Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
Foto

Ko darīt?

Leonards Inkins
22.06.2017.
Komentāri (19)

Pievienot komentāru

Lapas:    1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

Kokoi

24.06.2017. 13:17

Kujovisma pisaka nakakal?

Atbildēt

patiesībā

23.06.2017. 18:04

»

Fēlis

Kādi mēs kategoriskiņi


tipiski un nemainīgi kretīniskiņi, nevis kategoriskiņi.

Atbildēt

Sorry

23.06.2017. 16:35

»

Rifkabīlis

Domāju - palūkošu ko tad daudzcietusī latvju tauta komentē? Un palūk - neko jau nekomentē, tikai gānās viens uz otru...


Vienoties par nacionàlu ideologiju. Îsti nebûs pareizi, jo krieviem, kas kà krievu nacistiskie faśisti śei atvainojas, prom nebrauc, bet sevi grib uzskatît un grib lai to dara visi - par latvieśiem, tiem vajadzîga śàda ideologijas izstràde pie kuras pieturèties, bet latvieśiem tà ir jau gatava, bet saśkeltà latveśu sabiedrîba nespèj piedot cits citam Latvijà kà okupètà joprojàm teritorijà. Un nevar jau piedot, jo nelûdz piedośanu.

Atbildēt

Sorry

23.06.2017. 15:46

»

Vo

Nu, ko? Pārfrāzējot visiem zināmo teicienu: Mūžu dzīvo, mūžu mācies un tu nomirsi izglītots. Un līdz ar tevi nomirs "tavs sasniegtais līmenis" un tavas zināšanas par kurām tu esi samaksājis, bet ar kurām negrasies nevienā dalīties un tās pielietot sabiedrības labā. Ja tikai tādi ir tie pētnieki un domātāji...


Man jau nav nekàdu noslèpumu, tie katram piejami Karamàkslas likumu principos. Tikai jàmàcàs, jàizprot, un radîsies aizvien vairàk to, kas izpratîs un tiem bûs intersanti saprasties, kà arî tadîsies idejas problèmu risinàśanà. Karamàkslas principu likumu pielietośana attiecas gan uz biznesu, politiku un savstarpèjàm attiecîbàm. Es taću uzrakstîju, ko vèlèjàties, bet samaksà sañèmu nepateicîbu un tas ir taisnîgi.

Atbildēt

Udox

23.06.2017. 15:05

Šoreiz autors tiešām aizbraucis auzās. Nav problēmu atbildēt uz jautājumu - ko darīt? Atbilde ir šeit: https://www.facebook.com/latvijasagora/ Tā kā jautājums patiesībā nav par to, ko darīt, bet gan par to, vai jūs esat gatavi kaut ko darīt, lai situācija mainītos uz progresivitātes pusi.
Ir arī citas atbildes. Par to, kādas sekas ir citām atbildēm - tā jau ir cita problēma. Tomēr pietiek.com šajā gadījumā tiešām ir nopublicējuši pilnīgu sviestu. Diez, pats autors īsti var paskaidrot, ko viņš ar to gribēja teikt un stāstīt.

Atbildēt

lauķis

23.06.2017. 14:37

»

Rifkabīlis

Domāju - palūkošu ko tad daudzcietusī latvju tauta komentē? Un palūk - neko jau nekomentē, tikai gānās viens uz otru...


Tur jau tā nelaime ka partiju sistēma ir strupceļš , un ne tikai Latvijā,politiķis , tā ir diagnoze.

Atbildēt

Rifkabīlis

23.06.2017. 13:50

Domāju - palūkošu ko tad daudzcietusī latvju tauta komentē? Un palūk - neko jau nekomentē, tikai gānās viens uz otru.

Bet par lietas būtību. Sākt droši vien vajadzētu ar to, ka visiem latviskas Latvijas piekritējiem vajadzētu vienoties par saprātīgu un mūsdienīgu nacionālisma ideoloģiju, pēc tam uz tā bāzes izveidot vienīgo rīku, ar kuru panākt reālas izmaiņas vēlamajā virzienā. Un tāds rīks ir - politiska partija.

Pēc būtības šāda vieta Latvijas politiskajā spektrā strauji atbrīvojas, ņemot vērā Dzintara brigādes ideoloģisko bankrotu.

Atbildēt

tādus

23.06.2017. 12:27

»

Sorry

Idiot Inkin! Par kàdiem mès tu runà? Tu un tev lîdzîgiem? Vai maz lasi komentàrus? Kàda jèga tos rakstît, ja komentàrà tev saprotami uzrakstîju, ko darît, ja gribi latvisku Latviju iepriekśèjà rakstà, bet, izskatàs, ka neko neesi lasîjis un mazàkais sapratis, Visi śie tavi raksti atgàdina onànismu...


kā tevi sorry droši pašus var pieskaitīt vai nu pie idiotiem vai pret Latviju noskaņotiem vai aptaurētiem vai krievu imperiālistiem vārdu sakot tava klātbūtne mūsu informatīvajā telpā nav nepieciešama.

Atbildēt

Vo

23.06.2017. 08:55

»

Sorry

Uz rakstu neceriet, es netaisos ziedoties tàdu labà, kas negrib màcîties un domàt.Nav viegli nonàkt lîdz nedaudz augstàkam lîmenim par iepriekśèjo, tas attiecas arî uz mani. Lai izprastu jautàjumu holiski, t. i., tomèr mazàkais ir jàizlasa Karamàksla (ja gribam karot par latvieśu tautas interesèm un...


Nu, ko? Pārfrāzējot visiem zināmo teicienu: Mūžu dzīvo, mūžu mācies un tu nomirsi izglītots. Un līdz ar tevi nomirs "tavs sasniegtais līmenis" un tavas zināšanas par kurām tu esi samaksājis, bet ar kurām negrasies nevienā dalīties un tās pielietot sabiedrības labā. Ja tikai tādi ir tie pētnieki un domātāji, tad Sun Dzi tik pat labi varēja norīkot, lai to viņa sarakstīto traktātu viņam ieliek līdz kapā.

Atbildēt

Sorry

23.06.2017. 08:06

»

Vo

Tā jau sapratu - tuķša .iršana no tavas puses. Tikko tev uzdod konkrētu jautājumu, tā lokies kā tārps - "kāda jēga teikt priekšā", "diskusija- tukša ezotērika","lai sāktu saprast, meklē atbildi pats", "atbilde būs tuneļa galā...


Izlasot un izprotot Karamàkslu, sapratîsit, ka viss maksà kaut ko, jo ne vienmèr tà ir nauda. Tàds, kurś spèj pareizi novèrtèt sevi, spèj pareizi novèrtèt citus. Nepareizi vèrtèjot, mès kłûdàmies un pàrmaksàjam. Tàdèł ne visas vèrtîbas ir piejamas katram par velti. Arî tas, kurś pie tàm nonàcis, ir samaksàjis par to.

Atbildēt

Sorry

23.06.2017. 07:50

»

Vo

Tā jau sapratu - tuķša .iršana no tavas puses. Tikko tev uzdod konkrētu jautājumu, tā lokies kā tārps - "kāda jēga teikt priekšā", "diskusija- tukša ezotērika","lai sāktu saprast, meklē atbildi pats", "atbilde būs tuneļa galā...


Uz rakstu neceriet, es netaisos ziedoties tàdu labà, kas negrib màcîties un domàt.Nav viegli nonàkt lîdz nedaudz augstàkam lîmenim par iepriekśèjo, tas attiecas arî uz mani. Lai izprastu jautàjumu holiski, t. i., tomèr mazàkais ir jàizlasa Karamàksla (ja gribam karot par latvieśu tautas interesèm un uzzinàt, ko darît), tikai un vienîgi gràmata, nevis Internetà piejamàm sènalàm. Latvieśu valodà izdota 2011. g. Pieejama katram. Îsi. No 9 zemèm Latvija śobrîd ir gan caurstaigàjamà zeme, kur valda likums - katrs, katra valsts tajà ar svežzemju karaspèkiem realizè savas intereses, globàlajà pasaules attîstîbas kontekstà to spiestas darît arî privàtpersonas. Vienlaikus Latvija ir îpaśi sarežgîtà situàcijà, jo vèsturiski tà joprojàm atrodas smagajà zemè. Smagà zeme ir okupètà zeme, kura ir izlaupîta un izzagta, kas joprojàm turpinàs. Smagajà zemè valda likums - no okupètàs zemes okupantiem, lai arî valsts ir izlaupîta, tauta dzîvo nabadzîbà, ir grûti aiziet. Okupanti un okupantu krievu nacistisko faśistu slependienesti turpina pàrvaldît Latviju ar bijuśajiem cekistiem un ćekistiem, veicot nepàrtrauktas politiskas un ekonomikas diversijas, plànojot ar karaspèku okupèt valsti no jauna. Lai mès novèrtètu katra politika izteikumu vai rîcîbu, mums ir tàs jàvèrtè arî pèc pàrèjo zemju principu likumiem. Ne tikai tieśi, bet arî atminot, kur notiek maldinàśana. Tikai jautàjums ir cits, kas bûs śie mès. Paślaik Kremła un it kà sabiedrîbas drośîbas interesès SAB, DP veido politiskas organizàcijas un tàs kontrolè ar partokràtijas starpniecîbu. Partokràtiju uztur par budžeta naudu, bet SAB un DP ir Krievijas FSB atvasinàjums, ñemot vèrà studèjamo literatûru - Kalpîbas gadi, Îsvèsture, Ćekas generàła piezîmes, Kas es esmu u. c.

Atbildēt

Vo

23.06.2017. 06:50

»

Sorry

Kàda jéga teikt priekśá, tas neko nemaksà un tàdèł tam nav vèrtîbas. Diskutèt? Tukśa ezoteèrika.Lai sàktu saprast, atbildiet, kurà no 9 zemèm śodien atrodas Latvija. Atbildot uz śo jautàjumu, bûs jàpapildina atbilde, papildinot to, kàdi likumi darbojas tajà zemè, kàdi jàievèro. Tad arî tuneła galà pabîdès...


Tā jau sapratu - tuķša .iršana no tavas puses. Tikko tev uzdod konkrētu jautājumu, tā lokies kā tārps - "kāda jēga teikt priekšā", "diskusija- tukša ezotērika","lai sāktu saprast, meklē atbildi pats", "atbilde būs tuneļa galā..."
Pašam neērti nav? Toties citus par idiotiem apsaukāt, tur gan tev deviņu zemju karamākslas likumi nav vajadzīgi. Un kas esi tu pats, ja nespēj dot konkrētu atbildi savas ezotērikā sagrābstītās teorijas sakarā? Ak tā, tu taču neiesi te par baltu velti "pērles cūkām kaisīt priekšā", vai ne? Bet, varbūt tās tavas sasmeltās gudrības vienkārši nav iespējams ietilpināt nelielajā komentāra formātā? Nu, ko? tādā gadījumā ar nepacietību gaidīšu tavu rakstu šajā portālā par deviņu zemju karamākslas likumu piemērošanas metodiku Latvijas situācijas analīzē.

Atbildēt

Sorry

22.06.2017. 18:27

»

Vo

Mani arī ieinteresēja, ko tad tu, dižais onānisma speciālist tam Inkinam tādu ģeniālu savā komentārā pie iepriekšējā raksta esi uzrakstījis. Atvēru, bet tur tāda komentāra no"Sorry" tā arī neatradu. Laikam jau tev to niku ir tik pat, cik klaiņojošam sunim blusu un pats vairs neatceries kur un ko esi...


Kàda jéga teikt priekśá, tas neko nemaksà un tàdèł tam nav vèrtîbas. Diskutèt? Tukśa ezoteèrika.Lai sàktu saprast, atbildiet, kurà no 9 zemèm śodien atrodas Latvija. Atbildot uz śo jautàjumu, bûs jàpapildina atbilde, papildinot to, kàdi likumi darbojas tajà zemè, kàdi jàievèro. Tad arî tuneła galà pabîdès atbilde uz jautàjumu " ko darît?".

Atbildēt

Vo

22.06.2017. 17:50

Mani arī ieinteresēja, ko tad tu, dižais onānisma speciālist tam Inkinam tādu ģeniālu savā komentārā pie iepriekšējā raksta esi uzrakstījis. Atvēru, bet tur tāda komentāra no"Sorry" tā arī neatradu. Laikam jau tev to niku ir tik pat, cik klaiņojošam sunim blusu un pats vairs neatceries kur un ko esi rakstījis. Pārlasīju visus komentārus un nospriedu, ka tu laikam esi tas "Maniaks", kas tur muld par karamākslas deviņu zemju principiem, uz kuriem jātaisa analīze par Latvijas šodienas stāvokli un tad jāsāk viss no nulles. Nu diži, diži. Varbūt padalies, ko tu, būdams karamākslas deviņu zemju principu pārzinātājs esi par to Latvijas šodienas stāvokli izanalizējis? Vismaz ļauj man, nabaga zemes tārpam nojaust šīs analīzes milzīgo vērtību un nozīmību. Citādi es palikšu pie savām necilajām domām, ka tu esi viens tukši .irsējs un vairāk nekas.

Atbildēt

derdz

22.06.2017. 17:11

tad kādas ir vērtības latviskumam, lai būtu dzīvotspējīgi no simtgadiem gadsimtos

Atbildēt

Monnmahh

22.06.2017. 17:11

Vai pie latviskuma obligti piederas arī kristietība, kuras tekstus autors citē? Jā, un kas tas latviskums īsti ir?

Atbildēt

Sorry

22.06.2017. 15:42

Idiot Inkin! Par kàdiem mès tu runà? Tu un tev lîdzîgiem? Vai maz lasi komentàrus? Kàda jèga tos rakstît, ja komentàrà tev saprotami uzrakstîju, ko darît, ja gribi latvisku Latviju iepriekśèjà rakstà, bet, izskatàs, ka neko neesi lasîjis un mazàkais sapratis, Visi śie tavi raksti atgàdina onànismu.

Atbildēt

Lapas:    1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts:

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Dieva valstība

FotoJānis Kristītājs ir teicis: «Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi.» (Mt 3:2) Ar šādiem vārdiem Jānis Kristītājs sāka savu publisko kalpošanu un kļuva par ļoti ievērojamu Dieva Vārda sludinātāju.
Lasīt visu...

21

IZM izstrādātie Augstskolu likuma grozījumi ir brāķis, kas būtiski jāuzlabo

FotoRektoru padome atklātā vēstulē vērsusies pie Saeimas deputātiem, kā arī Latvijas augstskolu mācībspēkiem un studentiem, informējot, ka likuma grozījumus, ko Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi ar mērķi ieviest augstskolās padomes, uzskata par juridisku brāķi. Likumprojekta zemo kvalitāti apliecina fakts, ka dažādu institūciju iebildumi pret to izziņā apkopoti uz 570 lapām. Likumprojekts Saeimā ir būtiski jāuzlabo, un augstskolu pārstāvji aktīvi iesaistīsies šajā procesā.
Lasīt visu...

18

Tumsas spēki mēģina ierobežot mūsu iespējas tērēt nodokļu maksātāju miljonus tā, kā mēs vēlamies

FotoAr nekorektu un godprātīgas konkurences principiem neatbilstošu vēstuli Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) aicinājusi Latvijas Televīziju "savos redakcionālajos lēmumos neveidot papildus konkurenci komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem". LTV lūgusi Eiropas Raidorganizāciju apvienību (EBU) un Konkurences padomi sniegt savu vērtējumu par radušos situāciju. Latvijas Televīzija uzskata, ka NEPLP aicinājums ir ne vien nekorekts un liek domāt par mēģinājumiem ietekmēt sabiedriskās televīzijas redakcionālo neatkarību, bet arī uzskatāmi demonstrē NEPLP ieienteresētību komercmediju interešu aizstāvībā.
Lasīt visu...

21

Latvijā ar novadu reformu cenšas ievilkt un nostiprināt okupāciju radītās sekas – kam tas izdevīgi?

FotoLatvija kā novads, kā zeme gadsimtu gaitā bija dažādu okupācijas jūgu ietekmē. Ne mazums no jūras un sauszemes ieradās dažādi pirātiskie ieklejotāji. Un šo kungu valdīšanas vai ietekmes laikā izveidojās arī atsevišķu Latvijas zemes nostūru reliģiskās, kultūras un valodas tendences, ko tagad apzīmē par kultūrvēsturiskiem novadiem, ko saistībā ar novadu reformu izceļ, šķeļ un sadala Latviju un nu jau virza likumus un normas, lai ierādītu katra šī “novada” administratīvās robežas.
Lasīt visu...

13

Valdība plāno pieņemt ar nejēdzībām pārpilnas dzīvnieku labturības prasības

FotoŠajās dienās Ministru kabinets pieņem noteikumus „Dzīvnieku labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās”. Nosaukšu tikai lielākās projektā iestrādājamās nejēdzības.
Lasīt visu...

21

Tas apdraudēs dzīvības

FotoVeselības ministrijas tuvākajā laikā plānotā slimnīcu līmeņu pārskatīšana var būtiski samazināt ārstniecības pakalpojumu pieejamību reģionu iedzīvotājiem.
Lasīt visu...

8

Aicinu nepakļauties šauras personu grupas spiedienam un balsot par Varakļānu novada iekļaušanu Madonas novadā

FotoKā Varakļānu novada iedzīvotājs un viens no lielākajiem novada uzņēmējiem vēršos pie Jums saistībā ar Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) likumprojekta pieņemšanas gaitā Saeimā izvērsto dezinformācijas kampaņu, kurā esat tikuši aicināti balsot par Varakļānu novada iekļaušanu Rēzeknes novadā, nevis Madonas novadā.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Viss, kas šobrīd notiek Latvijā, ir totāls cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpums

Viss, kas šobrīd notiek Latvijā, ir totāls cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpums. Un Jums un mums...

Foto

Troļļi

Troļļošana - tas nav tikai internets, tā ir sadzīvē sen izmantota metode kādu ietekmēt, kādu nosodīt, kādam sariebt. Tas notiek skolās, darba vietās un citos...

Foto

Vai Latvija izmantos vai izniekos jaunas biznesa iespējas post-COVID pasaulē?

Savulaik vēl jaunā un naivā Latvija sapņoja kļūt par banku paradīzi – “tuvāk par Šveici”. Par...

Foto

Pieprasu pārtraukt pārkāpt Satversmi un Saeimas Kārtības rulli: vēstule Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei

Saskaņā ar Satversmes 15.pantu "Saeima savas sēdes notur Rīgā un tikai ārkārtīgu apstākļu...

Foto

Kā tagad pareizi vajadzētu „apgūt” Eiropas naudu

Eiropa gatavojas vērienīgai ekonomikas atjaunošanas programmai, plānojot tērēt simtiem miljardu, iespējams, pat triljonu eiro. Tā ir labā ziņa. Pats...

Foto

Notiek valsts apvērsums: ja jūs tagad necelsieties, tad paši vainīgi

Saeimas Prezidijs ir sasaucis Saeimas attālināto ārkārtas sēdi 2020.gada 26.maijā pulksten 14.00 (e-Saeima platformā). Tas ir...

Foto

Tiek pārkāptas kaucošo motoru trokšņa ietekmes zonā dzīvojošo iedzīvotāju Satversmē noteiktās cilvēktiesības

Ne tikai jaunā koronavīrusa izraisītā slimība Covid-19 veicina nāves gadījumus, bet arī „...69 000 cilvēku...

Foto

Latvijā ir padevīga tauta, kas lieto vārdus, kuri "negriež" ausīs nevienam, un bāž galvu smiltīs

Mums Latvijā ir bijuši visvisādi "laiki". Vieni no senākajiem bija "vācu...

Foto

Izlaidums pandēmijas laikā: neviens tiesību akts neparedz vecāku tiesības piedalīties sava bērna izlaidumā

Tiesībsargs aicina IZM izstrādāt vadlīnijas par izglītības iestāžu izlaiduma pasākuma organizēšanu, ievērojot Covid-19...

Foto

Kad TAS beigsies?

Ārkārtas stāvokļa ieviešana ir ļoti būtisks solis, jo ietekmē visus valsts iedzīvotājus. Ņemot to vērā, būtu tikai normāli, ja valdība mūs informētu, kādiem...

Foto

Bondara situācijā būtu jāatkāpjas jebkuram

Progresīvie uzskata, ka pēc trešās instances nelabvēlīgā sprieduma maksātnespējīgās Latvijas Krājbankas lietā Mārtiņam Bondaram ir jāatkāpjas no Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja...

Foto

Kāpēc mūs uzskata par idiotiem?

Izskaidrojiet man. Es tiešām nesaprotu. 1. Epidemiologs (infektologs) Uga Dumpis neuzskata, ka visiem publiskās vietās obligāti sejas maskas būtu jānēsā. Un...

Foto

Aicinu mūsu gejus: jo vairāk palīdzēsiet aizsargāt daudzbērnu mammu un tēti, jo mazāk jums nāksies izmantot retoriku - mūs diskriminē

Ugunsdzēsēju un glābēju diena. Apsveicu! Taču...

Foto

Žurka Sparāns, JKP, Lembergs, valsts noslēpums un izzagšana, Kalnozola uzstājība, Pelēkie spēki un Tautas vara

Liels paldies M.Kučinska, J.Maizīša un N.Mežvieta kungiem, ka esat izķēruši žurku,...

Foto

Viendzimuma pāru kopdzīves regulējuma tiesībpolitiskā problemātika (pilnā versija, bez cenzūras)

2014. gada nogalē Latvijas juristu, politiķu un sabiedrisko darbinieku aprindās arvien biežāk sāka skanēt viendzimuma attiecību...

Foto

Kamēr pasaule cīnās pret netīriem miljardiem, tikmēr mums ir tikai “otkati” un nodokļu nemaksātāji

Cīņai pret nelegālās naudas legalizāciju pēdējo gadu laikā pasaulē pievērsta pastiprināta uzmanība....

Foto

Valsts naudu nedrīkst ieguldīt tur, kur nebūs pietiekamas atdeves

Igaunija, Latvija un Lietuva ir izveidojušas "mazo Šengenas" telpu Eiropā – telpu bez iekšējām robežām. No šodienas...

Foto

“Izdzīt četrgadīgu bērnu no tiesas zāles”: ieraksts no tiesas sēdes

Koronavīrusa pašizolācijas un attālinātā darba laikā bez ierobežojumiem turpinās Aivara Lemberga tiesāšana, kura norisinās pietiekami lielā...

Foto

Kāpēc jums jātic, ka mēs visu izdarījām ļoti laikus un ļoti labi, bet pie visa vainīgi tikai apstākļi

Ņemot vērā publiski izskanējušo informāciju, kas radījusi šaubas...

Foto

Vienkārši par sarežģīto: tikai tautiska, suverēna, pēc nacionālisma principiem veidota valsts var būt par pamatu īstas demokrātijas pastāvēšanai

Reizēm mēs pārāk sarežģīti runājam par vienkāršām lietām....

Foto

Par 2. Pasaules karu, 9. maiju, Latviju, latviešiem, krieviem un vēl šo to

Šodien ir divas aktualitātes - pasaules tautu celšanās cīņā pret "kovida" mega afēru,...

Foto

Kopā ar kinologiem un hipologiem mēs 9. maijā lieliski pastrādājām

“Ministru kabineta izdotais rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu neierobežo cilvēku tiesības individuāli apmeklēt jebkuru piemiņas vietu,...

Foto

Pārdomas par Covid - 19 afēru un ne tikai...

Mani draugi un tuvinieki var liecināt, ka sākotnēji, kad vēl nebija pietiekami daudz informācijas, es pret jauno...

Foto

Nepazaudēt Latvijas ekonomikas kodolu

COVID-19 krīze pasaules ekonomikā ienesusi krietnu devu nenoteiktības, sašūpojusi ierastās piegāžu ķēdes un patēriņa tirgus. Atsaukšos uz Alberta Einšteina teikto: “Kad tiek...

Foto

Bērniem invalīdiem nav naudas, 250 tūkstoši PR pakalpojumiem "APar" kampaņas veidotāja sievai gan ir

Tātad. C19 kļūst ļoti bīstams pēc 24.00, tad visam būs jābūt ciet....

Foto

Kurš normāls cilvēks dzird Dieva balsi un uzklausa aicinājumu glābt dzimteni no okupantiem?

Šorīt pa radio skanēja raidījums, kurā tika uzskaitītas visas iespējamās Žannas d'Arkas psihiskās...

Foto

Kam nāk smiekli, var pasmieties, bet šī ir mana prognoze par tuvāko nākotni

Kādreiz es izklaidējos ar troļļu kaitināšanu vienā no lielākajiem ziņu portāliem Latvijā. It...

Foto

Teorijā Latvija ir brīva valsts, praksē tā nav

Man nav nekādas saistības ar aktīvistiem, kas tika aizturēti pie Brīvības pieminekļa. Man nav skaidri šo cilvēku motīvi....

Foto

Koku ciršana Ziepniekkalnā ir ķecerīga rīcība: vēstule Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudzei

Daudziem Ziepniekkalnā viens no sāpīgākajiem notikumiem ir atļauja masveidā nocirst kokus, cik lasāms presē –...

Foto

Aicinu atcerēties, cik daudz pacietības ir mūsu tautā

Tautas vēsturiskajā likteņgaitā ir brīži, kuros summējas pašas būtiskākās, eksistenciālākās izvēles. Tad lemtais un paveiktais uz ilgiem laikiem...

Foto

Ko mums nozīmē 4. maijs?

Precīzākā un īsākā atbilde uz šo jautājumu iekodēta pašā svētku nosaukumā – "Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena". Tāds formulējums valsts kalendārā...

Foto

Vai tiešām vajag, par nākotni nedomājot, atteikties no dzelzceļa elektrifikācijas?

Rakstu saistībā ar savu reālu sirdssāpi par valdības publiskoto informācija, ka ekonomiku sildīs ar 75 miljoniem...

Foto

Vienotā likteņkopībā un vienotā gribā pašnoteicās visa latviešu nācija

Mīļie draugi! Demokrāti! Sirsnīgi jūs visus sveicu šodien mūsu demokrātijas pirmā gadsimta svētkos! Šodien aprit tieši gadsimts,...

Foto

Kur Latvijas valstij ņemt naudu? No cilvēkiem, kuriem tā ir?

Mūsu valsts ir nabadzīga, jo tajā piekopj atņemšanas un represiju politiku. Uz šīm pārdomām mani pamudināja...

Foto

Kā krīzē klājas vienkāršajai tautai, un cik taisnīgi mūsu valdības aparāts palīdz cilvēkiem pārvarēt krīzi

Dīkstāves pabalstus atsaka nodokļu nemaksātājiem? Prēmijas maksā visiem par papildu darbu...

Foto

Man kā Saeimas loceklim ir nodarīts pāri

Latvijas Republika ir neatkarīga demokrātiska republika, kurā Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai, kura vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās...

Foto

Pasaka par loģiskās domāšanas attīstību

Pasakās, kuras paredzētas bērniem, labais vienmēr uzvar ļauno. Loģiskās domāšanas vidē izaugušais bērns kļūst par pieaugušo, kuram ir prasība, lai pareizais...

Foto

Krīze – iespēja drosmīgiem lēmumiem

Kā jau katra krīze, tā ir ne tikai lielāka vai mazāka ķibele, bet arī zināmā mērā iespēja. Šoreiz manas pārdomas par...

Foto

Ekonomiskais vīruss

Ekonomikas izaugsmes bremzēšana, darbaspēka trūkums, algu lielāka izaugsme par darba ražīgumu - tie bija daži no jaunas ekonomiskās krīzes vēstnešiem, ko uzņēmēji un ekonomisti...

Foto

Dabas aizsardzības sistēmas reforma ir aizsegs nezaļu lobistu atbalstam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministra Jura Pūces (A/PAR) steidzīgās reformas valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā,...

Foto

Valdība, attopies

Neesmu nekāds profesors, esmu parasta "skrūvīte", kas strādā valsts pārvaldē un dzīvo no algas līdz algai. Bet vēlos padalīties ar dažām pārdomām par šodienas...

Foto

Vai var uzticēties Aigaram Strupišam kā Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātam

Nododu publicēšanai pēdējos safabricēto disciplinārlietu tiesnešu disciplinārtiesas safabricētos lēmumus, no kuriem redzams, kā vienā gadījumā...

Foto

BVKB ietaupīja vairāk nekā 50%, uzstādot GPS, - paraksties par likumdošanas iniciatīvu

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) 2018. gada sākumā lietoja 16 automašīnas un mēnesī patērēja 1600...

Foto

Kad Viņķele ļurina tukšu kā zariņu govs par savām orbītām

Noskatieties vēlreiz uzmanīgi Facebook publicēto video ar Viņķeli! Viņa vairākkārt saka, ka ministrijas ierēdņi no janvāra strādā “pastiprinātā...

Foto

Miljons eiro, lai korumpētu presi

Informācijas nozari ir būtiski skārusi Covid-19 krīze. Laikā, kad cilvēki paliek mājās, drukātās preses pārdošanas apjomi neglābjami samazinās. Lai ierobežotu epidēmiju,...

Foto

No kā vajadzētu mācīties mūsu politiķiem un ierēdņiem

“Unikāli! Tā kā Valkā mazturīgos, trūcīgos un daudzbērnu ģimeņu bērnus sākām ēdināt pirms MK noteikumiem, Izglītības un zinātnes...

Foto

Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs... Pārdomas par zināmo nezināmajā

Dārgo lasītāj, ja vēlies viedokli par mūsu valdības pareizo/nepareizo rīcību epidēmijas laikā, infekcijas izplatības datu patiesumu/nepatiesumu...

Foto

Iebilstam pret Kalnciema kvartāla izpostīšanu

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijai, Rīgas pilsētas būvvaldei, RD Satiksmes departamentam no Āgenskalna iedzīvotājiem: lūdzam nelikvidēt kokus Āgenskalnā un rūpēties par...

Foto

Kas ir mana Galileja?

Dārgie brāļi un māsas Kristū. Jūdiem bija paraža pēc apbedīšanas vēl trīs dienas apciemot kapu, lai pārliecinātos, ka aizgājējs patiešām ir miris;...

Foto

Covid-19 pandēmijas aizsegā notiek mēģinājums iznīcināt iepakojuma depozīta sistēmu

Depozīta sistēma ir ražotāju atbildības sistēma – tas ir veids, kādā ražotāji nodrošina tiem uzlikto pienākumu izpildi...

Foto

Šis piebremzētais laiks un īpatnējās Lieldienas būs jauna, vienojoša pieredze mūsu likteņkopībā un iespēja apzināties garīgo brīvtelpu

Mīļie Latvijas cilvēki! Ir Lieldienu laiks. Mēs to sagaidām...