Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Pēc valsts prezidenta Egila Levita ierosinājuma un iespaidīga viņa izdarīta spiediena 13. Saeimas valdošās partijas nolēma sev ik gadu piešķirt iespaidīgu finansējumu no nodokļu maksātāju līdzekļiem. Šodien Pietiek pilnā apmērā publicē līdz šim no sabiedrības slēptu dokumentu – Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) lēmumu par finanšu līdzekļu atmaksāšanu. Šis lēmums detalizēti apraksta – kā tieši E. Levita noorganizēto nodokļu maksātāju naudu ir šķiedusi bēdīgi slavenā partija „KPV LV”. 

LĒMUMS par finanšu līdzekļu atmaksāšanu

Pamatojoties uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – Birojs) likuma 9.panta 1.punktu un Politisko organizāciju finansēšanas likuma (turpmāk – Finansēšanas likums) 13.pantu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – Birojs) veica politiskās partijas “Par Cilvēcīgu Latviju” (līdz 2021.gada 3.jūnijam politiskā partija “KPV LV”), reģistrācijas Nr.40003074764, juridiskā adrese Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 11 - 1, Rīga, LV-1021, (turpmāk – Partija) 2020.gada pārskatā ietvertās informācijas un 2020.gadā piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma pārbaudi par periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim, kuras rezultātā

konstatēja:

[1] Finansēšanas likuma mērķis atbilstoši likuma 1.panta otrajai daļai ir nodrošināt politisko organizāciju (partiju) finansiālās darbības atklātumu, likumību un atbilstību parlamentārās demokrātijas sistēmai.

Finansēšanas likuma 7.⁴panta pirmā daļa noteic, ka politiskā organizācija (partija) ir tiesīga izlietot valsts budžeta finansējumu savas politiskās un saimnieciskās darbības nodrošināšanai un ir tiesīga to izlietot šādām mērķu grupām:

1) politiskās organizācijas (partijas) biroja un darbinieku uzturēšanai;

2) politiskās organizācijas (partijas) darbības saturiskai nodrošināšanai (piemēram semināriem, kongresiem, konferencēm, pētniecības darbiem, aptaujām, jauniešu organizācijas pasākumiem, konsultācijām);

3) politiskās organizācijas (partijas) komunikācijai ar sabiedrību, tostarp politiskai aģitācijai.

Savukārt Finansēšanas likuma 7.⁴panta 1.1 daļa noteic, ka Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros nosaka šā panta pirmajā daļā paredzēto valsts budžeta finansējuma izlietojuma mērķu grupu veidus, kā arī pieļaujamos izdevumus.

Ministru kabineta noteikumos Nr.24 “Politiskajām organizācijām (partijām) piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma noteikumi” 2.punktā noteikts, ka valsts budžeta finansējumu politiskā organizācija (partija) un politisko organizāciju (partiju) apvienība ir tiesīga izlietot vienīgi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā paredzētajiem mērķiem, ievērojot šajos noteikumos minētos valsts budžeta izlietojuma ierobežojumus. Minēto noteikumu 3.punktā noteikts, ka politiskā organizācija (partija) un politiskā organizāciju (partija) apvienība ar piešķirtajiem valsts budžeta finanšu līdzekļiem rīkojās lietderīgi: mērķi sasniedz ar iespējami mazāko finanšu izlietojumu un īpašumā vai lietošanā iegūstamu mantu vai pakalpojumu iegādājās par iespējami izdevīgāko cenu.

Likuma “Par grāmatvedību” 1.pants noteic, ka likums attiecas uz komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām, biedrībām un nodibinājumiem, politiskajām organizācijām (partijām) un to apvienībām, reliģiskajām organizācijām, arodbiedrībām, iestādēm, kuras tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem, uz valsts vai pašvaldību aģentūrām, citām juridiskajām un fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību (turpmāk — uzņēmums), savukārt 2.pants noteic, ka grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī. Grāmatvedību kārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances datumā, tā darbības rezultātiem, naudas plūsmu noteiktā laikposmā, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei. Grāmatvedības sniegtajai informācijai jābūt patiesai, salīdzināmai, savlaicīgai, nozīmīgai, saprotamai un pilnīgai.

[2] Ar Biroja 2018.gada 28.novembra lēmumu Nr.1/7070 par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu Partijai nolemts piešķirt valsts budžeta finansējumu 85387,44 euro apmērā kalendārā gada laikā uz četriem gadiem, veicot maksājumus, sākot ar 2019.gadu, četras reizes gadā: līdz 15.janvārim 21346,86 euro apmērā, līdz 15.aprīlim 21346,86 euro apmērā, līdz 15.jūlijam 21346,86 euro apmērā, līdz 15.oktobrim 21346,86 euro apmērā, ieskaitot valsts budžeta finansējumu Partijas norādītajā valsts budžeta finansējuma saņemšanai atvērtajā atsevišķajā bankas kontā ˗ AS “Swedbank”, konta numurs LV24HABA0551045910170.

Ar Biroja 2020.gada 13.janvāra lēmumu Nr.1/175 tika grozīts Biroja 2018.gada 28.novembra lēmums Nr.1/7070 daļā par piešķirtā valsts budžeta finansējuma apmēru, piešķirot Partijai valsts budžeta finansējumu sākot ar 2020.gadu 643369,00 euro apmērā kalendārā gada laikā, veicot maksājumus divas reizes gadā: līdz 15.janvārim 321684,50 euro apmērā, līdz 15.jūlijam 321684,50 euro apmērā.

[3] Saskaņā ar Partijas 2020.gada 29.augusta Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu deklarācijas pārbaudē konstatēto, Partija 2020.gada 29.augusta Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu priekšvēlēšanu aģitācijas reklāmas kampaņas (turpmāk - Reklāmas Kampaņa) ietvaros sadarbojās ar sekojošiem pakalpojumu sniedzējiem.

SIA “Thumbs Up media line”, reģistrācijas Nr. 40103996094 – par publicitātes un reklāmas pakalpojumu sniegšanu”. Periodā no 2020.gada jūnija līdz 2020.gada augustam SIA “Thumbs Up media line” sniegto pakalpojumu summa ir 124362,01 euro.

SIA “Reklāmas aģentūra “VIA MEDIA”, reģistrācijas Nr.40003352914 –  2020.gada 26.jūnija līgums “Par mediju aģentūras pakalpojumu sniegšanu” par reklāmas plānošanas un izvietošanas pakalpojumiem medijos aģitācijas materiālu izvietošanai. Periodā no 2020.gada jūnija līdz 2020.gada augustam SIA “Reklāmas aģentūra “VIA MEDIA” sniegto pakalpojumu summa ir 183083,02 euro.

SIA “MEET GROUP”, reģistrācijas Nr.44103125743 – 2020.gada 10.augusta līgums “Reklāmas izgatavošanas līgums”, par video sižeta/materiālu – reklāmas materiālu izgatavošanu par noteiktu tematiku. Saskaņā ar Biroja rīcībā esošo informāciju 2020.gada augustā izgatavots video rullītis par R.Nemiro un Sandi Ģirģenu Rīgas centrāltirgū. 2020.gada 31.augustā izrakstīts rēķins par 1089,00 euro.

SIA “LETA”, reģistrācijas Nr.40003229349, – 2020.gada 29.jūnija pakalpojuma līgums par informatīvo materiālu sagatavošanu (KPV LV webrater un KPV LV - mediju monitoringu  no drukātās preses, interneta, TV, Radio, Letas ziņām). SIA “LETA” 2020.gada jūnijā sniedza pakalpojumus par kopējo summu 350,90 euro.  

SIA “October Consulting”, reģistrācijas Nr.40103479776 – 2020.gada 6.jūlija līgums, par komunikāciju pakalpojumu sniegšanu. Saskaņā ar Biroja rīcībā esošo informāciju 2020.gada augustā izgatavots un animēts video klips demonstrēšanai sociālajos tīklos -  Rīgas siluets, 4 pagalmu shematiskie zīmējumi, kreklu dizaini, burtnīcu dizaini, telts sienu dizaini, flaijeris pagalmu pasākumam. SIA “October Consulting” sniedza pakalpojumus par kopējo summu 8275,50 euro izrakstot rēķinu 2020.gada augustā.

Anrijs Požarskis – 2020.gada 1.augusta līgums, par fotogrāfiju izgatavošanu digitālā formātā. Saskaņā ar pieņemšanas nodošanas aktu tika nodrošināta foto sesija Partijas Rīgas saraksta kandidātiem un fotogrāfijas tika nodotas pasūtītājam elektroniskajā vidē. Maksa par pakalpojumu sastādīja 630,00 euro.

[4] Birojs konstatēja, ka Partija no sava valsts budžeta finansējuma konta, apmaksājot SIA “Thumbs Up media line” (turpmāk arī Aģentūra) sniegtos pakalpojumus, veikusi četrus maksājumus kopējā apmērā 125753,52 euro uz Aģentūras norēķinu kontu Nr.LV73HABA0551046555987 sekojošos apmēros un datumos:

1. 2020.gada 6.jūlijā – 43490,82 euro;

2. 2020.gada 5.augustā – 35000 euro;

3. 2020.gada 6.augustā – 23384,56 euro;

4. 2020.gada 17.augustā – 23878,14 euro.

SIA “Thumbs Up media line” 2020.gada 29.oktobrī atgrieza 1391,50 euro Partijas bankas kontā LV24HABA0551045910170 .

[5] Partija sadarbību ar Aģentūru veica pamatojoties uz sekojošiem pušu starpā noslēgtajiem līgumiem:

1. 2020.gada 26.jūnija Līgums par publicitātes un reklāmas pakalpojumu sniegšanu Nr.THUP26/06/2020-001 (turpmāk arī Līgums Nr.THUP26/06/2020-001);

2. 2020.gada 2.jūlija Līgums par publicitātes un reklāmas pakalpojumu sniegšanu Nr.THUP02/07/2020-002 (turpmāk arī Līgums Nr.THUP02/07/2020-002);

3. 2020.gada 3.augusta Līgums par publicitātes un reklāmas pakalpojumu sniegšanu Nr.THUP03/08/2020-003 (turpmāk –arī Līgums Nr.THUP03/08/2020-003).

[5.1] 2020.gada 26.jūnija Līgumu par publicitātes un reklāmas pakalpojumu sniegšanu Nr.THUP26/06/2020-001 no Partijas (Pasūtītājs) puses parakstīja tās valdes loceklis Ē.Pucens un no Aģentūras (Aģentūra) puses līgumu parakstīja Aģentūras valdes loceklis R.Elksnītis.

Saskaņā ar Līguma Nr.THUP26/06/2020-001 1.1.punkta nosacījumiem Aģentūra sniedz Partijai publicitātes un reklāmas pakalpojumus: kampaņas kopējās stratēģijas izstrāde, kampaņas radošo risinājumu izstrāde un kampaņas materiālu ražošana. Līguma 1.2.punktā noteikts, ka atbildīgās personas līguma izpildē un kontrolē ir Toms Lūķis (no Aģentūras puses) un Ē.Pucens (no Partijas puses). Savukārt līguma 1.3.punktā paredzēts, ka līgums  stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai pakalpojumu kvalitatīvai noteikto saistību izpildei.

Līguma Nr.THUP26/06/2020-001 2.3.punktā noteikts, ka Partija apņemas apmaksāt Aģentūras pakalpojumus par kopējo summu 35942,82 euro, bez pievienotās vērtības nodokļa. Atbilstoši Līguma Nr.THUP26/06/2020-001 2.2.punktā atrunātajam Aģentūras administrēšanas izdevumi noteikti 4688,19 euro apmērā jeb 15% apmērā no līguma pakalpojumu summas.

Līguma Nr.THUP26/06/2020-001 2.4.punkts paredz, ka Aģentūra iesniedz Partijai atskaiti par veiktajiem pakalpojumiem un, ka pakalpojumi tiek pieņemti ar nodošanas-pieņemšanas aktu par katru pozīciju, vadoties pēc sniegto pakalpojumu tāmes (1.pielikums). Līguma Nr.THUP26/06/2020-001 1.pielikumā “Radošo un tehnisko pakalpojumu Tāme 2020.gada Rīgas pašvaldības ārkārtas vēlēšanās” (turpmāk - Tāme Nr.1) norādīti Aģentūras veicamie pakalpojumi un darbi.

Aģentūra 2020.gada 1.jūlijā noformēja veikto darbu uzskaitījumu “Vēlēšanu kampaņa 2020/radošā daļa un tehniskās daļas” (turpmāk - Aģentūras Darbu Uzskaitījums Nr.1), kā pamatojumu tam norādot “Tāmes pamatojums: Līgums Nr.THUP15/06/2020-001”, nevis Līgumu Nr.THUP26/06/2020-001. Pakalpojumi, kas uzrādīti  Tāmē Nr.1 un Aģentūras Darbu Uzskaitījumā Nr.1 sakrīt, līdz ar to konstatēts, ka veikto darbu uzskaitījuma pamatojums ir Līgums Nr.THUP26/06/2020-00.  

Saskaņā ar Līguma Nr.THUP26/06/2020-001 2.4.punktā noteikto Aģentūra un Partija savā starpā ir parakstījušas sekojošus pieņemšanas-nodošanas aktus:

2020.gada 26.jūnijā – pieņemšanas-nodošanas akts, par to, ka Partija ir saņēmusi pakalpojumu, ko sniedza Aģentūra – Prezentmateriālu ražošana atbilstoši Līguma Nr.THUP26/06/2020-001 1.pielikuma 5.1., 5.2., 5.3.punktā norādītajam. Darbu apraksts, USB vizuālis un baneru drukas fails pievienoti šim aktam. Pakalpojums sniegts pilnā apmērā. Abām pusēm vienai pret otru – pretenziju nav.

2020.gada 29.jūnijā – pieņemšanas-nodošanas akts, par to, ka Partija ir saņēmusi pakalpojumu, ko sniedza Aģentūra – Papildus pakalpojumi atbilstoši Līguma Nr.THUP26/06/2020-001 1.pielikuma 6.1.punktā norādītajam. Foto sienas drukas/ dizaina fails, preses konferences prezentācija pievienota šim aktam. Pakalpojums sniegts pilnā apmērā. Abām pusēm vienai pret otru – pretenziju nav.

2020.gada 29.jūnijā – pieņemšanas-nodošanas akts, par to, ka Partija ir saņēmusi pakalpojumu, ko sniedza Aģentūra – Radošo darbu izstrāde atbilstoši Līguma Nr.THUP26/06/2020-001 1.pielikuma 2.1., 2.2. punktā norādītajam. Sagatavotā programma pievienota šim aktam. Pakalpojums sniegts pilnā apmērā. Abām pusēm vienai pret otru – pretenziju nav.

2020.gada 29.jūnijā – pieņemšanas-nodošanas akts, par to, ka Partija ir saņēmusi pakalpojumu, ko sniedza Aģentūra – Papildus pakalpojumi atbilstoši līguma Nr.THUP26/06/2020-001 1.pielikuma 6.6.punktā norādītajam. Izstrādātais logotips un reklāmas makets elektroniskajā formātā pievienoti šim aktam. Pakalpojums sniegts pilnā apmērā. Abām pusēm vienai pret otru – pretenziju nav.

2020.gada 29.jūnijā – pieņemšanas-nodošanas akts, par to, ka Partija ir saņēmusi pakalpojumu, ko sniedza Aģentūra – Papildus pakalpojumi atbilstoši līguma Nr.THUP26/06/2020-001 1.pielikuma 6.3.punktā norādītajam. Pakalpojums sniegts pilnā apmērā. Abām pusēm vienai pret otru – pretenziju nav.

2020.gada 29.jūnijā – pieņemšanas-nodošanas akts, par to, ka Partija ir saņēmusi pakalpojumu, ko sniedza Aģentūra – Papildus pakalpojumi atbilstoši līguma Nr.THUP26/06/2020-001 1.pielikuma 6.6.punktā norādītajam. Darba apraksts un drukas/ dizaina faili pievienoti šim aktam. Pakalpojums sniegts pilnā apmērā. Abām pusēm vienai pret otru – pretenziju nav.

2020.gada 29.jūnijā – pieņemšanas-nodošanas akts, par to, ka Partija ir saņēmusi pakalpojumu, ko sniedza Aģentūra – Papildus pakalpojumi atbilstoši līguma Nr.THUP26/06/2020-001 1.pielikuma 6.2.punktā norādītajam. Atlasītās fotogrāfijas pievienotas šim aktam. Pakalpojums sniegts pilnā apmērā. Abām pusēm vienai pret otru – pretenziju nav.

2020.gada 30.jūnijā – pieņemšanas-nodošanas akts, par to, ka Partija ir saņēmusi pakalpojumu, ko sniedza Aģentūra – Radošo darbu izstrāde atbilstoši līguma Nr.THUP26/06/2020-001 1.pielikuma 2.3., 2.4.punktā norādītajam. Radošā koncepcija, tās pamatojums un pamata sauklis pievienoti šim aktam. Pakalpojums sniegts pilnā apmērā. Abām pusēm vienai pret otru – pretenziju nav.

2020.gada 1.jūlijā – pieņemšanas-nodošanas akts, par to, ka Partija ir saņēmusi pakalpojumu, ko sniedza Aģentūra – Stratēģiskais atbalsts atbilstoši līguma Nr.THUP26/06/2020-001 1.pielikuma 1.1., 1.2., 1.3.punktā norādītajam. Veikto darbu apraksts, izstrādātais laika plāns un preses konferences notikumu un uzdevumu prezentācija pievienota šim aktam. Pakalpojums sniegts pilnā apmērā. Abām pusēm vienai pret otru – pretenziju nav.

2020.gada 3.jūlijā – pieņemšanas-nodošanas akts, par to, ka Partija ir saņēmusi pakalpojumu, ko sniedza Aģentūra – Radošo darbu izstrāde atbilstoši līguma Nr.THUP26/06/2020-001 1.pielikuma 2.5., 2.6.punktā norādītajam. Veikto darbu apraksts un fotosesijas plāns pievienots šim aktam. Pakalpojums sniegts pilnā apmērā. Abām pusēm vienai pret otru – pretenziju nav.

2020.gada 3.jūlijā – pieņemšanas-nodošanas akts, par to, ka Partija ir saņēmusi pakalpojumu, ko sniedza Aģentūra – Papildus pakalpojumi atbilstoši līguma Nr.THUP26/06/2020-001 1.pielikuma 6.5.punktā norādītajam. Fotosesijas bildes elektroniskajā formātā pievienoti šim aktam. Pakalpojums sniegts pilnā apmērā. Abām pusēm vienai pret otru – pretenziju nav.

2020.gada 5.jūlijā – pieņemšanas-nodošanas akts, par to, ka Partija ir saņēmusi pakalpojumu, ko sniedza Aģentūra – Radošo darbu izstrāde atbilstoši līguma Nr.THUP26/06/2020-001 1.pielikuma 2.7., un 2.8.punktā norādītajam. Izstrādātie dizaina faili pievienoti šim aktam. Pakalpojums sniegts pilnā apmērā. Abām pusēm vienai pret otru – pretenziju nav.

2020.gada 6.jūlijā – pieņemšanas-nodošanas akts, par to, ka Partija ir saņēmusi pakalpojumu, ko sniedza Aģentūra – Audio ieraksts atbilstoši līguma Nr.THUP26/06/2020-001 1.pielikuma 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.punktā norādītajam. Izstrādātie video faili pievienoti šim aktam. Pakalpojums sniegts pilnā apmērā. Abām pusēm vienai pret otru – pretenziju nav.

2020.gada 7.jūlijā – pieņemšanas-nodošanas akts, par to, ka Partija ir saņēmusi pakalpojumu, ko sniedza Aģentūra – video izstrāde atbilstoši līguma Nr.THUP26/06/2020-001 1.pielikuma 3.1. – 3.14.punktā norādītajam. Izstrādātie video faili pievienoti šim aktam. Pakalpojums sniegts pilnā apmērā. Abām pusēm vienai pret otru – pretenziju nav.

Pieņemšanas-nodošanas aktus, saskaņā ar parakstu atšifrējumu, parakstīja no Partijas puses  - Ē.Pucens, no Aģentūras puses - R.Elksnītis.

Aģentūra 2020.gada 1.jūlijā izrakstīja Partijai rēķinu Nr.PA202001 par stratēģisko atbalstu, radošo darbu izstrādi, video izstrādi, audio izstrādi, materiālu ražošanu, pakalpojumiem par kopējo summu 43490,82 euro, tajā skaitā Aģentūras komisija 15% 4688,19 euro un pievienotās vērtības nodoklis 21% (turpmāk – PVN) 7547,99 euro. Rēķina darījuma aprakstā norādīts “Līgums Nr.THUP26/06/2020-001”, savukārt papildus informācijā – “saskaņā ar tāmi”.

Partija 2020.gada 6.jūlijā no sava valsts budžeta finansējuma bankas konta LV24HABA0551045910170 veica pārskaitījumu 43490,82 euro apmērā Aģentūrai uz tās bankas kontu LV73HABA0551046555987.

[5.2] 2020.gada 2.jūlija Līgumu par publicitātes un reklāmas pakalpojumu sniegšanu Nr.THUP02/07/2020-002 no Partijas (Pasūtītājs) puses parakstīja tās valdes loceklis Ē.Pucens un no Aģentūras (Aģentūra) puses līgumu parakstīja Aģentūras valdes loceklis R.Elksnītis.

Konstatēts, ka Līguma Nr.THUP02/07/2020-002 nosacījumi ir identiski Līguma Nr.THUP26/06/2020-001 nosacījumiem.

Saskaņā ar Līguma Nr.THUP02/07/2020-002 1.1.punkta nosacījumiem Aģentūra sniedz Partijai publicitātes un reklāmas pakalpojumus: kampaņas stratēģijas izstrāde un kampaņas sociālo tīklu risinājumu izstrāde un realizācija. Līguma 1.2.punktā noteikts, ka atbildīgās personas līguma izpildē un kontrolē ir T.Lūķis (no Aģentūras puses) un Ē.Pucens (no Partijas puses). Savukārt līguma 1.3.punktā paredzēts, ka līgums  stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai pakalpojumu kvalitatīvai noteikto saistību izpildei.

Līguma Nr.THUP02/07/2020-002 2.3.punktā noteikts, ka Partija apņemas apmaksāt Aģentūras pakalpojumus par kopējo summu 48251,70 euro, bez pievienotās vērtības nodokļa. Atbilstoši Līguma Nr.THUP02/07/2020-002 2.2.punktā atrunātajam Aģentūras administrēšanas izdevumi noteikti 6293,70 euro apmērā jeb 15% apmērā no līguma pakalpojumu summas.

Līguma Nr.THUP02/07/2020-002 2.4.punkts paredz, ka Aģentūra iesniedz Partijai atskaiti par veiktajiem pakalpojumiem un, ka pakalpojumi tiek pieņemti ar nodošanas-pieņemšanas aktu par katru pozīciju, vadoties pēc sniegto pakalpojumu tāmes (1.pielikums). Līguma Nr.THUP02/07/2020-002 1.pielikumā “Radošo un tehnisko pakalpojumu Tāme 2020.gada Rīgas pašvaldības ārkārtas vēlēšanās” (turpmāk – Tāme Nr.2) norādīti Aģentūras veicamie pakalpojumi un darbi.

Aģentūra 2020.gada 2.jūlijā, t.i. Līguma Nr.THUP02/07/2020-002 parakstīšanas dienā noformēja veikto darbu uzskaitījumu “Vēlēšanu kampaņa 2020/radošā daļa/tehniskās daļas/izstrāde Nr.2” (turpmāk - Aģentūras Darbu Uzskaitījums Nr.2), kā tāmes pamatojumu tajā norādot Līgumu Nr.THUP02/07/2020-002.

Saskaņā ar Līguma Nr.THUP02/07/2020-002 2.4.punktā noteikto Aģentūra un Partija savā starpā ir parakstījušas sekojošus pieņemšanas-nodošanas aktus:

2020.gada 07.jūlijā – pieņemšanas-nodošanas akts, par to, ka Partija ir saņēmusi pakalpojumu, ko sniedza Aģentūra – Radošo darbu izstrāde atbilstoši līguma Nr.THUP02/07/2020-002 1.pielikuma 2.1. un 2.2.punktā norādītajam. Sagatavotie scenāriji un sagatavotais VO teksts pievienoti šim aktam. Pakalpojums sniegts pilnā apmērā. Abām pusēm vienai pret otru – pretenziju nav.

2020.gada 09.jūlijā – pieņemšanas-nodošanas akts, par to, ka Partija ir saņēmusi pakalpojumu, ko sniedza Aģentūra – Radošo darbu izstrāde atbilstoši līguma Nr.THUP02/07/2020-002 1.pielikuma 2.3. un 2.4.punktā norādītajam. Sagatavotie scenāriji un sagatavotais VO teksts pievienoti šim aktam. Pakalpojums sniegts pilnā apmērā. Abām pusēm vienai pret otru – pretenziju nav.

2020.gada 10.jūlijā – pieņemšanas-nodošanas akts, par to, ka Partija ir saņēmusi pakalpojumu, ko sniedza Aģentūra – Radošo darbu izstrāde atbilstoši līguma Nr.THUP02/07/2020-002 1.pielikuma 2.5., 2.6., 2.7., un 2.8.punktā norādītajam. Radošā koncepcija un sagatavotais VO teksts pievienoti šim aktam. Pakalpojums sniegts pilnā apmērā. Abām pusēm vienai pret otru – pretenziju nav.

2020.gada 10.jūlijā – pieņemšanas-nodošanas akts, par to, ka Partija ir saņēmusi pakalpojumu, ko sniedza Aģentūra – Audio ieraksts atbilstoši līguma Nr.THUP02/07/2020-002 1.pielikuma 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4.punktā norādītajam. Izstrādātie audio faili pievienoti šim aktam. Pakalpojums sniegts pilnā apmērā. Abām pusēm vienai pret otru – pretenziju nav.

2020.gada 10.jūlijā – pieņemšanas-nodošanas akts, par to, ka Partija ir saņēmusi pakalpojumu, ko sniedza Aģentūra - Video ieraksts atbilstoši līguma Nr.THUP02/07/2020-002 1.pielikuma 4.1. – 4.17.punktā norādītajam. Izstrādātie video faili pievienoti šim aktam. Pakalpojums sniegts pilnā apmērā. Abām pusēm vienai pret otru – pretenziju nav.

2020.gada 22.jūlijā – pieņemšanas-nodošanas akts, par to, ka Partija ir saņēmusi pakalpojumu, ko sniedza Aģentūra – Papildus pakalpojumi atbilstoši līguma Nr.THUP02/07/2020-002 1.pielikuma 5.1., 5.2. un 5.3.punktā norādītajam. Izstrādātie faili un procesa ilustrācija pievienoti šim aktam. Pakalpojums sniegts pilnā apmērā. Abām pusēm vienai pret otru – pretenziju nav.

2020.gada 22.jūlijā – pieņemšanas-nodošanas akts, par to, ka Partija ir saņēmusi pakalpojumu, ko sniedza Aģentūra – Stratēģiskais atbalsts atbilstoši līguma Nr.THUP02/07/2020-002 1.pielikuma 1.1.un 1.2.punktā norādītajam. Pielikumā veikto darbu apraksts pievienoti šim aktam. Pakalpojums sniegts pilnā apmērā. Abām pusēm vienai pret otru – pretenziju nav.

Aģentūra 2020.gada 3.augustā izrakstīja Partijai rēķinu Nr.02/2020, par stratēģisko atbalstu, radošo darbu izstrādi, audio izstrādi, video izstrādi, pakalpojumiem par kopējo summu 58384,56 euro, tajā skaitā aģentūras komisija 15% 6293,70 euro un PVN 10132,86 euro. Rēķina darījuma aprakstā norādīts “Līgums Nr.THUP02/07/2020-002”, savukārt papildus informācijā – “saskaņā ar tāmi Nr. 2 13/07/2020”.

Partija 2020.gada 5.augustā no sava valsts budžeta finansējuma bankas konta LV24HABA0551045910170 veica pārskaitījumu 35000,00 euro apmērā un 2020.gada 6.augustā - 23384,56 euro apmērā uz Aģentūras bankas kontu LV73HABA0551046555987, kopā samaksājot rēķinā Nr.02/2020 norādīto summu 58384,56 euro.

[5.3] 2020.gada 3.augusta Līgums par publicitātes un reklāmas pakalpojumu sniegšanu Nr.THUP03/08/2020-003 no Partijas (Pasūtītājs) puses parakstīja tās valdes loceklis Ē.Pucens un no Aģentūras (Aģentūra) puses līgumu parakstīja Aģentūras valdes loceklis R.Elksnītis.

Konstatēts, ka Līguma Nr.THUP03/08/2020-003 nosacījumi ir identiski Līgumam Nr.THUP26/06/2020-001 un Līgumam Nr.THUP 02/07/2020-002.

Saskaņā ar Līguma Nr.THUP03/08/2020-003 1.1.punkta nosacījumiem Aģentūra sniedz Partijai publicitātes un reklāmas pakalpojumus: kampaņas stratēģijas izstrāde un realizācija, kampaņas sociālo tīklu risinājumu izstrāde un realizācija un kampaņas dizaina, maketēšanas, programmēšanas un korektūras darbi. Līguma 1.2.punktā noteikts, ka atbildīgās personas līguma izpildē un kontrolē ir T.Lūķis (no Aģentūras puses) un Ē.Pucens (no Partijas puses). Savukārt līguma 1.3.punktā paredzēts, ka līgums  stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai pakalpojumu kvalitatīvai noteikto saistību izpildei.

Līguma Nr.THUP03/08/2020-003 2.3.punktā noteikts, ka Partija apņemas apmaksāt Aģentūras pakalpojumus par kopējo summu 19734,00 euro, bez pievienotās vērtības nodokļa. Atbilstoši Līguma Nr.THUP03/08/2020-003 2.2.punktā atrunātajam Aģentūras administrēšanas izdevumi noteikti 2574,00 euro apmērā jeb 15% apmērā no līguma pakalpojumu summas.

Līguma Nr.THUP03/08/2020-003 2.4.punkts paredz, ka Aģentūra iesniedz Partijai atskaiti par veiktajiem pakalpojumiem un, ka pakalpojumi tiek pieņemti ar nodošanas-pieņemšanas aktu par katru pozīciju, vadoties pēc sniegto pakalpojumu tāmes (1.pielikums).

Ne Partija, ne Aģentūra nav iesnieguši pārbaudei Līguma Nr.THUP03/08/2020-003 pirmo pielikumu.

Aģentūra 2020.gada 3.augustā, t.i. Līguma Nr.THUP03/08/2020-003 parakstīšanas dienā noformēja veikto darbu uzskaitījumu “Vēlēšanu kampaņa 2020/radošā daļa/tehniskās daļas/izstrāde Nr.3” (turpmāk - Aģentūras Darbu Uzskaitījums Nr.3), kā tāmes pamatojumu tajā norādot Līgumu Nr.THUP03/08/2020-003.

Saskaņā ar Līguma Nr.THUP03/08/2020-003 2.4.punktā noteikto Aģentūra un Partija savā starpā ir parakstījušas sekojošus pieņemšanas-nodošanas aktus:

2020.gada 5.augustā – pieņemšanas-nodošanas akts, par to, ka Partija ir saņēmusi pakalpojumu, ko sniedza Aģentūra – Radošo darbu izstrāde atbilstoši līguma Nr.THUP03/08/2020-003 1.pielikuma 2.3. un 2.4.punktā norādītajam. Izstrādātais buklets, kurā atspoguļojas struktūra un izstrādātais teksts, pievienots šim aktam. Pakalpojums sniegts pilnā apmērā. Abām pusēm vienai pret otru – pretenziju nav.

2020.gada 6.augustā – pieņemšanas-nodošanas akts, par to, ka Partija ir saņēmusi pakalpojumu, ko sniedza Aģentūra – Radošo darbu izstrāde atbilstoši līguma Nr.THUP03/08/2020-003 1.pielikuma 2.5. un 2.6.punktā norādītajam. Izstrādātais buklets  pievienots šim aktam. Pakalpojums sniegts pilnā apmērā. Abām pusēm vienai pret otru – pretenziju nav.

2020.gada 14.augustā – pieņemšanas-nodošanas akts, par to, ka Partija ir saņēmusi pakalpojumu, ko sniedza Aģentūra – Radošo darbu izstrāde atbilstoši līguma Nr.THUP03/08/2020-003 1.pielikuma 3.5., 3.6., 3.7.punktā norādītajam. Izstrādātie faili  pievienoti šim aktam. Pakalpojums sniegts pilnā apmērā. Abām pusēm vienai pret otru – pretenziju nav.

2020.gada 24.augustā – pieņemšanas-nodošanas akts, par to, ka Partija ir saņēmusi pakalpojumu, ko sniedza Aģentūra – Stratēģiskais atbalsts atbilstoši līguma Nr.THUP03/08/2020-003 1.pielikuma 1.1., 1.2.punktā norādītajam. Veikto darbu apraksts pievienots šim aktam. Pakalpojums sniegts pilnā apmērā. Abām pusēm vienai pret otru – pretenziju nav.

2020.gada 25.augustā – pieņemšanas-nodošanas akts, par to, ka Partija ir saņēmusi pakalpojumu, ko sniedza Aģentūra – Radošo darbu izstrāde atbilstoši līguma Nr.THUP03/08/2020-003 1.pielikuma 2.1. un 2.2.punktā norādītajam. Sagatavotie teksti un Sociālo tīklu plāns pievienots šim aktam. Pakalpojums sniegts pilnā apmērā. Abām pusēm vienai pret otru – pretenziju nav.

Aģentūra 2020.gada 12.augustā izrakstīja Partijai rēķinu Nr.PA202003, par stratēģisko atbalstu, sociālajiem tīkliem, dizaina, maketēšanas, programmēšanas un korektūras darbiem par kopējo summu 22486,64 euro, tajā skaitā Aģentūras komisija 15% 2424,00 euro un PVN 3902,64 euro.

Partija 2020.gada 17.augustā no sava valsts budžeta finansējuma bankas konta LV24HABA0551045910170 veica pārskaitījumu 23878,14 euro apmērā uz Aģentūras bankas kontu LV73HABA0551046555987, pārskaitot par 1391,50 euro vairāk, nekā norādīts rēķinā Nr.PA202003. Aģentūra 2020.gada 29.oktobrī pārmaksāto summu ir atgriezusi Partijai bankas kontā LV24HABA0551045910170.

[5.4] Izvērtējot darījumu apliecinošus grāmatvedības dokumentus, konstatēts sekojošais.

Līgums Nr.THUP26/06/2020-001 starp Aģentūru un Partiju ir parakstīts 2020.gada 26.jūnijā un tajā pašā dienā ir parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts par līguma 1.pielikuma 5.1., 5.2. un 5.3.punktā norādīto darbu izpildi. Kritiski ir vērtējams apstāklis, ka vienas darba dienas laikā Aģentūra veica pieņemšanas-nodošanas aktā norādītos darbus, proti, 50 vienību USB ar programmu medijiem izgatavošanu, divu Baneru izgatavošanu un divu ziedu kompozīciju izgatavošanu. Turklāt saskaņā ar Tāmē Nr.1 norādīto Partijas programmas izstrādei ir noteiktas 14 stundas un šis darbs ir pieņemts/pabeigts 2020.gada 1.jūlijā saskaņā ar parakstīto pieņemšanas-nodošanas aktu.

Aģentūra 2020.gada 1.jūlijā izrakstīja Partijai rēķinu Nr.PA202001 (kas nav priekšapmaksas rēķins) par sniegtajiem darbiem, kuru Partija apmaksāja 2020.gada 6.jūlijā, neskatoties uz to, ka darbu izpilde pēc pieņemšanas-nodošanas aktiem turpinājās līdz 2020.gada 7.jūlijam.

Aģentūra, pretēji Līguma Nr.THUP26/06/2020-001 2.1.punktā norādītajam, priekšapmaksas rēķina vietā 2020.gada 1.jūlijā izrakstīja Partijai rēķinu (ne priekšapmaksas rēķinu) par sniegtajiem pakalpojumiem un darbiem, neskatoties uz to, ka darbu izpilde, ņemot vērā pieņemšanas–nodošanas aktos norādīto, vēl turpinājās līdz 2020.gada 7.jūlijam.

Aģentūra 2020.gada 1.jūlijā noformēja Aģentūras Darbu Uzskaitījumu Nr.1, kā pamatojumu tajā norādot Līgumu Nr.THUP15/06/2020-001 (kura nav Biroja rīcībā), nevis Līgumu Nr.THUP26/06/2020-001, līdz ar to darījumu apliecinošos dokumentos ir norādīta neizsekojama informācija par patiesajiem līguma noslēgšanas datumiem.

Aģentūra 2020.gada 1.jūlijā noformēja Aģentūras Darbu Uzskaitījumu Nr.1, kurā norādīts, ka 2020.gada maijā radošais direktors ir sniedzis konsultācijas un atbalstu stratēģijas izstrādē 10 stundas. Savukārt, saskaņā ar Partijas pārbaudei iesniegto 2020.gada 1.jūnija noformēto valdes sēdes protokolu Nr.5/2020, Partija tikai 2020.gada 1.jūnijā nolēma apkopot iespējamos kandidātus uz Rīgas pašvaldības vēlēšanām, par atbildīgo ieceļot Ievu Krapāni un Ralfu Nemiro, kā arī izstrādāt atlases kritērijus kandidātiem pirms pārrunu uzsākšanas ar saraksta kandidātiem, par atbildīgo ieceļot Ievu Krapāni un Ē.Pucenu.

Līgumam Nr.THUP03/08/2020-003 nav pievienots Pielikumu Nr.1 (Tāme N.1), uz kuru atsauksme ir pieņemšanas-nodošanas aktos.

Aģentūra 2020.gada 12.augustā izrakstīja Partijai rēķinu Nr.PA202003 (kas nav priekšapmaksas rēķins) par sniegtajiem pakalpojumiem un darbiem, kuru Partija apmaksāja 2020.gada 17.augustā, neskatoties uz to, ka darbu izpilde saskaņā ar pieņemšanas–nodošanas aktos norādīto  turpinājās līdz 2020.gada 25.augustam.

Pieņemšanas-nodošanas aktus, saskaņā ar parakstu atšifrējumu, parakstīja no Partijas puses - tās valdes loceklis Ē.Pucens, no Aģentūras puses – tās valdes loceklis R.Elksnītis.

Pretēji Pieņemšanas-nodošanas aktos norādītajam, pieņemšanas-nodošanas aktiem nav pievienoti materiāli - audio faili, video faili, fotosesijas bildes, dizaina faili u.c. aktos norādītie materiāli, līdz ar to sniegtie pakalpojumi un darbi nav identificējami.

Partija iesniedza Birojā USB cieto disku, kurā ir pievienota informācija par no Aģentūras saņemtajiem pakalpojumiem un darbiem. Izvērtējot USB cietā diska informāciju, Birojs konstatē, ka nav iespējams izsekot, kādā datumā pakalpojumi un darbi ir sniegti un kādā datumā pakalpojumi un darbi ir saņemti un kādi pakalpojumi un darbi attiecas konkrēti uz norādītajiem pieņemšanas – nodošanas aktiem, līdz ar to sniegtie pakalpojumi un darbi un to apjoms nav identificējami.

[6] Pārbaudes ietvaros saņemti paskaidrojumi no Partijas valdes locekļiem un ar Partiju saistītām personām.

[6.1] Izvērtējot bijušā Partijas valdes locekļa R.Nemiro 2021.gada 1.decembrī sniegto paskaidrojumu, konstatēts, T.Lūķi Reklāmas Kampaņas veidošanai ieteica R.Nemiro, jo T.Lūķis bija pazīstams reklāmas vidē (radio) un viņš sadarbojās Ē.Stendzenieku. Pēc aicinājuma T.Lūķis un Ē.Stendzenieks Partijas telpās prezentēja savu redzējumu, kā veidot reklāmas kampaņu uz vēlēšanām. Pirmajā prezentācijā tika ieskicētas arī aptuvenās reklāmas kampaņas izmaksas. Tā kā Partijas valdei nebija citu pretendentu, tika nolemts reklāmas kampaņai piesaistīt T.Lūķi. Reklāmas kampaņas juridiskajai pusei Partijas valde nesekoja, jo šajā jautājumā paļāvās uz Ē.Stendzinieku.

R.Nemiro un daži citi valdes locekļi, kā arī T.Lūķis un Ē.Stendzenieks, izvirzīja ideju, ka reklāmas kampaņā jāorientējas uz iekšpagalmiem un drošību. Konsultācijās piedalījās R.Nemiro, V.Gaisma, Ē.Stendzenieks un T.Lūķis. Partijas valde bija informēta par kampaņas saturu un visi dokumenti bija pieejami Partijā. Partijas reklāmas kampaņas ietvaros tika izveidoti video klipi izvietošanai televīzijā un sociālajos tīklos, kā arī radio klipi, bukleti, plakāti.

No R.Nemiro sniegtā paskaidrojuma var secināt, ka Reklāmas Kampaņas veidošanai Partija pieaicināja nepazīstamu T.Lūķis (kuru pazina tikai R.Nemiro), kurš darbu veikšanai savukārt piesaistīja sev pazīstamu personu – Ē.Stendzenieku. Partijas valde nepazina Ē.Stendzenieku un sadarbojās ar viņu pirmo reizi.

[6.2] Izvērtējot bijušā Partijas valdes priekšsēdētāja A.Zakatistova 2021.gada 29.novembrī sniegto paskaidrojumu, konstatēts, ka Partija piedalījās 2020.gada Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās, jo R.Nemiro izteica vēlmi un gatavību tajās startēt. Līdz ar to R.Nemiro tika dotas pilnvaras veidot reklāmas kampaņu. Par tās organizēšanu atbildīgās personas bija R.Nemiro un Ē.Pucens. Reklāmas pakalpojumu sniedzēju T.Lūķi A.Zakatistovs redzēja divas reizes - pirmo reizi, kad tika prezentēta iespējamā Partijas reklāmas kampaņas veidošana un otro reizi, kad sprieda par kampaņas izdevumu problemātiskajiem jautājumiem. Piemēram, laika trūkuma dēļ vides reklāmas stendi sākumā bija apmaksāti un tikai pēc tam tika lemts par to saturu, kā arī izskatījās, ka dažādu radio rullīšu saturs dublējās. To pārbaudīt tika uzdots R.Nemiro, Ē.Pucenam un T.Lūķim. Iespējams, tāme tika precizēta vairākkārt. Savukārt T.Lūķis Partijas valdi nav konsultējis, iespējams, konsultācijas saņēma R.Nemiro. A.Zakatistovs uzskatīja, ka kaut arī kampaņas izdevumi bija lieli, bet “tāpēc jau partijām tiek dota nauda, lai piedalītos vēlēšanās”.

[6.3] Izvērtējot bijušā valdes locekļa Ē.Pucena 2021.gada 24.novembrī sniegto paskaidrojumu, konstatēts, ka Partijas valdes sēdē tika nolemts, ka rezultāta saņemšanai priekšvēlēšanu kampaņai tiks tērēts maksimāli daudz līdzekļu un kampaņas veidošanai piesaistīs uzņēmumu. Ē.Pucens tika iecelts par Partijas priekšvēlēšanu kampaņas tehnisko direktoru, bet Reklāmas Kampaņas veidošanas procesā viņš faktiski neiesaistījās, bet bija formāls palīgs un parakstīja dokumentus. Visi ar kampaņu saistītie jautājumi bija R.Nemiro ziņā, kurš kampaņas veidošanai piesaistīja T.Lūķa un Ē.Stendzenieka pārstāvēto uzņēmumu, un uzņēmās atbildību par to.

Ē.Pucens ar Partijas reklāmas kampaņas veidotāju T.Lūķi iepriekš nebija pazīstams. Konsultācijas tika sniegtas tikai R.Nemiro. Atskaites par konsultāciju sniegšanu, to tēmām un apjomu Ē.Pucens nebija redzējis, bet parakstīja dokumentus (līgumu, pieņemšanas - nodošanas aktus) pēc R.Nemiro apliecinājuma, ka visi darbi ir veikti pilnā apmērā.

[6.4] Izvērtējot bijušās valdes locekles I.Krapānes 2021.gada 12.novembra paskaidrojumu, konstatēts, ka lēmumu par Partijas piedalīšanos 2020.gada Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās Partijas valde pieņēma vienu nedēļu pirms deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanas. Viens no iemesliem Partijai piedalīties vēlēšanās bija mērķis iztērēt Partijas saņemtos valsts finansējuma līdzekļus. Partijas valdes sēdē tika nolemts, ka reklāmas kampaņai tērēs tikai 170000 - 190000 euro. R.Nemiro atrada reklāmas kampaņas organizatoru (SIA “Thumbs Up media line”), bet tas Partijai nebija sniedzis ne konsultācijas par kampaņas veidošanu, ne arī kādas idejas kampaņas veidošanai, turklāt izmantoja Partijas valdes locekļu idejas, kuras Ē.Pucens nodeva SIA “Thumbs Up media line” pārstāvim. Izveidotā reklāmas kampaņa bija vērsta uz R.Nemiro.

Tā kā Partija valdes locekļi pēc bankas kontiem konstatēja, ka reklāmas kampaņai tika iztērēta lielāka naudas summa, nekā bija noteikts Partijas valdē, R.Nemiro tika pieprasīts uzaicināt reklāmas kampaņas organizatorus skaidrojumu sniegšanai. Tad arī T.Lūķis un Ē.Stendzenieks pirmo un vienīgu reizi ieradās valdes sēdē, bet nekādas prezentācijas sniegtas netika un skaidrojumi par izmaksām netika saņemti. Partijas valdei tāmes netika uzrādītas, jo tās vairākas reizes tika mainītas.

[6.5] Valdes loceklis Māris Možvillo savā 2021.gada 23.novembra paskaidrojumā norādīja sekojoši. Viņš nedzīvo Rīgā un līdz ar to viņam nebija daudz informācijas par veikto reklāmas kampaņas organizāciju. M.Možvillo norādīja, ka par Partijas Reklāmas Kampaņas organizāciju bija atbildīgi R.Nemiro un Ē.Pucens, kā arī M.Možvillo rīcībā bija informācija, ka Reklāmas Kampaņas organizēšanai bija plānots piesaistīt reklāmas kompānija. Reklāmas kompāniju Partijas valdei rekomendēja R.Nemiro. Tomēr M.Možvillo rīcībā nav informācijas kāpēc tika piesaistīta tieši SIA “Thumbs Up media line”. M.Možvillo nebija pazīstams ar SIA “Thumbs Up media line” pārstāvi. M.Možvillo paskaidroja, ka par Aģentūras paveiktajiem darbiem tika noformēti pieņemšanas-nodošanas akti, kurus akceptēja R.Nemiro, Ē.Pucens, A.Zakatistovs. M.Možvillo uzticējās valdē nozīmētajām personām, tādejādi nekādu aizdomu, ka darbi netiek veikti viņam nebija. Par reklāmas kampaņas izmaksu cenām M.Možvillo uzzinājā kādā no valdes sēdēm, bet kāda bija Reklāmas Kampaņu samaksātā naudas summa M.Možvillo nav informācijas. M.Možvillo norādīja, ka kopā ar L.Zīvertu iebilda par Reklāmas Kampaņas izmaksām, un tāpēc tāmes bieži tika mainītas. 

[6.6] Partijas valdes locekle Ramona Petrāviča 2021.gada 25.novembra paskaidrojumā norādīja, ka par Partijas valdes sēdi, kurā tika lemts startēt Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās, viņa neatceras, jo tajā laikā viņa bija ministre un bija aizņemta. R.Petraviča paskaidroja, ka nav redzējusi un nepazīst nevienu no reklāmas kampaņas veidotājiem. Attiecībā par kampaņas darbu tāmēm un rēķiniem, R.Petraviča norādīja, ka tos redzēja, kad bija jāveic apmaksa un, ka viņa pieprasīja dokumentus Ē.Pucenam, tomēr viņš visu nav sniedzis.

[6.7] Bijuši valdes locekle Iveta Benhena-Bēkena savā paskaidrojumā norādīja, ka viņa neatceras par tādu valdes sēdi, kurā būtu nolemts, ka R.Nemiro startēs. Reklāmas Kampaņas organizēšanai tika deleģēts R.Nemiro, kurš sev par palīgu izvēlējās Ē.Pucenu. Valdes sēdē tika lemts par Reklāmas Kampaņas kopējiem tēriņiem 171000 euro apmērā. Vēļāk R.Nemito paziņoja pa lielākas naudas summas nepieciešamību, par ko Partijā bija nesaskaņas. Tika sastādītas tāmes un valdes locekļi ar tām tika iepazīstināti stādot fakta priekšā. Attiecībā par SIA “Thumbs Up media line” veiktajām konsultācijām un par piesaistītajiem radošo un projekta direktoru, I.Benhena-Bēkena norādīja, ka par to var paskaidrot R.Nemiro un Ē.Pucens. I.Benhena-Bēkena paskaidroja, ka nezin, kāpēc tika izvēlētā SIA “Thumbs Up media line” un viņa nebiaj pazīstama ar T.Lūķi, kā arī norādīja ka viņa kā valdes locekle netika iesaistīta kampaņas veidošanas procesā.

[6.8] Bijušais valdes loceklis Lauris Zīverts savā paskaidrojumā norādīja, ka kampaņas organizatori bija R.Nemiro un Ē.Pucens, ka lielākā daļa Partijas biedru konsultācijās nepiedalījās un, ka viņam nav informācijas par tāmēs uzrādīto. No E.Stendzinieka pakalpojumiem valde attiecās, bet vēlāk izrādījās, ka pakalpojumus sniedz E.Stendzinieks. L.Zīverts norādīja, ka viņam nebija informācijas par tāmēs norādītajām patērētajām stundām. Patieso informāciju par notiekošo saistībā ar Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu kampaņu nebija iespējams uzzināt, jo attieksme bija, ka tā nav mūsu lieta.

[6.9] Bijušais valdes loceklis Jānis Vitenbergs savā paskaidrojumā norādīja, ka atbalstīja lēmumu, ka Partijai jāpiedalās Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās. J.Vitenbergs neatceras, vai bija rakstisks lēmums par to, bet viņš bija informēts par to, ka kampaņas organizatori ir izvirzīti R.Nemiro un Ē.Pucens. J.Vitenbergs norādīja, ka neatceras, vai bija sniegtas konsultācijas un viņš nezin, kas bija radošais vai projektu direktors. Visus procesus koordinēja R.Nemiro un Ē.Pucens. Bija valdes lēmums par to, ka Partijas Reklāmas Kampaņai tērēs 170 000 euro.

[6.10] Bijušais valdes loceklis Toms Andersons savā paskaidrojumā norādīja, ka reklāmas kampaņas organizatorus nav redzējis, ka ir dzirdējis, ka bija iesaistīts T.Lūķis, kurš bija R.Nemiro paziņa. Ka jaunā Partijas valdes, kuras sastāvā bija T.Andersons, pieprasīja iepriekšējai valdei paskaidrojumus, tika saņemts atteikums.

[6.11] Partijas grāmatvede Ina Balode savā paskaidrojumā norādīja, ka viņas rīcībā bija tikai grāmatvedības dokumenti saistībā ar Partijas un SIA “Thumbs Up media line” sadarbību, ka viņa nesekoja tāmē uzrādīto darbu izpildei, jo tam sekoja valde, ka pēc pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas Partijas grāmatvedībā tika veikta samaksa pēc valdes apstiprinājuma.

[6.12] Salvis Petriks savā paskaidrojumā norādīja, ka ar Partiju bija noslēdzis uzņēmuma līgumus, ka līgumu ietvaros veica tehniskus darbus, administrēja sociālos tīklu kontus, ka viņš priekšvēlēšanu periodā pirms Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām izvietoja saturu, ko iesniedza aģentūra, kuru pārstāvēja T.Lūķis.

[6.13] Izvērtējos sniegtos paskaidrojumus secināms, ka Partijas valdes locekļiem bija informācija gan par Reklāmas Kampaņu, gan par to, ka Reklāmas Kampaņas organizēšanai bija piesaistīta Aģentūra, gan par Reklāmas Kampaņas izmaksu apmēru un par Reklāmas Kampaņas finansēšanu no piešķirtā valsts budžeta finansējuma līdzekļiem. Birojs konstatē, ka no Partijas valdes locekļu puses netika veikta pienācīga kontrole par Aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem un veiktajiem darbiem, kā arī par valsts budžeta finansējuma izlietojuma pamatotību, apmaksājot Aģentūras sniegtos pakalpojumus.

[7] Pārbaudot informāciju par Reklāmas Kampaņas pakalpojumu un darbu sniedzēju SIA “Thumbs Up media line”, Birojs konstatē, ka

SIA “Thumbs Up media line” valdes loceklis periodā no 2017.gada 22.jūlija līdz šim brīdim ir Raivis Elksnītis;

SIA “Thumbs Up media line” reģistrētais darba ņēmējs (darbinieks) no 2020.gada 6.jūlija līdz 2020.gada 2.novembrim bija Toms Lūķis;

SIA “Thumbs Up media line” darbinieka T.Lūķa saskaņā ar darba līgumu laika posmā no no 2020.gada 6.jūlija līdz 2020.gada 2.novembrim bija noteikta valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga;

SIA “Thumbs Up media line” juridiskā adrese: Rītupes iela 21-2, Rīga;

SIA “Thumbs Up media line” reģistrētais darbības veids no 2017.gada 13.jūlija bija restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi, bet no 2020.gada 8.septembra uzņēmums reģistrēja darbības veidu: reklāmas aģentūru darbība.

SIA “Thumbs Up media line” tika reģistrēts kā PVN maksātājs 2020.gada 26.jūnijā.

SIA “Thumbs Up media line” pēc sadarbības ar Partiju reklāmas kampaņas vai cita veida pakalpojumus nevienam citam sadarbības partnerim vairs nav sniegusi.

Izvērtējot informāciju par SIA “Thumbs Up media line” Birojs secina, ka

SIA “Thumbs Up media line” saimnieciskās darbības veidu “reklāmas aģentūru darbība” reģistrēja 2020.gada 8.septembrī, proti, pēc tam, ka pabeidza sadarbību ar Partiju Reklāmas Kampaņas ietvaros;

Līgumā Nr.THUP26/06/2020-001 norādītājs SIA “Thumbs Up media line” pārstāvis T.Lūķis līguma parakstīšanas dienā – 2020.gada 26.jūnijā, vēl nebija darba attiecībās ar SIA “Thumbs Up media line” un nebija reģistrēts, kā saimnieciskās darbības veicējs, līdz ar to T.Lūķis nevarēja veikt līgumā norādītos darbus un sniegt pakalpojumus, par kuriem SIA “Thumbs Up media line” izrakstīja Partijai 2020.gada 1.jūlija rēķinu Nr.PA202001;

SIA “Thumbs Up media line” reģistrēts kā PVN maksātājs 2020.gada 26.jūnijā, t.i. dienā, kad tika noslēgts pirmais līgums ar Partiju.

[8] Pārbaudes ietvaros, darījumu apstākļu noskaidrošanai, saņemti paskaidrojumi no ar Aģentūru saistītām personām.

[8.1] Izvērtējot Aģentūras valdes locekļa R.Elksnīša 2021.gada 25.novembra paskaidrojumā norādīto, Birojs secina, ka R.Elksnītis nav piedalījies reklāmas kampaņas veidošanas procesā. Visus darbus veica T.Lūķis. Tā kā R.Elksnītis uzticējās T.Lūķim, ka darbi tiek veikti pilnā apmērā, kā tas bija norādīts grāmatvedības uzskaites dokumentos, R.Elksnītis ir parakstījis pieņemšanas nodošanas aktus, Tāmes un Aģentūras Darbu Uzskaitījumus.

[8.2] Izvērtējot Aģentūras darbinieka T.Lūķa 2021.gada 28.oktobra paskaidrojumā norādīto, konstatēts, ka bijušais Partijas valdes loceklis R.Nemiro uzrunāja T.Lūķi veidot reklāmas kampaņu, jo R.Nemiro un T.Lūķis personīgi pazina viens otru. Sarunas par darbiem jau bijušas uzsāktas 2020.gada maijā – jūnijā, proti, pirms Partijas valdes bija nolēmusi startēt Rīgas domes vēlēšanās. Saskaņā ar 2020.gada 1.jūnija Partijas valdes sēdes protokolu Nr.5/2020, Partija tikai 2020.gada 1.jūnijā nolēma apkopot iespējamos kandidātus uz Rīgas pašvaldības vēlēšanām, tādejādi kritiski vērtējams apstāklis, kā R.Nemiro varēja uzrunāt T.Lūķi 2020.gada maijā, ja Partija par to vēl nebija izlēmusi.

T.Lūķis ar logotipu “THUMS UP MEDIA LINE”, kuru jau bija izveidojis 2017.gadā, vērsās pie paziņas R.Elksnīša (kuram bija uzņēmums SIA “Chandra catering” (nosaukums no 2016.gada 26.maija līdz 2020.gada 19.jūnijam un kura reģistrētais darbības veids no 2017.gada 13.maija bija “restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi”), un piedāvāja pārdēvēt uzņēmumu par SIA “Thumbs Up media line” (2020.gada 20.jūnija līdz šim brīdim), un sniegt reklāmas pakalpojumus Partijai.

T.Lūķis tika pieņemts darbā SIA “Thumbs Up media line” pēc tās nosaukuma un darbības veidu maiņas 2020.gada 6.jūlijā, tādejādi nav pamatojama 2020.gada 26.jūnija (Līgums Nr.THUP26/06/2020-001) un 2020.gada 2.jūlija (Līgums Nr.THUP 02/07/2020-002) noslēgto līgumu nosacījumos norādītajai informācijai, ka “atbildīgās personas līguma izpildē un kontrolē būs Toms Lūķis”.

Saskaņā ar T.Lūķa un SIA “Thumbs Up media line” valdes locekļa R.Elksnīša paskaidrojumiem, visu Reklāmas Kampaņu organizēja T.Lūķis, savukārt valdes loceklis R.Elksnītis parakstīja ar darījumiem saistītos dokumentus (līgumus, aktus u.c.), neiesaistoties ar Reklāmas Kampaņu saistītajos procesos un Aģentūras sniegtajos pakalpojumos.

Saskaņā ar T.Lūķa paskaidrojumā norādīto, ar Reklāmas Kampaņu saistīto darbu un pakalpojumu veikšanai viņš piesaistīja SIA “Silverback” pārstāvjus Ē.Stendzenieku un Vitu Gaismu, kā arī saimnieciskās darbības veicēju Edgaru Trankali, ar kuru bija pazīstams jau sen, un kurš nodrošināja visu filmēšanai nepieciešamo tehniku. Sākotnēji T.Lūķis ar Ē.Stendzenieku Partijas valdei, kuru pārstāvēja R.Nemiro, Ē.Pucens, I.Benhena un vēl citi astoņi cilvēki, prezentēja savu redzējumu Reklāmas Kampaņas veidošanā. Tomēr Partija par šo tikšanos nav noformējusi Partijas valdes sēdes protokolu vai cita veida dokumentu, kurā būtu nolemts Reklāmas Kampaņas veidošanai piesaistīt SIA “Thumbs Up media line”. Tādējādi nav iespējams konstatēt, kad un kur Aģentūras Reklāmas Kampaņas veidošanas redzējums tika prezentēts Partijas valdes locekļiem.

[9] Pārbaudes ietvaros tika pārbaudīti reklāmas kampaņas veikšanai Aģentūras piesaistītais apakšuzņēmums un saimnieciskās darbības veicējs E.Trankalis un SIA “Silverback”, tajā skaitā pārbaudot šo darījumu partneru spēju veikt Aģentūras sagatavotajās Tāmēs un Aģentūras Darbu Uzskaitījumos norādītos pakalpojumus un darbus.

[10] Pārbaudes ietvaros tika izvērtēti Aģentūras darījumi ar E.Trankali, proti darījumi, kas veikti, pamatojoties uz 2020.gada 2.jūlija līgumu Nr.ET020720 un 2020.gada 13.jūlija līgumu Nr.ET130720. 

[10.1] 2020.gada 2.jūlija līgumu Nr.ET020720 parakstīja E.Trankalis (kā Izpildītājs), no Aģentūras puses līgumu parakstīja tās valdes loceklis R.Elksnītis (kā Pasūtītājs). E.Trankalis no 2016.gada 4.janvāra ir reģistrēts kā mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs.  

2020.gada 2.jūlija līguma Nr.ET020720 1.1.punkts paredz, ka R.Elksnītis uzdot un E.Trankalis apņemas izgatavot vienu 30 sekundes garu video reklāmas materiālu, veicot filmēšanas un montāžas darbus par Ralfu Nemiro, kā Partijas līderi Rīgas pašvaldības vēlēšanās, 1.6.punkts paredz, ka E.Trankalis izgatavo 1.1.punktā minēto videomateriālu ar savu darbaspēku, iekārtām un materiāli tehniskajiem līdzekļiem un, ka E.Trankalis veic montāžas darbus tikai tad, kad pasūtītājs ir iesniedzis fona mūziku un aizkadra ierunāto tekstu.

Saskaņā ar 2020.gada 2.jūlija līguma Nr.ET020720 1.3.punktu līguma summa ir 7647,06 euro, tajā skaitā mikrouzņēmuma nodoklis 15% 1147,06 euro.

2020.gada 7.jūlijā E.Trankalis un R.Elksnītis parakstīja pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā norādīts, ka izpildītājs ir veicis video rullīša uzņemšanas un montāžas darbus par kopējo summu 7647,06 euro. Pieņemšanas – nodošanas aktā nav norādīta detalizētāka informācija par pakalpojumu, proti, kāds video (nosaukums, saturs), kur notika filmēšana, vai citāda informācija par pakalpojumu, lai pakalpojumu varētu identificēt.

E.Trankalis Aģentūrai izrakstīja sekojošus rēķinus:

2020.gada 2.jūlijā priekšapmaksas rēķinu Nr.ET020720-1 par 3823,53 euro;

2020.gada 7.jūlijā rēķinu Nr.ET070720-1 par atlikušo summu 3823,53 euro.

Aģentūra veica samaksu E.Trankalim par pakalpojumiem, pārskaitot 2020.gada 6.jūlijā 3823,53 euro un 2020.gada 8.jūlijā pārskaitot 3823,53 euro.  Kopā veikta samaksa 7647,06 euro apmērā.

[10.2] 2020.gada 13.jūlija līgumu Nr.ET130720 parakstīja E.Trankalis (kā Izpildītājs), no Aģentūras puses līgumu parakstīja tās valdes loceklis R.Elksnītis (kā Pasūtītājs).  

2020.gada 13.jūlija līguma Nr.ET130720 1.1.punkts paredz, ka R.Elksnītis uzdot un E.Trankalis apņemas izgatavot vienu 30 sekundes garu video reklāmas materiālu latviešu un krievu valodā un astoņus 20 sekundes garus video reklāmas materiālus latviešu un krievu valodā, veicot filmēšanas un montāžas darbus par Ralfu Nemiro, kā Partijas līderi Rīgas pašvaldības vēlēšanās, 1.6.punkts paredz, ka E.Trankalis izgatavo 1.1.punktā minēto videomateriālu ar savu darbaspēku, iekārtām un materiāli tehniskajiem līdzekļiem un, ka  E.Trankalis veic montāžas darbus tikai tad, kad pasūtītājs ir iesniedzis fona mūziku un aizkadra ierunāto tekstu.

Saskaņā ar 2020.gada 13.jūlija Līguma Nr.ET020720 1.3.punktu līguma summa sastāda 8000 euro + mikrouzņēmuma nodoklis 15% 1411,77 euro un līguma kopējā summa ir 9411,77 euro.

2020.gada 16.jūlijā E.Trankalis un R.Elksnītis parakstīja pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā norādīts, ka izpildītājs ir veicis video rullīša uzņemšanas un montāžas darbus par kopējo summu 9411,77 euro.  Pieņemšanas – nodošanas aktā nav norādīta detalizētāka informācija par pakalpojumu, proti, kāds video, kur notika filmēšana, vai citāda informācija par pakalpojumu, lai pakalpojumu varētu identificēt.

E.Trankalis Aģentūrai izrakstīja sekojošus rēķinus:

2020.gada 13.jūlijā priekšapmaksas rēķinu Nr.ET130720-1 par summu 4705,89 euro;

2020.gada 16.jūlijā rēķinu Nr. ET160720-1 par atlikušo summu 4705,89 euro.

Aģentūra veica samaksu E.Trankalim par pakalpojumiem, pārskaitot 2020.gada 25.jūlijā 4705,89 euro un 2020.gada 7.augustā pārskaitot 4705,89 euro. Kopā veikta samaksa 9411,78 euro apmērā.

[10.3] Izvērtējot E.Trankaļa 2021.gada 26.oktobra paskaidrojumu par darījumiem ar SIA “Thumbs Up media line”, konstatēts sekojošais. E.Trankalis un T.Lūķis savā starpā ir pazīstami sen un kopā ir veidojuši citus projektus. T.Lūķis piedāvāja E.Trankalim iesaistīties projektā, kas saistīts ar Partiju un, ko bija āri jāpaveic. Ar R.Elksnīti E.Trankalis nav pazīstams. T.Lūķis jau iedeva sagatavotu sadarbības līguma projektu. E.Trankaļa sniegtie pakalpojumi ietvēra sevī filmēšanu un montēšanu. Video filmēšana tika veikta māju pagalmos, video studijā, netālu no ostas, R.Nemiro mājās Pārdaugavā un uz AB Dambja. Video materiāls bija par velnu. Video ieraksta laikā R.Nemiro staigāja un stāstīja kaut ko par Partiju, teica dažādus saukļus. E.Trankalis video nodeva Silvesteram Zemgalam, kurš pievienoja mūziku un aizkadra aktiera balss, gan krievu, gan latviešu valodā. Kad S.Zemgals visu sagatavoja, audiofails tika atdots atpakaļ E.Trankalim, kurš veica videomontāžu, liekot klāt subtitrus un veicot krāsas korekcijas. Pēc videomateriālu saskaņošanas ar R.Nemiro, E.Trankalis veica videoanimāciju - 20 sekundes gari ieraksti, kuros bija partijas programmas saukļi. Šie īsie videomateriāli bija sagatavoti izvietošanai Facebook, TV un citur. E.Trankalis pats neveica videomateriālu izvietošanu. Projekta ietvaros E.Trankalis iepazinās ar Ē.Stendzenieku. E.Trankalis videomateriālu filmēšanai izmantoju sev piederošus kameru, objektīvu, elektronisko statīvu. Gatavos videomateriālus E.Trankalis nodeva T.Lūķim, parakstot par to jau no T.Lūķa puses piedāvātos sagatavotos pieņemšanas nodošanas aktus. E.Trankalis sniegtā pakalpojuma cenu noteica pēc savas pieredzes, zinot cik laika būs nepieciešams pakalpojuma sniegšanai. Ņemot vērā to, ka pakalpojums tika sniegts Partijai un tas bija steidzams darbs, pakalpojuma cena tika palielināta.

Paskaidrojumam E.Trankalis pievienoja veikto darbu uzskaitījumu, kurā norādīts, ka veikta filmēšana (divas dienas), montāža, failu sagatavošana atbilstoši specifikācijām, veikts Ralfa teksta ieraksts paviljonā, Ralfa teksta ieraksts mājās, skaņu efekts, programmas video animācija un montāža, režija, pēcapstrāde un uzskaitīta pakalpojumā izmantotās tehnika un samaksa par to (kamera + objektīvi, otra kamera, stabilizators, gaismas, drons). Bez tam E.Trankalis iesniedza Birojā saiti tīmekļa vietnē ar tajā pieejamiem videomateriāliem:

 Videomateriāls “Velns” ar R.Nemiro, kas filmēts pie AB Dambja Rīgā un Videomateriāls “Pilsēta” ar R.Nemiro, kas filmēts R.Nemiro mājās;

 Astoņi videomateriāli – īsi video klipi ievietošanai Facebook (gan latviešu, gan krievu valodā), kas filmēti turpat pie AB Dambja, kur filmēts video klips “Velns”, un kuros izmantoti tie paši kadri, bet ar citiem pievienotiem tekstiem, piemēram, “tava iesaiste, tava nauda, tavs mājoklis, tava izglītība, tavi apgādājamie, tavs brīvais laiks, tavs darbs, tava drošība”; 

Izvērtējot E.Trankaļa iesniegtos materiālus un sniegto informāciju, netika konstatēts neviens videomateriāls, kas būtu filmēts paviljonā.  

[10.4] 2021.gada 8.novembrī elektroniski uz E.Trankaļa e-pastu [email protected] tika nosūtīts papildus informācijas pieprasījums, iesniegt pakalpojuma izmantošanā uzskaitīto pamatlīdzekļu uzskaites kartiņas, vai arī no citiem darījuma partneriem iznomāto pamatlīdzekļu sarakstu un noslēgtos līgumus. Papildus tika lūgts paskaidrot par sniegtā pakalpojuma sniegšanas vietām.

E.Trankalis 2021.gada 22.novembrī elektroniski sniedza papildus paskaidrojumu, norādot, ka kā viņš jau ir norādījis, to, ka viņš ir filmējis ar savu kameru, kuru viņš iegādājās kā privātpersona, ka gaismas tehniku izmantoja vienojoties ar paziņu par savstarpējo norēķinu ieskaitu, ka stabilizatoru iedeva draugs.

E.Trankalis pārbaudei papildus iesniedza 2020.gada 1.jūlijā starp E.Trankali un SIA “Brush Films” noslēgto vienošanos “Par savstarpējo ieskaitu”, kurā norādīts, ka puses konstatē, ka SIA “Brush Films” īpašumā ir foto studijas apgaismojuma komplekts, bet E.Trankalis, kā saimnieciskās darbības veicējs nodarbojās ar profesionālo fotografēšanu un video filmēšanu. Ņemot vērā minēto, SIA “Brush Films” pēc E.Trankaļa pieprasījuma periodiski nodot viņa īstermiņa lietošanā foto studijas apgaismojuma komplektu (gaismas), bet E.Trankalis sniedz savus profesionālā operatora radošā darba pakalpojumus.

SIA “Brush Films” iesniedza Birojā informāciju par veiktajiem darījumiem ar E.Trankali. SIA “Brush Films” iesniegtā informācija ir identiska tai, kuru Birojā bija iesniedzis E.Trankalis. SIA “Brush Films” iesniedza informāciju par noslēgto savstarpējo ieskaitu, nepamatojot to ar grāmatvedības uzskaites dokumentiem (pamatlīdzekļu uzskaites dokumentiem, rēķiniem, grāmatvedības reģistriem).

Izvērtējot E.Trankaļa un SIA “Brush Films” sniegto informāciju konstatēts, ka starp abām iesaistītajām pusēm - E.Trankalis un SIA “Brush Films”, nav izrakstīto rēķinu un līdz ar to nav informācijas par to, kad, kur un kāda tehnika tika iznomāta, kā arī kad E.Trankalis ir sniedzis pakalpojumus SIA “Brush Films”, līdz ar to nav pamatojuma tam, ka starp SIA “Brush Films” un E.Trankali būtu veikti savstarpējie ieskaiti par darījumu apmaksu. Tādējādi nav konstatējams, ka E.Trankalis ir izmantojis foto studijas apgaismojuma komplektu, iznomājot to no SIA “Brush Films”.

[10.5] E.Trankalis 2021.gada 23.novembrī elektroniski iesniedza papildus paskaidrojumu, kurā atkārtoti uzsvera, ka ir izmantojis savu kameru, savus objektīvus, savu dronu, izmantoja paziņas gaismas komplektu un drauga iedotu stabilizatoru.

Konstatēts, ka E.Trankalis pārbaudei nav iesniedzis dokumentus, kas apliecinātu rēķinos norādītā drona esamību (piemēram, drona pirkuma dokumentus), tādējādi nav gūts apstiprinājums rēķinos norādītajam par drona izmantošanu videomateriāla izgatavošanai.

[10.6] Vērtējot E.Trankaļa bankas konta apgrozījumu, konstatēts, ka 2020.gada jūlijā E.Trankalis ir sniedzis videomateriālu izgatavošanas pakalpojumus darījuma partnerim SIA “Simantik Trade”.

E.Trankalis par veiktajiem darījumiem ar SIA “Simantik Trade” 2021.gada 25.novembrī paskaidroja, ka ar  SIA “Simantik Trade” sadarbība uzsākta 2020.gada jūnija beigās, ka klientu piesaistīja un darījumu komunikāciju vadīja T.Lūķis, ka filmēšana notika dzīvoklī, savukārt kadri tika filmēti Skanstes parkā, ka videomateriāls tika nosūtīts un darba izpilde saskaņota ar klientu ar T.Lūķa starpniecību.

Izvērtējot pārbaudei iesniegtos grāmatvedības dokumentus, konstatēts, ka 2020.gada 7.jūlijā starp SIA “Simantik Trade” un E.Trankali noslēgtā līguma Nr.ET070720 ietvaros E.Trankalis apņemas izgatavot 30 sekundes garu video reklāmas materiālu, veicot filmēšanas un montāžas darbus par SIA “Simantik Trade” imidža klipu. Līguma kopējā summa ir 2552,95 euro, tajā skaitā mikrouzņēmuma nodoklis 15% 382,95 euro.

[10.7] Izvērtējot darījumu apliecinošus grāmatvedības dokumentus un sniegtos paskaidrojumus, Birojs konstatē sekojošo.

E.Trankalis laika periodā no 2020.gada 2.jūlija līdz 2020.gada 7.jūlijam, ar saviem tehniskajiem līdzekļiem izgatavoja vienu 30 sekundes garu videomateriālu par R.Nemiro un par minēto pakalpojumu ir saņēmis samaksu no Aģentūras 7647,06 euro apmērā.

E.Trankalis laika periodā no 2020.gada 13.jūlija līdz 2020.gada 16.jūlijam, ar saviem tehniskajiem līdzekļiem izgatavoja vienu 30 sekundes garu videomateriālu par R.Nemiro un astoņus 20 sekundes garus videomateriālus par R.Nemiro ievietošanai Facebook un citos sociālajos tīkos vai mēdijos un par minētajiem pakalpojumiem ir saņēmis samaksu 9411,77 euro apmērā.

E.Trankalim videomateriālu izgatavošanas pakalpojumus piedāvāja veikt T.Lūķis, ar kuru E.Trankalis bija pazīstams jau sen.

Starp E.Trankali un Aģentūru noslēgtajos līgumos -  2020.gada 2.jūlija līgums Nr.ET020720 un 2020.gada 13.jūlija līgums Nr.ET020720, nav norādīts, kādi tehniskie līdzekļi ir izmantoti, kā arī nav norādīts, ka E.Trankalis videomateriālu izgatavošanai izmantos tehniskos līdzekļus videomateriālu izgatavošanai. Pārbaudei netika iesniegts tehnisko līdzekļu saraksts, ne arī tehnikas īres vai izmantošanas līgums, kuros būtu atrunāts, ka E.Trankalis izīrēs tehniskos līdzekļus pakalpojumu sniegšanai.

E.Trankalis veica videomateriālu filmēšanu, tad videomateriāls tika iesniegts SIA “Audioworks” pārstāvim S.Zemgalam, kur tika pievienota mūzika un balss ieraksts. Kad audiofails bija pievienots, tad E.Trankalis videomateriālam pievienoja subtitrus, veica pēcapstrādi un videoanimāciju un gatavu videomateriālu nodeva T.Lūķim.

E.Trankalis 2020.gada jūlijā veica videomateriālu izgatavošanu gan SIA “Simantik Trade”, gan SIA “Thumbs Up media line”, abus uzņēmumus pārstāvēja viena un tā pati persona – T.Lūķis.

Par vienādi garu 30 sekundes garu videomateriālu izgatavošanu, E.Trankalis ir izrakstījis rēķinu SIA “Simantik Trade” par 2552,95 euro, savukārt SIA “Thumbs Up media line” izrakstīja rēķinu par 7647,06 euro.

SIA “Thumbs Up media line” valdes loceklis ir R.Elksnītis, kā arī SIA “Simantik Trade” valdes loceklis ir R.Elksnītis, kas norāda uz savstarpējo saistību starp uzņēmumiem un fiziskām personām, kas atviegloja noslēgt darījumus.

Aģentūra E.Trankalim par sniegtajiem pakalpojumiem ir veikusi samaksu par kopējo summu 17058,83 euro (7647,06 euro + 9411,77 euro), saskaņā ar E.Trankaļa izrakstītajiem rēķiniem.

E.Trankalis nav iesniedzis pakalpojuma – videomateriālu izgatavošanai izmantotās tehnikas pamatlīdzekļu uzskaites kartiņas, ne iegādes dokumentus, ne nomas līgumus, pamatojot šo faktu vienīgi ar to, ka šī tehnika pieder viņam personīgi, vai nu ir paņemta no paziņām.

Ne E.Trankaļa izrakstītajos rēķinos, ne pieņemšanas nodošanas aktos nav izmantotās tehnikas uzskaitījuma, kas apstiprinātu tehnikas izmantošanu videomateriālu izgatavošanai un papildus maksas iekļaušanu pakalpojumā.

Ne E.Trankalis, ne arī Aģentūras pārstāvis T.Lūķis nav iesniedzis tāmes, par E.Trankaļa sniegtajiem pakalpojumiem.

[10.8] Ņemot vērā to, ka SIA “Thumbs Up media line” pārstāvis T.Lūķis norādīja, ka videomateriālu izgatavošanu ir veicis tikai E.Trankalis, pārbaudē izvērtēta SIA “Thumbs Up media line” tāmē uzrādītās pozīcijas par veiktajiem video filmēšanas pakalpojumiem Partijai.

[10.9] Konstatēts, ka Līguma Nr.THUP26/06/2020-001 Tāmes Nr.1 (Radošo un tehnisko pakalpojumu Tāme 2020.gada Rīgas pašvaldības ārkārtas vēlēšanās (1.pielikums)) 3.pozīcijā “Video izstrāde” ir uzrādīts veicamo darbu uzskaitījums, proti:

1.tabula

Pakalpojums

Skaits mērvienībā

Cena par vienību, euro

Summa, euro

Filmēšana 1.diena

5 stundas

120

600

Filmēšana 2.diena

9 stundas

120

840

Video tehnikas īre 1.diena

1 diena

450

450

Video tehnikas īre 2.diena

1 diena

450

450

Gaismas tehnikas īre

1 diena

100

100

Drona īre

1 diena

250

250

Video klipa režija

1 video

800

800

Video montāža

1 video

3250

3250

Video pēcapstrāde

1 video

1250

1250

Skaņas efekti

1 video

400

400

Failu sagatavošana atbilstoši specifikācijām

2 faili

400

800

Skaņas ieraksts paviljonā

1 ieraksts

250

250

Ātrā realizācija

1 video

800

800

Mikrouzņēmuma nodokļa nomaksa par Video izstrādes pakalpojumiem

1

15%

1536,00

Kopā

 

 

11776,00

* summas un cenas tabulā ir norādītās bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN

Izvērtējot pārbaudes gaitā gūto informāciju par E.Trankaļa videomateriāla izgatavošanu  un salīdzinot to ar Tāmē norādīto, konstatēts sekojošais.

Aģentūra par viena 30 sekundes gara videomateriāla izgatavošanu 2020.gada 1.jūlijā ir izrakstījusi Partijai rēķinu Nr.PA202001, kurā ir norādīts pakalpojums “video izstrāde” 11776,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN) apmērā, savukārt E.Trankalim par sniegto pakalpojumu (videomateriāla izgatavošana) Aģentūra samaksāja 7647,06 euro.

Nav pamatojama Tāmē Nr.1 norādītajām pozīcijām par tehnikas īri, jo pārbaudei netika iesniegts tehnikas nomas vai izmantošanas pakalpojuma līgums, kas būtu noslēgts ar E.Trankali. Arī starp Aģentūru un E.Trankali noslēgtajā līgumā nav norādīta informācija par to, ka E.Trankalis tehniku iznomās vai izīrē, bet norādīts, ka E.Trankalim ir jāizgatavo videomateriālu ar savu darbaspēku, iekārtām un materiāli tehniskajiem līdzekļiem.

Nav izskaidrojuma Tāmē Nr.1 uzrādītajam mikrouzņēmuma nodoklim 1536,00 euro apmērā, jo SIA “Thumbs Up media line” nav reģistrēts kā mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs. Turklāt Aģentūras un E.Trankaļa starpā noslēgtajā līgumā Nr.ET130720, mikrouzņēmuma nodoklis ir 1147,06 euro, tādējādi nav pamatojuma norādītajai summai 1536,00 euro.

Nav pamatojama Tāmē Nr.1 iekļautajai pozīcijai “skaņu ieraksts paviljonā, jo E.Trankalis ir veicis tikai videomateriaļu izgatavošanu, ko ir apliecinājsi sniedzot paskaidrojumus un iesniedzot izgatavotos videomateriālus. Turklāt saskaņā ar Biroja rīcībā esošo informāciju, videomateriāla izgatavošanu paviljonā (kurā tika filmēts R.Nemiro kopā ar Sandi Ģirģenu) veica SIA “Meet Group”, kura par to ir izrakstījusi Partijai rēķinu.

Tāmē Nr.1 norādītā informācija par sniegtajiem pakalpojumiem un to apjomiem nesakrīt ar Aģentūras Darba Uzskaitījumā Nr.1 norādīto informāciju.

Nav pamatojama Tāmē Nr.1 uzrādītajam 3.pozīcijā “Video izstrāde” viena videomateriāla izgatavošanai divās dienās 5 stundas un 9 stundas, jo Tāmē Nr.1 uzrādītās videomateriāla izgatavošanas stundas nesakrīt ar Aģentūras Darba Uzskaitījumā Nr.1 norādītajām stundām - 5 stundas un 7 stundas, un nesakrīti ar E.Trankaļa norādīto informāciju par videomateriālu izgatavošanai patērētajām stundām attiecīgi - 4 stundas un 7 stundas vai 5 stundas un 7 stundas.

Apkopojot pārbaudē iegūto informāciju par Tāmes Nr.1 trešajā pozīcijā “Video izstrāde” iekļautajiem pakalpojumiem, secināms, ka nav pamatojuma visām uzrādītajām pozīcijām, to uzrādītajai pakalpojumu cenai un summai, uz kuru pamata Aģentūra ir izrakstījusi Partijai rēķinu Nr.PA202001.

[10.10] Konstatēts, ka Līguma Nr.THUP02/07/2020-002 Tāmes Nr.2 (Radošo un tehnisko pakalpojumu Tāme 2020.gada Rīgas pašvaldības ārkārtas vēlēšanās) 4.pozīcijā “Video izstrāde” ir uzrādītas veicamo darbu uzskaitījums, proti:

2.tabula

Pakalpojums

Skaits mērvienībā

Cena par vienību, euro

Summa, euro

Filmēšana 1.diena

6 stundas

120

720

Video tehnikas īre 1.diena

1 diena

450

450

Papildus otrā kamera

1 diena

200

200

Stabilizators 1 diena

1 diena

50

50

Gaismas tehnikas īre

1 diena

100

100

Filmēšana 2.diena

7 stundas

120

850

Video tehnikas īre 2.diena

1diena

450

450

Drona īre

1 diena

250

250

Video klipa režija

1 gab.

800

800

Video montāža

1 gab.

3250

3250

Video pēcapstrāde

1 gab.

600

600

Skaņas efekti

1 gab.

300

300

Skaņas ieraksts filmēšanas lokācijā

1 gab.

300

300

Programmas video animācija + montāža

8 gab.

450

3600

Failu sagatavošana atbilstoši specifikācijai

18 gab.

180

3240

Ātrā realizācija

1 video

800

800

Mikrouzņēmuma nodokļa nomaksa par Video izstrādes pakalpojumiem

1

15%

2394

Kopā

 

 

18 354,00

* summas un cenas tabulā ir norādītās bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN

Izvērtējot pārbaudes gaitā gūto informāciju par E.Trankaļa videomateriālu izgatavošanu un salīdzinot to ar Tāmē norādīto, konstatēts sekojošais.

Aģentūra par viena 30 sekundes gara un astoņu 20 sekundes garus videomateriālu (izgatavošanu ievietošanai Facebook un citos sociālajos tīkos vai mēdijos) ir izrakstījusi Partijai rēķinu Nr.02/2020, kurā ir norādīts pakalpojums “video izstrāde” par 18354,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN), savukārt E.Trankalim par sniegto pakalpojumu (videomateriāla izgatavošana) Aģentūra samaksāja 9411,77 euro .

Nav pamatojama Tāmē Nr.2 norādītajām pozīcijām par tehnikas īri, jo pārbaudei netika iesniegts tehnikas nomas vai izmantošanas pakalpojuma līgums, kas būtu noslēgts ar E.Trankali. Arī starp Aģentūru un E.Trankali noslēgtajā līgumā nav norādīta informācija par to, ka E.Trankalis tehniku iznomās vai izīrē, bet norādīts, ka E.Trankalim ir jāizgatavo videomateriālu ar savu darbaspēku, iekārtām un materiāli tehniskajiem līdzekļiem.

Nav pamatojuma Tāmē Nr.2 uzrādītajam mikrouzņēmuma nodoklim 2394,00 euro apmērā, jo SIA “Thumbs Up media line” nav reģistrēts kā mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs.

Nav pamatojuma Tāmē Nr.2 uzrādītajai pozīcijai “Failu sagatavošana atbilstoši specifikācijai” 18.gab., jo bija izgatavoti tikai 8 videomateriāli (klipi) latviešu valodā un 8 videomateriāli (klipi) krievu valodā. 

[12] Ņemot vērā to, ka E.Trankalis paskaidroja, ka viņa izgatavotajiem videomateriāliem ir veikts audio ieraksts, tika pārbaudīta SIA “Thumbs Up media line” tāmēs uzrādītie pakalpojumi par audioierakstiem un konstatēts sekojošais.

[12.1] Konstatēts, ka Līguma Nr.THUP26/06/2020-001 Tāmes Nr.1 ceturtajā pozīcijā “Audio ieraksts” ir uzrādītas veicamo darbu uzskaitījums (3.tabula), proti:

3.tabula

Pakalpojums

Skaits mērvienībā

Cena par vienību. euro

Summa. euro

Oriģinālmūzikas komponēšana

1 ieraksts

400

400

Skaņas dizains TV klipam

1 ieraksts

150

150

Balss ieraksts

1 ieraksts

140

140

Aktiera balss ekskluzivitāte krievu valodā.

1 ieraksts

600

600

Kopā

 

 

1290

* summas un cenas tabulā ir norādītās bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN

un Līguma Nr.THUP02/07/2020-002 Tāmes Nr.2 trešajā pozīcijā “Audio ieraksts” ir uzrādītas veicamo darbu uzskaitījums (4.tabula), proti:

4.tabula

Pakalpojums

Skaits mērvienībā

Cena par vienību, euro

Summa, euro

Balss ieraksts, editēšana, Klipa skaņas mix.

38 gab.

30

1140

Balss ieraksts (LV) mobilajā studijā

18 gab.

32

576

Aktiera balss ekskluzivitāte TV klipiem krievu valodā

1 ieraksts

700

700

Autoratlīdzības nodoklis

1 gab.

24%

168

Kopā:

 

 

2584,00

* summas un cenas tabulā ir norādītās bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN

[12.2] Pārbaudes ietvaros tika pārbaudīti SIA “Audioworks” Aģentūrai sniegtie pakalpojumi.

SIA “Audioworks” 2020.gada 2.jūlija izrakstīja Aģentūrai rēķinu Nr.SZ20-199 par skaņu ieraksta studijas pakalpojumiem (par oriģinālmūzikas komponēšanu (KPV.LV TV 30 sek. klips), skaņas dizains 30 sek. klipam, balss ieraksts, editēšana, skaņas mix., par summu 834,90 euro, tajās skaitā PVN 144,90 euro.

SIA “Audioworks” 2020.gada 16.jūlija izrakstīja Aģentūrai rēķinu Nr.SZ20- 202 par skaņu ieraksta studijas pakalpojumiem (par 38 TV un radio klipu izveidi) - radio 30 sek.- 16.gab., TV 10 sek. -16.gab., Radio “Velns” 40 sek. 2 gab., Radio “Virtuve” 40 sek., 2 gab., TV “Virtuve” 30 sek.- 2 gab., par summu 1379,40 euro, tajā skaitā PVN 239,40 euro.

SIA “Audioworks” prokūrists S.Zemgals 2021.gada 22.oktobra paskaidrojumā norādīja sekojošo “Esmu pazīstams ar Tomu Lūķi un viņš bija persona ar kuru komunicēju. Toms Lūķis man piedāvāja darbu, kā strādājošai studijai (Lācplēša iela 37, Rīgā), komunikācija notika pa e-pastu. Bija noslēgts līgums, un līguma nosacījumus sastādīja SIA “Thumbs Up media line” (personu, kas sastādīja es nezinu). Pieņemšanas nodošanas aktu nebija. Balss ierakstu veica aktieri, Anatolijs Fečins (bija atnācis uz studiju) un Ivars Puga (mums bija iedots gatavs ieraksts), TV klipiem es veidoju audioskaņu, bet ne pašus klipus. Es nezinu, kas filmēja klipus, jo tos man iedeva gatavus un es uz tiem izveidoju audioskaņu. TV klipos bija uzņemts Ralfs Nemiro, bet radio klipos bija runāts par R.Nemiro. Mēs neveicām klipu ievietošanu TV un radio. Es izveidoju klipiem audio skaņu un atdevu to Tomam, kas ievietoja TV un radio, es nezinu”.

Izvērtējot SIA “Audioworks” Aģentūrai izrakstītos 2020.gada 2.jūlija rēķinu Nr.SZ20-199 un 2020.gada 16.jūlija rēķinu Nr.SZ20-202 un sniegtos paskaidrojumus, konstatēts, ka SIA “Audioworks” E.Trankaļa izgatavotajiem videomateriāliem veica oriģinālmūzikas komponēšanu, skaņas dizainu, balss ierakstīšanu, editēšanu, līdz ar to E.Trankalis nav sniedzis pakalpojumus (skaņu ieraksts paviljonā, skaņu ieraksts filmēšanas lokācijā), kuri iekļauti Aģentūras tāmēs un Partijai izrakstītajos rēķinos.

[12.3] Pārbaudes ietvaros tika pārbaudīti SIA “Ierakstu māja” Aģentūrai sniegtie pakalpojumi.

SIA “Ierakstu māja” 2020.gada 20.jūlija izrakstīja Aģentūrai rēķinu Nr.2006 par 8 reklāmas klipu ierakstu un montāžu kopējo summu 696,96 euro (bez PVN).

SIA “Ierakstu māja” valdes loceklis Jānis Eglītis savā 2021.gada 12.oktobra paskaidrojumā par Aģentūrai sniegtajiem pakalpojumiem paskaidroja: “Esam uzņēmums, kas nodrošina visdažādākā veida ar skaņas ierakstīšanu saistītos pakalpojumus. Piezvanīja Toms Lūķis ar lūgumu izpildīt pasūtījumu- veikt audio ierakstu reklāmai. Komunikācija notika telefoniski. Es komunicēju ar Tomu un vēl vienu personu, iespējams tā bija Ērika Stendzenieka asistente. Pakalpojums bija sarunāts veikts ārpus Rīgas, aiz Kolkas, kaut kādā lauku mājas pirtiņā, pieņemu I.Pugas īpašumā. Aktieris Ivars Puga ierunāja tekstu reklāmai. Tur bija Stendzenieks un I.Puga. Līgums netika slēgts, jo par tādiem darījumiem neslēdzam līgumu. Es I.Pugas tekstu nekādā veidā negatavoju un nekoriģēju. Lauku mājas pirtiņas telpa netika pielāgota audio ieraksta veikšanai, es neatceros ko runāja I.Puga, bet iespējams tas saistīts ar KPV LV”.  

SIA “Ierakstu māja” valdes loceklis J.Eglītis elektroniski iesniedza Birojā vienu audio failu ar I.Pugas ierakstu.

Saskaņā ar Biroja rīcībā esošo informāciju un Partijas grāmatvedības dokumentiem, I.Puga ir sniedzis balss ieraksta pakalpojumus reklāmai un par šiem pakalpojumiem nav saņēmis samaksu, bet minēto pakalpojumu ir novērtējis naudas izteiksmē un ziedojis Partijai, noformējot šo pakalpojumu, kā ziedojumu Partijai 1140,00 euro apmērā.

[12.4] 2020.gada 3.jūlijā starp Aģentūru (Pasūtītājs) un Anatoliju Fečinu (Autors) noslēgts autora līgums Nr.THUP03/07/20, saskaņā ar kuru A.Fečins Aģentūras uzdevumā izgatavo un nodot autora darbu, proti, rada audio tēlu un atļauj savas balss audio ieraksta lietošanu Partijas reklāmas kampaņas TV un radio klipu vajadzībām. Autoram tiek noteikta vienreizēja autoratlīdzība 875,00 euro, ieturot no tā 20% iedzīvotāju ienākuma nodokli – 175,00 euro. Tādejādi Autoram uz bankas kontu pārskaitāmā summa ir 700 euro. Pasūtītājs apņemas aprēķināt no autora atlīdzības un pārskaitīt no saviem līdzekļiem uz valsts kasi valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 43,75 euro.

2020.gada 5.jūlijā sastādīts autordarba nodošanas- pieņemšanas akts, kurā norādīts, ka Autors ir izstrādājis un nodevis autordarbu labā kvalitātē un pasūtītāja noteiktajos termiņos.

Konstatēts, ka ne autordarbu līgums, ne autordarba nodošanas - pieņemšanas akts nav parakstīti ne no pasūtītāja puses, ne no pakalpojuma sniedzēja puses.

Mihaila Čehova Rīgas Krievu drāmas teātra aktieris A.Fečins savā 2021.gada 26.oktobra paskaidrojumā par pakalpojumu sniegšanu, norādīja: “Es sadarbojos ar ZOOM, MOOZ jau 15 gadus. Tur atbildīgie bija Ēriks Stendzenieks un Vita Gaisma. Pakalpojumam tika izmantota mana balss. Par SIA “Thumbs Up media line” neko nevaru paskaidrot, jo komunicēju ar Ēriku un Vitu. Es neatceros, vai bija noslēgts līgums, jo es ierunāju balss reklāmu un saņēmu par to naudu. Līguma nosacījumi netika apspriesti. Vita Gaisma parasti piedāvāja cenu, par to ka es ierakstu savu balsi reklāmā. Man uzrādīto 03.07.2020. līgumu neesmu parakstījis, jo man tas nebija iedots. Iespējams, tas bija sagatavots vēlāk un man netika iedots. Līgumā norādītā persona man nav pazīstama. Balss ieraksts bija studijā, cik atceros, tas bija Lāčplēša ielā, tur bija Silvestrs Zemgals no firmas Audioworks. Es nezinu, kādai reklāmai, vai radio, vai TV mana balss tika ierunāta. Balss ierakstīšanas procesā piedalījās gan Vita, gan Ēriks, gan Silvestrs. Es ierunāju reklāmas krievu valodā. Tekstu, ko bija jāierunā man iedeva gatavu. Rēķins netika izrakstīts, man tika samaksāta nauda 700 euro, bet autoratlīdzību par mani samaksāja firma, kā arī firma maksāja iedzīvotāju ienākuma nodokli un VSAOI. Es zināju, ka ieraksts bija domāts partijas reklāmai. Šī bija otrā reize, kad es ierunāju partijas reklāmu, pirmā reize bija 2006.-2007.gadā”.

SIA “Thumbs Up media line” 2020.gada 16.jūlijā uz A.Fečina bankas kontu ir veikusi pārskaitījumu-samaksu par A.Fečina sniegto pakalpojumu 700,00 euro apmērā.

Izvērtējot SIA “Thumbs Up media line” bankas konta pārskatu, konstatēts, ka SIA “Thumbs Up media line” 2020.gada 16.jūlijā ir veikusi samaksu A.Fečinam 700,00 euro apmērā un 2020.gada 16.jūlijā veikusi maksājumus Valsts kasē par A.Fečinu – 35,00 euro valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un 175,00 euro iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Izvērtējot pārbaudē iegūto informāciju un Aģentūras tāmēs norādītos pakalpojumus, konstatēts, ka Aģentūra nav sniegusi Partijai Tāmes Nr.2 trešajā pozīcijā “Audio ieraksts” iekļauto pakalpojumu “Aktiera balss ekskluzivitāte TV klipiem krievu valodā” 600,00 euro apmērā. 

[13] Apkopojot pārbaudes ietvaros iegūto informāciju, konstatēts, ka E.Trankalis ir sniedzis pakalpojumu (videomateriālu izgatavošanu), bet ne tādā apjomā, kā tas ir norādīts Aģentūras un Partijas starpā parakstītajos līgumos (Līgums Nr.THUP26/06/2020-001 un Līgums Nr.THUP02/07/2020-002) un to pielikumos (Tāmē Nr.1 un Tāme Nr.2) un Aģentūras Partijai izrakstītajos rēķinos Nr.PA202001 un Nr.02/2020. Pārbaudes ietvaros konstatēts, kakvalitātē Aģentūras Tāmē Nr.1 un Tāmē Nr.2 norādītie pakalpojumi (par videomateriālu izgatavošanu) netika sniegti Partijai, līdz ar to darījumu apliecinošie dokumenti (Līgums Nr.THUP26/06/2020-001, Līgums Nr.THUP02/07/2020-002, rēķins Nr.PA202001 un rēķins Nr.02/2020) neatbilst likuma “Par grāmatvedību” 2. un 7.panta prasībām.

Ņemot vērā norādīto, Birojs secina/konstatē sekojošo.

Aģentūra nav sniegusi Partijai un līdz ar to Partija nav saņēmusi no Aģentūras pakalpojumu Līguma Nr.THUP26/06/2020-001 Tāmes Nr.1 trešajā pozīcijā “Video izstrāde” norādītajā apjomā. Netika sniegti sekojoši pakalpojumi: “Video tehnikas īre 1.diena”, “Video tehnikas īre 2.diena”, “Gaismas tehnikas īre”, “Drona īre”, “Skaņas ieraksts paviljonā”, “Mikrouzņēmuma nodokļa nomaksa par Video izstrādes pakalpojumiem” kopā par 3036,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN) apmērā. Līdz ar to no uzrādītās pakalpojuma summas 11776,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN) Partija ir saņēmusi pakalpojumu par summu 4611,06 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN) un par pārējo pakalpojuma summu 7164,94 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN) Partija ir veikusi nepamatotu valsts budžeta finansējuma līdzekļu izmaksu Aģentūrai.

Aģentūra nav sniegusi Partijai un līdz ar to Partija nav saņēmusi no Aģentūras pakalpojumu Līguma Nr.THUP02/07/2020-002 Tāmes Nr.2 ceturtajā pozīcijā “Video izstrāde” norādītajā apjomā. Netika sniegti sekojoši pakalpojumi: “Video tehnikas īre 1.diena”, “Papildus otrā kamera”, “Stabilizators 1 diena”, “Gaismas tehnikas īre”, “Video tehnikas īre 2.diena”, “Drona īre”, “Skaņas ieraksts filmēšanas lokācijā”, “Mikrouzņēmuma nodokļa nomaksa par Video izstrādes pakalpojumiem” kopā 4194,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN) apmērā. Līdz ar to no uzrādītās pakalpojuma summas 18354,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN) Partija ir saņēmusi pakalpojumu par summu 4611,06 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN) un par pārējo pakalpojuma summu 13742,94 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN) Partija ir veikusi nepamatotu valsts budžeta finansējuma līdzekļu izmaksu Aģentūrai.

Aģentūra nav sniegusi Partijai un līdz ar to Partija nav saņēmusi no Aģentūras pakalpojumu Līguma Nr.THUP26/06/2020-001 Tāmes Nr.1 ceturtajā pozīcijā “Audio ieraksts” norādīto pakalpojumu “Aktiera balss ekskluzivitāte krievu valodā” 600,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN) apmērā un Partija ir veikusi nepamatotu valsts budžeta finansējuma līdzekļu izmaksu Aģentūrai 600,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN).

[14] Pārbaudes ietvaros tika izvērtēti SIA “Thumbs Up media line” darījumi ar SIA “Silverback”.

[14.1] Starp SIA “Thumbs Up media line” valdes locekli R.Elksnīti (Pasūtītājs) un starp SIA “Silverback” valdes locekli V.Gaismu (Izpildītājs) 2020.gada 1.jūlijā tika noslēgts līgums Nr.M1/G1/2020 (turpmāk - Līgums Nr.M1/G1/2020). Saskaņā ar parakstu atšifrējumu Līgums Nr.M1/G1/2020) ir parakstījušas līgumā norādītās personas. Saskaņā ar līguma 1.1.punktu SIA “Thumbs Up media line” pasūta, bet SIA “Silverback” apņemas saskaņā ar līguma noteikumiem veikt SIA “Thumbs Up media line” pakalpojumu komunikācijas materiālu sagatavošanas darbus. Līguma 1.2.punktā noteikts, ka konkrētu darbu izstrādes termiņi, izmaksas, veicamā darba apjoms un citi jautājumi, ko puses uzskatīs par vajadzīgu atrunāt, tiek noteikti Izpildītāja sagatavotajās tāmēs un aktivitāšu plānos, kuri tiks uzskatīti par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām, līguma 1.3.punktā noteikts, ka Izpildītājs tāmes sagatavo, pamatojoties uz Pasūtītāja Darba uzdevumiem, kuru Izpildītājam var iesniegt rakstiski, izmantojot elektronisko pastu, vai mutiski. Saskaņā ar līguma 1.4.punktu darbu izpilde tiek uzsākta pēc abpusēji saskaņotas Tāmes saņemšanas. Līguma 2.1.punktā noteikts, ka summa par Darbu izpildi tiek noteikta sagatavotājā tāmē, pamatojoties uz Pasūtītāja iesniegto darba uzdevumu. Savukārt līguma 3.1.punkts nosaka, ka Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam darbu līdz tāmēs norādītajam termiņam.

Līgumslēdzējpuses - SIA “Thumbs Up media line” un SIA “Silverback” ir parakstījušas sekojošus Līguma Nr.M1/G1/2020 pielikumus:

Pielikums Nr.1 “Kampaņas ražošanas izmaksas”, kurā norādīti veicamie pakalpojumi un darbi par kopējo summu 6483,46 euro (turpmāk – Līguma Nr.M1/G1/2020 Pielikums Nr.1).

Pielikums Nr.2 “Vēlēšanu kampaņa 2020/RADOŠĀ DAĻA”, kurā norādīti veicamie pakalpojumi un darbi par kopējo summu 15391,20 euro.

Pielikums Nr.3 “Kampaņas ražošanas izmaksas Nr.2”, kurā norādīti veicamie pakalpojumi par kopējo summu 1815,00 euro.

Pielikums Nr.4 “Vēlēšanu kampaņa 2020/RADOŠĀ DAĻA/Nr.2”, kurā norādīti veicamie pakalpojumi un darbi par kopējo summu 9883,28 euro.

Pielikums Nr.5 “Vēlēšanu kampaņa 2020/RADOŠĀ DAĻA Nr.3”, kurā norādīti veicamie pakalpojumi un darbi par kopējo summu 15197,60 euro.

Pielikums Nr.6 “Vēlēšanu kampaņa 2020/RADOŠĀ DAĻA/Nr.3 – tehniskie izdevumi”, kurā norādīti veicamie pakalpojumi un darbi par kopējo summu 3121,80 euro.

2020.gada 1.jūlijā līgumslēdzējpuses parakstīja darbu pieņemšanas nodošanas aktu par to, ka Līguma Nr.M1/G1/2020 Pielikumā Nr.1 paredzētais darbs - kampaņas ražošanas izmaksas, kopsummā 6483,46 euro, tajā skaitā PVN, ir izpildīts pilnā apjomā, paredzētajos termiņos un labā kvalitātē.

SIA “Silverback” 2020.gada 1.jūlijā izrakstīja SIA “Thumbs Up media line” rēķinu Nr.200701/2, par kopējo summu 6483,46 euro. SIA “Thumbs Up media line” 2020.gada 7.jūlijā veica samaksu, pārskaitot SIA “Silverback” 6483,46 euro.

Līgumslēdzējpuses 2020.gada 1.jūlijā parakstīja darbu pieņemšanas nodošanas aktu par to, ka Līguma Nr.M1/G1/2020 Pielikumā Nr.2 paredzētais darbs - Vēlēšanu kampaņa 2020/Radošā daļa, kopsummā 15391,20 euro, tajā skaitā PVN, ir izpildīts pilnā apjomā, paredzētajos termiņos un labā kvalitātē.

SIA “Silverback” 2020.gada 1.jūlijā izrakstīja SIA “Thumbs Up media line” rēķinu Nr.200701/3, par kopējo summu 15391,20 euro. SIA “Thumbs Up media line” 2020.gada 7.jūlijā veica samaksu, pārskaitot SIA “Silverback” 15391,20 euro.

Līgumslēdzējpuses 2020.gada 22.jūlijā parakstīja darbu pieņemšanas nodošanas aktu par to, ka Līguma Nr.M1/G1/2020 Pielikumā Nr.3 paredzētais darbs – Kampaņas ražošanas izmaksas, kopsummā 1815,00 euro, tajā skaitā PVN, ir izpildīts pilnā apjomā, paredzētajos termiņos un labā kvalitātē.

SIA “Silverback” 2020.gada 22.jūlijā izrakstīja SIA “Thumbs Up media line” rēķinu Nr.200722/5, par kopējo summu 1815,00 euro. SIA “Thumbs Up media line” 2020.gada 27.jūlijā veica samaksu, pārskaitot SIA “Silverback” 1815,00 euro.

Līgumslēdzējpuses 2020.gada 4.augustā parakstīja darbu pieņemšanas nodošanas aktu par to, ka Līguma Nr.M1/G1/2020 Pielikumā Nr.4 paredzētais darbs – Vēlēšanu kampaņa 2020/Radošā daļa/Nr.2, kopsummā 9883,28 euro, tajā skaitā PVN, ir izpildīts pilnā apjomā, paredzētajos termiņos un labā kvalitātē.

SIA “Silverback” 2020.gada 4.augustā izrakstīja SIA “Thumbs Up media line”  rēķinu Nr.200804/2, par kopējo summu 9883,28 euro. SIA “Thumbs Up media line”2020.gada 7.augustā veica samaksu, pārskaitot SIA “Silverback” 9883,28 euro.

Līgumslēdzējpuses 2020.gada 4.augustā parakstīja darbu pieņemšanas nodošanas aktu par to, ka Līguma Nr.M1/G1/2020 Pielikumā Nr.5 paredzētais darbs – Vēlēšanu kampaņa 2020/Radošā daļa/Nr.3, kopsummā 15197,60 euro, tajā skaitā PVN, ir izpildīts pilnā apjomā, paredzētajos termiņos un labā kvalitātē.

SIA “Silverback” 2020.gada 4.augustā izrakstīja SIA “Thumbs Up media line” rēķinu Nr. 200804/3, par kopējo summu 15197,60 euro. SIA “Thumbs Up media line” 2020.gada 21.augustā veica samaksu, pārskaitot SIA “Silverback” 15197,60 euro.

Līgumslēdzējpuses 2020.gada 4.augustā parakstīja darbu pieņemšanas nodošanas aktu par to, ka Līguma Nr.M1/G1/2020 Pielikumā Nr.56 paredzētais darbs – Vēlēšanu kampaņa 2020/Radošā daļa/Nr.3 – tehniskie izdevumi, kopsummā 3121,80 euro, tajā skaitā PVN, ir izpildīts pilnā apjomā, paredzētajos termiņos un labā kvalitātē.

SIA “Silverback” 2020.gada 4.augustā izrakstīja SIA “Thumbs Up media line” rēķinu Nr.200804/4, par kopējo summu 3121,80 euro. SIA “Thumbs Up media line” 2020.gada 20.augustā veica samaksu, pārskaitot SIA “Silverback” 3121,80 euro.

[14.2] SIA “Silverback” valdes locekle V.Gaisma par veiktajiem darījumiem ar SIA “Thumbs Up media line” savos paskaidrojumos norādīja sekojošo. Sadarboties ar SIA “Thumbs Up media line” piedāvāja tās projekta direktors T.Lūķis un tas bija vienīgais darījums ar šo uzņēmumu. Ē.Stendzinieks bija radošais direktors, kurš veidoja stratēģiju un radošos risinājumus un idejas. V.Gaismas uzdevums bija rūpēties par komandas saskaņotu darbu, izstrādāt tekstus un organizēt ražošanas procesus.

No Partijas puses par Reklāmas Kampaņu komunikācija notika ar atbildīgajiem - R.Nemiro, Ē.Pucenu, Ivetu (uzvārdu neatceras), T.Lūķi un Sandiju, kurš bija atbildīgs par internetu. Partijas Reklāmas Kampaņas organizatori tika konsultēti par konkurentu aktivitātēm, sabiedrības reakcijām, par jauninājumiem, vēlētāju uzvedību. Ē.Stendzinieks un V.Gaisma no sākuma konsultēja T.Lūķi, vēlāk tikšanās notika ar Partijas pārstāvjiem Partijas Birojā Alderu ielā. Reāla stundu uzskaite netika veikta, kā arī sarunas netika protokolētas. Saziņa notika arī telefoniski.

V.Gaisma izstrādāja Partijas programmu, savukārt Ē.Stendzenieks to rediģēja. Programmas izstrādes gaitā komunikācija bija ar R.Nemiro.

Partijas logotips tika pārveidots no esošā - tika pamainītas krāsas.

Vides reklāmas plakāti tika iesniegti kā paraugi, tie bija uz tekstu bāzēti. Plakātu tekstu izstrādāja SIA “Silverback” komanda, nodeva SIA “Thumbs Up media line”. Dizaineris bija Mareks Hofmanis (SIA Ludviks un dēli), bet maketētājs bija Gunta Ermansone (SIA Makets Pro). SIA “Makets Pro” sagatavoja failus fotosienai, maketu failu plakātiem un uzlīmēm. Sagatavotie faili tika nodoti T.Lūķim. Bukletu sagatavi izveidoja G.Ermansone no SIA “Makets Pro”, bet teksta izmērus, dizainu, bildes, izveidoja V.Gaisma. Bukletu faili tika nodoti SIA “Thumbs Up media line”.

SIA “Idea Media” (Inga Mediņa) veica latviešu valodas korektūru Partijas programmai.

Preses konference notika Hotel Island telpās, kurā tika pieteikts Rīgas mēra kandidāts. SIA “Silverback” sniedza stratēģisko konsultatīvo materiālu sagatavošanas un nodrošināšanas darbus. Tas bija komandas darbs (SIA “Silverback”, Partija un SIA “Thumbs Up media line”).

SIA “Dakroom” bija reportāžas fotogrāfs preses konferencē, kura foto tika lietoti mēdiju vajadzībām.

USB datu nesējus izgatavoja SIA “Watermelon”, viņi arī apdrukāja virsū partijas logotipu. Baneru druka bija vienreizējs darījums ar SIA (precīzu nosaukumu neatceras). Uz baneriem bija izdrukāta fotosiena ar partijas logotipu - mediju interviju vajadzībām. Bez tam bija izgatavotas uzlīmes telpas noformēšanai, kuras V.Gaisma pati uzlīmēja uz tribīnes.

SIA “Silverback” organizēja tikai fotosesiju ar R.Nemiro. Fotogrāfa pakalpojumus sniedza Ieva Salmene. Fotosesija notika Andrejsalas studijā. Citi fotosesijas pakalpojumi SIA “Thumbs Up media line” netika sniegti.

TV klipu un radio klipu (Velns, Pilsēta, Programma) ideja nāca no SIA “Silverback”. Filmēšanas grupu organizēja SIA “Thumbs Up media line”. SIA “Silverback” uzrakstīja tekstu, piedalījās dažās filmēšanas epizodēs -uz AB dambja, daudzstāvu namu pagalmos. Filmēšanu veica E.Trankalis. R.Nemiro tika filmēts uz AB dambja un daudzdzīvokļu pagalmos. Radio klipus ierunāja Fečins un Puga.

SIA “Silverback” veica sociālo tīklu rediģēšanu ir konsultācijas par kandidāta izvietojamo saturu. Saturu veidoja SIA “Silverback”, konsultējoties ar Partiju. Jūlijā tika izveidots un pilnveidots sociālo tīklu plāns -          Facebook un Twiter. Partijas birojs ievietoja sociālos tīklos gan mūsu sagatavotos materiālus, gan savējos. Web baneru dizainu, programmēšanu veic SIA “Silverback” ar apakšuzņēmumu palīdzību.

SIA “Silverback” izstrādāja koncepciju, lai Partijas reklāma būtu vienotā stilā. Radošo koncepciju un saukli izdomāja Ēriks Stendzenieks. Viņš arī uzraudzīja visu radošo materiālu izstrādi - pārējās iesaistītās komandas darbu.

[14.3] SIA “Silverback” valdes loceklis Ē.Stendzenieks savā 2021.gada 24.novembra paskaidrojumā norādīja sekojošo. T.Lūķis sazinājās ar Ē.Stendzenieku, piedāvājot veidot reklāmu klientam, no sākumā nesakot ka tā ir Partija. Ē.Stendzenieks iepriekš nebija pazīstams ar T.Lūķi, ar to vairāk komunicēja V.Gaisma. Partijas Reklāmas Kampaņa notika līdz 3 mēnešiem. E.Stendzinieks šajā reklāmas kampaņā daudz neiesaistījās, jo “galvenais bija lai no T.Lūķa atnāk nauda”.

Ē.Stendzenieks darba uzdevumus saņēma no V.Gaismas. Ē.Stendzenieks negatavoja sadarbības līguma nosacījumus, tas bija V.Gaismas uzdevums. Ē.Stendzenieks bija radošais direktors, kurš organizēja, domāja, kā veidot reklāmas kampaņu. V.Gaisma bija projekta direktore, kura saskaņoja un organizēja reklāmas procesu. Materiālu ražošanas organizācijas procesā Ē.Stendzenieks neiesaistījās, ar to nodarbojās V.Gaisma.

Ē.Stendzenieks ir bijis Partijas biroja telpās. Viņš prezentēja Partijas kampaņas stratēģiju Partijas valdei. Piedalījās R.Nemiro, Ē.Pucens, bet A.Zakatistovs nebija klāt.

Ē.Stendzenieks nepiedalījās preses konferencē. Kaut kādas konsultācijas tika veiktas telefoniski ar T.Lūķi un iespējams dažās reizes ar R.Nemiro.

Ē.Stendzenieks nevarēja uzrādīt prezentācijas materiālu. Attiecībā uz Partijas programmu Ē.Stendzenieks norādīja, ka to izdomāja pati Partija un, ka viņš neatceras par partijas logotipu. Savukārt radošā koncepcija bija - “Rīga tava pilsēta”.

Ē.Stendzenieks neko nevarēja paskaidrot par fotogrāfa pakalpojumiem, TV un radio klipiem, bukletiem, sociālajiem tīkliem, jo ar šo jomu nodarbojās V.Gaisma. E.Stendzinieks neiesaistījās V.Gaismas darbos ar partiju, norādot, ka V.Gaisma visu saskaņoja ar T.Lūķi.

Ē.Stendzenieks nav pazīstams un nav ticies ar SIA “Thumbs Up media line” valdes locekli R.Elksnīti.

[15] Pārbaudes ietvaros Birojs izvērtēja SIA “Silverback” grāmatvedības uzskaites dokumentus par laika periodu no 2020.gada jūnija līdz 2020.gada septembrim.  

[15.1] Saskaņā ar SIA “Silverback” Birojā iesniegtajiem grāmatvedības uzskaites dokumentiem, laika periodā no 2020.gada jūnija līdz 2020.gada septembrim SIA “Silverback”, lai sniegtu pakalpojumus un darbus (maketēšanas darbi, fotografēšanas darbi, grafiskās daļas izstrāde, plānu un dizaina materiāla izstrāde u.c.) Aģentūrai (SIA “Thumbs Up media line”), ir piesaistījusi dažādus uzņēmumus. Un, proti, SIA “Silverback” sadarbojās ar sekojošiem sadarbības partneriem.

Ieva Salmene – 2020.gada 5.jūlijā izrakstīja SIA “Silverback” rēķinu Nr.05/07 par summu 1504,73 euro par 2020.gada 2.jūlijā sniegto pakalpojumu - R.Nemiro fotosesiju.

SIA “Ludvigs un dēli”, reģistrācijas Nr.45403037595 - 2020.gada 16.jūlijā izrakstīja SIA “Silverback” rēķinu Nr.2020/172 par summu 2411,76 euro (bez PVN) par sniegtajiem pakalpojumiem - plakātu, televīzijas klipa grafiskās daļas, klipa kadru plāna, kreklu un citu dizaina materiālu izstrādi.

SIA “Dakroom”, reģistrācijas Nr.40103549683 - 2020.gada 16.jūlijā izrakstīja SIA “Silverback” rēķinu Nr.36/2020 par 115,00 euro  (bez PVN) par preses konferences fotoreportāžu.

SIA “Laconic”, reģistrācijas Nr.40103722483 - 2020.gada 10.augustā izrakstīja SIA “Silverback” rēķinu Nr.LAC800635 par 300,00 euro (bez PVN).  par pakalpojumu - “KPV” drošība, brīvība, mājoklis, nauda” baneru sagatavošana.

SIA “Makets Pro”, reģistrācijas Nr.50103203691 - 2020.gada 12.augustā izrakstīja SIA “Silverback” rēķinu Nr.20200812-119 par summu 630,71 euro (ieskaitot PVN) par maketēšanas darbiem KPV LV kampaņai: baneris 2000*2000 mm, fotobaneris 2000*2000 mm, tribīnes baneris, USB atmiņa, PPT templeits, word dokument templeits, buklets A4/ 3 daļas, vide 1,19*1,75 m, programma A4, lapiņa 99*210 mm, web baneri, karodziņš.

SIA “Idea Media Birojs”, reģistrācijas Nr.50103987801 - 2020.gada 12.augustā izrakstīja SIA “Silverback” rēķinu Nr.20200812-119 par summu 113,44 euro (ieskaitot PVN) par pakalpojumiem - programma (27.jūnijs), radio programma (13.jūlijs),  KPV LV final korekcijas (13.jūlijs), video (15.jūlijs), KPV2020_Buklets_A4_3 daļas_9 (23.jūlijs),  KPV LV vides reklāmas maketu sagatavošana (24.jūlijs), WEB baneri (31.jūlijs), programmas lapiņa A4- divpusēja druka (4.augusts), programmas teksti laboti (7.augusts), programmas lapa A4 no divām pusēm, latviešu valodā (10.augusts). Pakalpojuma summa ir 93,75 euro + PVN 19,69 euro.

SIA “Makets Pro”, reģistrācijas Nr. Nr.50103203691 - 2020.gada 12.oktobrī ir saņemts rēķins Nr.20201012-131 par summu 211,75 euro (tajā skaitā PVN) par maketēšanas pakalpojumiem: KPV LV- TV Net adina.lv/rus// darba faili un karodziņš.

Secināms, ka SIA “Silverback” Līgumā Nr.M1/G1/2020 un tā pielikumos norādīto pakalpojumu un darbu veikšanai, kas saistīti ar Reklāmas Kampaņu, piesaistīja apakšuzņēmumus.

[15.2] Vērtējot SIA “Silverback” bankas konta izrakstus par laika periodu no 2020.gada jūnija līdz 2020.gada septembrim, konstatēts, ka SIA “Silverback” ir veikusi darījumus ar vairākiem darījuma partneriem, no kuriem saņēmusi samaksu par tiem sniegtajiem pakalpojumiem un darbiem:

jūnijā no SIA “MCCANN Worlgroup”;

jūlijā no Vācijas darījuma partnera “Takeda Pharmaceutical Internation AG” un SIA “MCCANN Worlgroup” un SIA “CCG Group”;

augustā  no SIA “MCCANN Worlgroup”, SIA “CCG Group” un SIA “Baltu koks”;

septembrī  no SIA “MCCANN Worlgroup” un SIA “Baltu koks”.

Secināms, ka laika periodā, kad SIA “Silverback” sniedza pakalpojumus un veica ar Reklāmas Kampaņu saistītos darbus, kas noteikti Līgumā Nr.M1/G1/2020 un tā pielikumus, SIA “Silverback” sniedza pakalpojumus un veica darbus arī citiem sadarbības parnteriem/klientiem.

[16] Pārbaudes ietvaros tika salīdzināti SIA “Silverback” Līguma Nr.M1/G1/2020 Pielikumos norādītie pakalpojumi ar SIA “Thumbs Up media line” Tāmēs un Aģentūras Darbu Uzskaitījumos norādītajiem pakalpojumiem.

[16.1] Pārbaudes ietvaros salīdzināti SIA “Silverback” Līguma Nr.M1/G1/2020 Pielikuma Nr.2 pirmajā pozīcijā “Stratēģiskais atbalsts” un otrajā pozīcijā “Radošo darbu izstrāde” ar Aģentūras Tāmē Nr.1 pie 2020.gada 26.jūnija Līguma Nr.THUP26/06/2020-001 pirmajā pozīcijā “Stratēģiskais atbalsts” un otrajā pozīcijā “Radošo darbu izstrāde” norādītie pakalpojumi (apkopojums 5.tabulā).

5.tabula

Aģentūras Tāme Nr.1 

Līguma Nr.M1/G1/2020 Pielikums Nr.2

Aģentūras pakalpojums Partijai

Skaits mērvienībā

Cena par vienību, euro

Summa, euro

SIA “Silverback” pakalpojums” Aģentūrai

Skaits mērvienībā

Cena par vienību, euro

Kopā, euro

1. Stratēģiskais atbalsts

1. Stratēģiskais atbalsts

Konsultācija, atbalsts, stratēģijas izstrādē radošais direktors, jūnijā

26 stundas

120

3120

Konsultācija, atbalsts, stratēģijas izstrādē radošais direktors, maijā un jūnijā

26 stundas (10 stundas + 16 stundas)

120

3120

Konsultācija, atbalsts, stratēģijas izstrādē projekta direktors, jūnijā

8 stundas

120

640

Konsultācija, atbalsts, stratēģijas izstrādē projekta direktors, jūnijā

8 stundas

120

640

Projekta direktors- atbalsts stratēģijas izstrādē, 29.06.2020. preses konferences/Rīgas vēlēšanu atklāšanas pasākums organizācija

8 stundas

80

640

Projekta direktors- atbalsts stratēģijas izstrādē, 29.06.2020. preses konferences/Rīgas vēlēšanu atklāšanas pasākums organizācija

8 stundas

80

640

2. Radošo darbu izstrāde

2. Radošo darbu izstrāde

Partijas programmas izstrāde- satura un tekstu izstrāde, radošais direktors

6 stundas

120

720

Partijas programmas izstrāde- satura un tekstu izstrāde, radošais direktors

6 stundas

120

720

Partijas programmas izstrāde- satura un tekstu izstrāde, projekta  direktors

8 stundas

80

640

Partijas programmas izstrāde- satura un tekstu izstrāde, projekta direktors

8 stundas

80

640

Radošais direktors, kampaņas radoša koncepcija, tās pamatojums, pamata sauklis

24 stundas

120

2880

Radošais direktors, kampaņas radoša koncepcija, tās pamatojums, pamata sauklis

24 stundas

120

2880

Radošais direktors, kampaņas radoša koncepcija, dizaina failu izstrāde

4 stundas

120

480

Radošais direktors, kampaņas radoša koncepcija, dizaina failu izstrāde

4 stundas

120

480

Radošais direktors, fotosesijas organizēšana, līdzdalība sesijā, foto izvēle un bilžu atlase

8 stundas

120

960

Radošais direktors, fotosesijas organizēšana, līdzdalība sesijā, foto izvēle un bilžu atlase

8 stundas

120

960

Projekta direktors, fotosesijas organizēšana, līdzdalība sesijā, foto izvēle un bilžu atlase

8 stundas

80

640

Projekta direktors, fotosesijas organizēšana, līdzdalība sesijā, foto izvēle un bilžu atlase

8 stundas

80

640

Radošais direktors, kampaņas logotipa, vides reklāmas plakāta dizaina un tekstu izstrādes organizēšana un darbu uzraudzība

10 stundas

120

1200

Radošais direktors, kampaņas logotipa, vides reklāmas plakāta dizaina un tekstu izstrādes organizēšana un darbu uzraudzība

10 stundas

120

1200

Projekta direktors, kampaņas logotipa, vides reklāmas plakāta dizaina un tekstu izstrādes organizēšana un darbu uzraudzība

10 stundas

80

800

Projekta direktors, kampaņas logotipa, vides reklāmas plakāta dizaina un tekstu izstrādes organizēšana un darbu uzraudzība

10 stundas

80

800

Kopā:

120 stundas

12750,00

 

 

120 stundas

 

12750,00

* summas un cenas tabulā ir norādītās bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN

Saskaņā ar Aģentūras Tāmē Nr.1 norādīto informāciju radošais direktors (Ē.Stendzenieks) 2020.gada jūnija mēnesī pie Reklāmas Kampaņas ir strādājis 78 stundas, bet projekta direktors (V.Gaisma) ir strādājis 42 stundas. Konstatēts, ka Aģentūras Tāmē Nr.1 norādītos pakalpojumus un darbus Aģentūra ir saņēmusi no SIA “Silverback”, un par to pašu summu un par tādu pašu stundu skaitu Aģentūra tos pašus pakalpojumus un darbus ir nodevusi Partijai.

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas Ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī (turpmāk – VID Ziņojums) par taksācijas periodu - 2020.gada jūnijs, V.Gaisma (projekta direktors) 2020.gada jūnijā ir strādājusi 40 stundas, kā arī Ē.Stendzenieks (radošais direktors) ir strādājis 40 stundas. Līdz ar to secināms, ka SIA “Silverback” nevarēja sniegt pakalpojumus SIA “Thumbs Up media line” Līguma Nr.M1/G1/2020 Pielikumā Nr.2 norādītajā apjomā, proti, 120 stundu apmērā, un, līdz ar to, SIA “Thumbs Up media line” nevarēja šos pakalpojumus norādītajā apjomā sniegt Partijai.

Papildus konstatēts, ka SIA “Silverback” ir uzrādījis sniegtās konsultācijas 2020.gada maijā, pamatojot to, ka darbi jau tika veikti maijā, pirms vēl Partija nolēma startēt vēlēšanās, kas rada pamatotas šaubas par darījumu patiesumu, jo saskaņā ar Partijas 2020.gada 1.jūnija valdes sēdes protokolu, Partija pēc šī datuma sāka apkopot iespējamo kandidātu sarakstu Reklāmas Kampaņas organizēšanai, un nevienam no Partijas pārstāvjiem netika dots uzdevums uzsākt sadarbību ar SIA “Silverback” vai SIA “Thumbs Up media line”. ”. Turklāt Partijas un SIA “Thumbs Up media line” līgums tika noslēgts tikai 2020.gada 26.jūnijā.

Izvērtējot VID Ziņojumā norādīto informāciju konstatēts, ka

jūnija mēnesī V.Gaisma ir strādājusi 40 stundas, nevis 42 kā tas ir norādīts Aģentūras Tāmē Nr.1, līdz ar to no Aģentūras Tāmes Nr.1 atņemamas 2 stundas projekta direktora darba, t.i. 80 x 2 = 160,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN).

jūnija mēnesī Ē.Stendzenieks ir strādājis 40 stundas, nevis 78 kā tas ir norādīts Aģentūras Tāmē Nr.1, līdz ar to no Aģentūras Tāmes Nr.1 atņemamas 38 stundas radošā direktora darba, t.i. 120 x 38 =4560,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN).

Birojs secina, ka Partija nav saņēmusi pakalpojumu tādā apjomā, kā tas norādīts darījumu apliecinošajos dokumentos - Līgums Nr.THUP26/06/2020-001 un rēķins Nr.PA202001, līdz ar to tie neatbilst likuma “Par grāmatvedību” 2. un 7.panta prasībām, un Aģentūra nav sniegusi Partijai Līgumā Nr.THUP26/06/2020-001 un Aģentūras Tāmē Nr.1 pirmajā pozīcijā “Stratēģiskais atbalsts” un otrajā pozīcijā “Radošo darbu izstrāde” norādītos pakalpojumus Tāmē norādītājā apjomā, proti, Aģentūra nav sniegusi Partijai pakalpojumu par 4720,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN), līdz ar to Partija ir veikusi nepamatotu valsts budžeta finansējuma līdzekļu izmaksu Aģentūrai.

[16.2] Pārbaudes ietvaros salīdzināti SIA “Silverback” Līguma Nr.M1/G1/2020 Pielikuma Nr.4 pirmajā pozīcijā “Stratēģiskais atbalsts” un otrajā pozīcijā “Radošo darbu izstrāde” ar Aģentūras Tāmē Nr.2 pie 2020.gada 2.jūlija Līguma Nr.THUP02/07/2020-002 pirmajā pozīcijā “Stratēģiskais atbalsts” un otrajā pozīcijā “Radošo darbu izstrāde” norādītie pakalpojumi (apkopojums 6.tabulā).

6.tabula

Aģentūras Tāme Nr.2

Līguma Nr.M1/G1/2020 Pielikums Nr.4

Aģentūras pakalpojums Partijai

Skaits mērvienībā

Cena par vienību, euro

Summa, euro

SIA “Silverback” pakalpojums” Aģentūrai

Skaits mērvienībā

Cena par vienību, euro

Summa, euro

1. Stratēģiskais atbalsts

1. Stratēģiskais atbalsts

Konsultācija, atbalsts, stratēģijas izstrādē radošais direktors, jūlijā

16 stundas

120

1920

Konsultācija, atbalsts, stratēģijas izstrādē radošais direktors, jūlijā

16 stundas

120

1920

Konsultācija, atbalsts, stratēģijas izstrādē projekta direktors, jūlijā

16 stundas

80

1280

Konsultācija, atbalsts, stratēģijas izstrādē projekta direktors, jūlijā

16 stundas

80

1280

2. Radošo darbu izstrāde

2. Radošo darbu izstrāde

Radošais direktors: TV 30 sek. un radio 40 sek. klipa VELNS ideja, teksti LV, Ražošanas organizēšana un izstrādes autoratlīdzība LV un RUS versijas

20 stundas

120

2400

Radošais direktors: TV 30 SEK. un radio 40 sek.  Klipa VELNS ideja, teksti LV, Ražošanas organizēšana un izstrādes autoratlīdzība LV un RUS versijas

20  stundas

120

2400

Projekta direktors: TV 30 sek. un radio 40 sek.  klipa VELNS ideja, teksti LV, Ražošanas organizēšana un izstrādes autoratlīdzība LV un RUS versijas

16 stundas

80

1280

Projekta direktors: TV 30 SEK. un radio 40 sek. klipa VELNS ideja, teksti LV, Ražošanas organizēšana un izstrādes autoratlīdzība LV un RUS versijas

16 stundas

80

1280

Radošais direktors: TV 30 sek. un radio 40 sek. klipa PILSĒTA ideja, teksti LV, Ražošanas organizēšana un izstrādes autoratlīdzība LV un RUS versijas

20 stundas

120

2400

Radošais direktors: TV 30 SEK. un radio 40 sek. klipa PILSĒTA ideja, teksti LV, Ražošanas organizēšana un izstrādes autoratlīdzība LV un RUS versijas

20 stundas

120

2400

Projekta direktors: TV 30 sek. un radio 40 sek. klipa PILSĒTA ideja, teksti LV, Ražošanas organizēšana un izstrādes autoratlīdzība LV un RUS versijas

16 stundas

120

1280

Projekta direktors: TV 30 SEK. un radio 40 sek. klipa PILSĒTA ideja, teksti LV, Ražošanas organizēšana un izstrādes autoratlīdzība LV un RUS versijas

16 stundas

120

1280

Radošais direktors: TV klipu PROGRAMMA (8 gab., 20 sek. LV un RUS versijas) ideja teksti LV, Ražošanas organizēšana un izstrādes autoratlīdzība

24 stundas

120

2880

Projekta direktors: TV klipu PROGRAMMA (8 gab., 20 sek. LV un RUS versijas) ideja teksti LV, Ražošanas organizēšana un izstrādes autoratlīdzība

16 stundas

80

1280

Radošais direktors: Radio klipu PROGRAMMA (8 gab.) ideja, teksti LV, Ražošanas organizēšana un izstrādes autoratlīdzība

12 stundas

120

1440

Radošais direktors: Radio klipu PROGRAMMA (8 gab.) ideja, teksti LV, Ražošanas organizēšana un izstrādes autoratlīdzība

12 stundas

120

1440

Projekta direktors: Radio klipu PROGRAMMA (8 gab.) ideja, teksti LV, Ražošanas organizēšana un izstrādes autoratlīdzība

12 stundas

80

960

Projekta direktors: Radio klipu PROGRAMMA (8 gab.) ideja, teksti LV, Ražošanas organizēšana un izstrādes autoratlīdzība

12 stundas

80

960

Kopā:

168 stundas

 

17 120

 

128 stundas

 

12 960

* summas un cenas tabulā ir norādītās bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN

Saskaņā ar Aģentūras Tāmē Nr.2 norādīto informāciju radošais direktors (Ē.Stendzenieks) 2020.gada jūlija mēnesī pie Reklāmas Kampaņas ir strādājis 92 stundas mēnesī, bet projekta direktors (V.Gaisma) ir strādājis 76 stundas. Konstatēts, ka Aģentūras Tāmē Nr.2 norādītos pakalpojumus un darbus Aģentūra ir saņēmusi no SIA “Silverback”, un par to pašu summu un par tādu pašu stundu skaitu Aģentūra tos pašus pakalpojumus un darbus ir nodevusi Partijai.  

Saskaņā ar VID Ziņojumu par taksācijas periodu - 2020.gada jūlijs, V.Gaisma (projekta direktors) 2020.gada jūlijā ir strādājusi 46 stundas un Ē.Stendzenieks (radošais direktors) ir strādājis 46 stundas. Līdz ar to secināms, ka SIA “Silverback” nevarēja sniegt pakalpojumus SIA “Thumbs Up media line” Līguma Nr.M1/G1/2020 Pielikumā Nr.2 norādītajā apjomā, proti, 168 stundu apmērā, un, sekojoši, SIA “Thumbs Up media line” nevarēja šos pakalpojumus tādā apjomā sniegt Partijai.

Izvērtējot VID Ziņojumā norādīto informāciju konstatēts, ka

jūlija mēnesī V.Gaisma ir strādājusi 46 stundas, nevis 76 kā tas ir norādīts tāmē, līdz ar to no Tāmes atņemamas 30 stundas projekta direktora darba, t.i. 80 x 30 = 2400,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN).

jūlija mēnesī Ē.Stendzenieks ir strādājis 46 stundas, nevis 92 kā tas ir norādīts tāmē, līdz ar to no Tāmes atņemamas 46 stundas radošā direktora darba, t.i. 120 x 46 =5520,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN).

Birojs secina, ka Partija nav saņēmusi pakalpojumu tādā apjomā un kvalitātē, kā tas norādīts darījumu apliecinošajos dokumentos - Līgums Nr.THUP02/07/2020-002 un rēķins Nr.02/2020, līdz ar to tie neatbilst likuma “Par grāmatvedību” 2. un 7.panta prasībām, jo Aģentūra nav sniegusi Partijai Līgumā Nr.THUP02/07/2020-002 un Aģentūras Tāmē Nr.2 pirmajā pozīcijā “Stratēģiskais atbalsts” un otrajā pozīcijā “Radošo darbu izstrāde” norādītos pakalpojumus Tāmē norādītājā apjomā, proti, Aģentūra nav sniegusi Partijai pakalpojumu 7920 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN) apmērā (2400,00 euro +5520,00) un līdz ar to par šo summu Partija ir veikusi nepamatotu valsts budžeta finansējuma līdzekļu izmaksu Aģentūrai.

Izvērtējot Aģentūras Tāmes Nr.2 otrajā pozīcijā “Radošo darbu izstrāde” norādītos pakalpojumus, konstatēts, ka divus pakalpojumu – “Radošais direktors: TV klipu PROGRAMMA (8 gab., 20 sek. LV un Rus versijas) ideja teksti LV, Ražošanas organizēšana un izstrādes autoratlīdzība” par 24 stundām un “Projekta direktors: TV klipu PROGRAMMA (8 gab., 20 sek. LV un Rus versijas) ideja teksti LV, Ražošanas organizēšana un izstrādes autoratlīdzība” par 16 stundām, nav sniegusi SIA “Silverback”. Izvērtējot SIA “Thumbs Up media line” grāmatvedības dokumentus, nav konstatējams, ka no citiem darījuma partneriem šāda veida pakalpojumi būtu saņemti, līdz ar to šie pakalpojumi 4160,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN) apmērā nav atzīstami par sniegtiem Partijai.

Birojs secina, ka Partija nav saņēmusi pakalpojumu tādā apjomā  un kvalitātē, kā tas norādīts darījumu apliecinošajos dokumentos - Līgums Nr.THUP02/07/2020-002 un rēķins Nr.02/2020, līdz ar to tie neatbilst likuma “Par grāmatvedību” 2. un 7.panta prasībām, un Aģentūra nav sniegusi Partijai Līgumā Nr.THUP02/07/2020-002 un Aģentūras Tāmē Nr.2 otrajā pozīcijā “Radošo darbu izstrāde” norādītos pakalpojumus - “Radošais direktors: TV klipu PROGRAMMA (8 gab., 20 sek. LV un Rus versijas) ideja teksti LV, Ražošanas organizēšana un izstrādes autoratlīdzība” un “Projekta direktors: TV klipu PROGRAMMA (8 gab., 20 sek. LV un Rus versijas) ideja teksti LV, Ražošanas organizēšana un izstrādes autoratlīdzība” Tāmē norādītājā apjomā, proti, Aģentūra nav sniegusi Partijai un Partija nav saņēmusi pakalpojumu par 4160,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN), līdz ar to par šo summu Partija ir veikusi nepamatotu valsts budžeta finansējuma līdzekļu izmaksu Aģentūrai.

[16.3] Pārbaudes ietvaros salīdzināti SIA “Silverback” Līguma Nr.M1/G1/2020 Pielikuma Nr.5 pirmajā pozīcijā “Stratēģiskais atbalsts” un otrajā pozīcijā “Sociālie tīkli” ar Aģentūras Darbu Uzskaitījuma Nr.3 pie 2020.gada 3.augusta Līguma Nr.THUP03/08/2020-003 pirmajā pozīcijā “Stratēģiskais atbalsts” un otrajā pozīcijā “Sociālie tīkli” norādītie pakalpojumi (apkopojums 7.tabulā).

7.tabula

Aģentūras Darbu Uzskaitījums Nr.3 

Līguma Nr.M1/G1/2020 Pielikuma Nr.5

SIA “Thumbs Up media line” pakalpojums”

Skaits mērvienībā

Cena par vienību

Summa,  euro

SIA “Silverback” pakalpojums”

Skaits mērvienībā

Cena par vienību, euro

Summa,  euro

1. Stratēģiskais atbalsts

1. Stratēģiskais atbalsts

Konsultācija, atbalsts, stratēģijas izstrādē radošais direktors, augusts

20 stundas

120

2400

Konsultācija, atbalsts, stratēģijas izstrādē radošais direktors, augusts

20 stundas

120

2400

Konsultācija, atbalsts, stratēģijas izstrādē projekta direktors, augusts

20 stundas

80

1600

Konsultācija, atbalsts, stratēģijas izstrādē radošais direktors, augusts

20 stundas

80

1600

2. Sociālie tīkli

2. Sociālie tīkli

Sociālo tīklu plāna izstrāde un realizēšana (Facebook 4 konti, Instagram Twiter katrā pa vienam)- visu ierakstu pavadošie teksti, kandidātu postu rediģēšana

Radošais direktors

24 stundas

120

2880

Sociālo tīklu plāna izstrāde un realizēšana (Facebook 4 konti, Instagram Twiter katrā pa vienam)- visu ierakstu pavadošie teksti, kandidātu postu rediģēšana

Radošais direktors

24 stundas

120

2880

Sociālo tīklu plāna izstrāde un realizēšana (Facebook 4 konti, Instagram Twiter katrā pa vienam)- visu ierakstu pavadošie teksti, kandidātu postu rediģēšana

Projekta direktors

24 stundas

80

1920

Sociālo tīklu plāna izstrāde un realizēšana (Facebook 4 konti, Instagram Twiter katrā pa vienam)- visu ierakstu pavadošie teksti, kandidātu postu rediģēšana

Projekta direktors

24 stundas

80

1920

Ralfa individuālais buklets- struktūras plānošana, tekstu izstrāde, projekta vadība LV, Rus  valodām

Radošais direktors

8 stundas

120

960

Ralfa individuālais buklets- struktūras plānošana, tekstu izstrāde, projekta vadība LV, Rus  valodām

Radošais direktors

8 stundas

120

960

Ralfa individuālais buklets - struktūras plānošana, tekstu izstrāde, projekta vadība LV, Rus valodām

Projekta direktors

12 stundas

80

960

Ralfa individuālais buklets- struktūras plānošana, tekstu izstrāde, projekta vadība LV, Rus valodām

Projekta direktors

12 stundas

80

960

Programmas buklets   tekstu izstrāde, projekta vadība LV, Rus valodām Radošais direktors

4 stundas

120

480

Programmas buklets   tekstu izstrāde, projekta vadība LV, Rus valodām Radošais direktors

4 stundas

120

480

Programmas buklets   tekstu izstrāde, projekta vadība LV, Rus valodām Projekta direktors

6 stundas

80

480

Programmas buklets   tekstu izstrāde, projekta vadība LV, Rus valodām

Projekta direktors

6 stundas

80

480

WEB baneru dizaina izstrādes uzraudzība, programmēšana projekta vadība

Radošais direktors

2 stundas

120

240

WEB baneru dizaina izstrādes uzraudzība, programmēšana projekta vadība

Radošais direktors

2 stundas

120

240

WEB baneru dizaina izstrādes uzraudzība, programmēšana projekta vadība

Projekta direktors

8 stundas

80

640

WEB baneru dizaina izstrādes uzraudzība, programmēšana projeka vadība

Projekta direktors

8 stundas

80

640

Kopā:

128 stundas

 

12 560

 

128 stundas

 

12 560

* summas un cenas tabulā ir norādītās bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN

Izvērtējot Aģentūras Darbu Uzskaitījuma Nr.3 norādīto informāciju konstatēts, ka augusta mēnesī radošais direktors (Ē.Stendzenieks) ir strādājis 58 stundas, bet projekta direktors (V.Gaisma) ir strādājis 70 stundas. Konstatēts, ka Aģentūras Darbu Uzskaitījumā Nr.1 norādītos pakalpojumus un darbus Aģentūra ir saņēmusi no SIA “Silverback”, un par to pašu summu un par tādu pašu stundu skaitu Aģentūra tos pašus darbus un pakalpojumus ir nodevusi Partijai.

Saskaņā ar VID Ziņojumu par taksācijas periodu - 2020.gada augusts, V.Gaisma (projekta direktors) 2020.gada augustā ir strādājusi 42 stundas un Ē.Stendzenieks (radošais direktors) ir strādājis 42 stundas. Līdz ar to secināms, ka SIA “Silverback” nevarēja sniegt pakalpojumus SIA “Thumbs Up media line” Līguma Nr.M1/G1/2020 Pielikumā Nr.2 norādītajā apjomā, proti, 128 stundu apmērā, un, līdz ar to, SIA “Thumbs Up media line” nevarēja šos pakalpojumus norādītajā apjomā sniegt Partijai.

Izvērtējot VID Ziņojumā norādīto informāciju konstatēts, ka

augusta mēnesī V.Gaisma ir strādājusi 42 stundas, nevis 70 kā tas ir norādīts tāmē, līdz ar to no Tāmes atņemamas 28 stundas projekta direktora darba, t.i. 80 x 28 = 2240,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN).

augusta mēnesī Ē.Stendzenieks ir strādājis 42 stundas, nevis 58 kā tas ir norādīts tāmē, līdz ar to no Tāmes atņemamas 16 stundas radošā direktora darba, t.i. 120 x 16 =1920,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN).

Tādējādi darījumu apliecinošie dokumenti - Līgums Nr.THUP03/08/2020-003 un rēķins Nr.PA202003 neatbilst likuma “Par grāmatvedību” 2. un 7.panta prasībām.

Birojs secina, ka Partija nav saņēmusi pakalpojumu tādā apjomā un kvalitātē, kā tas norādīts darījumu apliecinošajos dokumentos - Nr.THUP03/08/2020-003 un rēķins Nr.PA202003, līdz ar to tie neatbilst likuma “Par grāmatvedību” 2. un 7.panta prasībām, un Aģentūra nav sniegusi Partijai Līgumā Nr. Nr.THUP03/08/2020-003 un Aģentūras Darbu Uzskaitījuma Nr.3 pirmajā pozīcijā “Stratēģiskais atbalsts” un otrajā pozīcijā “Radošo darbu izstrāde” norādītos pakalpojumus Tāmē norādītājā apjomā, proti, Aģentūra nav sniegusi Partijai un Partija nav pieņēmusi pakalpojumu par 4160,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN) (2240,00 euro +1920,00, līdz ar to par šo summu Partija ir veikusi nepamatotu valsts budžeta finansējuma līdzekļu izmaksu Aģentūrai.

[16.4] Pārbaudē konstatēts, ka laikā no 2020.gada jūnijā līdz 2020.gada augustam SIA “Silverback” vienlaicīgi ar pakalpojumu sniegšanu SIA “Thumbs Up media line” sniedza pakalpojumus arī citiem sadarbības partneriem. Saskaņā ar SIA “Silverback” bankas konta izdruku SIA “Silverback” ir sniedzis pakalpojumus SIA MACCANN WORLDROUP, SIA CCGROUP, SIA BALTU KOKS un SIA LOKALISE.

Saskaņā ar SIA “Silverback” 2020.gada 6.jūnijā izrakstīto rēķinu Nr.200706/4 SIA “Silverback” valdes loceklis Ē.Stendzinieks sniedza pakalpojumus konsultāciju veidā SIA CCGROUP 20 darba stundu apmērā, savukārt saskaņā ar 2020.gada 7.augustā izrakstīto rēķinu Nr.200707/6 SIA “Silverback” valdes loceklis Ē.Stendzinieks sniedza pakalpojumus konsultāciju veidā SIA CCGROUP 20 darba stundu apmērā.

Birojs secina, ka Ē.Stendzenieks strādājot 20 stundas (iespējams vai nu jūnijā vai jūlijā) un 20 stundas (iespējams vai nu jūlijā, vai augustā), sniedzot pakalpojumus SIA CCGROUP, nevarēja vienlaicīgi sniegt pakalpojumus SIA “Thumbs Up media line” tādā apjomā kā norādīts Tāmēs un Darba uzskatījumos.

Ņemot vērā, ka Ē.Stendzenieks strādāja 20 stundas (iespējams vai nu jūnijā vai jūlijā) un 20 stundas (iespējams vai nu jūlijā, vai augustā) sniedzot vienlaicīgi pakalpojumus SIA CCGROUP un SIA “Thumbs Up media line”, Ē.Stendzenieka visas Reklāmas Kampaņas ietvaros sniegto pakalpojumu stundu apmērs samazināms par 20 stundām un attiecīgi par 2400,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN), t.i. 120 x 20 =2400,00 euro . Līdz ar to Ē.Stendzenieks, sniedzot stratēģiskā atbalsta un radošo darbu pakalpojumus visas Reklāmas Kampaņas ietvaros, ir strādājis 108 stundas, nevis 228 kā tas ir norādīts Tāmēs.

[16.5] Pārbaudes ietvaros salīdzināti SIA “Silverback” Līguma Nr.M1/G1/2020 Pielikuma Nr.1 otrajā pozīcijā “Pakalpojumi” ar Aģentūras Darbu Uzskaitījuma Nr.1 pie 2020.gada 26.jūnija līguma Nr.THUP26/06/2020-001 sestajā pozīcijā “Pakalpojumi” norādītie pakalpojumi (apkopojums 8.tabulā).

8.tabula

Aģentūras Darbu Uzskaitījums Nr.1 

Līguma Nr.M1/G1/2020 Pielikuma Nr.1

SIA “Thumbs Up media line” pakalpojums”

Skaits mērvienībā

Cena par vienību, euro

Summa, euro

SIA “Silverback” pakalpojums”

Skaits mērvienībā

Cena par vienību, euro

Summa, euro

6.Pakalpojumi

2.Pakalpojumi

Failu sagatavošana- fotosiena, plakāts, uzlīme, USB, logotipa lietojuma varianti, PowerPoint template, Word file, citi grafiskie darbi

10 stundas

35

350

Failu sagatavošana- fotosiena, plakāts, uzlīme, USB, logotipa lietojuma varianti, PowerPoint template, Word file, citi grafiskie darbi

10 stundas

35

350

Fotogrāfa pakalpojumi, attēlu atlase

1 gab.

172,50

172,50

Fotogrāfa pakalpojumi, attēlu atlase

1 gab.

172,50

172,50

Latviešu valodas korektūra programmai

1 gab.

32,50

32,50

Latviešu valodas korektūra programmai

1 gab.

32,50

32,50

Kampaņas logotipa un vides reklāmas plakāta dizaina izstrāde 

1 gab

2000

2000

Kampaņas logotipa un vides reklāmas plakāta dizaina izstrāde

1 gab

2000

2000

Fotosesija

1 gab.

1807,23

1807,23

Fotosesija

1 gab.

1807,23

1807,23

* summas un cenas tabulā ir norādītās bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN

Par failu sagatavošanas darbiem, SIA “Silverback” valdes locekle V.Gaisma paskaidroja, ka failus sagatavoja SIA “Makets Pro” pēc SIA “Silverback” pasūtījuma. Saskaņā ar SIA “Silverback” pārbaudei iesniegtajiem dokumentiem, konstatēts, ka SIA “Silverback” 2020.gada 12.augustā bija saņēmusi rēķinu Nr.20200812-119 no SIA “Makets Pro” par maketēšanas darbiem KPV LV kampaņai (baneris, foto baneris, tribīnes baneris, USB atmiņa, buklets un c.) par summu 521,25 euro, neieskaitot PVN 109,46 euro. Savukārt pēc pārbaudei iesniegtā rēķina nav iespējams nepārprotami identificēt SIA “Makets Pro” 2020.gada 12.augusta rēķina saistību ar SIA Silverback” 2020.gada 1.jūlija rēķinu, kas izrakstīts SIA “Thumbs Up media line”, kā SIA “Silverback” varēja izrakstīt rēķinu SIA “Thumbs Up media line”, pirms vēl to bija saņēmis no SIA “Makets Pro”.  

Par fotogrāfa pakalpojumiem V.Gaisma paskaidroja, ka darbus veica SIA “Darkroom” fotogrāfs. Saskaņā ar SIA “Silverback” grāmatvedības dokumentiem 2020.gada 16.jūlijā ir saņemts rēķins no SIA “Darkroom” par preses konferences fotoreportāžu par 115,00 euro (bez PVN).

Par fotosesiju SIA “Silverback” valdes locekle V.Gaisma paskaidroja, ka pakalpojums saņemts no Ievas Salmenes. Saskaņā ar SIA “Silverback” pārbaudei iesniegtajiem grāmatvedības dokumentiem, 2020.gada 5.jūlijā no Ievas Salmenes ir saņemts rēķins par Ralfa Nemiro kampaņas fotosesiju par summu 1504,73 euro (bez PVN)

Attiecībā par “Kampaņas logotipa un vides reklāmas plakāta dizaina izstrāde” Birojs konstatē, ka Aģentūras Darbu Uzskaitījumā Nr.1, kā arī Tāmē Nr.1, jau ir līdzvērtīgi pakalpojumi, proti, “Kampaņas logotipa, vides reklāmas plakāta dizaina un tekstu izstrādes organizēšana un darbu uzraudzība”, ko veica radošais direktors 10 darba stundas par kopējo summu 1200 euro (10 stundas x 120 euro/stundā = 1200 euro) un ko veica projekta direktors arī 10 stundas par kopējo summu 800,00 euro (10 stundas x 80 euro/stundā = 800,00 euro). Savukārt SIA “Silverback” valdes locekle V.Gaisma (projekta direktors) par pakalpojumiem, kas sniegti saistībā ar Reklāmas Kampaņas logotipu un vides reklāmas plakātiem paskaidroja, ka Partijas logotips tika pārveidots no Partijas esošā logotipa (KPV LV), nomainot tam krāsu, ka vides reklāmas plakāti bija uz tekstu bāzēti un, ka plakātu dizainu izstrādāja SIA “Silverback” komanda. Ņemot vērā V.Gaismas paskaidrojumus un tāmēs un darbu uzskaitījumos norādīto informāciju, Birojs secina, ka Līgumā Nr.THUP26/06/2020-001 tā pielikumā Tāmē Nr.1 un Aģentūras Partijai izrakstītajā rēķina Nr.PA202001 nav sniegta patiesa informācija un nav iespējams identificēt sniegtā pakalpojuma saturu un būtību. Turklāt, ja norādītos darbus veica SIA “Silverback”, tad nav pamatojuma pakalpojumam “Kampaņas logotipa, vides reklāmas plakāta dizaina un tekstu izstrādes organizēšana un darbu uzraudzība”, ko sniedza radošais direktors un projekta direktors, jo tādējādi SIA “Silverback” ir uzraudzījusi pašas veiktos darbus. Līdz ar to pārbaudē, netiek atzītas izmaksas 2000,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN) apmērā.

Secināms, ka 2020.gada 26.jūnija Līgumā Nr.THUP26/06/2020-001, Aģentūras Darbu Uzskaitījumā Nr.1 un līdz ar to uz tās pamata izrakstītajā 2020.gada 1.jūlija rēķinā Nr.PA202001 ir norādīta nepatiesa informācija un nav iespējams identificēt faktiski sniegto pakalpojumu apjomu.

Birojs secina, ka Partija nav saņēmusi pakalpojumu tādā apjomā un kvalitātē, kā tas norādīts darījumu apliecinošajos dokumentos - Līgums Nr.THUP26/06/2020-001 un rēķins Nr.PA202001, līdz ar to tie neatbilst likuma “Par grāmatvedību” 2. un 7.panta prasībām, jo Aģentūra nav sniegusi Partijai Līgumā Nr.THUP26/06/2020-001 un Aģentūras Tāmē Nr.1 otrajā pozīcijā “Radošo darbu izstrāde” norādītos pakalpojumus - “Kampaņas logotipa, vides reklāmas plakāta dizaina un tekstu izstrādes organizēšana un darbu uzraudzība”, ko veica radošais direktors un projekta direktors, Tāmē norādītājā apjomā, proti, Aģentūra nav sniegusi Partijai un Partija nav saņēmusi pakalpojumu par 2000,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN), līdz ar to par šo summu Partija ir veikusi nepamatotu valsts budžeta finansējuma līdzekļu izmaksu Aģentūrai.

[16.6] Pārbaudes ietvaros salīdzināti SIA “Silverback” Līguma Nr.M1/G1/2020 Pielikuma Nr.3 pirmajā pozīcijā “Pakalpojumi” ar Aģentūras Darbu Uzskaitījuma Nr.2 pie 2020.gada 2.jūlija Līguma Nr.THUP02/07/2020-002 piektajā pozīcijā “Pakalpojumi” norādītie pakalpojumi (apkopots 9.tabulā).

9.tabula

Aģentūras Darbu Uzskaitījuma Nr.2 

Līguma Nr.M1/G1/2020 Pielikuma Nr.3

SIA “Thumbs Up media line” pakalpojums”

Skaits mērvienībā

Cena par vienību, euro

Cena par vienību, euro

SIA “Silverback” pakalpojums”

Skaits mērvienībā

Cena par vienību, euro

Cena par vienību, euro

5. Pakalpojumi

1.Pakalpojumi

TV klipu Programma grafiskie faili (dizains animēšanai)

1.gab.

1500

1500

TV klipu Programma grafiskie faili (dizains animēšanai) maketiem un drukai

1.gab.

1500

1500

Fotogrāfiju apstrāde, sagatavošana vides reklāmas maketiem

1.gab

1600

1600

Vides reklāmas plakātu maketēšana, failu sagatavošana drukai

1.gab.

800

800

Kopā

 

3900

3900

 

 

 

1500

* summas un cenas tabulā ir norādītās bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN

Konstatēts, ka Aģentūras Darbu Uzskaitījumā Nr.2 uzrādītos pakalpojumus - TV klipu Programmas grafisko failu veidošanas pakalpojumi, Aģentūra ir saņēmusi no SIA “Silverback”, un par to pašu summu un skaitu Aģentūra tos ir nodevusi Partijai.

Par pakalpojumu “TV klipu Programma grafiskie faili (dizains animēšanai)” SIA “Silverback” valdes locekle V.Gaisma paskaidroja, ka tie bija animēti (kustīgi) teksti, kas parādījās klipā. V.Gaisma norādīja, ka šie teksti tika izdomāti, sadizainēti un nodoti SIA “Thumbs Up media line”. Izvērtējot sniegto paskaidrojumu, Birojs konstatēts, ka V.Gaismas sniegtais paskaidrojums par minēto pakalpojumu ir vispārīgs. Turklāt pārbaude konstatēts, ka ar TV klipu dizains animēšanu saistītos pakalpojumus Partijai sniedza Partijas sadarbības partneris - SIA “October Consulting”. Tādējādi norādītos pakalpojumus - “TV klipu Programma grafiskie faili (dizains animēšanai)” 1500 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN) apmērā Aģentūra nav sniegusi Partijai un Partija nav saņēmusi un Partija ir veikusi nepamatotu valsts budžeta finansējuma līdzekļu izmaksu Aģentūrai..

Izvērtējot Aģentūras Darbu Uzskaitījuma Nr.2 norādītos pakalpojumus “Fotogrāfiju apstrāde, sagatavošana vides reklāmas maketiem” par summu 1600,00 euro un “Vides reklāmas plakātu maketēšana, failu sagatavošana drukai” par summu 800,00 euro, konstatēts, ka tos nav sniegusi SIA “Silverback”. Izvērtējot darījumu dokumentus nav identificējama darījuma būtība, kā arī, kas un kad šos pakalpojumus ir sniedzis, līdz ar to šie pakalpojumi 2400,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN) apmērā (1600 euro + 800 euro) nav atzīstami par sniegtajiem Partijai.

Secināms, ka 2020.gada 2.jūlija Līgumā Nr.THUP02/07/2020-002, Aģentūras Darbu Uzskaitījumā Nr.2 un līdz ar to uz tās pamata izrakstītajā Nr.02/2020  ir norādīta nepatiesa informācija un nav iespējams identificēt reāli sniegto pakalpojumu apjomu.

Birojs secina, ka Partija nav saņēmusi pakalpojumu tādā apjomā un kvalitātē, kā tas norādīts darījumu apliecinošajos dokumentos - Līgums Nr.THUP02/07/2020-002 un rēķins Nr.02/2020, līdz ar to tie neatbilst likuma “Par grāmatvedību” 2. un 7.panta prasībām. Aģentūra nav sniegusi Partijai un Partija nav saņēmusi Līgumā Nr.THUP02/07/2020-002 un Aģentūras Darbu Uzskaitījumā Nr.2  piektajā pozīcijā “Pakalpojumi” norādītos pakalpojumus un darbus - “TV klipu Programma grafiskie faili (dizains animēšanai)”, “Fotogrāfiju apstrāde, sagatavošana vides reklāmas maketiem” un “Vides reklāmas plakātu maketēšana, failu sagatavošana drukai”, par kopējo summu 3900,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN), līdz ar to par šo summu Partija ir veikusi nepamatotu valsts budžeta finansējuma līdzekļu izmaksu Aģentūrai.

[17] Apkopojot pārbaudes ietvaros iegūto informāciju, konstatēts, ka SIA “Silverback” ir sniedzis ar Reklāmas Kampaņu saistītos pakalpojumus un darbus, bet ne tādā apjomā, kā tas ir norādīts Aģentūras un Partijas starpā parakstītajos līgumos (Līgums Nr.THUP26/06/2020-001, Līgums Nr.THUP02/07/2020-002 un Līgums Nr.THUP03/08/2020-003) un to pielikumos (Tāmē Nr.1 un Tāme Nr.2) un Aģentūras Partijai izrakstītajos rēķinos Nr.PA202001, Nr.02/2020 un Nr.PA202003), līdz ar to darījumu apliecinošie dokumenti (Līgums Nr.THUP26/06/2020-001, Līgums Nr.THUP02/07/2020-002, Nr.THUP03/08/2020-003, rēķini Nr.PA202001, Nr.02/2020 un Nr.PA202003) neatbilst likuma “Par grāmatvedību” 2. un 7.panta prasībām.

Izvērtējot pārbaudes gaitā iegūto informāciju, Birojs secina/konstatē sekojošo.

Aģentūra nav sniegusi Partijai un līdz ar to Partija nav saņēmusi no Aģentūras pakalpojumus Līguma Nr.THUP26/06/2020-001 un Aģentūras Tāmē Nr.1, Līguma Nr.THUP02/07/2020-002 un Aģentūras Tāme Nr.2 un Līguma Nr.THUP03/08/2020-003 un Aģentūras Darbu Uzskaitījumā Nr.3 pozīcijā “Stratēģiskais atbalsts” un “Radošo darbu izstrāde” norādītos pakalpojumus norādītājā apjomā. Un proti:

radošais direktors, sniedzot stratēģiskā atbalsta un radošo darbu pakalpojumus visas Reklāmas Kampaņas ietvaros, ir strādājis 108 stundas, nevis 228 kā tas ir norādīts Tāmēs, līdz ar to no Tāmēm atņemamas 120 stundas radošā direktora darba, t.i. 14400,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN) 120 stundas x 120 euro/stundā =14400,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN),

projekta direktors, sniedzot stratēģiskā atbalsta un radošo darbu pakalpojumus visas Reklāmas Kampaņas ietvaros, ir strādājis 128 stundas, nevis 188 kā tas ir norādīts Tāmēs, līdz ar to no Tāmēm atņemamas 60 stundas projekta direktora darba, t.i. 4800,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN) 60 stundas x 80 euro/stundā =4800,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN).

Līdz ar to Aģentūra nav sniegusi Partijai un Partija nav saņēmusi radošā direktora sniegtos pakalpojumus 14400,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN) un projekta direktora 4800,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN) kopā summā 19200,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN), par kuru Partija ir veikusi nepamatotu valsts budžeta finansējuma līdzekļu izmaksu Aģentūrai.

Aģentūra nav sniegusi Partijai un līdz ar to Partija nav saņēmusi no Aģentūras pakalpojumu Nr.THUP02/07/2020-002 Tāmes Nr.2 otrajā pozīcijā “Radošo darbu izstrāde” norādītajā apjomā. Netika sniegti pakalpojumi– “Radošais direktors: TV klipu PROGRAMMA (8 gab., 20 sek. LV un Rus versijas) ideja teksti LV, Ražošanas organizēšana un izstrādes autoratlīdzība” un “Projekta direktors: TV klipu PROGRAMMA (8 gab., 20 sek. LV un Rus versijas) ideja teksti LV, Ražošanas organizēšana un izstrādes autoratlīdzība” par 4160,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN). Līdz ar to par pakalpojuma summu 4160,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN) Partija ir veikusi nepamatotu valsts budžeta finansējuma līdzekļu izmaksu Aģentūrai.

Aģentūra nav sniegusi Partijai un līdz ar to Partija nav saņēmusi no Aģentūras pakalpojumu Nr.THUP26/06/2020-001 Aģentūras Darbu Uzskaitījums Nr.2 sestajā pozīcijā “Pakalpojumi” norādītajā apjomā. Netika sniegts pakalpojums “Kampaņas logotipa un vides reklāmas plakāta dizaina izstrāde” par 2000,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN) un par šo summu Partija ir veikusi nepamatotu valsts budžeta finansējuma līdzekļu izmaksu Aģentūrai.

Ņemot vērā norādīto, Birojs secina/konstatē, ka Aģentūra nav sniegusi Partijai un līdz ar to Partija nav saņēmusi no Aģentūras pakalpojumu Līguma Nr.THUP02/07/2020-002 Aģentūras Darbu Uzskaitījumā Nr.2 piektajā pozīcijā “Pakalpojumi” norādītajā apjomā. Netika sniegts pakalpojums “TV klipu Programma grafiskie faili (dizains animēšanai)”, “Fotogrāfiju apstrāde, sagatavošana vides reklāmas maketiem” un “Vides reklāmas plakātu maketēšana, failu sagatavošana drukai” par 3900,00 euro (bez Aģentūras komisijas 15% un bez PVN) un par šo summu Partija ir veikusi nepamatotu valsts budžeta finansējuma līdzekļu izmaksu Aģentūrai.

[18 Birojs, izvērtējot lietas materiālus, lietā esošos pierādījumus, aplūkojot visus administratīvajā lietā iegūtos faktus un ziņas par faktiem kopumā un savstarpējā sakarībā, secina, ka Partija pretlikumīgi pārskaitot  naudas līdzekļus no sava valsts budžeta finansējuma bankas konta SIA “Thumbs Up media line” par nesaņemtajiem pakalpojumiem un darbiem 50767,88 euro, tiem aprēķināto Aģentūras komisiju 15% 7615,18 euro apmērā un PVN 12260,44 euro apmērā, t.i. kopā 70643,50 euro, ir pārkāpusi Finansēšanas likuma 7.⁴panta 1.1 daļas noteiktos ierobežojumus.

[19] Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmajā daļā noteic, ka, lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā, savukārt šī panta otrās daļas 1.punkts noteic, ka personas viedokļa un argumentu noskaidrošana nav nepieciešama, ja administratīvā akta izdošana ir steidzama un jebkura kavēšanās tieši apdraud valsts drošību, sabiedrisko kārtību, vidi, personas dzīvību, veselību vai mantu.

Ievērojot Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmajā daļā noteikto, Birojs, lai noskaidrotu administratīvās lietas dalībnieka - Partijas viedokli, 2021.gada 15.decembrī nosūtīja Partijai vēstuli Nr. 1/7005 ar lūgumu līdz 2021.gada 28.decembrim sniegt viedokli par Partijai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma 2020.gadā neatbilstību Finansēšanas likumā noteiktajam prasībām un par valsts budžeta finansējuma izmaksas apturēšanu saskaņā ar Finansēšanas likuma 7.3 panta ceturtās daļas trešajā punktā noteikto.

Partija savā 2021.gada 23.decembra vēstulē Nr.KNAB_2021-12-1 lūdza sniegt papildus informāciju saistībā ar Biroja konstatēto sakarā ar Partijai piešķirtā valsts budžeta finansējuma prettiesisku izmantošanu, jo tas neatbilst Fnansēšanas likuma 7.4 panta noteikumiem, tāpat Partija lūdza pagarināt termiņu viedokļa sniegšanai par Biroja konstatēto līdz 2022.gada 20.janvārim.

Birojs 2021.gada 30.decembrī nosūtīja Partijai vēstuli Nr.1/7253 ar papildus informāciju saistībā ar Biroja konstatēto, nosūtot Partijai Biroja sagatavotu apkopojumu “Apkopojums par politiskās partijas “Par Cilvēcīgu Latviju” 2020.gada pārskatā ietvertās informācijas un 2020.gadā piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma pārbaudē konstatēto” un pagarinot sākotnēji Partijai noteikto termiņu viedokļa sniegšanas līdz 2022.gada 5.janvārim (ieskaitot).

Partija savā 2022.gada 3.janvāra vēstulē Nr.KNAB_03.01.2022-1 lūdza Biroju rast iespēju Partijas valdei iepazīties ar Biroja sagatavotajā apkopojumā norādītajiem dokumentiem, nosūtot tos Partijai.

Birojs 2022.gada 4.janvāra vēstulē Nr.1/33 aicināja Partiju iepazīties ar lietas materiāliem klātienē Birojā, norādot, ka jau telefona sarunas 2021.gada 29.decembrī un 2022.gada 3.janvārī ar Partijas pārstāvi Mārīti Mitku-Bērziņu aicināja Partijas pārstāvjus iepazīties ar lietas materiāliem, darot to klātienē Birojā, Citadeles ielā 1, Rīgā jebkuras darba dienas laikā.

Partija savā 2022.gada 4.janvāra vēstulē Nr.KNAB_04.01.2022-1 informēja Biroju, ka izmantos Biroja aicinājumu un ieradīsies Birojā 2022.gada 5.janvārī sākot no plkst.11:00, lai iepazītos ar lietas materiāliem un dokumentiem.

Partijas pārstāvji – Māris Možvillo, Jurģis Miezainis un Krists Bergans-Berģis, 2022.gada 5.janvārī Apliecināja, ka daļēji iepazinās ar Administratīvās lietas materiāliem par Partijai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma 2020.gadā neatbilstību Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma noteiktajām prasībām un par valsts budžeta finansējuma izmaksas apturēšanu saskaņā ar Finansēšanas likuma 7.3 panta ceturtās daļas trešajā punktā noteikto. Māris Možvillo, Jurģis Miezainis un Krists Bergans-Berģis norādīja, ka nevar piekrist Biroja pārbaudes gaitā veiktajiem aprēķiniem, proti, ka Partija pretlikumīgi izmantoja tai piešķirto valsts finansējumu.

[20] Birojs, izvērtējot Partijas viedokli kopsakarā ar lietas apstākļiem, lietā esošajiem pierādījumiem, aplūkojot visus administratīvajā lietā iegūtos faktus un ziņas par faktiem kopumā un savstarpējā sakarībā, norāda sekojošo.

Finansēšanas likuma 7.⁴panta pirmā daļa noteic, ka politiskā organizācija (partija) ir tiesīga izlietot valsts budžeta finansējumu savas politiskās un saimnieciskās darbības nodrošināšanai un ir tiesīga to izlietot šādām mērķu grupām: politiskās organizācijas (partijas) biroja un darbinieku uzturēšanai, politiskās organizācijas (partijas) darbības saturiskai nodrošināšanai (piemēram semināriem, kongresiem, konferencēm, pētniecības darbiem, aptaujām, jauniešu organizācijas pasākumiem, konsultācijām) un politiskās organizācijas (partijas) komunikācijai ar sabiedrību, tostarp politiskai aģitācijai. Savukārt Finansēšanas likuma 7.⁴panta 1.1 daļa noteic, ka Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros nosaka šā panta pirmajā daļā paredzēto valsts budžeta finansējuma izlietojuma mērķu grupu veidus, kā arī pieļaujamos izdevumus.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.24 “Politiskajām organizācijām (partijām) piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma noteikumi” 2.punktu valsts budžeta finansējumu politiskā organizācija (partija) un politiskā organizāciju (partija) apvienība ir tiesīga izlietot vienīgi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā paredzētajiem mērķiem, ievērojot šajos noteikumos minētos valsts budžeta izlietojuma ierobežojumus. Savukārt minēto noteikumu 3.punktā noteikts, ka politiskā organizācija (partija) un politiskā organizāciju (partija) apvienība ar piešķirtajiem valsts budžeta finanšu līdzekļiem rīkojās lietderīgi [..].

Birojs konstatē, ka parakstos sadarbības līgumus ar Aģentūru, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktus par Aģentūras pakalpojumiem un darbiem, nepārliecinoties par Aģentūras pakalpojumu un darbu apjomu un kvalitāti, un samaksājot no valsts budžeta finansēšanas līdzekļiem Aģentūrai par nesaņemtajiem pakalpojumiem un darbiem, Partija ar valsts budžeta finanšu līdzekļiem nav rīkojusies lietderīgi un kā krietns un rūpīgs saimnieks, tādējādi nav ievērojusi Finansēšanas likuma 7.⁴panta 1.1 daļā noteikto.

Atbilstoši Finansēšanas likuma 10.panta 3.1 daļai, ja Birojs konstatē šā likuma 7.4 panta noteikumu pārkāpumu, Biroja priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai) pretlikumīgi izlietotos valsts finanšu līdzekļus 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā. Pēc attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) motivēta lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var finanšu līdzekļu ieskaitīšanu sadalīt termiņos vai pagarināt finanšu līdzekļu ieskaitīšanas termiņu, bet ne ilgāk par 90 dienām.

Administratīvā procesa likuma 63.pantā pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas iestāde nekavējoties izvērtē lietas apstākļus un izdod obligāto administratīvo aktu, ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts jāizdod.

Birojs, izvērtējot Partijas viedokli kopsakarā ar lietas apstākļiem, lietā esošajiem pierādījumiem, aplūkojot visus administratīvajā lietā iegūtos faktus un ziņas par faktiem kopumā un savstarpējā sakarībā, norāda, ka Finansēšanas likuma 10.panta 3.daļā ir noteikts, ja Birojs konstatē šā likuma 7.4panta noteikumu pārkāpumu, tad Biroja priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai) 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā finanšu līdzekļus tajā apmērā, kas atbilst pārsniegtajam priekšvēlēšanu izdevumu apmēram. Tas nozīmē, ka minētā tiesību norma ir imperatīva un Biroja priekšniekam, pēc administratīvā procesa lietā esošo dokumentu izvērtēšanas, konstatējot, ka Partija ir pieļāvusi Finansēšanas likuma 7.4 panta noteikumu pārkāpumus, ir jāpieņem obligātais administratīvais akts.

Birojs secina, ka Partijai līdz ar tās dibināšanu ir jāpilda normatīvajos aktos noteiktās prasības, jānoskaidro un jāizvērtē visi jautājumi, kas saistīti ar Apvienības finanšu darbību, tajā skaitā valsts budžeta finansējuma izlietošanu, un visos gadījumos jāizvērtē savas darbības atbilstība Finansēšanas likuma noteiktajām prasībām. Finansēšanas likums uzliek par pienākumu Partijai ievērot minētā likuma prasības.

Augstākās tiesas Senāts ir norādījis, ka tiesību normās pietiekami detalizēti un skaidri ir noteikti politisko organizāciju (partiju) pienākumi to finansiālās darbības atklātuma un likumības nodrošināšanai, kā arī atbildība par šo pienākumu nepildīšanu (sk. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2008.gada 23.decembra spriedumu lietā Nr.SKA-560/2008).

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un Administratīvā procesa likuma 65. un 66.pantā noteikto, ievērojot demokrātiskas iekārtas principu, secinu, ka administratīvais akts nepieciešams, lai aizsargātu demokrātiskas valsts iekārtu, kā ari, lai nodrošinātu Finansēšanas likuma mērķi, t.i., nodrošināt politisko organizāciju (partiju) finansiālās darbības atklātumu, likumību un atbilstību parlamentārās demokrātijas sistēmai.

Līdz ar to Birojam kā politisko organizāciju (partiju) finansēšanas jomu kontrolējošajai un uzraugošajai valsts pārvaldes iestādei nepieciešams īstenot Finansēšanas likuma 10.panta 3.daļā noteikto, uzdodot Partijai pretlikumīgi izlietotos valsts finanšu līdzekļus kopsummā 70643,50 euro pārskaitīt valsts budžetā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 10.¹panta pirmo un otro daļu, Finansēšanas likuma 10.panta 3.¹daļu un 13.pantu, Ministru kabineta noteikumu Nr.24 2. un 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo daļu,

nolēma:

uzdot politiskajai partijai “Par cilvēcīgu Latviju” 30 dienu laikā no lēmuma stāšanās dienas pārskatīt pretlikumīgi izlietotos valsts budžeta finansējuma līdzekļus 70643,50 euro apmērā valsts budžetā uz norādīto kontu:

Saņēmējs: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Saņēmēja reģistrācijas Nr.90001427791

Banka: Valsts kase

BIC kods TRELLV22

Saņēmēja konta Nr. LV52TREL2040007022000

Maksājuma mērķis: Lēmuma numurs un datums

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Lēmums paziņots Partijai ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu, līdz ar to saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta otro daļu un Paziņošanas likuma 9.panta otrajā daļā noteikto, Lēmums ir uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.panta pirmajā daļā noteiktajam juridisko personu pieteikumu Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā iesniedz pēc pieteicēja juridiskās adreses.

Priekšnieks J.Straume

Novērtē šo rakstu:

48
3

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Kremlis nepamet cerību izmantot “tautiešus”: tiek plānots ar "tautiešu karti" virtuāli apvienot "krievu pasauli"

FotoŠā gada maijā kļuva zināms, ka Krievija veido “tautiešu elektronisko karti”, lai tādējādi censtos padarīt Krievijas “ārvalstīs dzīvojošo tautiešu” statusu par puslīdz juridisku kategoriju. Kara studiju institūta (Institute for the Study of War) vērtējumā šādas aktivitātes mērķis ir attaisnot Krievijas turpmāku agresiju, to uzdodot par ārvalstīs dzīvojošo tautiešu tiesību aizstāvības centieniem.
Lasīt visu...

12

Aicinājums Saeimai un Ministru kabinetam, īpaši "Jaunās vienotības" politiķiem atteikties no saviem valsts valodas politikas sagraušanas plāniem

Foto2024. gada 10. jūlijā Ministru kabineta tīmekļa vietnē ievietots tiesību akta projekts, kas paredz reorganizēt Latviešu valodas aģentūru, samazinot tās pārvaldes uzdevumus un lielāko daļu tās funkciju nododot citai valsts pārvaldes iestādei[1]. Uzskatām to par tuvredzību gan no zinātniskā, gan politiskā skatpunkta.
Lasīt visu...

21

Visi metas glābt grimstošo Citskovski, bet tas nesaprot pamesto glābšanas riņķi un kož rokā, kura viņu velk ārā no ūdens

FotoValdība un augstākā ierēdniecība kopīgiem spēkiem bija izdomājušas veidu, kādā paglābt no kriminālatbildības Valsts kancelejas direktoru Jāni Citskovski, taču tas no pamestā glābšanas riņķa ir atteicies, palīdzīgās rokas padošanu "juridiskajā jūrā" grimstošajam slīcējam nodēvējot par "pazemojošu".
Lasīt visu...

21

Latvijā vēl aizvien attiecībā pret citādi domājošiem tiek pielietotas represijas

FotoAivars Lembergs no Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas (turpmāk - CVK) ir saņēmis atvainošanās vēstuli.
Lasīt visu...

18

Diemžēl man, laimīgajam budžeta iestādes darbiniekam, atvaļinājumā jau atkal nākas izrādīties šajos nicināmajos sociālajos tīklos

FotoManu sociālo tīklu joslu vakar aizpildīja briesmīgi kadri no sabombardētās Ukrainas slimnīcas. Es arī tādus pavairoju. Kādreizējā kolēģe, režisore un producente Žaklīna Cinovska savā "Facebook" laika joslā zem sirdi plosošajām fotogrāfijām bija ierakstījusi tikai vienu teikumu: "Kur ir Dievs?"
Lasīt visu...

18

Arī Latvija ir atbildīga par krievijas raķešu triecienu

Foto2024. gada 8. jūlijā kārtējā necilvēcīgā krievijas raķešu trieciena rezultātā cieta Okhmatdyt bērnu slimnīca Kijivā – viena no svarīgākajām ne tikai Ukrainā, bet arī visā Eiropā. Tas ir kārtējais krievu okupantu kara noziegums pret ukraiņu tautu. Zem gruvešiem joprojām aprakti daudzi ārsti, māsiņas, sanitāri un mazie pacienti.
Lasīt visu...

21

Vai patiesi tiks likvidēts arī Valsts valodas centrs?

Foto“Man jau pērnajā rudenī lika saprast, ka turpinājuma nebūs,” teic Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš, komentēdams savu atlaišanu no darba, kas notiks šā gada 29. septembrī. To “lika saprast” Tieslietu ministrija.
Lasīt visu...

21

Atklāta vēstule māksliniekam Agrim Liepiņam

FotoGodājamais Liepiņa kungs! Domāju, ka ne tikai man, bet arī daudziem gan mūsu novadā, gan citur Latvijā, ziņa, ka plānojat nojaukt Jūsu izloloto Uldevena senlatviešu pili Lielvārdē, bija nepatīkams pārsteigums.
Lasīt visu...

3

Ievērtējiet – tagad es esmu viedās administrācijas ministre un nekad neesmu dzīvojusi tik labi kā tagad!

FotoLatvijas daba ir mūsu bagātība, kas cauri gadsimtiem veidojusi mūs par zemi, kurā dzīvojam šodien. Mūsu senči, prasmīgi izmantojot dabas resursus, ir uzkrājuši kapitālu un radījuši pievienoto vērtību, būvējot Latviju par labklājības valsti. Kaut arī mums daudz vēl ir ko darīt cilvēku dzīves līmeņa celšanā, jāatzīst, ka nekad neesam dzīvojuši tik labi kā tagad.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi