Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Jau kopš 2021.gada augusta ar kolēģiem biju vairākkārtīgi vērsies par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vadības dažāda veida būtiskiem pārkāpumiem dažādās valsts kompetentajās institūcijās un Rīgas pilsētas pašvaldībā, tostarp ceļot arī trauksmes atbilstoši Trauksmes celšanas likumam. Viens no pārkāpumiem bija prettiesiska un pilnīgi nepamatota Iekšējās kontroles nodaļas (faktiski vienīgā neatkarīgā iekšējā uzņēmuma institūcija, kas strādāja ar uzņēmuma pārkāpumu novēršanu un mazināšanu), kurā strādāju arī es, likvidācija un atlaišana.

2020.-2021.gadā laikā Iekšējās kontroles nodaļa konstatēja, ka būtiskos pārkāpumos līdzās vadošajiem un ierindas darbiniekiem iesaistīta arī uzņēmuma vadība (valde, padome). Acīmredzot Iekšējās kontroles nodaļas likvidācija bija SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vadībai nepieciešama, lai slēptu notikušos pārkāpumus un “legalizētu” tos turpmāk (jo bez likvidētās Iekšējās kontroles nodaļas neviens reāli iekšienē nekontrolē uzņēmumā notiekošos būtiskos pārkāpumus un patvaļai faktiski robežu nav).

Tā kā nebiju atbilstoši uzklausīts ne no Rīgas pilsētas pašvaldības (kura tika vairākkārtīgi brīdināta par negatīvām no tā visa izrietošām sekām), ne no atbildīgajām valsts institūcijām, biju spiests vērsties papildus arī attiecībā uz darba strīdu tiesā 2021.gada oktobrī.

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 30.06.2022. spriedumu ir pilnībā apmierināti visi mani prasības pieteikumā noteiktie prasījumi. Proti, tiesa nosprieda:

Prasību apmierināt pilnīgi.

Atzīt par spēkā neesošu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas namu pārvaldnieks”, reģistrācijas Nr. 40103362321, 2021.gada 2.septembra darba līguma uzteikumu (par darba tiesisko attiecību izbeigšanu) Nr.5-22/41583 ar Iekšējās kontroles nodaļas darbinieku [vārds, uzvārds].

Atjaunot Iekšējās kontroles nodaļas darbinieku [vārds, uzvārds], iepriekšējā darbā sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rīgas namu pārvaldnieks”, reģistrācijas Nr. 40103362321.

Piedzīt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas namu pārvaldnieks”, reģistrācijas Nr.40103362321, par labu Iekšējās kontroles nodaļas darbiniekam [vārds, uzvārds] vidējo izpeļņu par visu darba piespiedu kavējuma laiku no 2021.gada 4.novembra līdz tiesas sprieduma dienai, kas uz 2022.gada 27.aprīli sastāda 8885,95 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci euro 95 centi). Uz doto brīdi šī summa attiecīgi vēl ir pieaugusi aptuveni par 4000,00 EUR.

Piedzīt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas namu pārvaldnieks”, reģistrācijas Nr.40103362321, par labu Iekšējās kontroles nodaļas darbiniekam [vārds, uzvārds] morālā kaitējuma atlīdzību 17 493 EUR (septiņpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit trīs euro).

Piedzīt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas namu pārvaldnieks”, reģistrācijas Nr.40103362321, par labu Iekšējās kontroles nodaļas darbiniekam [vārds, uzvārds] ar lietas vešanu saistītos izdevumus advokāta palīdzības samaksai 1250 EUR (viens tūkstotis divi simti piecdesmit euro).

Piedzīt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas namu pārvaldnieks”, reģistrācijas Nr.40103362321, valsts ienākumos valsts nodevu 1206,48 EUR (viens tūkstotis divi simti seši euro 48 centi).

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 30.06.2022. spriedumu pilnībā tiek akceptēti mani prasības pieteikumā minētie prasījumi, turklāt pamatā balstoties uz manu argumentāciju. Darba devējs jeb Atbildētājs SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” tā arī nav spējis ar savu ietekmi un neizsmeļamiem resursiem atspēkot tiesā nevienu no maniem prasījumiem un apgalvojumiem, kas to pamato.

Tātad SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ir prettiesiski un nepamatoti veikusi Iekšējās kontroles nodaļas likvidāciju personiskas izrēķināšanās un uzņēmuma vadības būtisko pārkāpumu slēpšanas nolūkā, ilgstoši radot Iekšējās kontroles nodaļas darbiniekiem nelabvēlīgas sekas, nodarot arī būtisko morālo kaitējumu.

Ar tiesas spriedumu beidzot tiek atzīta 2013.gada 28.maija noslēgtā darba koplīguma spēkā esamība ar arodbiedrībām “LABA” un “LABA.RNP”, kuru SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” nav prettiesiski pildījis vairākus gadus un nav arī iepazīstinājis ar to darbiniekus attiecīgi, tādējādi būtiski pārkāpjot darbinieku tiesības.

Tiesas spriedums kopumā varēja arī būt plašāks un tajā varēja atspoguļot arī SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” apzināti nepatiesas informācijas sniegšanas tiesai faktus, pretrunīgas informācijas sniegšanas faktus, kā arī faktu, ka  SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” sev vien saprotamu iemeslu dēļ atteicās slēgt izlīgumu/vienošanos ar mani kā prasītāju, izmaksājot kompensācijas līdzīgi (tādējādi nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi) kā izmaksājis citiem darbiniekiem līdzīgā gadījumā.

Tā, piemēram, jau iepriekš informēju, ka, piemēram, Administratīvās pārvaldes direktorei un direktores vietniecei SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valde bez jebkāda likumiska pamatojuma 2021.gada nogalē pat septiņu-astoņu algu apmērā izmaksājis kompensāciju, noslēdzot vienošanos par darba attiecību izbeigšanu (šobrīd par minēto faktu un iespējamo finanšu izšķērdēšanu saistībā ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vadības un tai pietuvināto cilvēku došanos uz izstādi Holandē šā gada maijā, cik man zināms, aktīvi norit Valsts policijas resoriskā pārbaude.

Savukārt Rīgas dome tikai paprasīja SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” viedokli (ar kuru SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” sevi nepamatoti attaisno, atsaucoties uz vispārīgu un neobjektīvu informāciju) un atbilstoši neizvērtējot šādu viedokli, pārsūtīja to man savā vēstulē, solot nezināmā nākotnē veikt revīzijas auditu attiecībā uz izmaksātām kompensācijām darbiniekiem un komandējumu lietderību).

Tātad SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vadība, lai atbrīvotos no vadībai personiski nevēlamām personām, mēdz veikt uzņēmuma fiktīvās reorganizācijas un pēc tam, kad “kaut kas noiet ne pēc plāna”, kad tiek izrādīta tiesiska pretestība, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vadība “pa kluso” atpērkas no sev nevēlamiem darbiniekiem, ar cerību, ka neviens ārpus SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vadības noteiktā loka par to neuzzinās…

Turklāt, izmaksājot darbiniekiem kompensācijas saistībā ar darba attiecību izbeigšanos, netiek ievērota vienlīdzība attiecībā uz kompensācijas apmēra veidošanās kritērijiem. Tādējādi tiek prettiesiski izšķērdēti pašvaldības finanšu resursi kā sekas SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vadības prettiesisko lēmumu pieņemšanai. Un neviens līdz šim nav uzņēmies atbildību par to – ne SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”  valde, ne padome, ne Rīgas domes atbildīgās institūcijas un amatpersonas, kuras bija vairākkārtīgi informētas par pārkāpumiem jau no 2021.gada augusta, bet nolēma izlikties, ka “viss ir kārtībā”, tādējādi novēršot arī “ēnu” no sevis, t.i., izvairoties no atbildības par kontroles neesamību pār savu uzņēmumu.

Acīmredzot viss, uz ko spējīga Rīgas pilsētas pašvaldība, ir formāli aprakstīt, kam ir kādas funkcijas un kompetences pašvaldībā un tās uzņēmumā un cik svarīgi tās nodalīt un nepārkāpt, neiejaukties citu darbā. Mani patiesībā pašvaldības un to uzņēmumu iekšējā funkciju pārdale nemaz neinteresē, jo problēma netiek risināta pēc būtības. Praktiski šobrīd var secināt, ka problēmas ir ļoti lielas, bet neviens par tām neatbild. Kā tas var būt tiesiskā valstī?  Paliek aktuāls retorisks jautājums, kas konkrēti atbildēs par tiesas spriedumā noteiktām negatīvām sekām, ko radīja SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vadība un ilgstoši atbalstīja Rīgas pilsētas pašvaldība? Vai varbūt SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vadība nolems pārsūdzēt spriedumu, radot vēl vairāk izmaksu pašvaldības uzņēmumam un turpinot prettiesiski darboties SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” bez jebkādas atbildības? Kas uzņemsies atbildību no Rīgas pilsētas pašvaldības amatpersonām?

Nav saprotams arī, kāpēc atjaunošana darbā no tiesas puses nav notikusi nekavējoties, kādu speciālu pamatojumu vēl tiesa sagaidīja no prasītāja, ja viņš izteica tādu lūgumu? Manuprāt, izsakot šādu lūgumu par darbinieka nekavējošos atjaunošanu darbā ir acīmredzami skaidrs, ka darbinieks vēlas turpināt darbu pēc iespējas ātrāk un saņemt attiecīgi darba samaksu no šā laika, aizsargāt savas sociālās intereses, tādējādi tiktu aizsargātas darbinieka pamattiesības uz darbu un darba samaksu. Piemēram, spēku zaudējušais Latvijas Darba likumu kodekss paredzēja tikai nekavējošos sprieduma izpildi darba devējam par darbinieka atjaunošanu darbā visos gadījumos.

Attēlā - SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis.

Novērtē šo rakstu:

29
3

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Latviešu valodas aģentūras iekļaušana Čakšas aģentūru reorganizācijas plānā ir principiāli noraidāma

FotoLatvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķes, Izglītības biedrības padomes locekles Dr. habil. philol. Inas Druvietes atzinums par rīkojuma projektu “Par Valsts izglītības satura centra, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Latviešu valodas aģentūras reorganizāciju”.
Lasīt visu...

21

PRET Latviešu valodas aģentūras likvidēšanu

FotoValoda ir veids, kurā tauta var paust savas dvēseles bagātību, pasaules izpratni un justies kā mājās savā zemē. Latviešu valoda ir bijusi nacionālās kustības pamatvērtība cauri gadsimtiem un ir viena no konstitucionālajām vērtībām, kas raksturo Latvijas valsts pastāvēšanas jēgu un mērķi.
Lasīt visu...

21

Kremlis nepamet cerību izmantot “tautiešus”: tiek plānots ar "tautiešu karti" virtuāli apvienot "krievu pasauli"

FotoŠā gada maijā kļuva zināms, ka Krievija veido “tautiešu elektronisko karti”, lai tādējādi censtos padarīt Krievijas “ārvalstīs dzīvojošo tautiešu” statusu par puslīdz juridisku kategoriju. Kara studiju institūta (Institute for the Study of War) vērtējumā šādas aktivitātes mērķis ir attaisnot Krievijas turpmāku agresiju, to uzdodot par ārvalstīs dzīvojošo tautiešu tiesību aizstāvības centieniem.
Lasīt visu...

12

Aicinājums Saeimai un Ministru kabinetam, īpaši "Jaunās vienotības" politiķiem atteikties no saviem valsts valodas politikas sagraušanas plāniem

Foto2024. gada 10. jūlijā Ministru kabineta tīmekļa vietnē ievietots tiesību akta projekts, kas paredz reorganizēt Latviešu valodas aģentūru, samazinot tās pārvaldes uzdevumus un lielāko daļu tās funkciju nododot citai valsts pārvaldes iestādei[1]. Uzskatām to par tuvredzību gan no zinātniskā, gan politiskā skatpunkta.
Lasīt visu...

21

Visi metas glābt grimstošo Citskovski, bet tas nesaprot pamesto glābšanas riņķi un kož rokā, kura viņu velk ārā no ūdens

FotoValdība un augstākā ierēdniecība kopīgiem spēkiem bija izdomājušas veidu, kādā paglābt no kriminālatbildības Valsts kancelejas direktoru Jāni Citskovski, taču tas no pamestā glābšanas riņķa ir atteicies, palīdzīgās rokas padošanu "juridiskajā jūrā" grimstošajam slīcējam nodēvējot par "pazemojošu".
Lasīt visu...

21

Latvijā vēl aizvien attiecībā pret citādi domājošiem tiek pielietotas represijas

FotoAivars Lembergs no Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas (turpmāk - CVK) ir saņēmis atvainošanās vēstuli.
Lasīt visu...

18

Diemžēl man, laimīgajam budžeta iestādes darbiniekam, atvaļinājumā jau atkal nākas izrādīties šajos nicināmajos sociālajos tīklos

FotoManu sociālo tīklu joslu vakar aizpildīja briesmīgi kadri no sabombardētās Ukrainas slimnīcas. Es arī tādus pavairoju. Kādreizējā kolēģe, režisore un producente Žaklīna Cinovska savā "Facebook" laika joslā zem sirdi plosošajām fotogrāfijām bija ierakstījusi tikai vienu teikumu: "Kur ir Dievs?"
Lasīt visu...

18

Arī Latvija ir atbildīga par krievijas raķešu triecienu

Foto2024. gada 8. jūlijā kārtējā necilvēcīgā krievijas raķešu trieciena rezultātā cieta Okhmatdyt bērnu slimnīca Kijivā – viena no svarīgākajām ne tikai Ukrainā, bet arī visā Eiropā. Tas ir kārtējais krievu okupantu kara noziegums pret ukraiņu tautu. Zem gruvešiem joprojām aprakti daudzi ārsti, māsiņas, sanitāri un mazie pacienti.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi