Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Saņemot pieprasījumu par to, vai prokuroram – plaģiatoram Uldim Cinkmanim (attēlā) vēl joprojām ir pielaide valsts noslēpumam, ģenerālprokurors Juris Stukāns šīs ziņas par savu „favorītu” sešas dienas vēlāk ir noslepenojis, - Pietiek jau informēja, ka šo faktu atklāj oficiāla Ģenerālprokuratūras vēstule. Savukārt šodien publicējam jaunu Ģenerālprokuratūrai adresētu informācijas pieprasījumu, kurā tās vadībai uzdota virkne neērtu jautājumu šai sakarā.

LR Ģenerālprokuratūrai no Lato Lapsas

2022. gada 26. aprīlī es vērsos Jūsu iestādē ar šādu iesniegumu – informācijas pieprasījumu:

„2021.gada 19.marta Latvijas Televīzijas raidījumā Panorāma Jūsu iestādes darbinieks Jānis Ilsteris norādīja, ka notiek pārbaude par Jūsu iestādes darbinieka Ulda Cinkmaņa atbilstību nevainojamas reputācijas kritērijam un šī pārbaude neaizņemšot mēnešus. Ņemot vērā to, ka jau ir pagājis jau vairāk nekā gads no šīs pārbaudes sākšanās, kā žurnālists likuma par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem izpratnē, gatavojot mediju publikāciju par Jūsu iestādes darbību, iespējams, koruptīvas motivācijas ietekmē, sabiedrības informēšanas nolūkos vēlos saņemt šādu informāciju un atbildes pēc būtības uz šādiem jautājumiem:

1. ar ko ir beigusies šī pārbaude? Atbildei pievienojiet attiecīgā pārbaudes slēdziena kopiju.

2. vai Uldis Cinkmanis pašlaik atbilst prokuroram nepieciešamajam nevainojamas reputācijas kritērijam;

3. kādas personas piedalījās Ulda Cinkmaņa nevainojamas reputācijas izvērtēšanā?

4. kādas ir bijušas pret Uldi Cinkmani uzsāktās disciplinārlietas pēdējo 5 gadu laikā, un kādi ir bijuši tajās pieņemtie lēmumi?

5. Vai ir vērtēta Ulda Cinkmaņa rīcība pēc bakalaura darba plaģiāta konstatēšanas, neatzīstot plaģiātismu "savā" darbā?

6. Vai ir vērtēta Ulda Cinkmaņa rīcība pēc bakalaura darba plaģiāta konstatēšanas, pieteikumā Administratīvajai rajona tiesai apstrīdot, ka Latvijas Universitātes rīcībā esot viņa bakalaura darbs?

7. Kāds ir prokurora Ulda Cinkmaņa darba novērtējums?

8. Vai Uldim Cinkmanim vēl joprojām ir pielaide valsts noslēpumam?

9. Cik pēdējos piecos gados ir bijuši kriminālprocesi, kuros, piedaloties prokuroram Uldim Cinkmanim, apsūdzētās personas ir tikušas daļēji vai pilnībā attaisnotas?

10. Vai Uldis Cinkmanis ir saņēmis pilnu darba samaksu par 2022.gada februāri?

11. Vai Uldis Cinkmanis ir saņēmis pilnu darba samaksu par 2022.gada 24.februāri?

12. Vai Uldis Cinkmanis 2022.gada 24.februārī, piedaloties neklātienē Administratīvās tiesas sēdē, kurā tika lemts jautājums par viņa bakalaura diploma anulēšanu, atradās savā darba vietā?

13. Vai Uldis Cinkmanis 2022.gada 24.februārī, piedaloties neklātienē Administratīvās tiesas sēdē, kurā tika lemts jautājums par viņa bakalaura diploma anulēšanu, saziņai ar tiesu izmantoja personīgo vai darba datoru?

14. Vai Uldis Cinkmanis pēc bakalaura diploma anulēšanas ir uzsācis un/vai beidzis studijas Rīgas Stradiņa Universitātē Juridiskajā fakultātē?

15. Vai Uldis Cinkmanis pēc bakalaura diploma anulēšanas ir uzsācis un/vai beidzis studijas kādā augstskolā?

16. Kā prokuratūras vadība vērtē Ulda Cinkmaņa 2022.gada 24.februāra Administratīvās tiesas sēdē norādīto, ka viņam tiesības ir aptuveni zināmas? Kādu iespaidu par prokuroru tāds paziņojums rada neatkarīgam vērotājam no malas? Vai šāds prokurora paziņojums negrauj prokuratūras tēlu, apšaubot prokuroru kompetenci?”

Uz šo iesniegumu – informācijas pieprasījumu es esmu saņēmis šādu Jūsu iestādes darbinieka A. Pormaļa parakstītu dokumentu, kas datēts ar 2022. gada 11. maiju:

„LATVIJAS REPUBLIKAS PROKURATŪRA

ĢENERĀLPROKURATŪRAS

DARBĪBAS KONTROLES UN STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS DEPARTAMENTS

PROKURATŪRAS FUNKCIJU ĪSTENOŠANAS KOORDINĀCIJAS NODAĻA

Reģ.Nr. 90000022859, Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1050

tālr. 67044447 fakss , e-pasts: [email protected]

Rīgā

11.05.2022.

Nr. N-124-2022-00063

Lato Lapsam

[email protected]

Par informācijas sniegšanu

Informēju, ka Ģenerālprokuratūrā ir izskatīts Jūsu 2022. gada 26. aprīļa iesniegums ar Lūgumu Jums kā žurnālistam, gatavojot mediju publikāciju par prokuratūras darbību, sabiedrības informēšanas nolūkos, sniegt informāciju un atbildes pēc būtības uz 16 iesniegumā minētiem jautājumiem.

Atbildot uz Jūsu 1., 2., 3., 5. un 6. jautājumu, informēju, ka pārbaude par prokurora U.Cinkmaņa atbilstību nevainojamas reputācijas kritērijam saistībā ar bakalaura darba iespējamo plaģiātu ir apturēta sakarā ar to, ka prokurors U.Cinkmanis ir apstrīdējis tiesā Latvijas Universitātes  2021. gada 13. maija lēmumu Nr. 1-13/408, ar kuru ir atstāts spēkā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Domes sēdes 2021. gada 15. marta lēmums Nr. 20-3/30, ar kuru ir nolemts apstiprināt Bakalaura un maģistra gala pārbaudījumu komisijas 2020. gada 26. novembra lēmumu par bakalaura darba vērtējuma anulēšanu un lēmuma par sociālo zinātņu bakalaura grāda tiesību zinātnē piešķiršanu U.Cinkmanim atcelšanu. Līdz ar to, nav pieņemts lēmums, par kura saturu un lēmuma pieņēmēju identitātēm būtu dokumentēta un izsniedzama informācija. Vienlaikus vēršu Jūsu uzmanību uz to, ka administratīva akta pakļaušana likumā paredzētā kārtībā tiesas kontrolei, demokrātiskā valstī nevar būt sodāma administratīvā akta adresāta aktivitāte.

Atbildot uz Jūsu 4. jautājumu, informēju, ka pēdējo piecu gadu laikā prokruros U.Cinkmanis ir disciplināri biji sodīts vienu reizi,- 2019. gada 13. novembrī par nolaidību, pildot amata pienākumus viņam piemērots disciplinārsods – piezīme, kas, izvērtējot prokurora darba rezultātus un attieksmi pret darbu, 2020. gada 23. martā ir atcelts, pirms pagājis gads kopš soda piemērošanas.

Atbildot uz Jūsu 7. jautājumu, informēju, ka prokurora U.Cinkmaņa profesionālās darbības novērtēšana ir veikta 2019. gada 13. novembrī un tā ir novērtēta pozitīvi.

Atbildot uz Jūsu 8. jautājumu, informēju, ka saskaņā ar ģenerālprokurora 2022. gada 2. maija pavēles Nr. 49 (reģistrācijas Nr. P-101-100-2022-00010) 1. pielikuma 2.11. apakšpunktu informācija par prokuroriem un prokuratūras darbiniekiem, kuriem izsniegtas speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam ir ierobežotas pieejamības informācija un nav izsniedzama tās publicēšanai.

Atbildot uz Jūsu 9. jautājumu, informēju, ka pēdējo piecu gadu laikā nav taisīti attaisnojoši (tai skaitā daļēji attaisnojoši) spriedumi krimināllietās, kuras tiesai nodeva un tālāk valsts apsūdzību uzturēja prokurors U.Cinkmanis.

Atbildot uz Jūsu 10., 11. un 12. jautājumu, informēju, ka nav konstatēta prokurora U.Cinkmaņa neattaisnota prombūtne 2022. gada 24. februārī, darba samaksa par 2022. gada februāra mēnesi (tajā skaitā arī par 24. februāri) ir aprēķināta un izmaksāta pilnā apmērā. Attālinātai dalībai Administratīvās tiesas sēdē administratīvajā lietā Nr. 420186321 (A42-00408-22/21) prokurors, neatrodoties darbavietā, ir izmantojis laiku, kas paredzēts pusdienas pārtraukumam.

Atbildot uz Jūsu 13. jautājumu, informēju, ka prokurors U.Cinkmanis ir sniedzis skaidrojumu, ka saziņai ar tiesu 2022. gada 24. februārī ir izmantojis pastāvīgā lietošanā piešķirto darba portatīvo datoru.

Atbildot uz Jūsu 14. un 15. jautājumu, informēju, ka Ģenerālprokuratūras rīcībā nav dokumentētas informācijas par U.Cinkmaņa studiju uzsākšanu vai pabeigšanu pēc  Latvijas Universitātes Bakalaura un maģistra gala pārbaudījumu komisijas 2020. gada 26. novembra lēmuma pieņemšanas par bakalaura darba vērtējuma anulēšanu un lēmuma par sociālo zinātņu bakalaura grāda tiesību zinātnē piešķiršanu U.Cinkmanim atcelšanu.

Atbildot uz Jūsu 16. jautājumu, informēju, ka neviens normatīvs akts nenosaka pienākumu administratīvās lietas dalībniekiem pārzināt savas tiesības precīzi likumā noteiktajam, savukārt saistībā ar jautājumā ietverto lūgumu sniegt viedokli, atkārtoti vēršu Jūsu uzmanību uz to, ka indivīdam likums nepiešķir tiesības ar tiesas starpniecību panākt, ka amatpersona pauž savu subjektīvo attieksmi vai nostāju kādā jautājumā. Viedokļa izteikšanas pārbaude neietilpst tiesas kontroles kompetencē, tādējādi tiesa nevar ne uzlikt pienākumu sniegt viedokli, ne pārbaudīt, vai amatpersonai vispār ir viedoklis, kā arī, vai sniegtais viedoklis ir pareizs vai patiess. Minētais nozīmē, ka amatpersonas tiesības paust viedokli vai sniegt tā skaidrojumu ir amatpersonas diskrecionāra vara, līdz ar to, šo tiesību neizmantošana nav pārsūdzama tiesā.

Prokurors A.Pormalis.”

Kā izriet Jūsu iestādes darbinieka A. Pormaļa parakstītā dokumenta, 2022. gada 26. aprīlī, kad Jūsu iestāde ir apliecinājusi mana pieprasījuma saņemšanu, es esmu pieprasījis vispārpieejamu informāciju, uzdodot jautājumu Nr. 8 - vai Uldim Cinkmanim vēl joprojām ir pielaide valsts noslēpumam.

Kā izriet A. Pormaļa parakstītā dokumenta, tikai sešas dienas pēc mana iesnieguma saņemšanas saskaņā ar ģenerālprokurora 2022. gada 2. maija pavēles Nr. 49 (reģistrācijas Nr. P-101-100-2022-00010) 1. pielikuma 2.11. apakšpunktu ir pieņemts lēmums, ka „informācija par prokuroriem un prokuratūras darbiniekiem, kuriem izsniegtas speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam, ir ierobežotas pieejamības informācija un nav izsniedzama tās publicēšanai”.

Tas nozīmē, ka tikai sešas dienas pēc mana iesnieguma saņemšanas Jūsu iestādes vadītājs ir veicis darbības, lai nepieļautu manis pieprasītās informācijas izsniegšanu.

Šajā sakarā es vēlos:

1) saņemt no Jūsu iestādes informāciju, kas bija pieprasīta manas 2022. gada 26. aprīļa vēstules 8. punktā un kas pieprasīšanas brīdī bija vispārpieejama.

2) saņemt no Jūsu iestādes skaidrojumu par to, kādu iemeslu dēļ sešas dienas pēc mana iesnieguma saņemšanas tika pieņemta ģenerālprokurora 2022. gada 2. maija pavēle Nr. 49 (reģistrācijas Nr. P-101-100-2022-00010), kuras 1. pielikuma 2.11. apakšpunktā noteikts, ka „informācija par prokuroriem un prokuratūras darbiniekiem, kuriem izsniegtas speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam, ir ierobežotas pieejamības informācija un nav izsniedzama tās publicēšanai”.

3) saņemt no Jūsu iestādes skaidrojumu, kādu iemeslu dēļ pirms mana iesnieguma saņemšanas šāda informācija nebija klasificēta kā ierobežotas pieejamības informācija.

4) saņemt no Jūsu iestādes skaidrojumu par to, ar kādu pamatojumu tika noteikts, ka „informācija par prokuroriem un prokuratūras darbiniekiem, kuriem izsniegtas speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam, ir ierobežotas pieejamības informācija un nav izsniedzama tās publicēšanai”. Nosūtiet man Jūsu iestādes iekšējās lietvedības dokumentus un saraksti, kas apliecinātu, kad un kā ir tikusi analizēta šāda lēmuma nepieciešamība un lietderība.

5) saņemt no Jūsu iestādes skaidrojumu par cēloņsakarību starp mana iesnieguma saņemšanu un pašreizējā LR ģenerālprokurora pavēles pieņemšanu.

6) saņemt no Jūsu iestādes minētās LR ģenerālprokurora pavēles un visu tās pielikumu kopiju.

7) ja gadījumā manis pieprasītā informācija ir ierobežotas pieejamības informācija, daru Jums zināmu, ka atbilstoši pastāvošajiem normatīvajiem aktiem vēlos iepazīties ar šo ierobežotas pieejamības informāciju, lai, kā jau minēts, iegūtu svarīgu informāciju par Jūsu iestādes darbību, iespējams, koruptīvas motivācijas ietekmē un par to informētu sabiedrību.

Papildus tam vēlos saņemt rakstisku atvainošanos no Jūsu iestādes pašreizējā vadītāja J. Stukāna, kurš ar savu negodprātīgo rīcību, klasificējot kā ierobežotas pieejamības informāciju vispārpieejamas ziņas pēc tam, kad es tās esmu pieprasījis Jūsu iestādei, ir nodarījis man nopietnu morālu kaitējumu, vēl tālāk sagraujot savu kā augstas valsts amatpersonas un Jūsu iestādes reputāciju manās kā nodokļu maksātāja un žurnālista acīs.

Lato Lapsa

Rīgā 2022. gada 20. maijā.”

Novērtē šo rakstu:

60
5

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Kļūdainais “kļūdu labojums” aptieku noteikumos ir lielveikalu un lielo slimnīcu, nevis pacientu interesēs!

FotoTiekoties ar Veselības ministrijas Farmācijas departamenta pārstāvi Artūru Grīgu, Latvijas Pensionāru federācija un citu organizāciju pārstāvji atkārtoti lūdza apturēt t.s. “Aptieku noteikumus”, kas topošajā redakcijā būtiski lobētu lielveikalu un lielo slimnīcu intereses, bet pilnībā atstātu novārtā iedzīvotājus, kuri dzīvo mazapdzīvotās vietās.
Lasīt visu...

21

NATO superplāns “Baltijas slazds”

FotoIgaunijas premjere Kaja Kallasa atklāja žurnālistiem, ka NATO aizsardzības plāns attiecībā uz trim Baltijas valstīm paredz atļaut Krievijas bruņotajiem spēkiem tās ieņemt un pusgadu marinēt krievu zaldātus ES pažobeles ekonomiskās krīzes, politisko intrigu un sodomijas purvā. Ja okupanti šajā laikā nenojūgsies un paši neaizmuks, tad pēc 180 dienām Baltijas zemes atbrīvošot (lasi – pievienošot atpakaļ ES).
Lasīt visu...

15

Tikai nesmejieties, es atkal mēģināšu tiesāties un šoreiz kā tēvs un vīrietis gan noteikti uzvarēšu! Es un mans spēcīgais gars!

FotoUn tagad pats svarīgākais. Tas, kas notiks tālāk, ir sekojošais. Es savā un savu bērnu un ģimenes vārdā vērsīšos tiesā pret Latvijas Republiku. Pret Levita, Kariņa, Rinkēviča, Pabrika, Dzintara režīmu. Tā būs pirmā tiesvedība valsts vēsturē, kur vienlaikus politiķis, vīrietis un tēvs cīnīsies par savu bērnu interesēm. Cīnīsies un uzvarēs Latvijas valsti, pierādot, ka Latvijas valsts politiski un materiāli izrēķinājās ar Gobzema ģimeni, tostarp aizskarot divu nepilngadīgu bērnu intereses.
Lasīt visu...

6

Vēstule ģenerālprokuroram Stukānam: par naida noziegumu jāsaņem reāls cietumsods

Foto"4. maija deklarācijas klubs" vēršas pie Jums, lai rastu jēgpilnu risinājumu naida nozieguma izpausmei, kas norisinājās šā gada 20. maijā pēc gājiena "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma" un ir satraucis visu Latviju. Gājiens bija mierpilns, vērsts uz demokrātiskas Latvijas valsts nākotni, kura sevī ietver tos mūsu valsts iedzīvotājus, kuri savās domās un rīcībā ir pret agresiju kā Latvijā, tā arī Ukrainā.
Lasīt visu...

21

Anitas Muižnieces dubultie standarti ciniski turpinās

FotoŠā gada maija beigās Valsts policijas (VP) Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 2. nodaļa nosūtījusi prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesu pret maksātnespējas administratoru un viņa pilnvarotu personu, kuri gandrīz desmit gadu laikā no maksātnespējīga uzņēmuma piesavinājušies vairāk nekā 1,4 miljonus eiro
Lasīt visu...

13

Vēsturisks solis Eiropas Savienībā – EK nākusi klajā ar priekšlikumu Dabas atjaunošanas likumam

Foto22. jūnijā Eiropas Komisija nāca klajā ar vēsturisku priekšlikumu likumam par dabas atjaunošanu, kura mērķis ir atjaunot mūsu ekosistēmas un atgūt dabu visā Eiropā – gan lauksaimniecības zemēs un jūrā, gan mežos un pilsētvidē. Komisija arī apstiprināja priekšlikumu par 50% samazināt sintētisko pesticīdu lietošanu līdz 2050. gadam.
Lasīt visu...

10

Kam pelnīs pensijas mūsu bērni?

FotoPensiju "netaustāmo" līmeņu iemaksas nevajadzētu nodot bankām, bet nodot konkrētā iemaksātāja vecākiem - valsts fondam, kurš neuzkrāj neko, bet izmaksā iemaksu konkrēti bērna (iemaksātāja) vecākiem uzreiz, tikko šajā fondā līdzekļi ienāk.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Nenopietnā rotaļa

Vasaras saulgrieži ir laiks, kad pati daba uz brīdi sastingst, lai ceļu pretī gaismai mainītu uz ceļu pretim tumsai. Attieksme pret gaismu un tumsu...

Foto

Atkal "Bolt" taksists: kā policija reaģēs uz kārtējo naida noziegumu?

Vakar “Krustpunktā” bija diskusija, vai patiešām tiesībsargājošās iestādēs realitāte ir nulles tolerance pret jebkādām kara, agresijas...

Foto

Boikots – trumpis kliķes piedurknē

Tautas galīgās nopotēšanas pret kroņa vīrusu (IMHO – nomušīšanas) plāns rudenī jau ir cilvēces izdeldētāju Latvijas dienderu darba kārtībā. Tā īstenošana...

Foto

Ir jāaptur šis briesmīgais rusofobijas uzliesmojums

Kad sociālajos tīklos virmo diskusija par to, vai kādam mediķim konkrētā situācijā vajadzēja vai nevajadzēja “reanimēt krievu”, manuprāt, ir sasniegts...

Foto

Putni pārsvarā ir monogāmi, daudzi – homoseksuāli: ko es uzzināju, braucot ar laivu pa Salacu

Es pirmo reizi iemīlējos bērnudārzā - Viņa gulēja diendusu gultā, kas...

Foto

Par "audzēšanu"

Nekad nesaki "ES audzēju". Tas izklausās lielīgi un uzpūtīgi. Bet - pats galvenais - tie ir MELI. Tu pat kārpu uz sava deguna nevari...

Foto

Skolmeistaru nebūšanas

Nule pie Saeimas notika Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) rīkots pikets. Kopā ar līdzjutējiem sapulcējās aptuveni 3000 cilvēku. LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga mēģināja pārliecināt...

Foto

Eiropas Cilvēktiesību tiesa pieņem vēsturisku lēmumu par labu Jehovas lieciniekiem Krievijā

Šī gada 7. jūnijā Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) pieņēma vēsturisku lēmumu par labu Jehovas lieciniekiem...

Foto

Īpaši uzņēmējiem. Biznesam. Saldumu fabrikai „Laima” un ikvienam

Maza atkāpe vēsturē. Pirmsākumos par ļaunumu uzskatīja komunistisko režīmu. Komunistus un čekistus. Pret šo režīmu iestājās Latvijā dzīvojošie...

Foto

Ja aizkulišu spēlētājs manipulē ar veselu frakciju...

Šodien jau ir skaidrs, ka es tieku atcelts no Saeimas drošības komisijas vadītāja amata. Reizē ar to es pametu...

Foto

Mūsu lieliskos karjera plānus nomelno nesaprātīgi un nepareizi domājoši ļautiņi!

Laikā, kad pasaule aktīvi cīnās ar pieaugošo viltus ziņu un dezinformācijas izplatību, ar nožēlu varam secināt,...

Foto

Par “padomju mantojumu”

Pēdējā laikā publiskajā telpā arvien neatlaidīgāk un uzbāzīgāk tiek sēta un kultivēta ideja par kaut kādu atbrīvošanos no “padomju mantojuma”. Parasti tas notiek...

Foto

Izsūtīto brīvība ir mana brīvība

„24. februāris manas ģimenes un manas klases atmiņā paliks kā baiļu un neziņas datums. Nepiedodams krievu iebrukums ukraiņu zemē. Vai atkal...

Foto

Nauda, veselība, veselības pratība un priekšvēlēšanu gaisotne

Priekšvēlēšanu gaisotnē sarosījušies ne tikai tie, kas nolēmuši balotēties un tikt ievēlēti 14. Saeimā, bet arī tie, kuri vēlēšanu...

Foto

Kariņa kungs, šķiet, jums patiesībā nav īstas sajēgas, vai un kā Latvijas patērētāji tiks nodrošināti ar tiem nepieciešamo dabasgāzes apjomu

Nav šaubu, ka šī vara energokrīzi...

Foto

Ogres novada dome lemj pakļaut postam vietējos iedzīvotājus turpmākos 30 gadus

9. jūnijā Ogres novada domes finanšu komitejas sēdē tika iznīcināta Ikšķiles un Tīnūžu iedzīvotāju iespēja dzīvot drošā...

Foto

Kas notika vakardienas koncerta laikā Liepājā

Jau koncerta sākumā trīs jaunieši no kustības “PAR!”, kas ir partijas “Attīstībai/PAR” pārstāvēta un kuras valdes locekļi ir Daniels Pavļuts...

Foto

"Mocekļiem" ieteicams zināt, cieši ielāgot un atcerēties, ka demokrātijai ir leģitīmas tiesības sevi aizsargāt

Padomju okupācijas režīma laikā ikviena pienākums bija katru dienu pret un par...

Foto

Cilvēks un tauta

Bieži dzirdēts pārmetums par nacionālismu ir atsevišķā cilvēka interešu nerespektēšana. Šī pārmetuma biežā atkārtošana to gan nepadara par patiesību. Tautiskais pasaules uzskats nenoliedz...

Foto

Ja enerģētikas nozarē sitīs X stunda, tad jārēķinās, ka visiem gāzes nepietiks

Pasaule kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 24. februārī ir mainījusies un nekad vairs nebūs tāda kā...

Foto

Kautrīgais epidemiologs

Epidemiologs Jurijs Perevoščikovs medijos* dalās ar pārdomām, aizdomām un padomiem saistībā ar pērtiķu bakām. Sākšu ar to, ka “spečuks” ir vai nu atpalicis savā...

Foto

„Govs” vai „pērtiķa” nācija?

Kā notiek globāli politiskie piebūrumi? Vai tos vienmēr pavada vispārīgs viltus un meli, kam seko draudi, šantāža un varmācība? Kāpēc to apzināti...

Foto

Labas ziņas cilvēku populācijai. Nu, gandrīz labas...

Vismaz uz laiku izgāzies cilvēces izdeldētāju perinātais plāns: panākt, ka pasaules valstu vadības paraksta līgumu, piekrītot pandēmiju laikā atdot...

Foto

Jautājumi Kariņam par valdības gatavību jēdzīgi palīdzēt sabiedrībai un tautsaimniecībai pārvarēt sagaidāmo enerģētikas krīzi

Ņemot vērā globālos politiskos un ekonomiskos procesus, kas saistīti ar notikumiem Ukrainā,...

Foto

Maslova āmurs un uz Pavļuta klavierēm nolikta darba nespējas lapa

“Ja vienīgais instruments, kas tev ir, ir āmurs, tad katru problēmu mēdz redzēt kā naglu” (If...

Foto

Maija Atmoda

Krievijas karš pret Ukrainu un vietējās 5. kolonnas bezkaunība ir izraisījusi latviešu mobilizēšanos Ukrainas atbalstam un savu interešu aizstāvībai. Pilsoniskā pašorganizēšanās, ko “Austošā Saule”...

Foto

Politiķiem jāsaprot, ka sabiedrības integrācija līdzšinējā izpildījumā ir neatgriezeniski izgāzies projekts

Paužot noraidošu attieksmi pret Pārdaugavas okupekļa nojaukšanas lēmumu, Latvijas Krievu savienība (LKS) organizējas protesta akcijas...

Foto

Nepieteiktais karš Latvijā: ar tiem, kuri šeit izturas kā iekarotāji, kā "krievu pasaules" kungi un noteicēji, integrēšanās nebūs iespējama

Šodien mēs zinām, ka 1997. gada jūnijā...

Foto

Četras lietas, kas pazudušas no Dabas resursu nodokļa likuma grozījumiem

Ražotājiem ir nepieciešama finansiāla motivācija samazināt iepakojumu un izmantot pārstrādājamu iepakojumu. Ir jāveicina pārstrādātu materiālu izmantošana...

Foto

Reklāmas, kas nepatīk kustībai „Par!”, ir jāaizvāc!

2022. gada maijā Liepājas ielās ir konstatēti AS “Liepājas autobusu parks” piederoši autobusi, uz kuriem izvietota politiska un neviennozīmīgi...

Foto

Mazliet par situāciju Ukrainā

1. Krievu spēkiem ir vietēja mēroga panākumi, pārraujot frontes līniju Donbasa frontē pie Popasnas pilsētas. Tas ir izdevies, sakoncentrējot spējīgākās vienības, tajā...

Foto

Valdības varonīgie “mikrorestarti” nevairo cerību, ka ziemā cilvēki būs siltumā un par to spēs norēķināties

Aizvadītājā nedēļā valdība lielākoties bija aizņemta ar savu kārtējo krīzīti. Tomēr...

Foto

Jauna NATO stratēģija un “aizvainota aknu desa”

Vācijas ārlietu ministre Annalēna Bērboka atklāj, ka līdzšinējā NATO stratēģija paredz agresijas gadījumā vispirms pamest Baltijas valstis un pēc...

Foto

Tā kā tieslietās viss kārtībā, vēršu savas rūpes enerģētikas nozares virzienā

Enerģētiskā atkarība ir viens no iedarbīgākajiem Krievijas ieročiem, kas tiek lietots neminstinoties, ja rodas vajadzība. To...

Foto

Krievu identitāte ir organizēta ap impēriski politiskiem simboliem

Attiecībā uz padomju pieminekļiem ir viens aspekts, par ko jābūt skaidram priekšstatam - visā Eiropā šie pieminekļi ir...

Foto

No Tamuža un Zakatistova lietas KNAB izkalis kārtējo čiku

Tagad jau piemirsies, bet 2018. gadā bija briesmīgs skandāls – KNAB darbinieki aizturēja Saeimas deputātu Artusu Kaimiņu...

Foto

Būtu tikai godīgi mums un visai Rietumu pasaulei atzīt beidzot faktu: Krievija ir fašistiska valsts

Kopš kara sākuma paralēli turpinu lasīt viedokļus gan no Krievijas, gan...

Foto

Kad deputāte atzīstas, ka deputāti pārstāv kādas grupas intereses...

Priekšstats, ka deputāts pārstāv tikai sava vēlētāja “viedokli, uzskatus un vēlmes”, rodas:...

Foto

Dalītais īpašums: ko darīt tālāk?

Latvijā 90. gados notika revolūcija mājokļu sektorā. Pārmaiņas bija saistītas gan ar ēku īpašumu atdošanu bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, gan...

Foto

Politisko attiecību līmenis, kurš kādreiz šķistu neiedomājams cinisms, tiek uzdots kā pašsaprotama norma

Šonedēļ Latvijas politikā notika sava veida fāzes pāreja. Nokāpšana vēl vienu līmeni zemāk....

Foto

Līdzšinējā ekonomikas ministra muļļāšanās un tās cena

Krievijas karš Ukrainā tiek finansēts no gāzes un naftas eksporta ieņēmumiem, un no šī kara pirmās dienas Latvijas valdības...

Foto

Uzņēmēju organizācijas aicina ekonomikas ministra amatu saglabāt Jānim Vitenbergam

Šobrīd, kad Latvija saskaras ar būtiskiem ģeopolitiskiem, sociāliem un ekonomiskiem izaicinājumiem, mēs, uzņēmējus pārstāvošās organizācijas un nozares,...

Foto

Krišjānis Kariņš ir uzsācis bērnišķīgu, bet vienlaikus bīstamu spēli

Vakar iekšlietu ministre Marija Golubeva paziņoja par savu demisiju šādiem vārdiem: “Ministru prezidents Kariņš, pakļaujoties nacionāļu ultimatīvajam...

Foto

Šobrīd mainīt ekonomikas ministru ir bezatbildīgi

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) norāda, ka pieaugošās ekonomiskās krīzes un kara radīto sarežģījumu...

Foto

Atgādinām, ka vairāk nekā trīsdesmit procentiem Latvijas pilsoņu dzimtā valoda ir krievu valoda

Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” valde pašreizējo situāciju Latvijā uzlūko ar nopietnām bažām. Atbildīgo institūciju...

Foto

Daži jautājumi par pieminekļa nojaukšanu

Vai ir iespējams, ka padomju vadība, plānojot parku un pieminekli Rīgā, ņēma vērā arī to, ko Krievijā sauc par sadarbību ar...

Foto

Daudzkrāsainās ļaunuma puķes

“Aiz ideālu daudzināšanas politiķi bieži vien meistarīgi slēpj savu neprasmi, melus un nevēlēšanos kalpot valsts interesēm.” Pjērs Buasts....

Foto

Pārējo būs apēdusi inflācija...

Ikdienā neaizstājamu pārtikas produktu cenas jau tagad ir pieaugušas par 30-50%. Un tas ir tikai sākums – energoresursu cenu lēciens un kara...