Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Esejas smalkajai tēmai apzināti izvēlējos smalku virsrakstu. Runa ir par Rietumu civilizācijas katastrofas ļoti nopietnu izpausmi – nākotnē iespējamo civilizācijas dalīšanos divās separātās daļās. Izpausme ir ne tikai ļoti nopietna, bet arī smalka – prasa delikātu pieeju. Praktiski tas nozīmē, ka prasa delikātas leksikas izvēli. Svešvārdi ir delikātas leksikas sulīga krātuve. 

Rietumu civilizācijā akūtākā problēma, saprotams, ir „baltās” rases novecošana un izmiršana. Tā ir problēma Nr.1.

Problēma Nr.2 ir nākotnē iespējamā civilizācijas dalīšanās divās separātās daļās. Ar svešvārdu „dihotomija” var apzīmēt dalīšanos divās separātās daļās, bet ar svešvārdu „diloģija” var apzīmēt divdomīgu dalīšanos. Abi svešvārdi ir semantiski nepieciešami smalkās tēmas atspoguļojumā.

Nākotnē iespējamā Rietumu civilizācijas dalīšanās divās daļās ir divdomīga. No vienas puses dalīšanās ideju karsti apspriež intelektuāļi un politiķi. Katra potenciālā civilizācijas daļa agresīvi vēlas atdalīties un turpmāk dzīvot patstāvīgi. Katra potenciālā daļa paziņo, ka tā tam katrā ziņā ir jānotiek un vairs nav nekāda jēga ilgāk kopā mocīties.

No otras puses abas daļas nemaldīgi saprot, ka turpmāk nespēs eksistēt viena bez otras un šodienas dedzīgā vēlme dalīties divās separātās daļās drīzāk ir katastrofas apziņas diktēta histērija un histēriski untumaina politiskā stratēģija, bet nevis dzīves īstenības organiska nepieciešamība.

Rietumu civilizācijas dalīšanos var dažādi formulēt. Var teikt, ka „baltās” rases civilizācija nākotnē var sadalīties divās daļās – Rietumu jeb eiropeiskajā civilizācijā un krievu jeb pareizticības civilizācijā. Tāpat var teikt, ka no Rietumu civilizācijas grib separāti atdalīties krievu civilizācija, pret kuru gan Rietumu iedzīvotāji, gan paši krievi jau sen izturas kā pret patstāvīgu sociāli vēsturisko tipu. Iespējams arī šāds formulējums: nemitīgi zākājot krievus, Rietumi cenšas panākt viņu totālu pašizolāciju, lai uz Zemes krievi čurkstētu kā margināla civilizācija.

Minētie formulējumi situāciju raksturo it kā saprotami. Tomēr zināma divdomība saglabājās. Katrs „baltais” cilvēks sūri apjēdz, ka mūsu civilizācijas dalīšanās nav normāla ideja un praktiski nav vēlama. Idejas pamatā ir nevis saprāts un prāta loģika, bet gan truls naids un trulā naida izmocīta savstarpējā neuzticība. Gan rietumeiropieši, gan krievi ir vienas rases pārstāvji ar relatīvi identisku ģenētisko, vēsturisko, reliģisko, sociāli politisko, mākslas un literatūras, zinātnes, sadzīves tradīciju mantojumu. Savukārt tie cilvēki, kuri ir lietas kursā par planētas attīstības tendencēm, noteikti aizrādīs, ka Rietumu civilizācijas dalīšanās ievērojami pasliktinās „balto” ļaužu nākotnes izredzes līdztiesīgā dialogā ar planētas pārējām civilizācijām, kuru demogrāfiskais pārākums jau ir vecs fakts un tagad novērojam pasionaritātes straujo pārākumu.

Latvijā ir sastopami izteikumi par krievu jeb pareizticības civilizāciju. Visbiežāk rusofobiskas prezumpcijas garā bez jebkāda morālā un intelektuālā filtra. Piemēram, vienā medijā var lasīt kāda latgaliešu katoļa kunga šādu aksiomātisko viedokli: „Krievija pieder Austrumu civilizācijai, un tā nav Rietumu civilizācija."

Argumentācijā raksturota Krievijas reliģija: „Tās reliģiskais pamats ir ortodoksija jeb pareizticība un tur ir svarīgas iezīmes, kas, pat neskatoties uz kopējo kristietisma pamatu, to padara tuvāku Austrumiem, piemēram, turkiem, nekā Rietumiem. Siena, kas Krieviju šķir no Rietumu civilizācijas, kuras austrumu robeža iet gar Zilupi, ir daudz augstāka nekā tā, kas Bizantiju šķir no turkiem, tas ir, musulmaņiem."

Turpinot raksturot reliģisko specifiku, kungs saka: „Priekšplānā ir virkne lietu, kas izskatās pēc reliģiskām, bet ir sastopamas ikdienā. Austrumu kristietība, pareizticība ir raksturīga ar savu cēzaropāpismu. Tas nozīmē, ka cēzars ir faktiskais baznīcas galva. Cēzars, Bizantijas bazilefs vai Krievijas cars ir arī noteicošā figūra. Ko nozīmē valsts reliģiskā paradigma? Tas nozīmē, ka valstij ir kāda mesiāniska loma, reliģiska sūtība. Rietumos raksturīgs bija papacēzarisms, kur pāvests bija noteicošā figūra. Te jāsaprot, ka kādā periodā (13.––14. gs.) pāvests reāli bija politiskais noteicējs, bet galvenais nav tas. Kas ir baznīca un reliģija Rietumu katolicisma izpratnē? Tā ir ideju pasaule. Rietumos šī ideju pasaule ir dziļi iesakņojusies. Tagad tā ir citāda, tā ir sekularizējusies un uzstādījumi ir citi, bet ideju pasaule ir saglabājusies. Teiksim, ideja par likuma virsvarenību, par cilvēku tiesībām un tamlīdzīgi. Ar šo ideju pasauli mēs ejam ārpus Eiropas un, veicot darījumus, prasām to pieņemt. Viduslaikos prasīja pievienoties katolicismam, tagad atzīt šo ideju pasauli."

Nav grūti uztvert, ka primārā ir vēlēšanās noniecināt krievus un Krieviju. Kā parasti, īsts katolis nevar palaist garām jauko izdevību viltīgi pakritizēt pareizticību. Turklāt argumentācija balstās uz primitīvu stereotipu. Tajā Austrumi ir aprobežoti tradicionāls pretstats Rietumiem. Austrumos viss ir slikts, nevērtīgs, atpalicis, drausmīgs, tumsonīgs. Rietumos viss ir labs, gaišs, progresīvs, civilizēts. Šī mentālā shēma joprojām ietekmē daudzu cilvēku priekšstatus, krievus un Krieviju nievājoši pieskaitot kaut kādiem mistiskiem Austrumiem; šajā gadījumā - mistiskai „Austrumu civilizācijai”(!?).

Labi ir zināms, ka nevis Rietumi, bet gan Austrumi ir cilvēces pirmo un varenāko civilizāciju teritorija. Ne visai saprotams, kāpēc Austrumi ir saistīti ar turkiem. Iespējams, cerot, ka latviešiem turki asociējās ar kaut ko šausmīgu un tādējādi latviešu galviņās šausmīgās asociācijas patīkami izkrāsos šausmīgo Krieviju.

Smieklīga ir norāde par katolicisma „ideju pasauli”. Autors liek mums saprast, ka pareizticībā nav idejas un pareizticība ir bezidejiskuma reliģija. Ļoti daudziem zombētiem latviešiem tamlīdzīgas rusofobiskās tirādes var asaroti patikt.

Atsaukšanās uz katolicisma „ideju pasauli” ir tik nekaunīga, ka gribot negribot rodas vēlēšanās tikpat nekaunīgi jautāt, vai ir runa arī par katolicismā populāro pedofilijas un homoseksuālisma „ideju pasauli”? Tāpat rodas vēlēšanās jautāt, vai šajā „ideju pasaulē” ietilpst arī Rietumeiropas katolisko zemju (piem., Spānijas, Francijas) ārprātīgā mānija juridiski legalizēt visdažādākā veida perversijas?

Pie tam autors neņem vērā vienu būtisku momentu. Proti, var atklāties, ka tieši Rietumu mūsdienu „ideju pasaule” ir principiāli izšķirošais iemesls krievu vēlmei dzīvot patstāvīgi. Rietumu „ideju pasaule” tagad ir tā sašķobījusies, ka ir bīstami atrasties tās tuvumā.

Katoļa kunga viedokli var uzurdīt skaudība par krievu identitātes („idejiskās pasaules”) reputāciju. Krievu identitāte nekad nav bāzējusies uz naturālistiskiem fenomeniem etniskā, ģeogrāfiskā, administratīvi politiskā, lingvistiskā veidā. Krievu identitātei vienmēr ir bijis metafizisks veids, kaismīgi vēloties gūt atbildi uz visabstraktākajiem eksistenciālajiem jautājumiem.

Krievu identitāte ir ideokrātiskā identitāte. Tātad identitāte, kuras centrā ir ideju vara. Nedaudz eksaltētā atrautība no reālās pasaules varbūt ir starptautiski vispazīstamākā krievu mentalitātes (krievu dvēseles) iezīme. Tai ir veltīta Puškina, Dostojevska, Turgeņeva, Čehova, Ļeva Tolstoja, Bloka daiļrade. Krievu romānu ekranizējumos tai cenšas pietuvoties Holivuda, apskaužot aktiera un režisora Mihalkova izcilos panākumus krievu dvēseles atveidojumā. Par krievu dvēseli romantiski jūsmo Rietumu radošā inteliģence. Krievi dzīvo ortodoksijai, abstraktiem ideāliem. Dzīvo tam, kas pietrūkst Rietumos. Slavenais vārds соборность pareizticības civilizācijā nav kopieniskums lokāli patriarhālā aspektā, bet gan garīgā vienotība ar visu cilvēci.

Izglītotam cilvēkam nav noslēpums pareizticības milzīgā idejiskā piesātinātība. Tā nebūt nav nabadzīgāka kā katolicisma idejiskā piesātinātība. Šodien daudziem cilvēkiem pareizticības idejiskā pasaule var būt morāli labdabīga autoritāte, jo efektīvi spēj cilvēkus atturēt no naudas un mantas varas, alkatības, patērēšanas, dzīves baudīšanas šķērmīgajām kaislībām, bet galvenais – nacionālā patriotisma un valstiskās suverenitātes nihilisma.

Krievu kolektīvisma antropoloģija daudz vairāk var izdarīt nacionālā patriotisma un valstiskās suverenitātes aizsardzībā nekā Rietumu individuālistiskā antropoloģija. Krievijā tāpēc pašlaik ir fundamentāla nacionālā un ģeopolitiskā opozīcija Rietumu atlantismam. Krievu tautības cilvēka universālisms ir lielāks garīgais spēks nekā Rietumu cilvēka šovinisms,- krievi nevienu neapsaukā par barbariem un mežoņiem. Pat pēcpadomju latviešu stulbās un fatālā mazvērtībā nīkuļojošās balamutes nav izpelnījušās tādu godu par nemitīgo krievu zākāšanu. Krievi nesalīdzina ar Hitleru vairākās svešās zemēs karojošo amerikāņu prezidentu.

Krievijas identiskās saknes ir indoeiropiešu civilizācijā, Grieķijā, Romā, Bizantijā. Šo identisko mantojumu Krievija glabā ievērojami tīrākā veidā nekā Rietumeiropa ar Vatikānu priekšgalā. Tas tagad ir skaidrs visiem domājošajiem un sociāli aktīvajiem eiropeīdiem. Noteikti ir skaidrs tiem eiropeīdiem, kuriem nav pieņemams Rietumu „zilais projekts”. Viņi priecājās, ka Krievijai trūkst „resursu” pievienoties degradējošo Rietumu „zilajam projektam”.

Bez  šaubām, apmēram 10 gadus cītīgi zombētajā Krievijā tagad ir sastopami „zilā projekta” fani. Pat Krievijas atsevišķi ebreju zinātnieki ir tik zemu nolaidušies, ka gatavo speciālas publikācijas homoseksuālisma aizstāvēšanā pret „autoritāro Putina režīmu”, kas ierobežo pederastu un citu deģenerātu „cilvēka tiesības”.

Taču pats nepatīkamākais ir tas, ka izteikums „Krievija pieder Austrumu civilizācijai un tā nav Rietumu civilizācija”, pilnīgi neatbilst pašu krievu viedoklim par savu civilizāciju. Citāta autors to nevarēja nezināt, jo viņš ir krievu kultūras auklējums – studējis „bezidejiskajā” Maskavā  un daudzus gadus strādājis „bezidejiskajā” Krievijā un tās uzdevumā ārzemēs. Atbilstoši mūsu etnosā pieņemtajai un vēsturiski aprobētajai cēlajai morālajai normai, tendenciozi kroplais viedoklis ir dotā tautieša pateicība par Krievijā iegūto teicamo izglītību un iespēju krievu zemē radoši strādāt iemīļotajā specialitātē, kuru universitātes līmenī viņš nevarēja apgūt rietumnieciskajā „ideju pasaulē” starp Zilupi un Daugavas grīvu.

Neapšaubāmi, civilizācijas kontekstā ne visi krievi domā vienādi par savas kultūras identitāti. No šī viedokļa krievus var iedalīt divās daļās.

Krievu viena daļa savu kultūru pieskaita eiropeiskajai civilizācijai. Viņus no 19.gadsimta dēvē par rietumniekiem. Rietumnieki neuzskata, ka krievu kultūra pieder mistiskajiem Austrumiem. Krievu kultūra ietilpst eiropeisko kultūru kolekcijā.

Krievu otra daļa savu kultūru nepieskaita eiropeiskajai civilizācijai. Viņus no 19.gadsimta dēvē par slavofiliem. Viņi svēti uzskata, ka krievu kultūra veido patstāvīgu civilizāciju. To var saukt gan par krievu civilizāciju, gan par pareizticības civilizāciju.

Slavofili kategoriski akcentē, ka viņu civilizācija nav ne Rietumu, ne Austrumu civilizācija. Krievu jeb pareizticības civilizācija ir tikpat patstāvīga civilizācija kā islāma, ķīniešu, eiropeiskā vai cita civilizācija. Krievijai ir savs civilizācijas kods, bet krievu tautai ir savas garīgās kultūras matrica un sava vērtību sistēma.

Interesanti, ka savā laikā mūsu jaunlatvieši cīņā pret vācbaltiem atbalstu rada slavofilu aprindās, bet nevis rietumnieku aprindās. Esmu stingri pārliecināts, ka arī šodienas krievu slavofili vislabāk saprastu un atbalstītu latviešus, kuri censtos panākt savas zemes valstisko suverenitāti.

Pašlaik daudzi krievu rietumnieki ietilpst valsts 5.kolonnā, glumji aicinot saplūst ar Rietumu „ideju pasauli”. Kā zināms, Rietumu „ideju pasaulē” valda gļēva padevība amerikāņu hegemonijai, neoliberālisma un postmodernisma kults, bet valsts suverenitāti uzskata par arhaisku politisko konstrukciju.

Nepieciešams minēt par diviem jēdzieniem – slāvu civilizācija un eirāziskā civilizācija.

Krievu slavenais zinātnieks Nikolajs Daņiļevskis (1822-1885) grāmatā „Krievija un Eiropa” (1871) lietoja jēdzienu „slāvu kultūrvēsturiskais tips”. Autors tādā leksiskajā formātā fiksēja atsevišķu slāvu civilizāciju. Visjaunākajos laikos jēdzienu „slāvu civilizācija” uzskata par sinonīmu jēdzienam „krievu civilizācija”.

N.Daņiļevska grāmatā jēdzienam „slāvu kultūrvēsturiskais tips” ir kardināla nozīme. Tas ieņem centrālo pozīciju autora Lielās Visslāvijas federācijas projektā.

N.Daņiļevskis nesaskatīja Krievijas iespēju konstruktīvi iekļauties Eiropas politiskajā sistēmā. Viņaprāt Eiropai Krievija nav vajadzīga kā stabila suverēna valsts. Eiropa vēlas vienīgi ekspluatēt Krieviju. Turklāt Krievija ar savu milzīgo teritoriju un milzīgo iedzīvotāju skaitu neiederas Eiropā un izjauc Eiropas politisko līdzsvaru.

Visu nosaka militārais kritērijs. Eiropā iederas tikai tādas valstis, pret kurām var karot, tā teikt, viens pret vienu; respektīvi, nav jāveido valstu militārā koalīcija, lai uzbruktu mīļi iekārotajai zemei. Krieviju nevar iekarot viena atsevišķa Eiropas valsts. Lai iekarotu Krieviju, nepieciešams apvienot vairāku valstu nacionālos militāros spēkus. Tādējādi Krievija izjauc Eiropas politisko labsajūtu, jo stimulē dažādu slepenu nogrupējumu un spēka polu veidošanos.

N.Daņiļevskis Krievijas nākotni saistīja ar minēto projektu. Slāvu pasaule ir jākoncentrē federatīvā formā. Lielā Visslāvijas federācija var apvienot bulgārus, serbus, čehus, rumāņus, poļus, ungārus, kā arī pareizticīgos grieķus. Tā būs federācija, kurā ar laiku var rasties savdabīga slāvu kultūra, plašāk – slāvu pasaule jeb civilizācija.

N.Daņiļevska pārliecībā Krievijai ir tikai divas iespējas. Pirmkārt, apvienoties ar visiem slāviem un pareizticīgajiem. Otrkārt, pazust no politiskās skatuves un klusu dzīvot cilvēces nomalē.

Jēdziens „Eirāzijas civilizācija” Krievijā pašlaik ir ļoti populārs. Tas ir vitāli saistīts ar Eirāzijas Savienības projektu. Tajā var iesaistīties ne tikai Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Kazahstāna, Kirgīzija, Tadžikistāna, Armēnija, Uzbekistāna, Moldova, bet ar laiku arī Turcija, Ķīna, Indija, Irāna un citas Eirāzijas valstis.

Eirāzijas civilizācijas patrioti jau labu laiku ļoti daudzās publikācijās apsver visdažādākos variantus unikālās konfederācijas izveidošanā. Neesmu sastapies ne ar vienu publikāciju, kurā būtu izteikta iespēja par Latvijas līdzdalību Eirāzijas savienībā. Rodas tāda sajūta, ka mēs vairs nedzīvojam Eirāzijas kontinentā un esam deponēti saviem draugiem Ziemeļamerikā.

Manuprāt, noklusēšana ne par ko labu neliecina. Nekādā gadījumā neliecina, ka mūs uzskata par Rietumu (Rietumeiropas) organisku sastāvdaļu. Noklusēšana labākajā gadījumā ir trekni nobriedusī vienaldzība par mūsu likteni. Publikācijās min Balkānu valstis, Poliju. Latviju nemin.

Eirāzijas civilizācijas jēdziens pamatā ir ģeopolitisks jēdziens; proti, ģeopolitiskais instruments daudzpolārās pasaules koncepcijā. Eirāzijas civilizācijai tiek plānota īpaša misija. Tā būs civilizācija, kura pilnīgi neatzīs amerikāņu vienpolārās pasaules modeli. Tā būs civilizācija, kurā līdzvērtīgi un līdztiesīgi sadzīvos visdažādākās valstis, tautas, nācijas, rases, reliģijas, garīgās un materiālās kultūras.

Bet tagad par idejiski satraucošāko. Eiropiešu civilizācijas dalīšanos veicina Rietumu attieksme. Rietumi savā dogmatiskajā pašpārliecinātībā konsekventi stimulē krievu civilizācijas separātismu. Pēc PSRS sabrukuma uz eiropeiskajām mājām traucās ne tikai Latvija. Uz Eiropu traucās arī Krievija. Tas ir vispārzināms fakts. Savā laikā bija pat saruna par Krievijas iestāšanos NATO un Eiropas Savienībā.

Rietumi ir izvēlējušies ļoti bīstamu un nepatīkamu ceļu. Tas ir politiskā rasisma ceļš, pilnā mērā atsakoties no humānistiskā universālisma ceļa. Krievi tiek pakļauti obstrukcijai, apzināti nepieļaujot Krievijas elementāru integrāciju eiropeiskajā civilizācijā.

Lai nepieļautu Krievijas komunikāciju ar eiropeisko civilizāciju,  Rietumi sistemātiski aktualizē senseno obskurantisko stereotipu par Rietumu un Austrumu nesaderību. Pēc PSRS sabrukuma Rietumi joprojām turpina Krievijai pārmest demokrātijas trūkumu. Tātad demokrātijas konceptu interpretējot nevis kā neitrālu un vispārīgu priekšstatu, bet gan to amorāli saistot ar krievu mentalitāti; proti, krievu etniskumu.

Saprotams, tā ir rasistiska pieeja. Pret krieviem izturas kā pret tautu, kuras mentalitātē neietilpst demokrātiskums. Uz planētas visiem ir jāsaprot, ka demokrātiskums ir iespējams tikai rietumeiropiešiem, amerikāņiem un citiem no atlantisma bloka. Savukārt Ukrainas notikumu sakarā Rietumi deklarē demokrātiskuma iespējamību arī melnās internacionāles (neofašisma) kloākā.

Rietumu kultivētais politiskais rasisms un izredzētības ideoloģija, protams, nav veselā saprāta produkts. Tas ir Rietumu valdošās politiskās elites kādas grupas iracionālisma, destrukcijas un degradācijas produkts, kas pastiprina civilizācijas katastrofu.

Krievija beidzot ir pieņēmusi Rietumu izaicinājumu atsacīties integrēties eiropeiskajā civilizācijā. Ja pirmie uz šo izaicinājumu adekvāti reaģēja krievu intelektuāļi, tad tagad ir reaģējis arī Kremlis. Tas konkrēti izpaužas valsts prezidenta rakstos, runās, intervijās, preses konferencēs. V.Putins lieto jēdzienu „krievu civilizācija”.

Tas ir vēsturisks notikums. Krievijas varas elite pirmo reizi publiski atzīst krievu civilizācijas pastāvēšanu.

Pret šo oficiālo informāciju var dažādi izturēties. Tajā skaitā var uzskatīt, ka eiropeiskā civilizācija jau ir formāli sadalījusies divās daļās.

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Atraktīvās politikas hronika: 7.februāris

Foto7.februārī Latvijā eksplodēja kolosāli atraktīvs notikumus. Noteikti vispievilcīgākais notikums latviešu tautas laimīgi aizvadītajā debilitātes laikmetā kopš 2018.gada 6.oktobra. Kolosāli atraktīvo notikumu drīkst uzskatīt par vietējā mēroga “9/11”. Arī 7. februārī sabruka dvīņu torņi. Sabruka leksiskie dvīņu torņi “Nācijas tēvs”/”Nācijas tumsonis” un to vietā tajā pašā dienā nācās nekavējoties uzbūvēt jaunu leksisko torni “Nācijas debilais tēvs” (NDT).
Lasīt visu...

21

Klimata modeļu realitāte - vai ticēsim skolu nebeigušam skuķim?

FotoGlobālo klimata "cīņu" rezultāts diemžēl var izrādīties - konkrēti papildu nodokļi arī Latvijā. Līdz ar to jautājums nav tīri akadēmisks.
Lasīt visu...

10

Blēžu un zagļu valsts

FotoRaksts „Kā zvejas privātfirmu – nodokļu “optimizētāju” - uz nodokļu maksātāju rēķina glāba Latvijas valsts ierēdniecība” ir smuks piemērs, lai saprastu, ka valsts ir saaugusi ar blēžiem, jeb, ja nu ir saaugusi, tad pareizi ir teikt – Blēžu valsts.
Lasīt visu...

21

„Anquis in herba” jeb Čūska zālē

FotoLaikā, kad visa pasaule, vairums valstu gatavojas pasargāt savus iedzīvotājus no iespējamas koronavīrusa izplatīšanās, Latvijas publiskā telpa un ļaužu prāti ir nodarbināti ar daudz svarīgākām lietām – kādas latviešu sievietes nedienām Dienvidāfrikā un Dānijā. Viņa atrodas Dānijas cietumā un gaida izdošanu uz DĀR, kur (pēc mediju sniegtās informācijas) veikusi VAIRĀKUS noziegumus, no kuriem visskaļākais ir bērna nolaupīšana, ko starptautiski apzīmē ar vārdu “kidnapping”. Jau sen citus viņas noziegumus neviens nepiemin. Ne medijos pieminēto dokumentu viltošanu, ne “citus” likumpārkāpumus. Ir palicis tikai “nu kā var māte nozagt SAVU bērnu?!
Lasīt visu...

21

9.maija svinības Maskavā kā līdzeklis Kremļa noziegumu leģitimācijai

FotoIesākumā precizēšu, ka runa šeit būs ne tik daudz par konkrētiem vēsturiskiem notikumiem, cik gan par šo notikumu izmantošanu sagrozītā veidā no Krievijas varas puses ar mērķi sasniegt savus ārpolitiskos un iekšpolitiskos mērķus tuvākajā un tālākajā nākotnē.
Lasīt visu...

21

Vairāk jautājumu nekā atbilžu...

FotoInteresanti, kurš tur bīda to Skultes LNG termināli. Ekonomikas ministra Nemiro draudziņš, kuru grib iestūķēt Latvenergo padomē kaut vai pa skursteni? Vai tomēr vecijaunā Vienotība? Vai NA? Vai JKP Eglītis ar Feldmanu? Varbūt visi kopā?
Lasīt visu...

21

Leksiskās debilitātes praktiķi

FotoLatvijā jau labu laiku ir tradīcija noskaidrot attiecīgā gada atraktīvākos (jocīgi piesaistošos) izteikumus. Ar to nodarbojas Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopa. Tā izveido speciālu žūriju. Tai uztic akceptēt aizvadītā gada leksiski neveiksmīgākos risinājumus.
Lasīt visu...

21

Kāpēc FKTK atvainojās Maijai Treijai

FotoŠī gada 3. februārī Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) izplatīja paziņojumu, kurā teikts, ka FKTK atsauc savu 2019. gada. 29 aprīļa paziņojumu medijiem ar virsrakstu “FKTK no amata atstādina Atbilstības kontroles departamenta direktori  un izsaka nožēlu par goda un cieņas aizskārumu, kā arī iespējamo reputācijas kaitējumu, ko rīkojums ir radījis Maijai Treijai”.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Ar atsevišķu tiesnešu atbalstu tiesu izpildītāji no iedzīvotājiem piedzen līdzekļus, kurus likums viņiem neliek maksāt

Parādījušies tiesu izpildītāji, kas atraduši jaunu, likumā neparedzētu veidu, kā no...

Foto

Lidostu un čemodānus es vairs neatceros, visi aicina mani par Rīgas mēru, bet es plānoju dibināt manis veidotu politisko partiju

Pirmkārt, es uzskatu, ka esošā politiskā...

Foto

Divu gadu laikā Veselības ministrija nav ieviesusi nevienu no Valsts kontroles ieteikumiem, lai ģimenes ārsti būtu pieejamāki

Divu gadu laikā, kopš klajā nāca Valsts kontroles revīzijas...

Foto

Aicinu sekmēt Valsts prezidenta Egila Levita aktīvāku iesaisti iekšpolitisku problēmu apzināšanā un risināšanā

Cienījamie laikabiedri! Aicinu sekmēt Valsts prezidenta Egila Levita aktīvāku iesaisti iekšpolitisku problēmu apzināšanā...

Foto

Divi jautājumi Kristīnes Misānes izdošanas sakarā: vai tikai atbildes nebūs biedējošas ikvienam pilsonim?

Latvijā visaugstākajā līmenī pacelts jautājums par mūsu pilsones Kristīnes Misānes izdošanu no Dānijas...

Foto

Es redzēju, mīļais, tu šodien biji aizrāvies ar valstsgribu...

Nupat pieķēru sevi pie pavisam stulbas atziņas - pat iepriekšējie divi kretīni Bērziņš un Vējonis man nelikās...

Foto

Vai Ārstu biedrība kļuvusi par Veselības ministrijas suni?

Pagājušajā nedēļā Veselības ministrijā notika Farmācijas jomas konsultatīvās padomes sēde. Sēde bija iestudēta kā viena aktiera teātris. Režisore...

Foto

Kauns skatīties, kā daļa latviešu politiķu un ierēdņu nodur acis, mentāli savelkas čokuriņā un slīd zem galda

Šonedēļ „Attīstībai/Par” pakļāvās “Saskaņas” un lašoristu* spiedienam un uz...

Foto

Var noprast, ka Annai Jutai Maskavā pavadītais laiks nav pagājis pa tukšo

„Spēcīgs” vēstījums no savā laikā Maskavā, īpašā speciālā rajonā (augsta ranga kompartijas funkcionāru dzīvesvietā)...

Foto

Iesniegums Bordānam: nevajag aiztikt Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales robežas

Izlasījām, ka Varakļānu novada domei būs jānoskaidro savu iedzīvotāju viedoklis par palikšanu Vidzemē vai pievienošanos Latgalei....

Foto

“Nācijas tēvs” kā “nācijas tumsonis”

Nekas nemainās! Katra “nācijas tēva” (NT) publiskā uzstāšanās ir tumsonības apliecinājums. Izrādās, NT ir milzīgi robi izglītībā. Viņa zināšanas ir ļoti...

Foto

Skumji, ka pašreizējā bezoligarhu valdība tiek stutēta ar šī āksta un citu "kaimiņu" balsīm

Ir beidzot piepildījies Kaimiņa aktieriskais sapnis... viņš ir nokļuvis uz valsts lielākā...

Foto

Par “antisemītiskām cūkām” un poļu-čehu teritoriālo konfliktu

Savā nesenajā uzrunā Krievijas Aizsardzības ministrijas sanāksmē Vladimirs Putins bija kārtējo reizi pievērsies Otrā pasaules kara tēmai un, pieminēdams...

Foto

Lietuviešu uzņēmēji pret Latviju

Gribēju piemest savu pagali ažiotāžai ap VDD ēkas celtniecību bijušā velotreka vietā. Tad nu lūk, no vienas puses man izbrīnu raisa šiverīgu...

Foto

Atraktīvā politiskā hronika: janvāris

8.janvārī Rīgas lielākajos interneta medijos tika ievietota pēcpadomju gados tematiski klasiska un tāpēc emocionāli vienaldzīga informācija. Taču tai tomēr piemīt zināma atraktivitāte. Informācijā...

Foto

Kur Latvija?

Latvijai vairs nav nevienas no valsts pazīmēm, proti:...

Foto

Karaļa ēras beigas vai tomēr “Bauze uz pauzes”?

Otrdien Garkalnes novada iedzīvotājus sasniedza ziņa, ka Garkalnes Imperators ir atkāpies no amata, jo veselība vairs nav tā,...

Foto

Ornitologs Apinītis iestājas par skaidru dziesmu: nost ar šņabi un „cīgām”

Jūs jau būsiet pamanījuši, ka kādreizējais partijas „Latvijas ceļš” biedrs dakteris Pēteris Apinis, kurš tika...

Foto

Kas notiek ar Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadību?

Ņemot vērā, ka pēdējā laikā arvien plašāk izskan ziņas par KPV LV ministru brīnumiem, vēlos informēt par kādu citu...

Foto

Nepieciešama jauna pieeja tam, kā Latvijas galvaspilsētā tiek risināti iedzīvotājiem būtiski jautājumi

Teikas apkaimes iedzīvotāji ir pauduši skaidru un nepārprotamu vēlmi bijušā velotreka “Marss” vietā redzēt...

Foto

“Jo lielāki meli, jo ātrāk tiem noticēs.” 2. daļa. Vēl vakar sabiedrotie, bet šodien - nāvīgi ienaidnieki

Vācija nevarēja pabarot sevi. Valstij uzsākot Otro pasaules karu,...

Foto

No NT pūdernīcas. Padomiski formāli un iesaiste

Nevar būt nekādu šaubu! Mērķis ir skaidri redzams! NT (“nācijas tēvs”) vēlas latviešu inteliģenci uztaisīt par sapioseksuāļu inteliģenci. Atcerēsimies,...

Foto

“Jo lielāki meli, jo ātrāk tiem noticēs.” 1. daļa. Kā sākās karš, jeb Molotova - Ribentropa pakts trīs dienu hronikā

Autortiesības uz šo “spārnoto” frāzi kļūdaini...

Foto

Ja mums nebūs jaunas ēkas par pārdesmit miljoniem eiro, kura stiprinās mūsu kapacitāti, mēs arī turpmāk nevarēsim notvert nevienu spiegu

Atbilstoši 2017. gadā pieņemtam valdības lēmumam...

Foto

Lai priekšvēlēšanu reklāmas būtu tikai valsts valodā

Nacionālā apvienība (NA) iesniegusi likuma grozījumus, lai priekšvēlēšanu reklāmas būtu tikai valsts valodā. JKP atbalsta. A/Par neatbalsta. Vienotība un KPV vēl domā....

Foto

Mihoelss, ebreju antifašistu komiteja un “ārstu-indētāju” lieta

Pērnā gada nogalē Vladimirs Putins bija kārtējo reizi pievērsies vēsturei, necenzēti nolamājot pirmskara Polijas vēstnieku Vācijā par it kā...

Foto

Paveiktais veselības nozarē Artura Krišjāņa Kariņa valdības pirmajā gadā

Atbilstoši valdības deklarācijai: 1. Pieejamība. Ārstniecības personu darba samaksas pieaugums 2020. gadā. Panākts, ka 2020.gadā veselības nozares darbinieku...