vasilijs Meļņiks, AS ''Remars - Rīga'', Sergejs Goļicins, Jevgenijs Djadela, Irina Meļņika un Anatolijs Ustinovs 2012. gada 26. aprīlī nebija izpildījuši pienākumu izteikt obligāto AS ''Rīgas kuģu būvētava'', vienotais reģistrācijas Nr. 40003045892, akciju atpirkšanas piedāvājumu;

- Aizliegt Vasilijam Meļņikam, AS ''Remars - Rīga'', Sergejam Goļicinam, Jevgenijam Djadelam, Irinai Meļņikai un Anatolijam Ustinovam izmantot balstiesības AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcionāru sapulcēs līdz AS ''Rīgas kuģu būvētava'', vienotais reģistrācijas Nr. 40003045892, obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai.

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Kadastrālās vērtības ir “jāiesaldē”

FotoLatvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācija LANĪDA aicina “iesaldēt” šā brīža kadastrālās vērtības, lai novērstu negatīvās sekas, kas prognozēto kadastrālo vērtību pieņemšanas gadījumā radīsies gan mājsaimniecībām, gan tautsaimniecībai kopumā. Turklāt tās turpmāk jānosaka 85% apmērā no vidējā tirgus līmeņa, kā tas savulaik normatīvos bija paredzēts.
Lasīt visu...

12

Pa iznīcības ceļu…

FotoKāds gudrais reiz uzdevis jautājumu: „Viens mats — vai tas ir daudz, vai maz?” Un pēc tam pats atbildējis: „Ja uz galvas, tad maz, bet ja zupā – tad daudz!” Bet tagad, lūdzu, atbildiet uz manu jautājumu: „Divi simti cilvēku – vai tas ir daudz vai maz?” Varu arī atbildēt: „Maz, ja salīdzina ar diviem miljoniem valsts iedzīvotāju. Daudz, ja tie ir pie varas tikuši „demokrāti” – nedaudzos gados tiks iznīcināta gan valsts, gan tās (gļēvie) iedzīvotāji!” Neticat? Lūk, ieskats nesenā pagātnē…
Lasīt visu...

6

Dabas aizsardzības pārvaldes reforma: ieguvumus nesaskatām, zaudējumi acīmredzami

FotoVides konsultatīvā padome (VKP), kas apvieno divdesmit nozīmīgākās nevalstiskās vides organizācijas Latvijā, iebilst pret VARAM virzīto Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) reformu, kas paredz DAP pamatfunkcijas nodot Valsts vides dienestam, tādējādi būtībā likvidējot DAP kā vienotu valsts dabas aizsardzības kompetences centru.
Lasīt visu...

12

Striķim pietiek, ēšanai nepietiek: Latvijā diemžēl parasti praktizē lāpīšanu ar ielāpiem, kas mazāki par caurumu

FotoPārsvarā Latvijas sabiedrība ir vai tiek grūsta procentu gūstā. Ja ienākumi ir 3000 EUR bruto mēnesī, tad ar trīs mēnešu ienākumiem var samaksāt, piemēram, nekustamā īpašuma nodokli un badā nemirt, bet, ja ienākumi ir 300 EUR bruto, tad pat viena mēneša ienākumu zaudējums var būt par iemeslu ģimenes dzīvošanai pusbadā, mājokļa zaudējumam un virknei citu nelaimju.
Lasīt visu...

12

Izstrādātie tiešmaksājumu nosacījumi vairāk līdzinās "naudas apgūšanai"

FotoPubliskajā telpā izskanējušie tiešmaksājumu aprēķini nav korekti, tiešmaksājumu sadaļā visvairāk cietīs mazie un vidējie lauksaimnieki, turklāt Zemkopības ministrijas (ZM) piedāvātie pasākumi jēgpilni nerisinās vides un klimata jautājumus.
Lasīt visu...

18

Ko lai dara, ja man gribas sev paturēt pusi no grāmatu vākos ielikto apķēzošo sacerējumu pārdošanas cenas?

FotoJau labu laiku lauzu galvu par grāmatu vākos ielikto apķēzošo sacerējumu vietu grāmatu tirdzniecības vietu plauktos. Pēc nomelnojošām, izņirdzošām grāmatām ir patiešām liels pieprasījums, īpaši, ja tās ir izliktas kā acīs krītošs piedāvājums, ja tās piedāvā kā īstu mantu.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Pakļautās Latvijas priekšniekdiletanti infekciozos laikos

Pirms ir sākta ordeņu dalīšana "Par uzvaru pār Covid-19", ir vērts ar vēsu prātu novērtēt pakļautās Latvijas iestāžu un personāliju darbību...

Foto

Kā mēs tērēsim daudzās naudas

Vairāk nekā 10 miljardi eiro jeb gandrīz viens Latvijas gada budžets – tik daudz Eiropas naudas mums līdz 2027. gadam paredz...

Foto

Es apliecinu savu interesi iesaistīties dialogā ar likumdevēju Saeimas organizētā konferencē vai seminārā - tas mums noteikti dos daudz laba

Daru zināmu, ka 2020. gada 2....

Foto

Esam izlēmuši koncentrēties uz ražošanu Latvijā – un tam ir savi iemesli

Šobrīd ir pienācis laiks, kad AS „Agrolats Holding” grupa, kurā ietilpst arī tādi pazīstami...

Foto

Liel un jaun koncertzāl, pa kuras celšn jūs tur kašķe, taisn pirms gad tik atklāt uz Lielo laukum iekš Ventspil

Mēs, kas dzīvo iekš sav ķizgal...

Foto

Nav atbalstāms MK rīkojuma nosacījums par Pasaules tirdzniecības centra ēkas demontāžu

Latvijas Arhitektu savienības (LAS) Padomes locekļi, apspriežot Ministru kabineta rīkojumu Nr. 341 no 18.06.2020. par...

Foto

Eiropas Komisija vērtēs Latvijas ārkārtas stāvokļa atbilstību cilvēktiesībām

Šā gada pavasaris ar Covid 19 un no tā izrietošajām sekām izsita no līdzsvara daudzus. Tiek lauzti šķēpi,...

Foto

Vadzis

Kā saprast teicienu un pat apgalvojumu – «Kad vadzis ir pilns, tas lūzt»? Vai tā, ka ir nepieciešamas pārmaiņas, ka/ja turpmāk neizdosies noturēt paklausībā, ka...

Foto

Tagad mums ir slikti ceļi, bet daudz ierēdņu, kuri balso par to, lai nekas nemainītos

Divas lietas. Arī it kā nesaistītas, bet par to pašu. Attīstības Par kabatas...

Foto

Meklējam viedu taktiku ēnu ekonomikas līmeņa mazināšanai

Pagājušais – 2019. gads iestādei bija nopietns pagrieziena punkts, kad tika izstrādāta jauna Valsts ieņēmumu dienesta (VID) attīstības stratēģija...

Foto

Sauksim visas lietas īstajos vārdos

Kas katram no jums ir tas mīļākais un dārgākais? Protams, vispirms tā ir paša personīgā āda. Pēc tam bērni, sieva, ģimene....

Foto

Kremļa vēstniecība nāk palīgā: noderīgie idioti cieš zaudējumus „Piebaltijas” infokara frontē

Latvija ir uzsākusi sparīgu cīņu pret  Kremļa izplatīto dezinformāciju. Par drošību un  veselīgu mediju vidi atbildīgās...

Foto

Kam ir izdevīga ārkārtas situācija, jeb kā tiek radītas dzīres mēra laikā?

Saeimas pēdējā ārkārtas sēdē 9. jūlijā, tika izskatīti pieprasījumi par konkrētiem faktiem saistībā ar...

Foto

Mēs dzīvojam melu sistēmā

Es Jums pastāstīšu, kā veido melu ziņas. Melu sistēmu. Tikai ar dažiem piemēriem. Kaut to ir daudz....

Foto

Pareizu ceļu ejam, biedri Svece

Atbalsta vēstule pasaules progresa vēsmu nesējiem, nenogurdināmiem cīnītājiem pret verdzības laiku mantojumu, rasismu un citiem -ismiem....

Foto

Par ko Covid piemaksas Ieslodzījuma vietu pārvaldē?

Izlasīju internetā: "Fiskālās disciplīnas padome: valsts atbalsts Covid-19 pēckrīzes pasākumiem lielākoties ticis valsts sektoram un uzņēmumiem.”...

Foto

Vai Ļeņina ielā 59 (blakus Stūra mājai) dzīvoja čekisti?

Es te veicu nelielu izpēti. Iepriekš publicēju aicinājumu atsaukties zinošus cilvēkus, kas varētu paskaidrot, vai Ļeņina ielā...

Foto

Pēdējais laiks mēģināt iegūt politisko kapitālu no prettiesiskā nekustamā īpašuma nodokļa tēmas

Līdzšinējā nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanas kārtība ir jāreformē, un jāievieš neapliekamais minimums primārajam...

Foto

Dievapziņa - strīdēties vai mēģināt saprast?

Katram no mums ir sava patiesība jeb pasaules uzskats, ko esam izveidojuši no lasītā, redzētā, dzirdētā, skolā iemācītā un pašu...

Foto

Uz politiskā feļetona tiesībām: pašpasludinātā virsvadoņa dekrēti par Teikas apkaimi

Es, Viedais Manels, turot roku uz Latvju nerātnajām dainām, pasludinu sevi par Teikas virsvadoni un zvēru...

Foto

Tālmācību nepieņemamības pamatojums

Tālmācību (attālinātās “online” izglītības) nepieņemamības pamatojums jeb krievu neoliberālis prognozē klātienes izglītības elitarizāciju un apgalvo, ka līderiem nav jābūt pārāk daudz un tāpēc...

Foto

Nekustamā īpašuma astrālās vērtēšanas līkloči

Šobrīd Latvijā nekustamo īpašumu kadastrāli vērtē atsevišķi – ēkas/būves un zemi, kas ir pretrunā ar pasaulē pārsvarā pieņemto praksi un Latvijas...

Foto

Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina Valsts prezidentu kļūt par pirmās latviski izdotās grāmatas piecsimtgades notikumu patronu

Valsts prezidents Egils Levits ar dzīvesbiedri Andru Leviti šodien apmeklēja Latvijas...

Foto

Ja ir TĀDS “tautu tēvs”, tad labāk tautai dzīvot kā bārenei

Pasaulē ir un ir bijuši vairāki “tautas tēvi”. Tiesa, šāda iezīme ir tikai totalitārajiem režīmiem....

Foto

Pārdomas pēc grāmatas "Viltvārdis" izlasīšanas

Vispār jau cilvēcīgi Levitu var saprast, nedaudz pat izjūtu līdzjūtību. Kādas dzimtas piedzīvotās epizodes, iespējams, gadu gaitā radu daudzreiz pārstāstītas un...

Foto

Ko gada laikā paveicis nācijas tēvs un visas tautas prezidents

Valsts prezidenta Egila Levita prezidentūras pirmā gada (2019. gada 8. jūlijs–2020. gada 6. jūlijs) kopsavilkums....

Foto

VID pieeja veicina to, ka uzņēmējs ir gatavs pat atsaukties noziedznieku aicinājumiem sadarboties

Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ir būtiska loma valsts budžeta ieņēmumu veidošanā. Tomēr visbūtiskākā...

Foto

Toreiz un tagad jeb Mīti un patiesība par dzīvi Latvijā padomju laikā

Vien reta tēma tiek apspriesta tik emocionāli, bet bieži vien – pat agresīvi, kā...

Foto

Totalitāro žurku cīņa par varu: kurš kuru iznerros

Pašsaprotams, ka sabiedrotos (draugus) aicina ciemos kā ikdienā, tā arī svētku dienās. Īpaši jau svētku dienās. Nav šaubu,...

Foto

Ja tas, ko raksta grāmatā „Viltvārdis”, ir taisnība, tad Nācijas tēvam ir jāatkāpjas

1. Ja viss tas, ko grāmatā Viltvārdis, raksta Lato Lapsa, ir taisnība, tad Nācijas...

Foto

Ko apliecina pieminekļa zīme

Mantojums ir visapkārt, tas, paaudžu paaudzēm uzkrāts, veido mūsu šodienu – kā fons un vērtību radītājs. Tas, ko redzam, paliek mūsos, tāpēc...

Foto

Tagad es piesaku valsts digitalizācijas reformu

Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais informatīvais ziņojumus "Par valsts pārvaldes informācijas sistēmu arhitektūras...

Foto

Manas pārdomas par Latvijas himnu

Mūsu valsts himnā centrālais jēdziens ir Latvija. Toreiz, kad himna radās, priekšstats par Latviju bija jauns. Latvija kā vienota zeme –...