Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
Foto

Likums un mīlestība

Leonards Inkins
07.02.2021.
Komentāri (19)

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Un, lūk, tur atnāca cilvēks, vārdā Jairs, kas bija sinagogas priekšnieks; un tas, nokritis pie Jēzus kājām, lūdza Viņu ienākt tā namā, jo viņam bija vienīgā meitiņa ap divpadsmit gadu un viņa bija pie miršanas. Un notika, ka, Viņam ejot, ļaudis drūzmējās ap Viņu. Lūkas evanģēlijs 8. nodaļa. 

Jairs bija cilvēku cienīts, šodien teiktu – vietējā autoritāte, viņš bija sinagogas priekšnieks. Ne katrs varēja kļūt par sinagogas priekšnieku. Un tomēr viņš atmeta lepnību un, nedomājot – ko par to teiks citi, pazemīgi noliecās pie Jēzus kājām. Kāpēc viņš tā rīkojās? Kas viņam lika to darīt? Cerība un mīlestība. Cerība un mīlestība ir ietekmīgāka un stiprāka par rakstītiem un nerakstītiem likumiem.

Kas viņam bija Jēzus? Viens no daudziem ceļojošajiem sludinātājiem, kādu tad bija daudz, un arī šodien to netrūkst. Mainījies ir sludināmā, aicināmā un apgalvojamā temats, bet sludinātāju nav kļuvis mazāk arī šodien.

Vairumā gadījumu tie ir tādi, kurus dēvē par jocīgajiem vai ne visai normāliem, tie, kuri klaiņo pa pasauli, kuriem nav sava nama, nav ģimenes un nav konkrētas valsts, kuras patrioti tie būtu. Vēl viņus dēvē par kosmopolītiem vai pasaules pilsoņiem, kuri sludina kādas vispārcilvēciskas vērtības vai patiesību pēdējā instancē.

Daži no šiem sludinātājiem pat izveido savu sektu vai kustību, ne obligāti reliģiskas ievirzes. Kaut vai kā ēšanas un neēšanas, kādu konkrētu virtuves trauku noliegšanas. Viņi parasti ar saviem darbiem neapliecina to, cik tie pareizi un labi, parasti vairums runu un darbību ir saistītas ar citu uzvedību, pārliecību un uzskatiem, kā arī citu rīcību. Viņi meklē skabargas citu acīs, par saviem baļķiem nesatraucoties.

Viņi ārstē, dziedina un citādi palīdz. Palīdz, protams, par samaksu, un gadās, ka par ļoti lielu samaksu. Viņi māca, ka ir jāziedo un jāziedojas, bet paši neziedo un neziedojas.

Taburete

Kur rodas lētticīgie? Tie ir cilvēki, kuru redzesloks ir šaurs, un pasaule, kurā viņi dzīvo, ir maza. Viņi dzīvo savā stūrītī, un tiem liela nozīme ir tam, kur novietota taburete. Par to viņi gatavi dienām domāt, strīdēties un pat kauties. Iziet no mitekļa ārā, palūkoties uz tabureti no attāluma viņi nevēlas un neuzskata par vajadzīgu. Viņi nespēj saskatīt, ka pasaule ir daudz plašāka un tajā notiekošais ir daudz svarīgāks par viņa tabureti.

Šos vieno arī kāda īpašība, viņi nelasa grāmatas, ja arī lasa, tad tikai tās, kuras lasīt viņus piespiež kādas izglītības sistēma, vai kādu krimiķi. Ja gadās izlasīt dziļāka satura grāmatu, tad tur paustais paliek nesaprasts, un līdz secinājumiem viņi nenonāk.

Tā rodas lētticīgie, un tos savos nolūkos izmanto apķērīgākie, viltīgākie un nekaunīgākie, kā arī dažādi sludinātāji.

Atgriežoties pie Jaira, jāsecina, ka viņu noliekties Jēzus priekšā virzīja ne tikai cerība, bet arī patiesa ticība.

Tajā pašā laikā: «Un kāda sieviete, kura divpadsmit gadus cieta no asins tecēšanas un ārstiem bija atdevusi visu savu mantu, bet neviens nespēja to izārstēt,No mugurpuses piegājusi, pieskārās Viņa drēbju šuvei, un tūliņ asins tecēšana apstājās.

Un Jēzus sacīja: Kas man pieskārās? Bet kad visi liedzās, Pēteris un tie, kas ar Viņu bija, sacīja: Mācītāj, ļaudis drūzmējas un Tevi spiež, un Tu saki: kas man pieskārās?

Un Jēzus sacīja: Man kāds pieskārās, jo es jutu, ka spēks iziet no manis.» Lūkas evanģēlijs 8. nodaļa.

Divpadsmit gados viņa bija izmēģinājusi gandrīz visas tobrīd iespējamās ārstēšanas metodes, bet viss velti. Mēģinot izdziedināties, iztērēja visu savu mantību, bet gaidītā rezultāta nebija.

Sieviete jau sen bija izmisuma pārņemta, un izmisums viņai lika tā rīkoties. Viņai bija radusies pēdējā cerība un ne tikai cerība, bet pat ticība tam, ka, ja viņai izdosies pieskarties Jēzum, tad no tā vien viņa kļūs vesela. Viņa bija dzirdējusi par Jēzus spējām un noticējusi, ka Viņš palīdzēs arī viņai. Izmisuma un ticības virzīta, viņa slepus Viņam pieskārās.

Paļaušanās

Vai Jēzus varēja nezināt, kas viņam pieskārās un kāpēc? Protams, ka nevarēja, bet viņš to teica apzināti, lai tādējādi pārbaudītu sievietes ticību tam, ka pieskaroties viņa izveseļosies, viņas uzticēšanos Viņam.

Viņš viņu par to nenosodīja. «Bet sieviete, redzēdama, ka viņa nav palikusi nemanīta, trīcēdama piegāja un krita pie Viņa kājām, un visas tautas priekšā norādīja, kāda iemesla dēļ Viņam pieskārusies un ka tūdaļ kļuvusi vesela.

Bet viņš tai sacīja: Meit, tava ticība tevi glābusi, ej mierā!» Lūkas evanģēlijs 8. nodaļa.

Viņai šādi rīkoties bija ļoti grūti, un ne tikai tāpēc, ka tajā laikā sievietes bija daudz kautrīgākas, bet arī tāpēc, ka tika uzskatīts, ka, ja kāds slimo, tātad viņš ir nogrēkojies un tāds ir Dieva sods. Bet, ja kādam labi gāja, ja bija turīgs, tad daudzi domāja, ka viņš ir Dievam tīkams un tāpēc Dievs to šādi atalgo. Pēc tā laika dzīvesziņas tam, kuram viņa pieskārās, bija jāveic «attīrīšanās» rituāls. Tad par šādu rīcību varēja sodīt, nomētājot ar akmeņiem, tāpēc viņas uzdrīkstēšanās ir apbrīnas vērta un ne velti Svētajos rakstos pieminēta. To šodien varam definēt kā rīcību, kas neatbilst likumam – Dieva likumam vai pat ir pretlikumīga. Un tomēr Jēzus viņu par to nenosodīja, bet lika viņai, visiem klātesošajiem redzot, apliecināt, ka viņa ir rīkojusies nelikumīgi, paskaidrojot iemeslu, kāpēc tā ir darījusi, proti, kāpēc ir apzināti pārkāpusi likumu.

Jēzus ar šo uzsvēra, ka, ja tas ir patiesi nepieciešams, ne tikai drīkst, bet ir jāpārkāpj likums, pat Dieva likums.

Kopš tiem laikiem nekas nav mainījies. Arī mēs ne tikai drīkstam, bet mums pat ir pienākums pārkāpt likumu, ja to prasa situācijas apstākļi. Kad likumu pieņēma, tad nebija īpašu apstākļu, un likums der vairumā gadījumu, bet izņēmuma gadījumos likums ir jāpārkāpj.

Faktiski visu valstu likumi aizliedz nogalināt, arī Dieva likums saka: «Tev nebūs nokaut», bet, lai aizstāvētu ģimeni, lai aizstāvētu valsti, un citos gadījumos ne tikai drīkst šo likumu neievērot, bet tas ir jādara.

Likums ir svarīgs, bet tā gars un likumdevēja vēlme ir ar likuma palīdzību aizsargāt, un, kad ir izņēmuma apstākļi, tad pats likums spēj nogalināt, tāpēc tādos brīžos likums, kurš nogalina, nav jāievēro.

Minētajai sievietei vienīgais veids, kā izārstēties, bija pārkāpt likumu, pastāvošās tradīcijas, un viņa to darīja. Šī vieta Svētajos rakstos ir vēstījums cilvēcei, ka likums ir tam, lai no tā cilvēkam būtu labāka dzīvošana, bet izņēmuma apstākļos pat vislabākais likums var nogalināt, tāpēc tādās reizēs tas ir jāpārkāpj. Tas attiecas arī uz Dieva likumiem.

Atkāpe

Neliela līdzība ar ne tik traģisku saturu, bet tomēr. Kādam ticīgajam bija ļoti svarīgi apmeklēt dievkalpojumus. Viņš vienmēr ieradās, pat slims būdams, centās nepalaist garām viņam tik nozīmīgos un svarīgos reliģiskos rituālus.

Kādu rītu viņš aizkavējās un tāpēc steidzās uz dievkalpojumu. Steidzoties veltīja ne tos labākos vārdus garāmgājējiem, jo tie apgrūtināja viņa steidzīgo soli uz sabiedriskā transporta pieturu, pieturā pagrūda citus pasažierus, lai iekļūtu transportā, un, kāpjot ārā, pagrūda atkal. Pieskrējis pie baznīcas, vēlreiz pagrūda un nolamāja garāmgājējus, kas viņam neatbrīvoja ceļu, jo viņš taču steidzās pie Dieva un uz dievkalpojumu un visiem ir jāpaiet malā, atbrīvojot viņam ceļu.

Kad aizelsies ieskrēja dievnamā, tur satika kādu kalpotāju, kurš neizpratnē jautāja: kāpēc tā aizelsies – kas tev pakaļ dzinās? Viņš lepni atbildēja, ka ļoti steidzās uz dievkalpojumu. Kalpotājs jautāja: kāpēc tu domā, ka Dievam ir vajadzīga tāda tava steiga un citu grūstīšana? Dievs neapvainosies, ja nokavēsi vai neatnāksi, bet, ja steidzoties kliegsi uz citiem un tos grūstīsi, tad tā tu attālināsies no Dieva un nonāksi velna apskāvienos.

Ja kāds autovadītājs, stāvot krustojumā pie sarkanās gaismas, redzot, ka no aizmugures tam strauji tuvojas cits auto, nepārkāps noteikumus un nenobrauks malā (kaut deg sarkana gaisma), tad būs ievērojis likumu, taču apdraudēs sevi un citus. Bet, ja pabrauks uz priekšu vai nobrauks malā un, tādējādi izvairoties no sadursmes, pārkāps likumu, tad Dievs un likumdevējs viņu par to nesodīs, kaut liks apliecināt, ka tā ir rīkojies, un nāksies paskaidrot, kāpēc.

Likums nevar būt augstāks par veselo saprātu, pat ja tas ir Dieva likums. Dzīvē ir brīži, kad ne vien drīkst, bet ir nepieciešams pārkāpt ne tikai fizikas likumu, ne tikai juridisko, bet pat Dieva likumus. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir mīlestība un mīlestības likums ir dominējošais un galvenais likums. Ja mīlestība to prasa, ir jāpārkāpj visi pārējie likumi. Mīlestība pret dzimteni, mīlestība pret tautu, mīlestība pret savu ģimeni, mīlestība pret cilvēku. Sv. Augustīns uzsvēra: «Mīli Dievu un tad dari, ko gribi».

Šajā ziņā latviešu valoda ir nabadzīga, jo mums dažādas mīlestības apzīmē ar vienu vārdu, bet grieķiem mīlestību pret Dievu apzīmē ar citu vārdu atšķirībā, piemēram, no vīrieša mīlestības pret sievieti, ko var apzīmēt ar veseliem 6 vārdiem atšķirībā no veida un „smaguma pakāpes” (pie mīlestības pieskaitot arī apsēstību un aprēķina jūtas), un tāpat arī citām mīlestībām ir savs speciāls vārds.

Brīnums

Gan sinagogas priekšnieks, gan sieviete bija dažādi cilvēki, iespējams, ka ar dažādiem uzskatiem, bet viņus vienoja tas, ka abi pazemīgi noliecās Jēzus priekšā, tā apliecinot, ka ir pazemīgi, tic un cer uz Viņu. Tas nebija nedz kāds simbolisks žests, nedz rituāls – tas bija apliecinājums tam, kas notika viņu dvēselēs. Tas bija gan lūgums, gan cerība vienlaicīgi, un Jēzus viņiem neatteica. Un notika brīnums, bet kas ir brīnums? Brīnums ir likuma pārkāpums. Ļoti nopietna un svarīga likuma pārkāpums. Mēs to varētu definēt kā fizikas vai kāda cita likuma pārkāpumu, jo mums nav neviena likuma, kurā būtu paredzēta vai pieļauta miruša cilvēka augšāmcelšanās. Arī medicīnas zinātne nespēs izskaidrot un pamatot, kāpēc sieviete pārstāja asiņot. Arī ķīmijas zināšanas to nespēj izskaidrot. Tas ir cilvēka dzīves un nāves likuma pārkāpums, tā likuma, kas ierobežo cilvēka dzīves ilgumu un citu.

Brīnums ir likuma pārkāpums, jo likumi neparedz brīnumus un visu, kas ir pretrunā ar likumā pausto, pasludina par nelikumīgu un likuma pārkāpumu. Iespējams, arī gravitācijas likuma pārkāpums, un kaut kādā ziņā arī lidojums kosmosā ir zemes pievilkšanās spēka likuma pārkāpums, tātad brīnums. Atraušanās no grēcīgās zemes brīnums. Zeme nav grēcīga, bet to ir pārapdzīvojis grēka nēsātājs un glabātājs, kā arī grēku vairotājs.

Kāpēc to rakstu? Ne tāpēc, lai lasītājs kļūtu zinošāks, erudītāks, bet lai mēs dzīves situācijās spētu rīkoties līdzīgi, kad tas būs patiesi nepieciešams, kad to prasīs mīlestības likums. Lai mums pietiktu vīrišķības rīkoties tā, kā pienākas, lai spētu, kad situācija to prasa, nostāties pretī sabiedriskajai domai, pret ierasto kārtību un tradīcijām, pat pret likumu, par spīti visam, par spīti visam tam, kā ir pieņemts un ierasts rīkoties, slēdzot nebeidzamās vienošanās ar sirdsapziņu, pamatojoties uz to, ka tā ir pieņemts, ka tā jau visi dara, ka tādi laiki un citiem aizbildinājumiem.

Minētie sieviete un vīrietis pārkāpa to, kā bija pieņemts dzīvot, runāt, domāt un rīkoties, un tika novērtēti un atalgoti. Jēzus mūs neaicina un neiesaka pārkāpt likumu, Viņš tikai uzsver, lai nenovēršamies no galvenā likuma, tas ir, mīlestības likuma.

Viņš teica, ka nav nācis likumus pārkāpt, bet tos piepildīt. Piepildīt likumus ar patiesu saturu, nevis formālu pildīšanu, jo likuma jēga ir mīlestība un tikai. Arī Dievs ir mīlestība, un Viņš vēlas arī mūs iemācīt patiesi mīlēt.

Novērtē šo rakstu:

26
11

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

12

Mums ir izvēle

FotoTV 24 Preses kluba raidījumā Edijs Klaišis, jauniešu radošo centru "OPEN" vadītājs, teica: „Man nav izvēles, ja es gribu strādāt ar bērniem, man būs jāvakcinējas...” To teica vīrietis, iespējams - vīrs un tēvs, iespējams – pedagogs... nezinu... bet jauniešu centra vadītājs. Vēl viena aita iekšā aplokā, un vārtiņi ciet.
Lasīt visu...

6

COVID brīvprātīgās vakcinācijas dēļ man ir divi (iespējams - ļoti stulbi) jautājumi

FotoCOVID brīvprātīgās vakcinācijas dēļ man ir  (iespējams - ļoti stulbi) jautājumi.
Lasīt visu...

12

Par vakcināciju, čipošanu, kristietību, islāmu, Bībeli, Austrumiem un “Zvēra zīmi”

FotoKādreiz biju visai dziļi iesaistījies kristietībā. Tik dziļi un patiesi, ka draudze pat ievēlēja par mācītāju. Bet... pēc trim novadītiem dievkalpojumiem hierarhijā augstāk stāvošie Dieva kalpi steigšus mani no draudzes gana pienākumiem atstādināja.
Lasīt visu...

12

Problēma ir tajos, kuri neatstāj policistiem citu izvēli kā strādāt par braukšanas instruktoriem

FotoŠonedēļ nogalināja vienu no mums. Nogalināja nekaunīgi, nošaujot gaišā dienas laikā blīvi apdzīvotā rajonā. Es labi pazinu Romu Bezzubovu. Viņš bija labs draugs, stiprs, dzīvespriecīgs, ar lielisku humora izjūtu. Milzīgs zaudējums, kas atstās tukšu vietu ģimenē, draugiem un viņa astoņus gadus vecajai meitiņai.
Lasīt visu...

21

Kāpēc mums visiem jāsatraucas par Bezzubova slepkavību

FotoFutbola aģenta Romāna Bezzubova slepkavība Rīgā gaišā dienas laikā papildina sarakstu ar daudzām skandalozām pasūtījuma slepkavībām, kas notikušas mūsu valstī, – Mārtiņš Bunkus (kura slepkavības metode ārkārtīgi atgādina R. Bezzubova slepkavību), Pāvels Rebenoks (lai gan oficiālā versija ir slepkavība laupīšanas laikā), senāk arī Daugavpils vicemērs Grigorijs Ņemcovs u.c.
Lasīt visu...

15

Mans vīrišķais testosterons ir sajūtams stipri tālāk par valstī noteikto divu metru distanci

FotoŠis ieraksts adresēts maniem nelabvēļiem. Es ar gandarījumu vēroju Jūs, kā Jums nesanāk. Sākot jau no “paldies Gobzemam, ka tika piekauts kurjers”. Jūs jau sevi un savu vājumu izgaismojat, vienlaikus arī manu spēku. Jūs neesat pamanījuši, mani nelabvēļi, ka nekas no Jūsu paustā neķer mani? Tā ir muļķība to nepamanīt. Un, jo tālāk Jūs ejat, jo lielāks apsmiekls par Jums pašiem. Iziesim pa punktiem.
Lasīt visu...

21

Lai izvērtētu raidījumu „Aizliegtais paņēmiens”, mēs no nodokļu maksātāju naudas samaksājām pat advokātu birojam

FotoLatvijas Televīzijas Satura padome izvērtējusi 29.marta raidījumu "Aizliegtais paņēmiens", kura tēma bija "Imunitāte pret Covid-19". Raidījums radīja plašu rezonansi sabiedrībā, Veselības ministrija un tās pakļautībā esošās iestādes pieprasīja atsaukt raidījumā izskanējušo informāciju, norādot, ka tā "ir ne tikai maldinoša, bet arī zinātniski nepamatota un vienlaikus sabiedrības veselību apdraudoša".
Lasīt visu...

6

4.maijā pulksten 19.00 mēs prasīsim šo

Foto4.maijā pulksten 19.00 mēs prasīsim šo:
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Nacionālais jautājums

Kas tas ir, kas saucās dzīve? Vēders, galva, kājas, brīve? Var jau būt, ka, kādu krāpjot, Arī sevi apzogam, Cik tad ir to tīro...

Foto

Ne dienas bez jaunumiem. Par daudz cietušo suni Ārčiju, protams

Tātad Pārtikas un veterinārais dienests nupat nāca klajā ar šķietami priecīgu vēsti. Ārčija bijušajam spīdzinātājam uzlikts...

Foto

Tas viss ir jāmaina līdz pamatiem

Valsts, kurā Satversmes tiesa neievēro pamatdokumentu - Satversmi, bet Eiropas rekomendācijas....

Foto

Starp Īzaku Ņūtonu un Klausu Švābu

Pasaules priekšniecības tekstus der palasīt. Vairāk gan tos no pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem. Otrā rokā turot Ņūtonu, Maltusu, Veļikovski, Eliadi un...

Foto

Nerunāšu par to, ir vīruss vai nav: svarīgākais ir, kas notiek ap to

Pasaulē notiek interesantas lietas. Šķiet, ka to, kas vēl joprojām svēti tic tam,...

Foto

Kremļa atbalstītā „Krievijas Impērijas kustība”– teroristiska organizācija Kanādā

Kanādas valdība ir nopublicējusi atjaunināto teroristisko organizāciju sarakstu, kurā ir iekļauti 13 grupējumi, to skaitā tāda „Krievijas Impērijas...

Foto

Starpnacionālās attiecības nacionālā valstī

Jebkura nacionālā kultūra ir vērtīga pasaules kultūras daļa, pelnījusi saglabāšanu un tālāku attīstību. Jebkuras nacionālās kultūras pamats ir valoda. Valodas ir visspēcīgākais...

Foto

Suminājums līdzcilvēkiem

Sirsnīgs tencinājums visiem, visiem par daudziem, ļoti daudziem atbalsta sveicieniem vēstulēs, sociālos tīklos, maniem mīļajiem vārdos, domās. Tiešām jauki un uzmundrinoši!...

Foto

Esmu saņēmis jau septiņus uzaicinājumus no meitenēm

Būt publiskai personai ir ļoti smags darbs. Tas ir jo smagāks, ja esi ne tikai publiska persona, bet socioloģiski...

Foto

Es neaicinu atteikties no vakcinēšanas. Es aicinu saglabāt iespēju katram izvēlēties

Sākšu ar brīdinājumu: tēma - sensitīva. Teksts garš, subjektīvs un ar atsaucēm uz sazvērestības teorijām....

Foto

Aleksandrs Kiršteins melo. Partijas vai padomju varas uzdevumā?

Kārlis Seržants publicējis teiku par "nenovērtēto politiķi Māri Grīnblatu" ("Kas Jauns", 23.marts). Uzmanību piesaistīja Aleksandra Kiršteina teiktais: "Atceroties...

Foto

Šoreiz mēs mierā neliksimies, jo beidzot ir radusies iespēja vainot kādu citu

Veselības ministrija, Imunizācijas Valsts padome, Zāļu valsts aģentūra un Slimību profilakses un kontroles centrs...

Foto

Saistībā ar izplatītajiem meliem pieprasu publisku atvainošanos no raidījuma “Nekā Personīga” veidotājiem

Es, mūziķis, mākslinieks un pasākumu vadītājs Kaspars Pudniks, vērsīšos tiesībsargājošās iestādēs ar iesniegumu par...

Foto

Mūsu bērnu un mazbērnu nauda atkal izkūp skursteņos

Drusku atļaušos šo nokomentēt no profesionālās puses. Šī ir ļoti vērienīga kampaņa ar ļoti lielu budžetu. To es...

Foto

Uzvarētāji ir VDK un KP, un kolaborantu pūlis

Kad dzirdu uzsaukumu "publiski jānosoda visa veida kolaboranti", mani mazliet tā kā uz smiekliem velk! Nē, nu viss...

Foto

Raudzīties uz Augšāmcelto ar apustuļu acīm

Mk 16:1-7  “Kad sabata diena bija pagājusi, Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un Salome nopirka smaržīgas zāles, lai ietu...

Foto

Iniciatīva „Latvija Eirovīzijā – par sabiedrības līdzdalību Latvijas tēla veidošanā”

Savu viedokli par Samantas Tīnas un Latvijas Televīzijas klaji nepieņemamo un augstprātīgo attieksmi pret Latvijas sabiedrību,...

Foto

Ārlietu ministrs Rinkēvičs un „fake” ziņas

Šī gada 4. martā LETA, ”Press.lv, “bb.lv” kāds censonis Latvijas ārlietu ministram uzdod jautājumu: kāda atšķirība starp diviem opozicionāriem -...

Foto

Jautājums ir par mūsu izvēli

Šorīt manas pārdomas raisīja viens ieraksts Facebook, kurā sieviete ļoti "garšīgi" un izjusti dalījās savās pārdomās par ierobežojumiem, kuri visiem it kā...

Foto

Divi gadījumi

Pēdējās nedēļās Latvijas sabiedrisko domu satricinājušas vismaz divas situācijas, kas lielai daļai liekas uzskatāmi netaisnīgas....

Foto

Ārkārtas situācijā kaut pliks un bass. Epilogs

Šis ir epilogs rakstam, kurā kritizēju valdības liegumu Latvijā iegādāties apavus un apģērbu ar pielaikošanu. Aizliegums ir spēkā jau no...

Foto

Kad veselības ministrs beidzot paziņos visus “tos” vainīgos daudzu cilvēku nāvēs?

Esam saņēmuši daudz kritisku viedokļu un sašutumu, kā mēs tā drīkstējām, kā mēs tā kā kaut...

Foto

Ziņģe par rindām

Ai, bailes, bailes, ai, nāves bailes spoži stāv uz vakts, sirds saraujas pikucī, un zobi braši klab, jo mēs atkal nīkstam rindās. ...

Foto

Īss ieskats kapitālisma, liberālisma, sociālisma un komunisma attīstībā

Kapitālisms tāpat kā viss pasaulē ir pakļauts evolūcijai. Sakari, tehnika, ražošana, politika. Ja evolūcija tiek mākslīgi bremzēta, uzkrājas kritiskā...

Foto

Kā lai nepiekrīt Krištopana kungam, kas savulaik noteica diagnozi mūsu varnešiem

Katru dienu jaunas pērles - šodien Pavļuts prasa papildu finansējumu Vakcinācijas biroja reorganizācijai, kam vispār...

Foto

Mūsu stukači un kolaboranti

2016. gadā Latvijas Radio 1 izskanēja labs raidījums par Latvijas rakstnieku sadarbību ar VDK (Valsts drošības komiteju). Dzejnieks Guntars Godiņš uz dialogu bija ataicinājis literatūrzinātnieci Evu Eglāju-Kristsoni,...

Foto

Ar Zatlera partiju un “Saskaņu” man nekas labs nesanāca, tāpēc, protams, jādibina jauna partija

Kādēļ jāveido jauna politiskā partija? Šāds jautājums kādam var šķist mulsinošs, jo it...

Foto

Slava, ko nenomazgāt

Nejauši pievērsu uzmanību kņadai ap Samantas Tīnas dziesmas The Moon is Rising videoklipu un pašas dziedātājas (klaviatūra pacieš visu) deleģēšanu uz Eirovīziju. Ar pārtīšanu video noskatījos....

Foto

Vakcinācijas bumerangi

Ja reiz valdībai ir nodoms vakcinēt vairākumu cilvēku, pie kam nediskriminējot arī to vairumu, kas dažādu iemeslu dēļ nevēlas vakcinēties, tajā skaitā es, tad...

Foto

Izņēmuma kārtā mēs nolaidīsimies tik zemu, ka kaut ko jums paskaidrosim par "ManaBalss" lēmumu pieņemšanu

Pirms dažām dienām ManaBalss platformā esam saņēmuši iniciatīvas iesniegumu ar prasību...

Foto

Skaidra lieta, ka arī es ne pie kā neesmu vainīga, un mana viedokļa apšaubīšana ir absurda un nomelnojoša

Nav izprotama atsevišķu politiķu un atsevišķu mediju vēlme...

Foto

Loģiski, pilnais spriedums būs pēc vēlēšanām

Sveiciens no nebrīves! Likums nosaka, ka pilnais spriedums krimināllietā tiesai jāpieņem līdz šā gada 19. martam. Tas nav noticis. Loģiski....

Foto

Linda Ozola: ko tad nu mēs, mēs jau neko...

Pārbaudīt iesniegumus, kas saistīti ar pašvaldības institūciju darbības tiesiskumu un finanšu līdzekļu caurspīdīgu apmaksu par sniegtajiem pakalpojumiem,...

Foto

Kāpēc man savā dzimtenē jāievēro globālo izdzimteņu izdomāti cilvēka tiesību ierobežojumi

Tikko atkal bija kārtējais skandāls Maximā, jo man neesot "pareizā" maska! Un tagad, lasiet uzmanīgi, apsargi,...

Foto

Provinces pensionāra atbalsta vēstule b.Pavļutam

Interneta duļķainie viļņi atnesuši jaunu cilvēku sašutumu par vakcinācijas avīzi nezciktursimttūkstošu tirāžā, kas nāca pa virsu vakcinācijas biroja algu fondiņam 0,6...

Foto

Tiesiskuma konveijers

Tiesiskā valstī visiem un ikvienam ir tiesības uz taisnīgu tiesu saprātīgos termiņos. Tiesiskā valstī izmeklēšana un pratināšana nedrīkst līdzināties spīdzinăšanai. Vai prokurori pie mums...

Foto

Lūdzam atsaukt Latvijas dalību 2021.gada Eirovīzijas dziesmu konkursā Roterdamā

Es vēlos norādīt un uzsvērt, ka Latvijas tauta NAV deleģējusi šogad nevienu pārstāvi ar konkrētu dziesmu un...

Foto

Andra Šķēles informācija plašsaziņas līdzekļiem

2021.gada 19.martā man ir uzrādīta apsūdzība kriminālprocesā, kas pazīstams kā ""Lattelekom" digitālās televīzijas lieta". Uzskatu apsūdzību par nepamatotu....

Foto

Meroni miljoni, Kariņa darījums un Vonsoviča „draugs” virsprokurors – kad, Stukāna kungs?

Es biju nolēmis vēl kādu laiku klusēt. Taču Ventspils stāsts, kur grasās tiesāt baseinā...

Foto

Mums ir daudz svarīgas slepenas informācijas par ēnu ekonomiku Latgalē, bet mēs to neatklāsim

Finanšu izlūkošanas dienests 2021. gada 9. martā ir saņēmis vēstuli, ar kuru...

Foto

Laime

Katrs cilvēks, sasniedzot apzinīgo vecumu, tiecas pēc laimes. Lai spētu laimīgi dzīvot, viņš izmēģina un meklē dažādas metodes....

Foto

Andri Šķēle, pietiks

Andri Šķēle, pietiek izsaimniekot valsti, neesi gana naudu sagrābies?! Nepietiks?! Tieši tādu kangaru kā tu dēļ Latvija lēni tuvojas bankrotam, izmirst un tiek...

Foto

Kudors turpina priecēt lasītājus ar prastu propagandu

Amerikas valdības finansētais bijušais sektants Andis Kudors turpina priecēt lasītājus ar to, ko viņš sauc par politisko analīzi. Iesaku ielūkoties...

Foto

Atklātā vēstule valsts prezidentam: par prettiesiska likuma “Dzīvojamo telpu īres likums” neizsludināšanu

Biedrība “Ausma” uzskata, ka denacionalizēto namu īrnieku īres līgumi, kas bija noslēgti līdz dzīvojamo...

Foto

Kā mēs esam nonākuši līdz mirklim, kad visi ir vienlīdzīgi, bet citi vienlīdzīgāki par citiem?

No 16. marta stājās spēkā jaunie ierobežojumi, kas nosaka man un...

Foto

Jau gadu “uzņēmējdarbības nāves lokomotīve” ir traukusies pretēji situācijai citās valstīs

364 dienas ir pagājušas kopš valdības lēmuma sasiet rokas procentuāli lielākajai daļai mūsu valsts uzņēmēju:...

Foto

Ja tu esi “pret mums, pret mūsu uzskatiem un jauno kārtību”, mēs tevi tik un tā izslēgsim

Kamēr Nācijas tēvs pārdomā (vai nepārdomā), kāda nākamā alegorija...

Foto

Samanta Tīna un Latvijas Televīzija iespļauj dvēselē Latvijas sabiedrībai

Pirms dalos ar savu sāpi, vēlos pateikt, ka nenoliedzu dziedātājas Samantas Tīnas milzīgās darba spējas izvēlētajā profesijā...

Foto

Aicinājums veselības ministram godīgi un ātri atbildēt uz jautājumiem

Augsti godātais Pavļuta kungs! Ņemot vērā to, ka savās atbildēs uz deputātu jautājumiem Jūs mēdzat būt visai...

Foto

Izgāzušos Vakcinācijas biroju mēs tagad mēģināsim paslēpt Nacionālajā veselības dienestā

Veselības ministrija (VM) uzlabos vakcinācijas procesa pārvaldību, tostarp reorganizēs Vakcinācijas projekta biroju....

Foto

Haoss vakcinēšanā – kā tas izskatās praksē

Šodien, 12.martā saņēmu termiņu uz pirmdienu vakcīnas "AstraZeneca" potēšanai. Mulsinošs tikai fons, kā joprojām notiek šī pasākuma organizēšana....

Foto

Gaisma

Šis nav feļetons, kuru izlasot ir jāsmaida, šī ir «atklāsme», par kuru ir vērts ierēkt pat nelasot, bet, ja izlasīsi, tad spēj tik turēt vēderu,...

Foto

Trīs iemesli, kādēļ vakcinēties pret COVID19 ir bīstami

Cilvēki, kuri vakcinējas pret COVID19, pietiekami nopietni riskē ar savu veselību, jo ir vismaz trīs būtiski iemesli, kuri...

Foto

Par TV sižetu saistībā ar Valsts policijas "katastrofālo" darbinieku trūkumu

Neatkarīgā policistu arodbiedrība noskatījās ironisko TV sižetu par katastrofālo Valsts policijas (VP) darbinieku iztrūkumu un Jūsu...

Foto

VID ģenerāldirektorei Ievai Jaunzemei: atklāta vēstule ar aicinājumu sniegt detalizētāku informāciju par publiski paustiem apgalvojumiem

Šī gada 1.marta TV3 ziņu sižetā par akcīzes nodokļa likmes pieaugumu...

Foto

Cik ilgi šis perēklis vēl valdīs Ventspils domē?

Vakar izlasīju, ka Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieki ir sasaukuši ārkārtas domes sēdi un nu tika stāstīts -...

Foto

Progresīvā cilvēka monologs par mīlestību

Īstenībā visa pasaule ir pilna mīlestības. Mēs visi mīlam labi paēst. Gandrīzi visi no mums mīl naudu. Tie, kuri tikuši pie...

Foto

Lai šie pāris tūkstoši cilvēku ar savu "pareizo domāšanu" kontrolē viens otru, bet neļausim viņiem kāpt mums uz galvas

Šodien mani uz tikšanos pilī uzaicināja LR...

Foto

Es pārstāvu partiju ar vislielāko dibinātāju skaitu kopš Tautas frontes laikiem, tāpēc man ļoti gribētos savākt 10 000 domubiedru

Levita kungs, šī vara sevi ir izsmēlusi....

Foto

Vārda brīvība

Ko grib vārda brīvības aizstāvji? Viņi vēlētos, lai viņu – konservatīvais vai liberālais – viedoklis netiktu apliets ar apsaukāšanas un vārdiski emocionālas vardarbības samazgām....