Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
NĀVE audiogrāmata

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Cienījamās Tautietes! Godājamie Tautieši! Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas LPSR AP deputāti, kuri bija ievēlēti pēc totalitārās valsts PSRS likumiem, PATVAĻĪGI, nesaņemot Latvijas pirmās brīvvalsts un tās likumīgo pilsoņu pilnvarojumu/uzticības mandātu, sev piešķīra LR AP deputātu statusu.

Tāda LR AP deputātu rīcība ļāva viņiem paturēt Tautas varu savās rokās un vēlāk nodot to pašu izveidotajām politiskajām partijām, kuras finansiāli atbalstīja, un tātad faktiski kontrolēja, ekonomiskie grupējumi. Faktiski notika Tautas varas UZURPĀCIJA.

Avīzē “Mūsu Zeme” 2001.g. jūlijā bija publicēts jurista, tiesību zinātņu doktora J.Rozenberga atzinums: “...Augstākā Padome, nebūdama Latvijas Republikas likumdevēja institūcija, nevarēja grozīt Latvijas Republikas likumu. Vēl jo vairāk tai nebija tiesību ietvert tajā normas, kas bija pretrunā ar Satversmi.”

Turklāt Satversmes tiesa savulaik ir pateikusi (2007. gada 29. novembra sprieduma lietā Nr. 2007-10-0102): „AP tika ievēlēta daļēji brīvās vēlēšanās un nebija kompetenta izlemt jebkuru jautājumu, jo pauda ne tikai Latvijas pilsoņu, bet arī citu Latvijas PSR iedzīvotāju politisko gribu.”

Vairākus gadu desmitus Latvija ir formāli brīva un neatkarīga valsts, kurā valsts pārvaldes degradācija straujāk un straujāk uzņem apgriezienus. Daudzu bijušo un pašreizējo Saeimas un pašvaldību deputātu un izpildvaras amatpersonu darbu raksturo nebeidzamas intrigas, neiedomājama, drīzāk ciniska, augstprātība pret Latvijas iedzīvotājiem, personīgo interešu risināšana uz nodokļu maksātāju rēķina, nemitīgie korupcijas skandāli, neremdināma alkatība, morālā degradācija, visatļautība un valsts (precīzāk būtu teikt tautas) apzagšana (mūsdienās funkcionāri to gan sauc par neracionālu izlietošanu). Tautas varas uzurpatori ir veiksmīgi izveidojuši savu valsts pārvaldes modeli, kurā amatos tiek iecelti tikai „savējie” un kam piemīt visas iepriekšminētās raksturiezīmes, ka arī egoisms un nespēja domāt valstiski.

Tāpēc Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas politikā dominē ekonomisko grupējumu kontrolēto politisko partiju ielikteņi visās valsts pārvaldes struktūrās, un ar ekonomisko grupējumu finansējumu tiek atbalstīta arī grupējumiem vēlamo cilvēku nonākšana Saeimas un pašvaldību deputātu krēslos.

Esmu pārliecināts, ka Latvijas iedzīvotāju lielākā daļa piekritīs teiktajam, ka daudzi Saeimas deputāti un daudzas valsts un pašvaldību iestāžu amatpersonas ir zaudējuši tautas uzticību un daudzas valsts iestādes nelietderīgi izmanto (precīzāk –nesodīti izsaimnieko) nodokļu maksātāju līdzekļus.

Politika, kuru realizē deputāti un atbildīgās valsts amatpersonas, ir prettautiska, tā neveicina tautas labklājības pieaugumu, un nenodrošina Latvijas iedzīvotājiem elementārās sociālās garantijas. Šīs bezatbildīgas politikas rezultātā ir katastrofāli palielinājies Latvijas parāds un ir izveidojusies sabiedrības dziļa sašķeltība bagātajos un trūcīgajos, kuri nevis dzīvo cilvēk-cienīgu dzīvi, bet gan eksistēt uz elementārās izdzīvošanas robežas.

Šādā Latvijas tautas „kalpu” apzinātā rīcība ir ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 25. panta 1.daļas [1] klaja ignorēšana.

Tas viss skaidri norāda uz to, ka iesāktais totalitārā komunistiskā režīma genocīds pret Latvijas tautu turpinās, atšķirība ir tikai izpildes formā. Brutālu fizisku cilvēku iznicināšanas vietā pašmāju „Pašizredzēto” Kangaru banda izmanto ekonomiskā genocīda formu. Rezultāts ir viens un tas pats – Latvija neatgriezeniski zaudē savus dēlus un meitas.

Cik ilgi vēl?! Cik ilgi tā tas turpināsies?! Cik ilgi cilvēki Latvijā tiks pazemoti un diskriminēti?! Atbilde ir vienkārša. Tik ilgi cik iedzīvotāji pazemīgi kurnēs savās pagultēs. Vai nav gana?

Domāju, ka tautas lielākā daļa grib, bet nezina, kā panākt izmaiņas. Tauta joprojām cer, ka politiķi beigs nodarboties ar vieglas uzvedības politiskajiem darījumiem un sāks risināt samilzušās valstiskās problēmas. Var droši teikt, ka viņi to sāks darīt tikai tad, kad tauta viņus piespiedīs to darīt.

Un Tauta to var panākt, tikai aktīvi iesaistoties deputātu, valsts amatpersonu un ierēdņu kontrolē.

Cien. Latvijas iedzīvotāji!

Uzskatu, ka Latvijas attīstību un Latvijas iedzīvotāju labklājības izaugsmi var nodrošināt tikai attīstīta uzņēmējdarbības vide katrā pilsētā un novadā, ekonomiskā un sabiedriskā dzīvē aktīvi Latvijas iedzīvotāji, izglītota un iniciatīvu pilna, radoša jaunatne.

Uzskatu, ka liela uzmanība ir jāvelta daudzbērnu ģimenēm, vientuļām mātēm, pensionāriem, invalīdiem un ir jāveicina tautiešu atgriešanos uz pastāvīgu dzīvi Latvijā.

Uzskatu, ka Saeimas deputātiem, pašvaldību deputātiem un visām Latvijas izpildvaras amatpersonām ir bez jebkādām atrunām jāievēro šādi postulāti:

Latvijas tautas vairākuma griba ir vienīgais politisko lēmumu avots.

Viens likums – viena Taisnība visiem.

Uzskatu, ka tikai sociālā taisnīguma, solidaritātes un tiesiskuma principu konsekventa realizēšana valstī nodrošinās pakāpenisku visu iedzīvotāju dzīves līmeņa izaugsmi, stiprinās Latvijas valstiskos pamatus un latviešu nacionālo pašapziņu.

Svarīgākās lietas, kuras ir bez kavēšanas jārisina.

1) Valsts pārvaldes reforma.

- Jāsamazina ierēdņu skaits un jāizvērtē valsts pārvaldes institūciju funkcijas un to skaits. Tai ir jābūt skaitliski nelielai, bet darbaspējīgai.

- Jāsamazina padomdevēju un juristu (ministrijās departamenti, citās valsts institūcijās nodaļas, utt.) armija, kuras padomu efektivitāte ir apšaubāma.

- Jāsamazina valsts institūciju skaits, kurām ir dublējošas funkcijas.

2) Likumdošana.

- Likumos ir jānosaka deputātu un amatpersonu personīga atbildība par pieņemtajiem lēmumiem (tai skaitā materiālā).

- Jāpanāk izmaiņas Krimināllikumā, ir jānosaka, ka Noilgums nav piemērojams valsts pārvaldē pastrādātajiem noziegumiem (pārvaldei piešķirto līdzekļu izsaimniekošana un piesavināšanās un to izmantošana Tautas kalpu Veiksmes stāstu veidošanai).

- Jāizvērtē visi spēkā esošie likumdošanas akti, kuri neatbilst vai ir pretrunā ar tautas vairākuma interesēm. Visi likumdošanas akti, kuri neatbilst tautas vairākuma interesēm ir jāpārskata vai jāatceļ (OIK, NIN aprēķināšanas metodika, utt.)).

- Jāveicina jauno ģimeņu atgriešanās laukos.

- Ir jāveicina tautiešu re-emigrācija.

- Jāveic Latvijas rūpniecības integrēšana NATO un ES militārās rūpniecības kompleksā, un ir aktīvāk jāiesaista Zemessardze Latvijas iekšējās drošības garantēšanā.

Paralēli cittautiešu, kuri ciena un atbalsta latviešu tautu, integrācijai Latvijas sabiedrībā ir jāizstrādā likumi Latvijai un latviešu tautai naidīgu politisko partiju aktīvistu izraidīšanai no Latvijas.

Jāveic vecāku pabalsta indeksāciju.

Ir jāgarantē brīvpusdienu pieejamība skolēniem un vides pieejamība invalīdiem.

Ir jāpanāk esošās vēlēšanu sistēmas maiņa uz mažoritāro vai jaukto (Taivānas piemērs) vēlēšanu sistēmu.

Tautas vēlēts prezidents – tikai tad, ja prezidentu ievēl Latvijas pirmās brīvvalsts pilsoņi un viņu pēcnācēji.

Ir jāsamazina PVN pirmās nepieciešamības pārtikas precēm un medikamentiem. Paralēli tam ir jārada mehānisms, kādā veidā valsts pārvalde var ierobežot TIRGOŅU vēlmi gūt papildpeļņu uz PVN samazinājuma rēķina.

Ir jāsamazina PVN energoresursiem un pakalpojumiem (siltumapgāde, ūdens apgāde un kanalizācija).

Satversmes 111.pants nosaka - valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu.

Tas nozīmē to, ka valsts pārvalde ir ATBILDĪGA arī par to, ka Latvijā maznodrošinātie, invalīdi, hroniskie slimnieki var atļauties iegādāties nepieciešamos medikamentus. Faktiski valsts pārvalde savu pienākumu ir atdevusi privātfirmu rokās, kuras, izmantojot savu monopolstāvokli, uztur nesamērīgi augstas medikamentu cenas.

Risinājums – valsts pārvaldītu aptieku tīkla izveidošana, lai nodrošinātu lētāku zāļu pieejamību.

Visu iepriekš minēto problēmu/jautājumu un virknes svarīgu, šajā sarakstā neminēto, problēmu/jautājumu (nodokļi, utt.) veiksmīgai risināšanai ir nepieciešams veicināt Latvijas pilsoņu aktīvu iesaistīšanu valsts pārvaldē (pirmkārt, valsts pārvaldē strādājošo darba kontrolē, lai tas atbilstu Tautas vairākuma interesēm, nevis šauras sabiedrības grupas interesēm).

Tikai kopā mēs varam:

- iegrožot politisko partiju Latvijas sabiedrības šķeltniecisko darbību, izmantojot sen pārbaudītu „Skaldi un valdi” principu;

- pārtraukt negodīgu politiķu dominanci Latvijas politikā;

- panākt politiķu, valsts (arī pašvaldības) amatpersonu politiska un finanšu rakstura personīgās atbildības par pieņemtajiem lēmumiem principa realizēšanu Latvijā;

- panākt sociāli taisnīgas un latviskas Latvijas izveidi, kurā galvenā pamatvērtība ir CILVĒKS.

Cien. tautiete/God. tautieti!

Tu esi saimnieks šajā zemē, un Tavs pienākums ir aizstāvēt latviešu tautas likumīgās tiesības dzīvot attīstītā, latviskā Latvijā. Saeimas un pašvaldību deputātu ievēlēšana ir katra pilngadību sasniegušā pilsoņa PIENĀKUMS un ATBILDĪBA.

Saules mūžu Latvijai un latviešu tautai! Labklājību visiem labas gribas cilvēkiem, kuri mīl Latviju un ar cieņu izturas pret latviešu tautu, valodu un latviešu tautas kultūrvēsturisko mantojumu!

Novērtē šo rakstu:

108
21

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

3

Nepiesienieties Vitenbergam, tas bija normāls politiskais tūrisms, bet jūs sagribējāt kādu labumu valstij

Foto2023. gada 14. martā interneta resursā www.makroekonomika.lv tika publicēts raksts "Enerģētikas zaļais mezgls”. Rakstā norādīts, ka Latvijas delegācija vizītes laikā ASV 2022. gada aprīlī saņēmusi piedāvājumu iegādāties sašķidrināto dabasgāzi (SDG) par ievērojami zemākām cenām nekā pagājušajā gadā tirgū bija pieejamas. Seko apgalvojums, ka sarunas ar ASV gāzes kompānijām neesot tikušas uzsāktas un līgums neesot noslēgts, kā rezultātā noprotams, ka Latvija nav guvusi ievērojamu ekonomisku labumu.
Lasīt visu...

21

Publiski jautājumi kuluāros pieminētajai prezidenta amata kandidātei par NATO apsolījumiem

FotoGrieķija ar NATO atbalstu pašlaik bruņojas, lai varētu aizstāvēties pret iespējamo Turcijas agresiju, bet, lūk, paradokss, arī Turcija ir NATO, līdz ar to arī Turcija rīkojas ar NATO svētību un nebūtu pārsteigts, ka arī ar atbalstu. Visai interesanti, kuras NATO valsts karodziņu Latvijā liks piekārt pie prievītēm šāda visai neizbēgama konflikta gadījumā?
Lasīt visu...

21

Porcelāna skandāli un Nacionālā apvienība

FotoTrīs lietas kultūras skapītī stāv - porcelāns, skandāli un Nacionālā apvienība (NA)… Tādi ir mani iespaidi par pēdējo laiku spilgtākajiem notikumiem kultūras nozarē, kuras politisko vadību NA īsteno jau kādus 12 gadus.
Lasīt visu...

21

Jaunā politiķa solījums

Foto1. Es atzīstu daudzskaitļa pirmo personu mēs, kurā ietilpst visi Latvijas kā suverēnas valsts idejai lojāli Latvijas iedzīvotāji. Es atzīstu visu citu nāciju mēs.
Lasīt visu...

21

Tiesības būt stulbam

FotoRit otrais gads kopš Krievijas uzsāktā trīsdienu zibenskara Ukrainā. Pa šo laiku Ukrainas armija papūlējusies demilitarizēt Krievijas bruņotos spēkus par vairāk nekā 20 tūkstošiem militārās tehnikas vienību un vismaz 155 tūkstošiem kritušo iebrucēju. Šie zaudējumi jau ir desmit reizes lielāki nekā PSRS desmit gadu garajā Afganistānas karā.
Lasīt visu...

21

Sargsuņi rej, karavāna mīcās tālāk

FotoNesen medijiem tika ziņots, ka Finanšu izlūkošanas dienests pērn ir saņēmis ziņojumus par vairākiem tūkstošiem aizdomīgu darījumu.
Lasīt visu...

21

Kluso apvērsumu mehānisms

FotoLikumus Latvijā līdzīgi kā citur teorētiski ražo Saeima - mūsu gadījumā 100 deputāti, lai gan faktiski tos nosaka koalīcijas komanda, kuru vieno koalīcijas līgums – deputātu vairākums kas par likumu solidāru apstiprināšanu iepriekš vienojies. Tomēr kas notiktu, ja opozīcija (mazākums) arī vienotos, ka nepieņemamu likumu balsojuma gadījumā viņi vienkārši pamestu zāli un dotos mājās?
Lasīt visu...

21

Vai viņi uzbruks arī Rainim un Čakam? Karš pret kultūru Rīgā

FotoTik daudzi atviegloti uzelpoja, uzzinot, ka pašreizējam Rīgas mēram, stabiņu apmātajam Staķim uz brīdi esot pārgājusi maniakālā kāre uzbrukt pieminekļiem. Uzbrukt mūsu vēsturei un kultūrai. Pār viņu uz brīdi nolaidusies atklāsme, ka Rīgā esot daudz nopietnākas problēmas nekā pieminekļu jaukšana. Protams, ka ir ļoti nopietnas problēmas! Bet patiesībā sašutums sabiedrībā par draudiem pieminekļiem bija tik liels, ka Rīgas mērs kļuva piekāpīgāks.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Andrejs Upīts bija jauks un labs okupācijas varas kolaborants

Publiskās atmiņas centra rosinātais un Rīgas Pieminekļu padomes atbalstītais priekšlikums demontēt vairāku literātu (tostarp – latviešu rakstnieka...

Foto

Kad beigsies karš Ukrainā?

Pamēģināsim uz šo jautājumu atbildēt godīgi un argumentēti, izmantojot arī tādu informāciju, kāda nekad nenonāk latvju žurnālistu rokās un galvās. Un paturēsim...

Foto

Es esmu tikls un šķīsts, ticiet man!

Žurnālistikā vissvarīgākā vērtība ir redakcionālā neatkarība. Nekas to nedrīkst apšaubīt. Vienlaikus cilvēkam ir viņa individuālā brīvība un sirdsapziņā pamatotas...

Foto

Nacionālās apvienības viltus patrioti: Ogres mēra Egila Helmaņa gadījums

Lai turpinātu diskusiju par Ogrē nenotikušo bēdīgi slavenā “Latvijas pilsoņa/latvieša” Pētera Avena porcelāna “podu” un “podiņu” izstādi,...

Foto

Gruzijas mācībstundas

Tbilisi atkal dūmos un asaru gāzes mākoņos, ielas tradicionāli pilnas ar karstasinīgo tautu, kurai labs jebkurš iemesls, lai lieku reizi izvicinātu rokas. Kas gadījies...

Foto

Kam traucē Upīša piemineklis?

Pieminekļiem ir kāda nelāga īpašība – tie ir pļāpīgi. Visi kā viens būdami radīti ar mērķi vēstīt nākamajām paaudzēm par dižiem cilvēkiem,...

Foto

Vērtību arguments (jebkura) pieminekļa aizstāvībai

Šajā rakstā apskatīsim vienu cienījamu argumentu par labu pieminekļa (jebkura) aizstāvībai. Proti, iespēju, ka piemineklis cilvēkam ir dārgs. Tas, ka cilvēks...

Foto

Vai Aizsardzības ministrijas nenogremdējamais Jānis tiešām nenogrims?

Šodien notika Latvijas jaunlaiku vēsturē lielākais brīnums. Pati bezgrēcīgākā un tautas mīlētākā - Aizsardzības ministrija atzina, ka tiešām būs...

Foto

Par nelikumībām un reputācijas graušanu Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolā „Rīdzene”

Atkārtoti lūdzam nepieļaut kārtējo Rīgas nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu sporta skolā Rīdzene....

Foto

Kāpēc kolektīvais Soross zaudē Ukrainā?

Dzirdu bāleliņu - patriotu gaudas, tāpēc lietošu maksimāli precīzus apzīmējumus, distancējoties no plašplūsmas ziņu avotu paredzamās indoktrinācijas un nu jau pavisam...

Foto

Aizsardzības ministrei Mūrniecei būtu nevis jāizsaka tukši paziņojumi, bet jāpublisko visa ar pārtikas iepirkumu saistītā dokumentācija

Vēlos publiski paust savu viedokli par Valsts aizsardzības loģistikas un...

Foto

Par LIZDA falšumu

Skolotāji ATKAL draud ar Vislatvijas streiku, ja mēneša laikā netiks izpildītas "viņu" prasības. Tas, ka valdības vadītāji ar Krišjāni Kariņu un LIZDA vadītāju...

Foto

Iespējamā kļūda VID EDS saistībā ar gada ienākumu deklarāciju

Informēju, ka, aizpildot gada ienākumu deklarācijas D3 sadaļu, parādās šāda absurda formula, rēķinot apliekamus ienākumus no citiem...

Foto

Veselības budžets: daudz aizņemsimies, daudz tērēsim un cerēsim, ka veselības joma zels un plauks, bet mums nav nojēgas, kā šo veselības jomas uzplaukumu sasniegt

Savu iepriekšējo...

Foto

Vai Latvijas vēsturiskajām zemēm jāatgriežas Dzimtenes ostās?

Mēs nokavējām 30 gadus no brīža,kad sajuka Teherānas-Jaltas-Potsdamas pēckara ģeopolitiskā arhitektūra. Varbūt mēs nesapratām, kāpēc San Francisko antihitleriskā koalīcija...

Foto

Meli nekad nevar pārmākt patiesību. Arī šoreiz viss nostāsies savās vietās

Jo vairāk pretinieku, jo vairāk goda! Nekad neesmu vairījies no atklātas diskusijas un politiskas cīņas....

Foto

Populisms un sabiedrība

Vārdam “populisms” skaidrojošā vārdnīca sniedz sekojošu skaidrojumu - izdabāšana plašām aprindām, cenšanās par katru cenu, pat ar nepiepildāmiem solījumiem un meliem iekarot tautas...

Foto

Jā, mēs gatavojamies paslepus, necaurspīdīgi iztērēt 100 miljonus eiro par apšaubāmu vēja parka projektu, un ko jūs, kaitnieki, mums padarīsiet?

AS “Latvenergo” paziņojums par ražošanas jaudu...

Foto

Izglītības un zinātnes ministrijai: pieteikums darbam Komunikācijas nodaļas vadītāja amatam

Ar šo vēlos pieteikties darbam Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja amatam. Mans vārds ir...

Foto

Vēlēšanās zaudējušie paristi un bordānisti vēlas jums atriebties, ogrēnieši

Godātie ogrēnieši un pilsētas viesi! Vērsīšu Jūsu uzmanību uz to, ka plānoto masku šovu* Jūsu pilsētā organizē...

Foto

Galvenais atbildīgais pasūtījuma lietā pret Lapsu un Liepnieku “atrast jebko” ir ģenerālprokurors Stukāns

Iekšlietu ministrs Māris Kučinskis nav oriģināls, tā ir viņa būtība izvairīties no atbildības,...