Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
Foto

Atbilde uz "Stāstu par dzīvi „koka” Rīgā un maģisko "1014""

Krists Leiškalns, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” Komunikācijas nodaļas vadītājs
12.05.2013.
Komentāri (20)

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Saistībā ar Pietiek lasītāja Jāņa Olupa Blumanska neseno rakstu Stāsts par dzīvi „koka” Rīgā un maģisko "1014" (http://bit.ly/13qGNcP) un tajā minēto SIA Rīgas namu pārvaldnieks var sniegt šādus paskaidrojumus.

Lai gan MK noteikumi nosaka, ka pārvaldniekam jānodrošina iespēja iepazīties ar tāmes projektu, norādot vietu, kur to iespējams izdarīt, jau otro gadu SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, lai uzlabotu komunikāciju ar dzīvokļu īpašniekiem un veicinātu lēmumu pieņemšanu saistībā ar sava īpašuma uzturēšanu, tāmes projektu un atskaiti ieliek pastkastītē individuāli katram klientam.

Līdztekus tam uz oktobra rēķina otrās puses (arī visu Krāsotāju ielas 6A dzīvokļu rēķinu otrajā pusē) tika publicēta šāda informācija:

""Rīgas namu pārvaldnieks” aicina katru klientu iepazīties ar savas dzīvojamās mājas tāmes projektu 2013. gadam

Sākot ar šā gada 22. oktobri visos SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” klientu apkalpošanas centros, kā arī e-pakalpojumu vortālā www.e-parvaldnieks.lv, ikviens klients varēs iepazīties ar obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmes 2013.gadam kopsavilkumu un dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu nākamajiem periodiem.

Lai kopīgiem spēkiem Jūsu mājai nodrošinātu apsaimniekošanas procesu izsekojamību un uzraudzību, dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmes kopsavilkums tiks nosūtīts katram klientam individuāli.

Lēmumu par dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu plāna apstiprināšanu dzīvokļu īpašnieki pieņem kopsapulcē ar balsu vairākumu (50% + 1 balss). Pieņemtais lēmums iesniedzams SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” ne vēlāk kā līdz 2012.gada 3.decembrim. Ja dzīvokļu īpašnieki nav sasaukuši kopsapulci minētajā termiņā, dzīvojamajai mājai aprēķinātā apsaimniekošanas maksa ar tajā iekļautajiem remonta darbiem stāsies spēkā ar 2013.gada 1.janvāri."

Šī informācija atrodama arī RNP interneta vietnē: http://www.rnparvaldnieks.lv/index.php/jaunumi/239-aicinam-klientus-iepazties-ar-savas-dzvojamas-mjas-tmes-projektu-2013-gadam

Ņemot vērā, ka šajā ēkā dzīvo arī SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” darbinieks, pēc informācijas saņemšanas, ka klienti it kā nav saņēmuši tāmes projektu, esam veikuši klientu aptauju un noskaidrojuši, ka tāmes projekts 2013. gadam ir ticis ievietots pastkastītēs. Bez tam, vairāk nekā puse dzīvojamās mājas Krāsotāju ielā 6A, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku ir reģistrējušies Sabiedrības elektronisko pakalpojumu vortālā www.e-parvaldnieks.lv, kurā no oktobra otrās puses ir pieejama gan tāmes projekts 2013.gadam, gan remontdarbu apkopojums. Turklāt uz e-pastu, kas norādīts pie reģistrācijas, tiek nosūtīts papildu paziņojums par jaunu dokumentu pievienošanu sistēmā. Jāatzīmē arī, ka šis klients izmanto e-pakalpojumus, tomēr uz tāmju projekta izsūtīšanas brīdi 2012. gada oktobrī klients vēl nebija reģistrējies www.e-parvaldnieks.lv. Tas neizslēdz faktu, ka dzīvokļu īpašnieku pastkastītēs tika ievietots tāmes projekts un oktobra rēķina otrajā pusē – informācija par nepieciešamību iepazīties ar tāmes projektu un dzīvokļu īpašnieku sapulcē lemt par iespējamajām izmaiņām tāmē. Tieši uzkrājumu neveidošana un remontdarbu neplānošana ir viens no nozīmīgākajiem cēloņiem sliktajam ēku tehniskajam stāvoklim.

Līdz ar to apgalvojums, ka tāme un apkopojums nebija pieejami Noteikumos Nr.1014 noteiktajā termiņā, neatbilst patiesībai.

Attiecībā uz Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotās ieņēmumu un izdevumu tāmes 2013.gadam kopsavilkumu (turpmāk – tāme) un Dzīvojamajai mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu (turpmāk – apkopojums), Sabiedrība informē, ka Ls 44 103,70 ir kopējās apkopojumā norādīto dzīvojamās mājas Krāsotāju ielā 6A, Rīgā, remontdarbu (Jumta seguma nomaiņa (lit.1, lit.3, lit.6), Elektroinstalācijas modernizācija lit.1, lit.3, lit.6, Aukstā ūdens apakšējās sadales un stāvvadu nomaiņa lit.2 un Cokola apmetuma daļēja renovācija lit.1, lit.3, lit.6) orientējošās izmaksas. Jumta seguma tehniskā stāvokļa dēļ tā nomaiņa ir noteikta kā dzīvojamajai mājai prioritāri pirmais nepieciešamais remontdarbs. Līdz ar to no iepriekšminētajiem remontdarbiem vienīgi plānotie jumta seguma nomaiņas (lit.1, lit.3, lit.6) izdevumi Ls 35813,10 apmērā ir iekļauti dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksā 2013.gadam. Jumta seguma nomaiņas darbu izdevumu segšanai uzkrājumu paredzēts izveidot 72 mēnešu periodā. Attiecīgi maksājuma apmērs par vienu dzīvokļa īpašuma kvadrātmetru aprēķināts šādi: Ls 35813,10 (darbu izmaksas) / 1112,79 (dzīvokļu īpašumu platība) / 72 (mēnešu skaits) = 0,4470 Ls/m2.

Pārējo apkopojumā norādīto remontdarbu izmaksas (Elektroinstalācijas modernizācija lit.1, lit.3, lit.6 – Ls 1800,00, Aukstā ūdens apakšējās sadales un stāvvadu nomaiņa lit.2 – Ls 960,60 un Cokola apmetuma daļēja renovācija lit.1, lit.3, lit.6 – Ls 5530,00) 2013.gada dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksā, bez dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma, nav iekļautas un ir kā piedāvājums dzīvokļu īpašniekiem izlemt par darbu nepieciešamību un to finansēšanas kārtību.

Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumi Nr.1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" (turpmāk – Noteikumi) ir spēkā no 2008.gada 18.decembra. Šo noteikumu piemērošana Sabiedrībai ir obligāts pienākums to dzīvojamo māju pārvaldīšanai, kuru dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši mājas pārvaldīšanas tiesības. Izpildot Noteikumu 10.punkta prasības, Sabiedrība katru gadu iepazīstina dzīvokļu īpašniekus ar tāmi un remontdarbu apkopojumu.

Saskaņā ar Noteikumu 7.4.apakšpunktu Sabiedrībai ir jānodrošina nākamajam periodam nepieciešamo remontdarbu plānošana (vismaz trim nākamajiem gadiem vai citam dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē noteiktajam periodam). Savukārt Noteikumu 11.punkts ļauj Sabiedrībai kalendārajam gadam noteiktajā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksā iekļaut plānoto remontdarbu izdevumus.

Sabiedrība vērš uzmanību, ja Sabiedrība noteiktu īsāku uzkrājuma veidošanas termiņu plānotajiem jumta seguma nomaiņas izdevumiem Ls 35813,10 apmērā, piemēram, 36 mēneši jeb 3 gadi atbilstoši Noteikumu 7.4.apakšpuntam, tad dzīvokļu īpašnieku maksājumu apmērs plānoto remontdarbu izdevumu uzkrāšanai mēnesī būtu 0,8940  Ls/m2 apmērā. Līdz ar to, ievērojot Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 4.panta 2.puntu, Sabiedrība noteikusi uzkrājuma veidošanas termiņu 72 mēneši.

Ņemot vērā, ka dzīvokļu īpašnieku kopība Noteikumu 12.puntā noteiktajā termiņā nav izteikusi viedokli par Sabiedrības piedāvāto tāmi un apkopojumu, pamatojoties uz Noteikumu 14.punktu, tās aprēķinātā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksa (ar iekļautiem plānoto remontdarbu izdevumiem) stājās spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Attiecībā uz komunikāciju ar klientu jāatzīst, ka nepārtraukti pilnveidojam un kontrolējam klientu apkalpošanas kultūru un sniedzamās informācijas kvalitāti. Tāpēc tiek veikts sarunas ieraksts, par ko informējam arī klientus, kuri zvana uz uzņēmuma zvanu centru. Sarunas tiek ierakstītas, lai būtu iespējams pārliecināties par klientam sniegtās informācijas atbilstību pieprasītajai un atbilžu kvalitāti. Neraugoties uz to, ka publikācijas autors nav atrodams SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” klientu reģistrā, zvanītāju esam identificējuši un visu trīs sarunu ierakstus esam noklausījušies. Pēc detalizētas sarunas izvērtēšanas jāatzīmē, ka klientu apkalpošanas speciālisti ir snieguši izvērstas un pilnvērtīgas atbildes. Attiecībā uz norādīto informāciju par izmaiņām rēķinos saistībā ar siltuma patēriņu, jāatzīmē, ka klientu apkalpošanas speciāliste šādu minējumu ir izteikusi tikai sarunas gaitā datu precizējot informāciju par izmaiņām apsaimniekošanas maksā konkrētajā dzīvojamajā mājā, pēc mirkļa sniedzot pilnīgu un korektu informāciju par izmaksu izmaiņu cēloni.

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

15

Mūsu svēts pienākums ir visā Latvijā stāstīt par to, ka korupcija ir noziegums ar upuriem

FotoNo brīža, kad jaunie konservatīvie pirmo reizi tika ievēlēti Rīgas domē, mēs ar aktīvu rīcību atmaskojām tās kleptokrātisko režīmu, tādējādi izdarot politisku spiedienu uz atbildīgajām iestādēm un amatpersonām. Šī neatlaidīgā darbība nu ir rezultējusies ar korupcijas sagrauztās un rīcībnespējīgās Rīgas domes atlaišanu.
Lasīt visu...

21

Kliķe jau aizgūtnēm pārraksta neseno Latvijas vēsturi, bet kliķes propagandisti steidz nostiprināt melus

FotoNeesmu PBK TV kanāla cienītājs, ne arī īpaši skatos kādus citus TV kanālus, kas ir krievu valodā, izņemot izklaides kanālus un raidījumus. Tomēr atsevišķos brīžos, kad runa ir par notikumiem pasaulē, zinot, ka mūs, Latvijas iedzīvotājus, baro ar vienveidīgu propagandu, paskatos arī Krievijas TV kanālus. Arī tos, kurus slēdza, reizēm skatījos.
Lasīt visu...

12

Prognoze: pirmo koronavīrusa slimnieku Latvijā atklās līdz 18. marta 10.55

FotoZīmīga diena šodien: mēnesis, kopš sapratu, ka koronavīruss nav kaut kāda citāda gripa vai tālu zemju slimība, bet gan bīstama, lipīga un nāvīga sērga, kas apdraud arī Latviju. Notikums, kas lika man saprast stāvokļa nopietnību, bija priekš mēneša, 23. janvārī ieviestā Uhaņas blokāde: 11 miljonu iedzīvotāju pilsētas izolēšana. Saistībā ar apaļu mēnesi varētu dalīties trīs ierakstos par vīrusu. Šis ir pirmais.
Lasīt visu...

12

Pierādīšu, ka lūšu šāvējiem patiesībā vispār nav argumentu

FotoTātad, ko saka lūšu šāvēji. 1. Nemaisies, kur neko nesaproti (agresīva pozīcija, kas ne ar ko nav pamatota). 2. Mums viss jākontrolē, jo apēd stirnas (pirmšķietami apspriežams arguments). 3. Vilki nāk mājās un plosa mājdzīvniekus (klaja demagoģija, jo runa taču nav par vilkiem).
Lasīt visu...

21

Pārmetumi un rīcība

FotoIr diezgan dīvaini pēkšņi saprast, ka tie cilvēki, kuri Atmodas laikā bija kopā ar tautu, bija tautas sirdsapziņa, šobrīd ir nostājušies pret tautu. Toreiz viņi bija tikpat nabagi kā mēs, visi citi, šobrīd liela daļa no viņiem ir ļoti pārtikuši, pat miljonāri un aktīvi pauž Tautu pazemojošus un noniecinošus uzskatus.
Lasīt visu...

21

Valsts

FotoBieži dzirdu, ka valstij vajag, valstij ir jādara, valstij ir jārūpējas, valstij ir jāievieš, jāveicina, man valsts neko nav devusi, man šī valsts nav vajadzīga utt.
Lasīt visu...

21

Atraktīvās politikas hronika: 7.februāris

Foto7.februārī Latvijā eksplodēja kolosāli atraktīvs notikumus. Noteikti vispievilcīgākais notikums latviešu tautas laimīgi aizvadītajā debilitātes laikmetā kopš 2018.gada 6.oktobra. Kolosāli atraktīvo notikumu drīkst uzskatīt par vietējā mēroga “9/11”. Arī 7. februārī sabruka dvīņu torņi. Sabruka leksiskie dvīņu torņi “Nācijas tēvs”/”Nācijas tumsonis” un to vietā tajā pašā dienā nācās nekavējoties uzbūvēt jaunu leksisko torni “Nācijas debilais tēvs” (NDT).
Lasīt visu...

21

Klimata modeļu realitāte - vai ticēsim skolu nebeigušam skuķim?

FotoGlobālo klimata "cīņu" rezultāts diemžēl var izrādīties - konkrēti papildu nodokļi arī Latvijā. Līdz ar to jautājums nav tīri akadēmisks.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Blēžu un zagļu valsts

Raksts „Kā zvejas privātfirmu – nodokļu “optimizētāju” - uz nodokļu maksātāju rēķina glāba Latvijas valsts ierēdniecība” ir smuks piemērs, lai saprastu, ka...

Foto

„Anquis in herba” jeb Čūska zālē

Laikā, kad visa pasaule, vairums valstu gatavojas pasargāt savus iedzīvotājus no iespējamas koronavīrusa izplatīšanās, Latvijas publiskā telpa un ļaužu prāti...

Foto

9.maija svinības Maskavā kā līdzeklis Kremļa noziegumu leģitimācijai

Iesākumā precizēšu, ka runa šeit būs ne tik daudz par konkrētiem vēsturiskiem notikumiem, cik gan par šo notikumu...

Foto

Vairāk jautājumu nekā atbilžu...

Interesanti, kurš tur bīda to Skultes LNG termināli. Ekonomikas ministra Nemiro draudziņš, kuru grib iestūķēt Latvenergo padomē kaut vai pa skursteni? Vai tomēr vecijaunā Vienotība? Vai NA?...

Foto

Leksiskās debilitātes praktiķi

Latvijā jau labu laiku ir tradīcija noskaidrot attiecīgā gada atraktīvākos (jocīgi piesaistošos) izteikumus. Ar to nodarbojas Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopa....

Foto

Kāpēc FKTK atvainojās Maijai Treijai

Šī gada 3. februārī Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) izplatīja paziņojumu, kurā teikts, ka FKTK atsauc savu 2019. gada. 29...

Foto

Ar atsevišķu tiesnešu atbalstu tiesu izpildītāji no iedzīvotājiem piedzen līdzekļus, kurus likums viņiem neliek maksāt

Parādījušies tiesu izpildītāji, kas atraduši jaunu, likumā neparedzētu veidu, kā no...

Foto

Lidostu un čemodānus es vairs neatceros, visi aicina mani par Rīgas mēru, bet es plānoju dibināt manis veidotu politisko partiju

Pirmkārt, es uzskatu, ka esošā politiskā...

Foto

Divu gadu laikā Veselības ministrija nav ieviesusi nevienu no Valsts kontroles ieteikumiem, lai ģimenes ārsti būtu pieejamāki

Divu gadu laikā, kopš klajā nāca Valsts kontroles revīzijas...

Foto

Aicinu sekmēt Valsts prezidenta Egila Levita aktīvāku iesaisti iekšpolitisku problēmu apzināšanā un risināšanā

Cienījamie laikabiedri! Aicinu sekmēt Valsts prezidenta Egila Levita aktīvāku iesaisti iekšpolitisku problēmu apzināšanā...

Foto

Divi jautājumi Kristīnes Misānes izdošanas sakarā: vai tikai atbildes nebūs biedējošas ikvienam pilsonim?

Latvijā visaugstākajā līmenī pacelts jautājums par mūsu pilsones Kristīnes Misānes izdošanu no Dānijas...

Foto

Es redzēju, mīļais, tu šodien biji aizrāvies ar valstsgribu...

Nupat pieķēru sevi pie pavisam stulbas atziņas - pat iepriekšējie divi kretīni Bērziņš un Vējonis man nelikās...

Foto

Vai Ārstu biedrība kļuvusi par Veselības ministrijas suni?

Pagājušajā nedēļā Veselības ministrijā notika Farmācijas jomas konsultatīvās padomes sēde. Sēde bija iestudēta kā viena aktiera teātris. Režisore...

Foto

Kauns skatīties, kā daļa latviešu politiķu un ierēdņu nodur acis, mentāli savelkas čokuriņā un slīd zem galda

Šonedēļ „Attīstībai/Par” pakļāvās “Saskaņas” un lašoristu* spiedienam un uz...

Foto

Var noprast, ka Annai Jutai Maskavā pavadītais laiks nav pagājis pa tukšo

„Spēcīgs” vēstījums no savā laikā Maskavā, īpašā speciālā rajonā (augsta ranga kompartijas funkcionāru dzīvesvietā)...

Foto

Iesniegums Bordānam: nevajag aiztikt Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales robežas

Izlasījām, ka Varakļānu novada domei būs jānoskaidro savu iedzīvotāju viedoklis par palikšanu Vidzemē vai pievienošanos Latgalei....

Foto

“Nācijas tēvs” kā “nācijas tumsonis”

Nekas nemainās! Katra “nācijas tēva” (NT) publiskā uzstāšanās ir tumsonības apliecinājums. Izrādās, NT ir milzīgi robi izglītībā. Viņa zināšanas ir ļoti...

Foto

Skumji, ka pašreizējā bezoligarhu valdība tiek stutēta ar šī āksta un citu "kaimiņu" balsīm

Ir beidzot piepildījies Kaimiņa aktieriskais sapnis... viņš ir nokļuvis uz valsts lielākā...

Foto

Par “antisemītiskām cūkām” un poļu-čehu teritoriālo konfliktu

Savā nesenajā uzrunā Krievijas Aizsardzības ministrijas sanāksmē Vladimirs Putins bija kārtējo reizi pievērsies Otrā pasaules kara tēmai un, pieminēdams...

Foto

Lietuviešu uzņēmēji pret Latviju

Gribēju piemest savu pagali ažiotāžai ap VDD ēkas celtniecību bijušā velotreka vietā. Tad nu lūk, no vienas puses man izbrīnu raisa šiverīgu...

Foto

Atraktīvā politiskā hronika: janvāris

8.janvārī Rīgas lielākajos interneta medijos tika ievietota pēcpadomju gados tematiski klasiska un tāpēc emocionāli vienaldzīga informācija. Taču tai tomēr piemīt zināma atraktivitāte. Informācijā...

Foto

Kur Latvija?

Latvijai vairs nav nevienas no valsts pazīmēm, proti:...

Foto

Karaļa ēras beigas vai tomēr “Bauze uz pauzes”?

Otrdien Garkalnes novada iedzīvotājus sasniedza ziņa, ka Garkalnes Imperators ir atkāpies no amata, jo veselība vairs nav tā,...

Foto

Ornitologs Apinītis iestājas par skaidru dziesmu: nost ar šņabi un „cīgām”

Jūs jau būsiet pamanījuši, ka kādreizējais partijas „Latvijas ceļš” biedrs dakteris Pēteris Apinis, kurš tika...

Foto

Kas notiek ar Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadību?

Ņemot vērā, ka pēdējā laikā arvien plašāk izskan ziņas par KPV LV ministru brīnumiem, vēlos informēt par kādu citu...

Foto

Nepieciešama jauna pieeja tam, kā Latvijas galvaspilsētā tiek risināti iedzīvotājiem būtiski jautājumi

Teikas apkaimes iedzīvotāji ir pauduši skaidru un nepārprotamu vēlmi bijušā velotreka “Marss” vietā redzēt...

Foto

“Jo lielāki meli, jo ātrāk tiem noticēs.” 2. daļa. Vēl vakar sabiedrotie, bet šodien - nāvīgi ienaidnieki

Vācija nevarēja pabarot sevi. Valstij uzsākot Otro pasaules karu,...

Foto

No NT pūdernīcas. Padomiski formāli un iesaiste

Nevar būt nekādu šaubu! Mērķis ir skaidri redzams! NT (“nācijas tēvs”) vēlas latviešu inteliģenci uztaisīt par sapioseksuāļu inteliģenci. Atcerēsimies,...

Foto

“Jo lielāki meli, jo ātrāk tiem noticēs.” 1. daļa. Kā sākās karš, jeb Molotova - Ribentropa pakts trīs dienu hronikā

Autortiesības uz šo “spārnoto” frāzi kļūdaini...

Foto

Ja mums nebūs jaunas ēkas par pārdesmit miljoniem eiro, kura stiprinās mūsu kapacitāti, mēs arī turpmāk nevarēsim notvert nevienu spiegu

Atbilstoši 2017. gadā pieņemtam valdības lēmumam...

Foto

Lai priekšvēlēšanu reklāmas būtu tikai valsts valodā

Nacionālā apvienība (NA) iesniegusi likuma grozījumus, lai priekšvēlēšanu reklāmas būtu tikai valsts valodā. JKP atbalsta. A/Par neatbalsta. Vienotība un KPV vēl domā....

Foto

Mihoelss, ebreju antifašistu komiteja un “ārstu-indētāju” lieta

Pērnā gada nogalē Vladimirs Putins bija kārtējo reizi pievērsies vēsturei, necenzēti nolamājot pirmskara Polijas vēstnieku Vācijā par it kā...

Foto

Paveiktais veselības nozarē Artura Krišjāņa Kariņa valdības pirmajā gadā

Atbilstoši valdības deklarācijai: 1. Pieejamība. Ārstniecības personu darba samaksas pieaugums 2020. gadā. Panākts, ka 2020.gadā veselības nozares darbinieku...