Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

„Liepājas metalurgs”, izrādās, nav vienīgais lielais Latvijas uzņēmums, kurā lielie akcionāri ne tikai konfliktē savā starpā, bet arī bez sirdsapziņas pārmetumiem ignorē tos, kas palikuši mazākumā. Šodien publicējam kāda AS "Rīgas kuģu būvētava" mazā akcionāra iesniegumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

AS ''Rīgas kuģu būvētava'', vienotais reģistrācijas Nr. 40003045892, akcijas ir iekļautas Rīgas Fondu biržas Otrajā sarakstā. AS ''Rīgas kuģu būvētava'' pamatkapitāls sastāv no 11 672 107 akcijām, no kurām man, Linardam Baumanim, kā mazākuma akcionāram pieder   (..) akcijas.

Lielākajam AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcionāram - AS ''Remars - Rīga'', vienotais reģistrācijas Nr. 40003197429, pieder 5 819 194 AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcijas jeb 49,856% no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' kopējā pamatkapitāla.

Šāds balstiesīgo akciju kopskaits AS ''Remars - Rīga'' izveidojās 2003. gada septembra beigās, lai acīmredzami izvairītos no Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta 1. daļas 1. punktā noteiktā obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas priekšnoteikuma (tieša no akcijām izrietošu balsstiesību iegūšana pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita), jo 2001. gadā AS ''Remars - Rīga'' piederēja 50,18% no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' kopējā pamatkapitāla, bet 2002. gadā jau 50,54% no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' kopējā pamatkapitāla.

Tomēr, izpētot situāciju 2012. gada 26. aprīlī, jākonstatē, ka AS ''Remars - Rīga'', lai arī izbeigusi situāciju, kurā ir tieša no akcijām izrietošu balsstiesību iegūšana pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita, atrodas stāvoklī, kurā konstatējama netieša no akcijām izrietošu balsstiesību iegūšana pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita AS ''Rīgas kuģu būvētava''.

Šis fakts konstatējams izpētot sekojošu AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcionāru statusus: AS ''Remars - Rīga'', Vasilijs Meļņiks (attēlā), Sergejs Goļicins, Jevgeņijs Djadela, Anatolijs Ustinovs, Irina Meļņika, AS ''Rietumu banka”, Ēriks Kaža.

Visu šo AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcionāru rīcība akcionāru sapulcē ir saskaņota un viņu intereses ir vienotas, jo:

Vasilijam Meļņikam, Sergejam Goļicinam un Anatolijam Ustinovam pieder 83,83% AS ''Remars - Rīga'' akcijas, bet AS ''Remars - Rīga'', Vasilijam Meļņikam, Sergejam Goļicinam un Anatolijam Ustinovam pieder 50,295% AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcijas. Šādā situācijā ir acīmredzams apstāklis, ka Vasilijs Meļņiks, Sergejs Goļicins un Anatolijs Ustinovs kā AS ''Remars - Rīga'' vairākuma akcionāri caur AS ''Remars - Rīga'' ir netieši ieguvuši no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcijām balstiesības tādā daudzumā, ka šo personu balstiesības pārsniedz 50 procentus no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' balsstiesīgo akciju kopskaita;

Jevgēnijs Djadela un Sergejs Goļicins ir AS ''Remars - Rīga'' valdes locekļi, bet Anatolijs Ustinovs, Vasilijs Meļņiks un Irina Meļņika ir AS ''Remars - Rīga'' padomes locekļi, un šāds statuss nosaka atbilstoši Komerclikuma 169. panta 1. daļai viņu pienākumu pildīšanu kā krietnam un rūpīgam saimniekam AS ''Remars - Rīga'' interesēs. AS ''Remars - Rīga'' savas intereses AS ''Rīgas kuģu būvētava'' kā akcionārs realizē ar savu balsojumu AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcionāru sapulcē, un Jevgenijs Djadela, Sergejs Goļicins, Anatolijs Ustinovs, Vasilijs Meļņiks un Irina Meļņika, obligātā kārtā ievērojot AS ''Remars - Rīga'' intereses, nevar balsot pretēji AS ''Remars - Rīga'' interesēm un šiem balsojumiem jāsakrīt. Papildus Jevgenija Djadela atkarību no AS ''Remars - Rīga'' nosaka ne tikai AS ''Remars - Rīga'' valdes locekļa statuss, bet arī parādsaistība Ls 48000,- apmērā, kura konstatējama AS ''Remars - Rīga'' 2010. un 2011. gada pārskatos;

Bez tam Irina Meļņika ir Vasilija Meļņika laulātā un balsojusi par savas meitas Jekaterinas Meļņikas ievēlēšanu AS ''Rīgas kuģu būvētavas'' padomē. Laulātā statuss atbilstoši Civillikuma 84. pantam rada pienākumu gādāt par otru laulāto un kopīgi rūpēties par ģimenes labklājību. Situācijā, kurā Vasilijam Meļņikam pieder 55,01% AS ''Remars - Rīga'' akcijas, bet AS ''Remars - Rīga'', Vasilijam Meļņikam un Irinai Meļņikai pieder 50,124 % AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcijas, Vasilijs Meļņiks ir caur AS ''Remars - Rīga'' un Irinu Meļņiku ieguvis no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcijām balstiesības tādā daudzumā, ka šo personu balstiesības pārsniedz 50 procentus no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' balsstiesīgo akciju kopskaita Jāņem vērā, ka visi tiesiskie regulējumi, kuri noteikti interešu konfliktu novēršanai nepieļauj laulāto un vecāku/ bērnu saistītu darbošanos. Pat, ja interešu konflikta situācija nav tieši aizliegta, šīs situācijas esamība liecina par netiešas vienošanās esamību, jo bez šādas vienošanās interešu konflikts nav atrisināms;

Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta 1. daļas 1. punktā noteiktais obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas priekšnoteikums (netieša no akcijām izrietošu balsstiesību iegūšana pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita) nav noteikts ar praktiskas izpausmes nosacījumu, tas ir, likumdevējs neprasa lai netieši iegūtās balstiesības izpaustos arī reālos balsojumos. Taču konkrētajā lietā ir konstatējama arī tas. No AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2012. gada 26. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces balsu skaitīšanas lapas padomes vēlēšanām ir konstatējams konkrēto akcionāru saskaņots balsojums, lai AS ''Rīgas kuģu būvētava'' padomē tiktu ievēlēti Sergejs Goļicins, Anatolijs Ustinovs, Aleksandrs Čerņavskis, Gaidis Andrejs Zeibots un Jekaterina Meļņika, bet netiktu ievēlēts Hermanis Juzefovičs.

Linarda Baumaņa rīcībā ir arī AS ''Rīgas kuģu būvētava'' vadības pirms 2012. gada 26. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces sagatavots balsošanas aprēķins par AS ''Rīgas kuģu būvētava'' padomes vēlēšanu norisi. Šajā aprēķinā norādīta noteikta akcionāru balsojuma prognoze (saskaņota rīcība) par AS ''Rīgas kuģu būvētava'' padomes locekļu kandidātiem, lai AS ''Rīgas kuģu būvētava'' padomē tiktu ievēlēti Sergejs Goļicins, Anatolijs Ustinovs, Aleksandrs Čerņavskis, Gaidis Andrejs Zeibots un Jekaterina Meļņika, bet netiktu ievēlēts Hermanis Juzefovičs. Minētajā dokumentā norādīta pat šāda vēlēšanu rezultāta, kurš, protams, saskaņotas rīcības rezultātā arī tika iegūts AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2012. gada 26. aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē, rezerve, kas garantē paredzamā iznākuma drošību no neprognozējamiem akcionāriem;

AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2012. gada 26. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces dokumentiem par AS ''Rīgas kuģu būvētava'' padomes vēlēšanu norisi ir redzams, ka personu grupa sev vēlamā padomes sastāva jautājuma risinājumā iepriekš pamatoti rēķinās ne tikai ar Jevgēnija Djadela balsstiesībām, bet arī ar AS ''Rietumu banka'' un Ērika Kažas balsstiesībām, kuras uz pilnvaras pamata bija nodotas Jevgēnijam Djadelam. Linarda Baumaņa rīcībā nav informācijas vai Jevgenija Djadela pilnvarnieka balsojums atbilst AS ''Rietumu banka'' un Ērika Kažas interesēm, taču Civillikuma 2289. panta izpratnē, tas ir AS ''Rietumu banka'' un Ērikam Kažam saistošs, tajā skaitā, jautājumā par šī balsojuma sekām Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta 1. daļas 1. punkta izpratnē;

Pat tikai no publiski pieejamiem uzņēmējsabiedrību gadu pārskatiem var iegūt informāciju par AS ''Rīgas kuģu būvētava'' darījumiem, kuri ir izdevīgi tikai AS ''Remars - Rīga'' un Vasilijam Meļņikam:

a) AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2004. gada pārskatā minēts, ka 2004. gada 21. jūnijā AS ''Rīgas kuģu būvētava'' noslēgusi galvojuma līgumu ar AS ''Vereinsbank Rīga'' par saistību izpildi pret AS ''Vereinsbank Rīga'', kas izriet no 21.06.2004. parakstīta kredītlīnijas līguma starp AS ''Vereinsbank Rīga'' un SIA ''Eiro steel'', reģ.Nr. 40003631296. Šo darījumu noslēgšanas laikā vienīgais SIA ''Eiro steel'' dalībnieks bija AS ''Remars-Rīga'';

b)   no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2005. gada pārskata izriet, ka uz 31.12.2005. AS ''Rīgas kuģu būvētava'' bija aizņēmums Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiālē Ls 1 811 834 apmērā, bet vienlaicīgi AS ''Rīgas kuģu būvētava'' bija aizdevusi AS ''Remars- Rīga'' Ls 1 127 446. Līdzīga situācija ir arī turpmākajos gados, kad AS ''Rīgas kuģu būvētava'' vienlaicīgi saņem no kredītiestādēm aizņēmumus un pati izsniedz ievērojamas summas aizdevumos AS ''Remars - Rīga'';

c)   no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2005. gada pārskata izriet, ka 2006.gada 10.februārī ar AS "SEB Latvijas Unibanka'' tika noslēgts ķīlas (hipotēkas) līgums, ar kuru AS ''Rīgas kuģu būvētava'' ieķīlāja sev piederošo nekustamo īpašumu kā nodrošinājumu SIA ''Remars Granula'' saistībām, kas izriet no 2005. gada 2.maija kredīta līguma starp AS "SEB Latvijas Unibanka'' un SIA ''Remars Granula''. Bez tam, 2005. gadā AS ''Rīgas kuģu būvētava'' izsniedza galvojumu par SIA ''Remars Granula'' saistībām līdz Ls 100 000 apmēram.

Šo darījumu slēgšanas laikā SIA ''Remars granula'' dalībnieki bija Vasilijs Meļņiks (53,89%), Sergejs Golicins (14,70%), Anatolijs Ustinovs (14,70%), Igors Komarovs (14,70%) un AS ''Remars - Rīga'' (2,01%);

d)   2007. gada 21. decembrī AS ''Rīgas kuģu būvētava'' iegādājās no AS ''Remars - Rīga'', Vasilija Meļņika, Sergeja Golicina, Anatolija Ustinova un Igora Komarova 49,80% SIA ''Remars granula'' par 1,2 miljoniem eiro. Būtiski uzsvērt, ka (1) iegādātas tika mazākuma daļas, (2) daļas iegādājās no personām, kuras saskaņotas rīcības rezultātā pilnībā kontrolē AS ''Rīgas kuģu būvētava'' darbību, (3) SIA ''Remars granula'' vairākuma dalībnieks joprojām palika AS ''Remars - Rīga'', (4) kapitāla daļu pirkuma summa nekādā veidā neatspoguļoja daļu vērtību, jo SIA ''Remars granula'' 2008. gada apgrozījums ir 260 000, bet zaudējumi - 68 800, 2009. gada apgrozījums ir 140 000, bet zaudējumi 23 300, 2010. gada apgrozījums ir 50 600, peļņa 7 tūkstoši latu, 2011. gada apgrozījums ir 12 400, bet zaudējumi nepilni 6 tūkstoši latu, (5) jau vairākus gadus AS ''Rīgas kuģu būvētava'' revidenti vērš uzmanību uz faktu, ka ieguldījuma SIA ''Remars granula'' pamatkapitālā ir ievērojami samazinājusies un tas nav atgūstams;

e)   kā izriet no AS ''Remars - Rīga'' gada pārskatiem, tad gandrīz visu šīs komercsabiedrības apgrozījumu sastāda dažādu pakalpojumu sniegšana AS ''Rīgas kuģu būvētava''. AS ''Remars - Rīga'' 2011. gada apgrozījums ir 1,312 miljoni latu, no tiem 1,237 miljoni ir saņemti no AS ''Rīgas kuģu būvētava''. Iepriekšējos gados situācija ir visnotaļ līdzīga, pie tam, šāda AS ''Remars - Rīga'' komercdarbība ir ļoti rentabla, piem. 2010. gadā gūta peļņa 228 tūkstošu latu apmērā, bet 2011. gadā - vairāk nekā 100 tūkstošu latu apmērā.

No minētajiem faktiem var konstatēt, ka:

Vasilijs Meļņiks kā AS ''Remars - Rīga'' vairākuma akcionārs un Irinas Meļņikas laulātais ar AS ''Remars - Rīga'' un Irinas Meļņikas starpniecību ir netieši ieguvis no akcijām izrietošas balsstiesības pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita AS ''Rīgas kuģu būvētava'';

Vasilijs Meļņiks, Sergejs Goļicins un Anatolijs Ustinovs kā AS ''Remars - Rīga'' vairākuma akcionāri ar AS ''Remars - Rīga'' starpniecību ir netieši ieguvuši no akcijām izrietošas balsstiesības pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita AS ''Rīgas kuģu būvētava'';

AS ''Remars - Rīga'' ar Vasilija Meļņika, Sergeja Goļicina, Jevgenija Djadela, Irinas Meļņikas un Anatolija Ustinova kā AS ''Remars - Rīga'' amatpersonu starpniecību ir netieši ieguvusi no akcijām izrietošas balsstiesības pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita AS ''Rīgas kuģu būvētava''.

Tādejādi ir konstatējams, ka Vasilijs Meļņiks, AS ''Remars - Rīga'', Sergejs Goļicins, Jevgenijs Djadela, Irina Meļņika un Anatolijs Ustinovs 2012. gada 26. aprīlī nebija izteikuši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta 1. daļas 1. punktā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa direktīvā 2004/25/EK ''Par pārņemšanas piedāvājumiem'' 5. panta 1. punktā noteikto obligātā akciju atpirkšanas piedāvājumu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Finanšu un kapitāla komisijas likuma 6. panta 1. un 2. punktu, 7. panta pirmās daļas 1. un 3. punktu, lūdzu Finanšu un kapitāla tirgus komisiju:

- Konstatēt, ka Vasilijs Meļņiks, AS ''Remars - Rīga'', Sergejs Goļicins, Jevgenijs Djadela, Irina Meļņika un Anatolijs Ustinovs 2012. gada 26. aprīlī nebija izpildījuši pienākumu izteikt obligāto AS ''Rīgas kuģu būvētava'', vienotais reģistrācijas Nr. 40003045892, akciju atpirkšanas piedāvājumu;

- Aizliegt Vasilijam Meļņikam, AS ''Remars - Rīga'', Sergejam Goļicinam, Jevgenijam Djadelam, Irinai Meļņikai un Anatolijam Ustinovam izmantot balstiesības AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcionāru sapulcēs līdz AS ''Rīgas kuģu būvētava'', vienotais reģistrācijas Nr. 40003045892, obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai.

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Suverenitātes portrets pakta jubilejas sakarā

Foto2019.gada 23.augustā paiet 80 gadi kopš Vācijas un Padomju Savienības līguma noslēgšanas. Tas bija triviāls līgums par neuzbrukšanu. Līgumu parasti dēvē par Molotova-Ribentropa paktu. Līdz 1939.gada 23. augustam cilvēce pazina daudzus paktus, kā dēvē starptautiskos līgumus. Arī Latvijas Republika savas pastāvēšanas laikā ir bijusi līdzautore daudziem paktiem. Droši var teikt, ka neviens no tiem nekad nav ieguvis sabiedrības plašāku ievērību. Ne reti par paktiem sabiedrība netiek detalizēti informēta. Paktu producēšana ietilpst diplomātisko attiecību segmentā un ārlietu ministrijas rūpēs.
Lasīt visu...

21

Sabiedrībai jau tagad ir iespējams saņemt no iestādes informāciju par ielūgto personu sarakstiem uz valstiski nozīmīgiem notikumiem

FotoRakstam „Nodokļu maksātājiem nav jāzina, kādi cilvēki par nodokļu maksātāju naudu tiek uz sarīkojumiem, kas tiek finansēti no nodokļu maksātāju naudas” lūdzam pievienot Kultūras ministrijas (KM) viedokli, kas ir šāds – jau spēkā esošie normatīvie akti nosaka kārtību, kādā regulējams jautājums par ielūgumu izsniegšanu uz nozīmīgiem kultūras pasākumiem:
Lasīt visu...

21

Kā pārvarēt lielo masu mediju krīzi

FotoPašlaik ne tikai Latvijā, bet daudzās valstīs tiek celta trauksme par lielo masu mediju krīzi. Informācijas apmaiņa starp cilvēkiem pamazām pārceļas uz sociālo portālu vidi, un lielo masu mediju loma kļūst aizvien maznozīmīgāka. Risinājums - ieguldīt masu medijos aizvien lielākas finanses, manuprāt, neko nemainīs. Nauda vienkārši tiks sabērta tukšā mucā.
Lasīt visu...

21

Augstskolas autonomijas anatomija: brīvā Latvijā brīva Universitāte

FotoLatvijas kā nacionālas valsts ar parlamentāru valsts iekārtu pamatus veido Vilhelma fon Humbolta idejas par zinātnes un izglītības vienotību un izglītības kā personas un tātad arī valsts veidotāju.
Lasīt visu...

21

Akadēmiskās sabiedrības atbaidošās tirādes

Foto2019.gada 17.augustā medijos bija lasāma informācija par t.s. akadēmiskās sabiedrības atklāto vēstuli premjerministram (vēstules tekstu publicēja šajā portālā). To parakstījuši augstskolu vadītāji, un vēstule pamatā ir vēlēšanās dot savu artavu LU pseidorektora Muižnieka mahināciju aizstāvēšanā. Taču reizē vēstule raksturo akadēmiskās sabiedrības drausmīgo stāvokli.
Lasīt visu...

12

Nacionālās apvienības vēstule premjeram par Sabiedrības integrācijas fonda darbības turpināšanas lietderību

FotoNacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” (turpmāk – VL-TB/LNNK) frakcija jau vairākus gadus ar bažām vēro Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk – SIF) darbību. Neizpratni par SIF kritērijiem nevalstisko organizāciju pieteikto projektu izvērtējumam nereti pauž arī pašas NVO – piemēram, Gruzijas latviešu biedrība detalizēti pamatotā lūgumā izvērtēt SIF rīcību.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Akadēmiskā sabiedrība premjeram: atbalstot tiesiskās reformas, aicinām neiejaukties Latvijas Universitātē

Latvijas augstākās izglītības un zinātnes institūcijas, atbalstot Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita izvirzīto stratēģisko mērķi – Latvijas...

Foto

Cilvēciskuma līkloči. 4. Atsacīšanās no cilvēka

Atsacīšanās no cilvēka un postcilvēka rašanās nav vienas dienas projekts, kā parasti saucam jaunas parādības bez vēsturiskajām saknēm. Vienas dienas...

Foto

Vispirms kvēls komunists vai VDK aģents, pēc tam aktīvs tautfrontietis un Saeimas deputāts

Šādu cilvēku Latvijā ir daudz, tikai par viņu okupācijas laika pagātni tiek klusēts....

Foto

Ģimenes medicīna laukos – papildspēkus gaidot, izdegusi un vientuļa

Pēdējā gada laikā arvien biežāk publiskā telpā dzirdam runas par akūtu mediķu trūkumu - te Stradiņos nav...

Foto

"Saskaņas" Nils nervozi pīpē Briselē: vara Rīgas domē slīd ārā no rokām

Rīgas mēra vēlēšanas ir izziņotas 19.augustā, un ir zināms, ka uz mēra amatu kandidē...

Foto

Cik ilgi līdz valsts apvērsumam Krievijā?

Pēdējās nedēļās masu medijus un sociālos tīklus pārpludina sirdi plosoši kadri no Maskavas, kuros redzams, kā maskās tērpti, bruņoti vīri...

Foto

Apspriežamie jautājumi

Biju nedaudz pārsteigts, kad saņēmu Saeimas ielūgumu piedalīties Baltijas ceļa gadadienai veltītā sarīkojumā. Patlaban celtniecības sezona rit pilnā sparā. Jābūt nopietnam iemeslam, lai ceļotu...

Foto

Preventīvais uzbrukums

Pēc tam, kad tapa zināms par Sergeja Skripaļa un viņa meitas noindēšanas mēģinājumiem, Amerikas Savienotās Valstis aizliedza ASV uzņēmumiem pārdot Krievijai jebkuras tehnoloģijas, kuras...

Foto

Sociālā revolūcija, visatļautības eskalācija un tās rezonanse

Kriminālā kapitālisma noziegumu brīvībā sods nedraud ne par ekonomiskajiem noziegumiem, ne par humanitātes noziegumiem.* Nesodamība stimulē visatļautību. Tas ir...

Foto

Muļķība

Jānis Miezītis grāmatā «Būt latvietim» jautā, vai muļķis var būt labs cilvēks, un pats atbild – nē. Muļķis neatšķir labu no slikta, derīgu no kaitīga,...

Foto

Ja mediji ir ceturtā vara, vai tiem nebūtu jāuzņemas arī vismaz ceturtā daļa atbildības?

Visi mēs esam dzirdējuši, cik ārkārtīgi nozīmīgu lomu demokrātiskā sabiedrībā ieņem mediji....

Foto

Valdības vasaras darbi

Parasti vasara ir atvaļinājumu laiks, kad visi atpūšas un priecājas par dzīvi. Atšķirībā no citiem gadiem šovasar politiķiem nesanāk īsti izbaudīt atvaļinājumu. Papildus...

Foto

„Izcilais LTV vadītājs” Belte septiņus mēnešus pēc atlaišanas nav bijis vajadzīgs nevienam darba devējam

Kad pagājušā gada beigās no amata tikai atlaists Latvijas Televīzijas vadītājs Ivars...

Foto

Vai patiesības sargsuns Eglītis no TV3 ir melnā PR stipendiāts?

Var jau būt, ka mūsu dienās kāds ir vēl tik naivs, ka tiešām tic – atsevišķi...

Foto

Cilvēciskuma līkloči. 3. Multikulturālisma un komunisma neiespējamība

Multikulturālismam un komunismam ir kopīgs liktenis – praktiskā neiespējamība. Ne multikulturālisms, ne komunisms nekad netiks praktiski realizēts. Abas koncepcijas...

Foto

Nākamgad aizliegs Zāļu tirgu?

Mīļie brāļi un māsas iekš Trimpus – šis mums var izrādīties nebūt ne tik retorisks jautājums. Paši zināt, kā tas ir: ēstgriba...

Foto

Manipulācijas

Emocijas ir loģikas ienaidnieks, emocijas liedz domāt loģiski un izdarīt saprātīgus secinājumus. Manipulācijas citam pret citu, vienai sabiedrības daļai ar citu sabiedrības daļu, viena uzņēmuma...

Foto

Pūļa gudrība, sabiedriskie mediji un valsts attīstība

2004. gada grāmatā “The Wisdom of Crowds” Džeimss Suroveckis (James Surowiecki) min virkni dažādu piemēru, kas rāda, ka sabiedrība kopumā...

Foto

Klusums Rīgas domē

Pēdējo nedēļu laikā maz dzirdams par iespējamām ārkārtas vēlēšanām Rīgas domē vai arī jauna mēra ievēlēšanu. Iespējams, Rīgas domē ievēlēto partiju deputāti ir devušies...

Foto

Vai Krišjānis Valdemārs un Krišjānis Barons latviešiem kā nācijai paredzēja 200 gadus?

To viņi rakstīja pirms 160 gadiem - 1859. gadā. Ņemot vērā šodienas valdības attieksmi...

Foto

Kas patiesībā notiek Latvijas Radio

Sabiedriskā medija žurnālistiem savā jomā jābūt vislabāk atalgotajiem valstī. Tas ir sapnis un mērķis, kuru jācenšas sasniegt un par kuru nekādu...